Lemsters |2|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |

Drie jongetjes bij een schutting, waarschijnlijk aan de achterkant van de Vissersburen. Links: Jopie van Harm de Vries; midden Roelof Kingma en rechts Rinze Visser.

Foto van Sake Koornstra, Sake vertelt: Klaaske Thijsseling, geboren op 7 mei 1905 te Lemmer, overleden op 26 september 1980 te Harlingen en Sake Koornstra, geboren op 29 februari 1904 te Lemmer, overleden op 18 juni 1984 te Harlingen. Ús Oate en Pake minsken om net te ferjitten

Foto van Sake Koornstra: Ús pake en oate en harren bern tusken Pake Sake en Oate Klaaske yn Oppie Jelle en Poop en jonkje mei brilsje is myn Heit Jaap allegear al overleden de jongste stiet dr net op Sjakkie mar die libbet noch.

Foto van Mienie Loen–Toering: Achterop schrijft Mienie: ‘Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van een huwelijksjubileum van J. Koornstra en A. Bergsma'. 

Foto van Kleis Visser: Japie van Kleis

Foto van Kleis Visser: De man met het bord in de hand is mijn opa Kleis Visser.

Foto van Kleis Visser: Mijn overgrootouders Pake en Beppe Brandenburg

Foto van Kleis Visser:  Kleis zijn oma Lammigje Visser-Brandenburg en haar schoonzus.

Foto van Anneke Koehof, Anneke vertelt: De gezusters Visser, van links naar rechts: Hilly, Boukje en Clara. Op de achtergrond de drie huisjes waarvan de familie nr. 5 bewoonde en het Hellinggat, waar een boot op de kant ligt. De foto schat ik uit de jaren '40, toen ze allemaal waarschijnlijk nog thuis woonden. Mijn moeder was de oudste (1911) en trouwde in 1946 met mijn vader, die weduwnaar was.

Foto van: Louwrens Abercrombie: Een oude foto genomen achter de sluiswachterswoning met de voltallige familie Dijkstra en aangetrouwde. De naam van mijn Oma is Dijkstra (van de Oude Sluis) Rechts op de foto de vrouw en heer, Hendrik de Vries met zijn vrouw Annie Dijkstra (Renault autodealer in Sneek) Links de tweede heer Anne of Onne Dijkstra, banketbakker te Amsterdam.
En dan mijn vader met het matrozenpak aan, ik denk dat de foto rond 1930 is genomen.

Anneke Koehof: Lemmer, Theo (Tette) de Vries

Anneke Koehof: Kerst 1961, ik logeerde bij Lieske en Jenne de Vries op de Zeedijk

Anneke Koehof: Lemmer, logeren bij Lieske en Jenne de Vries, hier met hun zoon Bennie, hij was toen 10 jaar oud.

Anneke Koehof: Ik logeerde bij Lieske en Jenne de Vries, nadat mijn tante niet meer op de Zeedijk woonde. Het was toen ijskoud, ik geloof dat het wel 20 graden onder nul was! Ik ging schaatsen met Ike Rippen. Hij moest me zowat de hele weg slepen, want ik had geen goede schaatsen en het ijs was op het meer heel ribbelig. De foto van Theo is op de kermis in Lemmer. Dat was zo'n schattig klein jongetje met heel blond haar en prachtige blauwe ogen. Ik was helemaal gek op hem en trok veel met hem op.

Het personeel van de "Friesland". Van links naar rechts: Johannes de Jong, Gerke Bootsma (beide matroos) Evert de Roos* stuurman, J. Bolhuis, kapitein, D. Wedman, hofmeester, Jan Kamminga, mevr. Wedman, R. Dijkstra en geheel rechts met witte pet is Hendrik Dijkstra. De overige zijn niet bekend?

Een foto van mevr. de Roos. Ik weet niet wie de jonge mensen zijn, ik vermoed familie uit Engeland. Daar woonden 2 zonen van hun zover ik me herinner. Hun zoon Arjen woonde in Amsterdam en had 2 kinderen.

  • Kristien Kramer Visser: Evert de Roos was onze buurman op de Polderdijk. Zijn zoon Tjalke is altijd in het huis blijven wonen.

Foto van Wim de Roos: Pake, Evert de Roos (Koudum 21-10-1882) en Beppe Ida Visser (visfer) (Warns 25-10-1880)

Jan Van der werf: Deze foto is in de Lemstervaart gemaakt bij de bejaardenhuisjes aan de Schokker, wanneer de foto is gemaakt weet ik zo niet maar wel lang geleden. Dit is Jan Scheffer (Jan Klem) zijn vader. Vroeger ben ik bij hen jaren in de kost geweest. Hier staat hij met een buurvrouw op de foto, wie dit is?? Heb een prachtige tijd gehad bij Pake Jan en Beppe Atsje.

Foto van Nelleke Koehoorn: Jan Koornstra

 Foto van Nelleke Koehoorn: Jelle Koornstra

Foto van Sake Koornstra: Klaaske Thijsseling, geboren op 7 mei 1905 te Lemmer, overleden op 26 september 1980 te Harlingen, en Sake Koornstra, geboren op 29 februari 1904 te Lemmer, overleden op 18 juni 1984 te Harlingen, ús Oate en Pake minsken om net te ferjitten

  • Auke Coehoorn: Sake wie een maat fan us heit Jan van Janus en Klaske wie us mem har vriendin Baukje van Auke Bakker en Sake gong altied mei de Lemster wike op de aak LE64 want der wie us heit altied de schipper op mei het hurd silen.

Foto van Sake Koornstra: Ús pake en oate en harren bern tusken Pake Sake en Oate Klaaske yn. Oppie Jelle en Poop en jonkje mei brilsje is myn Heit Jaap, allegear al overleden de jongste stiet dr net op Sjakkie mar die libbet noch (2017).

Foto van Hendrik Bootsma: Mijn vader Theunis Bootsma, de achtergrond is nu totaal verdwenen, zoals zoveel in Lemmer.

Foto van Willem-Jan de Vries: Koenraad de Vries en Akke Zeilstra

Foto van Willem-Jan de Vries: Koenraad de Vries en Akke Zeilstra met zoon Meinze de de Vries, in de Tuinstraat.

Willem-Jan de Vries: Na het vissen gewoon met de hele familie spelevaren op de LE8?

  • Tjitske de Blaauw: Wot un mooie foto. Herken tante Jeltsje sittend ien de stoel links, us heit syn oate ien de oare stoel. De oare vrouwen binne tink ik tante Antsje en tante Aaltsje. De man aan de ruchterkant liket pake Lieuwe wol.
  • Jeltsje van der Mei-Akkerman: Ja dat is myn beppe op dy stoel. Beppe wie bang foar wetter...sij koe net swemme.

Staand v.l.n.r: Sake Bootsma, ?, ?, Andries Bergsma (Reade Okke), Hendrikus Vlig (Rikus Scheet). Zittend v.l.n.r.: Jelle Koornstra,  Lieuwe Bootsma, Johannes Bootsma, Geert Vlig en Jilling Kingma (Lange Lint)

Een bijna soortgelijke foto (paaltjes op achtergrond) Tijdens de watersnoodramp in Zeeland en Zuid-Holland, was alle mankracht nodig om het ondergelopen land zo vlug mogelijk weer droog te krijgen. Vele Lemster arbeiders vonden daar toen ook werk. Op deze afdruk zien we een groep schaftende Lemsters in Zeeland. We zien hier vooraan v.l.n.r. Jelle Koornstra, Rikus Vlig, Meinze de Vries, met muts Harm Visser, dan Sake Bootsma, Johannes Bootsma, met hoed Jilling Kingma? en Kier Vlig en onderaan Leeuwke Bootsma, Antoon Bootsma, Klaas Atsma en achteraan staande Andries Bergsma.

Foto van Marijke Plantinga: Op de Zuiderzeestraat: Clara Bosma en Harm Plantinga met de kinderen, Andries, Marijke, Dick en Jannie

Foto van Marijke Boom-Plantinga: Dit zijn mijn ouders Clara Bosma en Harm Plantinga

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |