Zuiderzeestraat, Lemmer

In de begin '50 er jaren werd begonnen met het bouwen van de Zuiderzeestraat.

In mei 2020 wordt in opdracht van Lyaemer Wonen gestart met de bouw van 20 huurwoningen aan de Zuiderzeestraat in Lemmer. Er komen drie seniorenwoningen en 17 compacte eengezinswoningen. Waardoor in de Zuiderzeestraat en de omgeving van de straat meer dan de helft van de huizen wordt gesloopt. De rest wordt gerenoveerd.

Van Putten had heel vroeger een smederij aan de Kortestreek en woonde later in de Brandweerkazerne, die eigenlijk in de Pampusstraat stond, na hun verhuizing naar de Lijnbaan kwam Anne de Jong (lange Anne) daar te wonen

Onderstaande foto's zijn van Lemsterkrant

23 maart 2020:  Brandweerkazerne gaat deze week tegen de grond.

Zuiderzeestraat 11 
Zuiderzeestraat 12 
Zuiderzeestraat 14 
Zuiderzeestraat 16
Zuiderzeestraat 17
Zuiderzeestraat 2
Zuiderzeestraat 50
Zuiderzeestraat 51
Zuiderzeestraat 52
Zuiderzeestraat 65

J. Lemstra, Red. Zuid-Friesl.
Rijks, Politie, woonhuis, postcdt
A.A. Jongsma, vert. Noord Ned. kunstm.h
M. Feenstra, assurantiën
Rijks, Politie, woonhuis J. A. Hoekema, wmr. 1e kl.
H. Sliep
Openbare U.L.O. school
G.v.d. Laan
P.  Moesker, stukadoorsbedrijf
G. Stoker, handel in hooi, stro en ruw-voeders