Zuiderzeestraat, Lemmer

Zuiderzeestraat 10
Zuiderzeestraat 11 
Zuiderzeestraat 12 
Zuiderzeestraat 14 
Zuiderzeestraat 16
Zuiderzeestraat 17
Zuiderzeestraat 2
Zuiderzeestraat 50
Zuiderzeestraat 51
Zuiderzeestraat 52
Zuiderzeestraat 65

Wicher Bijlsma, Gerry Bijlsma-Kuiper en 5 kinderen. (Zie reactie)
J. Lemstra, Red. Zuid-Friesl.
Rijks, Politie, woonhuis, postcdt
A.A. Jongsma, vert. Noord Ned. kunstm.h
M. Feenstra, assurantiën
Rijks, Politie, woonhuis J. A. Hoekema, wmr. 1e kl.
H. Sliep
Openbare U.L.O. school
G.v.d. Laan
P.  Moesker, stukadoorsbedrijf
G. Stoker, handel in hooi, stro en ruw-voeders


In de begin '50 er jaren werd begonnen met het bouwen van de Zuiderzeestraat.

In mei 2020 wordt in opdracht van Lyaemer Wonen gestart met de bouw van 20 huurwoningen aan de Zuiderzeestraat in Lemmer. Er komen drie seniorenwoningen en 17 compacte eengezinswoningen. Waardoor in de Zuiderzeestraat en de omgeving van de straat meer dan de helft van de huizen wordt gesloopt. De rest wordt gerenoveerd.

Van Putten had heel vroeger een smederij aan de Kortestreek en woonde later in de Brandweerkazerne, die eigenlijk in de Pampusstraat stond, na hun verhuizing naar de Lijnbaan kwam Anne de Jong (lange Anne) daar te wonen

 • Janca Kersaan: Dacht niet dat er douches in zaten.. wc of tonnetje kan ik me niet herinneren eigenlijk
 • Hielke Roelevink: Alleen maar tonnetjes, zeker geen douche, klein en knus, heb alleen maar beelden van op mijn netvlies en geen foto's
 • Loesje Bootsma Koornstra: Elke straat had een andere indeling van het huis En allemaal tonnetjes
 • Gerard Visser: We hadden in het begin bedsteden volgens mij 3 stuks, 1 in de achterkamer, en in het gangetje van de achterkamer naar de voorkamer. Op de 1e etage hadden we 2 slaapkamers en een grote zolder.. mijn vader en moeder sliepen op een slaapkamer, mijn zusters ook en ik sliep met Johan in een 2 persoon bed op de vliering en Sake ook. Evert sliep achter een gordijn. We hadden een tonnetje als wc. Geen douchen, we gingen nog in de tobbe of naar het openbare douchegebouw bij de mavo. Wat ook bekend was in de Parkstraat waren de zeer vele zwaluwen die zich er nestelden onder de puntdaken. Wij woonden in de 2de Parkstraat op nummer 48
  Ook waren er tussen verschillende parkstraten grote bleeken. Die werden gebruikt om er de was op te hangen. Ook werden er soms geiten geplaatst om het gras kort te houden. Een bekend gegeven er was er altijd gezellig. Blikspuit spelen. Tiepeljen, verstoppertje, want door de vele steegjes kon je er goed verstoppen. Bij de afbraak heeft de jeugd nog geprotesteerd omdat er zeer feel nesten van vogels vernield zouden worden. We hebben toen 2maanden uitstel gekregen zodat er geen vogels omkwamen.
 • Fenna Zandstra: Heb er gewoond aan de andere kant op nr 11 later werd dat 15
 • Marijke Boom-Plantinga: Wij op nummer 37
 • Frank Frankema: Me beppe Ali Lemstra -Frankema woonde op nr 3
 • Diny Duiker: Frank Frankema, onze dochter heeft gewoond op nr5 gewoond
 • Frank Bijlsma: Geboren op nr 10
 • Rolf Sliep: Frank Bijlsma, ik op 2
 • Maria Antonie Jitan Bouma: Ik ben opgegroeid in de Zuiderzeestraat 
 • Albert Coehoorn: Ja, goeie ouwe tijd. We woonden op 34. Ik ben er geboren en mijn ouders zijn pas verhuisd, toen ze naar Suderigge gingen. Toen was saamhorigheid heel normaal. Dagen voor 5 mei, waren we met de hele buurt bezig vlaggetjes, rozen van crêpepapier en andere versierselen aan het maken. Jammer dat dat niet meer bestaat! Volgens mij is die eerste vrouw voor de buitendeur op de foto buurvrouw Bondietti!
 • Cobi Samplonius: Mooie herinneringen. Wij woonden op no.29
 • Maria Antonie Jitan Bouma: Elli Ramautar, en ik op nummer 73
 • Sake Koornstra: Wij zijn er getrouwd op nr 28 in 1985 3 van onze 4 kinderen zijn er geboren.Onze buurtjes toen Klaas en Ukie Postma Koop de Boer en Vrouw Jennie en Aagje Bondietti. Fam Coehoorn Overkant Buurvr Sikkes en Meijer. Gebr Poepjes Andries Visser Steven Visser enz enz Een tevreden buurtje. Klein leuk om zo te beginnen goede herinneringen. Later heeft ons jongste kind er zelf nog gewoond op nr 32.Zo hebben ze er alle 4 gewoond. Nr 28 staat er net op links
 • Ed Postma: Ik heb op nummer 36 en 29 gewoond.
 • Artie Guptar: en ik woonde ong 24 jaar geleden, zuiderzeestraat 71
 • Gerard Visser: Wij hebben op 31 gewoond
 • Gepke de With: Ik ben er geboren
 • Alie Bijlsma: Ik heb er ook gewoond op nr 21
 • Nelleke Koehoorn: Ik met dochter op nr.32
 • Kees de Bruin: Ik woonde op nr 25! Inderdaad rechts aan de overkant!
 • Johannes Poepjes: Wij hebben op nr 38 gewoond

Marijke Boom-Plantinga: Andries, Marijke, Dick en Jannie Plantinga

Onderstaande foto's van Hielke Roelevink

Reactie plaatsen

Reacties

Jannie Bijlsma
7 maanden geleden

Ik ben geboren op nummer 10
Het gezin bestond uit vader Wicher Bijlsma, moeder Gerry Bijlsma-Kuiper en 5 kinderen.
De namen van de kinderen zijn, Ali, Hennie Willie, Jan, Jannie en Frank.
Heb 2 foto’s van de Zuiderzeestraat.

Elsa Wolter Lammers
een jaar geleden

Ik was heel graag bij mijn opa en oma die woonden op nr 27. Het was een hele gezellige buurt