Afbeeldingen van Lemsters |9|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |

Foto van Gauke Bootsma: Van links naar rechts; pake Hendrik met broers, Jurjen, Gauke, Hendrik en Pieter Bootsma.

Jurjen Bootsma met zoontje Jouke en Sake Bootsma bij de LE 44.

Roelof en Anna Klazina Bootsma-de Haan.

Waarschijnlijk staat hier de viskar van Jan Atsma en de ijskar van Mienekes afgebeeld, als iemand iets meer kan vertellen over deze foto en personen héél graag.

Foto van: Thomas Coehoorn. De heer Coehoorn, vertelt: Via mijn Mem kreeg ik deze foto van de stokers van het stoomgemaal uit de tijd dat er nog met kolen gestookt werd. Het verhaal gaat dat in de crisisjaren (dertiger jaren) de vrouwen zeiden "It reint goud" als het weer weer eens langdurig regende. Vissers die vaak onder deze slechte weersomstandigheden niet naar zee gingen, konden dan aan het werk als stoker. Er kwam dan toch geld binnen. Het zware tijdelijke werk werd goed betaald.

Op de foto's staan de volgende Lemsters. Van links naar rechts: Roel de Hey, Gerrit Rottiné (mijn pake), Jurjen Bootsma (Jút), Jaap Visser (fan Anne Ybel) en Berend Scholten (Fodde).

Foto van: Thomas Coehoorn. Hierbij een foto vanaf het bordes van het gemeentehuis Lemmer. Waarschijnlijk was er een trouwerij. Het moet in het voorjaar van 1947 geweest zijn. Op de achtergrond de gedempte aansluiting met de Rien (Visserburen) Daarachter staan de panden waar het gemeentekantoor stond. Links de slijterij van de Weduwe Visser (Nieuwburen 2). De militair (onder het verkeersbord) is Yme Willem van Dijk (de straat bij Suderigge is naar hem genoemd). Hij is 20 juni 1947 vertrokken naar Nederlands Indië, waar hij op 26 oktober 1948 is overleden. Rechts met kind (Gerrit) op de arm is Annie Seldenthuis-Rottiné, de vrouw van Maarten "Prikke". Daarvoor (met kind aan de hand) staat tante Hiske Zandstra-Deinum, de vrouw van Leeuwke "Toetoet".

Foto van Leeuwke Bootsma. Een groepje Lemsters op de bankjes bij de brug. Op de achtergrond de Schulpen. Met koeienletters op het raam meldt Expert Bijlhout, dat er een verbouwingsopruiming gaande is. Op de banken v.l.n.r. Thomas Visser, Jenny Bondiëtti, Leeuwke Bootsma, Joltje, vrouw van Thomas Visser, Jantje Bijma, Jaap Visser en Gerben Feenstra.

Foto van Leeuwke Bootsma. Genomen in een hang waarschijnlijk bij De Rook. Dit zijn Jacob, Lena Dijkstra, Leeuwke Bootsma, Rienk en Maaike.

De linker man op deze foto is Klaas Zijlstra. De derde is Lex Loen, die zich vaak over Henkie Beljon ontfermde. Helemaal rechts staat Dirk Faber. Wie de tweede en de vierde man zijn weet ik niet. In het centrum van het groepje staat Henkie Beljon. Aan zijn houding is te zien dat hij moeilijk liep. Verder was hij klein, bijna doof en slechtziende. Ook zijn stem was naar ik meen wat afwijkend. Meervoudig gehandicapt zoals we dat tegenwoordig noemen. Toch geloof ik dat hij wel een goed leven heeft gehad. Hij werd overal bij betrokken en mocht natuurlijk altijd vooraan staan.

Ringrijderij rondom het Dok, hier te zien op de Langestreek. Op het paard Age Faber, zittend bij de paal, Jaap Zwart. Toeschouwers o.a. Marten Poppe (met hoed), Klaas Heida.

De heer Wierdsma, met versierde koe, bloemen midden, achter en bovenop, bij een rondgang door Lemmer, als reclame dat zij het beste vlees hadden te bieden.

Werknemers van zeilmakerij de Vries: V.l.n.r.: ??, Sybold van der Bijl, Willem Dam en dan Jouke Brouwer (zie ook onderstaande foto)

Foto van Jouke Brouwer: Jouke zijn pake Jouke Brouwer, op de foto aan het zeilen maken, voor zeilmakerij de Vries.

Het verhaal rond het maken van deze foto is even interessant als dit weerzien van een oud stukje Lemmer. Jan van Steen, een achterneef van Griet Aukema, was al jong wees geworden. Hij kwam in een soort internaat of weeshuis terecht. Daar golden strenge regels en flinke straffen. Vakanties konden alleen buiten het tehuis worden doorgebracht als er familieleden waren waar de kinderen terecht konden. Die had Jan niet en dus niet uit in de vakantie. Hij moest de volle vier weken thuis blijven want dat was meteen de straf omdat hij in het geheim op de fiets naar Zandvoort was geweest. Meneer De Jong, directeur van het opleidingsschip voor de binnenvaart Prins Hendrik, kwam echter met de mededeling dat hij wel werk voor deze jongen had. Dat was dus mee op het schip en dus toch nog een zekere vorm van vakantie. Eén van de jongens op de bank in het midden van de sloep is genoemde Jan van Steen, de anderen zijn zonen van De Jong.

Johannes de Vries

In het midden is Anne Zijlstra, met de hand in de zak.

Van links naar rechts: Jelle Visser (Witte Jelle, van het Achterom) Gerben Bootsma (Gerben van Rubert) Klaas Visser (Dove Klaas) en Fimme Bootsma (Fimme van Rubert)

Foto van Annelies Wessel: Hoogstwaarschijnlijk is het de Hemelvaartsdag optocht op 2 mei 1940. Links vooraan op de foto is Alida (Alie) Plooij, de moeder van Annelies.

Foto van Annelies Wessel: Links vooraan is Alida (Alie) Plooij.

Foto van Annelies Wessel: Oma Jans PLooij.

Foto van Annelies Wessel: Dame met stropdas is Alida (Alie) Plooij. De man links is Renze van der Veen.

Foto van Annelies Wessel: Lemmer 1924: Noodlanding watervliegtuigje in de haven van Lemmer. Alida (Alie) Plooij, de derde persoon van de drie volwassenen aan de rechterzijde.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |