Lemsters |6|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |

Deze keer een foto van een groep mannen op de gording aan de Vluchthaven. We zien hier o.a. Sake Bootsma en Kleis Visser. De man met de witte kiel is Jan Visser. Verder Siemen Zeldenthuis en rechts Jelle Toering. Vooraan Pieter Bootsma, Marten Visser, Leeuwke Bootsma, Jaap Visser en Gauke Bootsma (van de Oompjes). Het hondje dat er naast zit is in Follega op een ellendige manier om het leven gebracht.

Foto van het welpenelftal van V.V. Lemmer. Op de achterste rij staan v.l.n.r. Meinze de Vries, Jan de Groot, Germ Bootsma, Andries Coehoorn, Auke Hartstra en Jelle Visser. Op de middelste rij Klaas Berkenpas, Jan Heeres en Rinze Visser. Op de voorste rij Jurjen de Vries, Wiep Feenstra en Gerrit Zeldenthuis.

Een opname van een groep mannen en een vrouw met een kindje op de Langestreek. Aan de overkant zien we de ULO school met het gymnastiek lokaal. Daartussen de Schoolsteeg met de woning van het hoofd van de St. Jozefschool.

Opname uit de mobilisatiejaren 1914 – 1918. Alles wat ervan bekend is, is dat de man die plat op de stoep zit Arend Toering is. De plaats waar de foto genomen is wordt niet aangegeven.

Vijf mei 1950 een groep van een optocht op de Schulpen. Dat is dus een vijfjarig bevrijdingsfeest geweest. Mensen die iets met visserij of reddingswerk wilden uitbeelden, zij staan tenminste bij een boot.

Onderaan zien we Jan Vleer, Jan Poepjes (Pluut), Steven Visser (LE74) Willem Toering en een onbekende. Boven v.l.n.r. Albert R. Visser, onbekend, Obbe Poepjes, Wiep Visser (LE 12) en Marten Zeldenthuis.

Op de achtergrond het huis dat indertijd dienstwoning van het hoofd van de openbare school was en waar later de Amsterdamse Bank nieuw gebouwd heeft. Het Nederlandse wapen boven de steegdeur geeft de plaats aan waar je naar het achter gelegen belastingkantoor ging. Daarnaast de woning van Sipke de Jong, later opgegaan in de nieuwbouw van Schirm Kleding. Daarvan zien we hier een deel van het oude gebouw.

Bestuur der tentoonstelling. Wat er tentoongesteld wordt staat er niet bij maar gezien de achtergrond zou het wel schilderwerk kunnen zijn. Waar de opname gemaakt is is ook niet duidelijk. Wel de namen van de bestuursleden. Dat zijn v.l.n.r. boven: meester Numan, Gelsema, Klein – Onsterk, Hooiring en Libbe Boersma. Onder: Wiebe Schokker, Sjoeke van Veen en Lieuwe Meijer.

  • Arend Toering: Pieter Poepjes LE 50
  • Marja Visser: Prachtige foto van mijn beppe's eerste man, hij stierf jong (29 jaar) in 1937, ze waren pas 4 jaar getrouwd

Links: Jopie van Harm de Vries; midden Roelof Kingma en rechts Rinze Visser, zoon van Andries van LE 64.

Rinze Visser krijgt erepenning uit handen van burgemeester Dick Stellingwerf (Foto Manifest).

Het NCPN-raadslid in de Friese Meren, Rinze Visser, is één van de langst zittende raadsleden van Nederland. Hij is onafgebroken lid van de gemeenteraad sinds 1970, opeenvolgend voor de CPN, het VCN en de NCPN. In 2011 ontving hij bij zijn 40-jaar raadslidmaatschap de erepenning van de gemeente Lemsterland.

www.ncpn.nl

Tussen een stapeltje toneelfoto’s dook vanmorgen één op van een etentje van de Nutsspaarbank. Die hield zitting in de ‘spaarbankkamer’ van het Nutsgebouw waar ook deze foto genomen is. Ik heb zeventien jaar de boekhouding daarvan gedaan en de zittingen verzorgd.

Die zittingen waren op zaterdagmiddag van twee tot vier uur. Het eerste uur voor de jeugdbank. Daarbij had ik hulp van een meisje dat op het gemeentehuis werkte. Voor het tweede uur kwam er dan een bestuurslid de bezetting versterken. Aan het eind van het jaar moest de rente op de boekjes worden bijgeschreven. Die werden op twee zaterdagen in december ingeleverd en konden begin januari weer opgehaald worden.

Al die boekjes en de kaartenbakken kwamen dan bij mij thuis te staan om bijgewerkt te worden. Op de daarvoor benodigde avonden had ik hulp van het meisje van de jeugdbank. Na afloop van de zittingen voor het ophalen van de boekjes was er dan een etentje voor het bestuur waarbij ik ook aanwezig mocht zijn. Dat werd dan verzorgd door het beheerdersechtpaar van het Nutsgebouw. Aan het eind kregen we voor ieder gezinslid een kroketje mee naar huis. Dat etentje was de enige beloning voor het bestuur; mijn beloning bedroeg ƒ 400.—per jaar.

Op de foto v.l.n.r. ondergetekende, Jacob Hartstra, Joop Meier, Lute Bethlehem. Zittend Duco Bergman, Theunis Scholten en Sietse Terpstra

Johannes de Vries

De Avondvierdaagse. Het is een opname van de Juliana wandeltocht in Heerenveen op 21 april 1956. Het werd de postgroep genoemd maar niet allemaal waren het mensen die bij de PTT werkten. We zien: Alie Zeilstra, Jenny Jongsma, Houwstra, Jeen Lemstra, De Jong (brugwachter), Joop Jongsma, Tjeerd v.d. Bijl, V.d. Berg ?, Jolle Jansma en daarachter een Bergeik die werkzaam was bij de gasfabriek.

De gebroeders Rottiné, bij elke Lemster indertijd bekend als 'De Klutsen'

Foto van Durk Bosma: Durk Bosma met hondje Danny op de arm.

Foto van Durk Bosma: Steven Bosma, Steven met de kruk

Hielke Roukema, Veldwachter.

Foto van Carol de Vries: Siebold de Vries en Saakje Schirm. Gehuwd op 23‑09‑1932 te Lemmer

Foto van Carol de Vries: Touwslager Riemersma met vrouw

  • Andries Riemersma, en vrouw. Andries overleed net voor zijn 100ste verjaardag, hij was vroeger touwslager (vandaar nog de Lijnbaan) en omroeper.
  • Marja Visser: Bijzondere foto: Andries Aantszn. Riemersma geboren 10-12-1816 overleden 12-12-1916, dan heeft hij dus zijn 100ste verjaardag toch kunnen vieren. hij is 2 x gehuwd geweest, de laatste keer op 60 jarige leeftijd in 1877 met de 40 jarige Gatske Bakker uit Sloten, zij zal de vrouw op de foto zijn. Het moet wel een heel oude foto zijn, rond 1900 denk ik dan. Andries was touwslager evenals zijn vader en opa. Zijn opa Andries Riemersma en naamgenoot kwam net voor 1800 vanuit Franeker naar Lemmer uit een familie van touwslagers en Mr. lijndraaiers. Deze Andries op de foto was een neef van mijn voormoeder Fetje Jansdr. Riemersma (5 generaties voor mij). Deze man is dus geen voorouder van mij maar familie verwant, Heel bijzonder om een foto te zien van iemand die in 1816 geboren is (meer dan 200 jaar geleden) en het mooie is dat ik het lange slanke postuur en familietrekken in mijn pake (Steven Visser) herken, die in 1903 geboren was , dit was dus zijn oudoom.

Berend Pietersma, was jarenlang in de Centrale Bakkerij werkzaam. het brood naar de bakkers brengen, hulp in het magazijn, de man was overal inzetbaar. Zelf had hij ook nog een ventwijkje. We zien hem hier net nadat hij de steeg van het postkantoor uitgekomen is. Er werd altijd een mandje meegenomen om het brood naar de klanten of naar de winkels te brengen, dat kwam vaak op het handvat van de kar te staan. Hier zien we nog precies een van de oren boven het blik op het deksel van de kar uitsteken.

Pietersma was een man die elke gelegenheid om wat te verdienen aangreep. dat was in die jaren ook wel nodig. Zo had hij als bijverdienste het herstellen van schoenen. Nadat hij uit de bakkerij vertrokken was - dat zal kort na de oorlog geweest zijn - werd schoenen maken zijn beroep en kwam hij in dienst bij Jelte Dijkstra.

Een foto genomen op het Leeg te Lemmer uit de vijftiger jaren. De Lemster Drumband marcheert hier door de straat. Gevolgd door veel mensen. Dat zal wel een optocht geweest zijn. De tamboer maître zal Jenny Jongsma wel zijn. In de 1e rij van de volgende vier mannen is de 2e van links Sake Visser (Reade Sake). Iets naar achteren lijkt mij Sjoerd Schotanus te zijn.

Bij welke gelegenheid deze foto gemaakt is is mij niet bekend. De stoet zal wel uit de Schans gekomen zijn en via de Emmakade op weg naar naar het centrum zijn. De bebouwing is tegenwoordig nog in dezelfde staat. Geheel rechts zijn de huizen boven de ‘baan’ te zien. 

Het eerste elftal van Lemmer begin jaren dertig. Staand op de foto v.l.n.r. Jan Koehoorn, Eele Visser, Willem Rinsma, Sake van der Bijl, Herman Gebben, Piet Zwart, Andries Bootsma, Koert de Vries en Uilke de Jong. Zittend Wieger Spaan, Johannes Wijnands, Geert Feenstra, Johan Platte, Klaas Wouda (reserve). Hiervan zaten Jan Koehoorn, Eele Visser, Sake van der Bijl, Herman Gebben en Piet Zwart in het bestuur.

Marius Visser: Achter de kar links Jan (mijn vader) en Andries Visser zonen van Marius en Geertje Visser. Voor de kar is Siemen Koehoorn. Foto is gemaakt in Enkhuizen zo rond 1971 á 1972.

  • Gea Hoffs-Hateboer: Ik ben de dochter van Harm Hateboer. Zoon van Harm Hateboer en Geesje Haringsma . Ik ben vernoemd naar mijn grootmoeder Geesje. Mijn naam is Geesje Harmina en ben geboren op 2 april 1938. Leuk om deze foto’s te zien. Groetjes van Gea Hoffs. Purmerend.
  • Niek Hateboer: Prachtige foto's van Harm Hateboer (mijn overgrootvader) + familie. Ik zou graag met Jan Mark Koopmans in contact treden om er achter te komen wie er verder nog op die foto's staan. Hartelijk dank.

Foto van Rika Emmens: Mijn pake Gerardus Wierdsma als militair. Pake was geremigreerd naar Chicago en kwam terug vanwege de oorlog.

Foto van Rika Emmens: Wie dit zijn weet ik niet, maar mijn moeder is Agatha Wierdsma met het hoedje op.

Foto van Rika Emmens: Fam Wierdsma. Agnes en Rika, op de voorgrond Agatha en Johan, daarachter Gerardus en Wierd!

Foto van Rika Emmens: St. Josef school. Mijn moeder Agatha Wierdsma links boven, jaartal onbekend Ik denk rond 1938

Foto van Rika Emmens: 1914: Tweede van rechts is Gerardus Wierdsma, mijn pake

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |