Lemsters |5|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |

Foto van Anja Porsinck: Pake Berend Scholten en Oom Keimpe, hier te zien op de Schans te Lemmer

Foto van Anja Porsinck: Berend Scholten hier op de Pietersbuurt te Lemmer

Foto van Anja Porsinck: Pake Johannes Poepjes.

Deze foto is genomen voor het huis van Poppe de Rook, later van mevrouw Akkerman op de hoek van 'Het Leeg' en de Emmakade. De vrouw met een mat in de hand is een dochter van Uile Kooistra. Op een emmer zit Ietsje, een dochter van Jan de Vries. Achter haar is het hoofd zichtbaar van Hendrik Visser. De man die op het zadel van de fiets leunt is niet bekend, naast hem staat Jelle Visser. De volgende in de rij is Sibbeltje Bootsma, zij was getrouwd met Kees Dijkstra. Nadat zij weduwe werd, werkte zij in de hang bij Seerp de Blauw. Later hertrouwde zij met Siebold van der Bijl.

Foto van Frits van Riel, van de kaatsvereniging Súdwâl, zijn opa Uiltje Tijmstra, onderwijzer in Lemmer staat rechts.

De palen voor het nieuwe jongerencentrum aan de Straatweg zitten in de grond. Een nieuw hoofdstuk van het jongerenwerk. Er zijn in de loop van de jaren veel vormen van jongerenwerk in Lemmer geweest. Eén van de eerste pogingen om dit werk op gang te krijgen was de Instuif. Deze was in het Achterom.

Een door Wim Veen gemaakte foto van een dagje uit in Duitsland met bezoekers van deze Instuif. Van links naar rechts zien we hier Gerrit Zeldenthuis, Harm Sloothaak, Berend Visser, Schelte Rottine, Honke Visser, Hans Portijk, Jan Visser, Lammert Bootsma, Japie Thijsseling, Tjitte de Boer, Klaas Visser, Marten Scheffer, Jan Scheffer en Marten Visser. 

Een foto van V.V. Lemmer. De mannen in het midden zijn Tjibbe Kuipers, Schelte de Vries, Johan Platte en keeper Gerben Bootsma. Van de bovenste rij is de 2e van links waarschijnlijk Gerard Hollander, de 3e Sander Coehoorn en de 2e van rechts Thijs Kuipers.

Foto gemaakt in Heerenveen. Van links naar rechts: Iepie Visser, Sake Haagsman, Janneke Scholten en Marten de Leeuw. 

Een foto van mensen van NVB Vermeulen. De mensen die hier op staan zijn eigenlijk allemaal bekenden. Zo meen ik onder anderen te herkennen Jenny Bondiëtti, Gurbe Haringsma, Lammert Bootsma, Lolle Rottiné en Klaas Visser. 

Boven staan v.l.n.r. Pietje Coehoorn, Grietje Kok, Anneke Dijkstra (dochter van Marten Dijkstra die vroeger op het Turfland woonde) en de zusters Froukje en Hasseltje Hogeterp. Froukje is getrouwd geweest met Marinus Kuipers en zij woonden lange tijd in Canada. Hasseltje was getrouwd met Klaas van der Bijl.

Onderaan vinden we de chauffeur Frans Coehoorn, een broer van Pietje op de bovenste rij. Verder Johanna Brouwer, de dochter van Jonker die getrouwd was met Abe Verbeek, Freerkje Bakker uit de Parkstraat. Zij woonde later met haar zuster Aaltje in Leeuwarden. Dan Antje Wouda van Peke en Joukje Kamminga.

Een binnenopname van de Centrale Bakkerij. Genomen voor de eerste ovens die daar gebruikt werden, de hete lucht ovens van Koppener, Rotterdam.

De man geheel links herken ik niet. Voor de oven staan volgens mij de broers Pieter en Jan Koopmans. De rechtse van de twee volgende jongens meen ik Hendrik Loen in te herkennen. Hij heeft de hand op de schouder van de kleinere. Dat zou zijn broer Loen kunnen zijn. Dan voor de rijskast Hendrik de Haan met naast hem Lex Loen. De man rechts heb ik niet gekend. Toch waag ik het erop hem Jitse v.d. Geest te noemen.

Uit de verhalen weet ik dat die zich altijd heel correct kleedde. Hij ging niet in zijn bakkerskleren over straat. Daar maakten zijn collega’s een keer misbruik van door zijn kleren met stro op te vullen, aan de zolder te hangen met het opschrift: ‘Door wanhoop gedreven’. Hij had de dag daarvoor als ovenist een partij brood laten verbranden.

Uit Damwâld kwam een telefoontje van Wouter van der Meer over de foto. Hij heeft dezelfde foto ook. Hij had een paar namen anders dan ik ze genoemd had. De man op links die ik niet herkende is volgens Wouter een knecht van Jan Knol. De deelnemende bakkers hadden hun personeel en gereedschappen ook mee ingebracht. De jongen die ik als Loen had gegokt is Hendrik Brouwer, zoontje van Johan Brouwer. Brouwer was bakker op de Nieuwburen waar later Lex Loen zijn winkel had.

De man tussen Hendrik en Lex Loen is niet De Haan maar Wouters vader, Jelte van der Meer. De man in het wit is Klaas Knol, bakker in de Schans. Hij was één van onze banketbakkers maar die werkten, voordat de banketbakkerij van de familie Van der Hoff was aangekocht, ook in de broodbakkerij.

Johannes de Vries

Foto van Koop Bosscha, met de namen: Het is een opname van een groepje boerinnen uit Bantega, Echten, Oosterzee en net over de grens richting Tjonger. De grootmoeder van Koop Bosscha is Abeltje Jongsma, getrouwd met Koop Bosscha. Zij woonden op de boerderij “Zathe Buitendijksveld” aan de Zeedijk te Bantega. Deze boerderij is een week na de bevrijding van Lemmer afgebrand.

Staand van links naar rechts: Grietje van der Lende, geboren op 23 september 1874 te Oldetrijne. Abeltje Jongsma, geboren op 14 oktober 1871 te Oldeholtwolde. Tjeerdje Oosten, geboren op 8 september 1873 te Munnekeburen. Grietje Brunia, geboren op 25 maart 1868 te Kimswerd. Heintje de Boer, geboren op 17 april 1875 te Spanga.

Zittend van links naar rechts: Sjoukje van Dijk, geboren op 12 augustus 1873 te Oudehaske. Dirkje van Eyck, geboren op 8 februari 1871 te Echten.

Foto van Andries Coehoorn: Foto van een groep vrienden in het aloude Nutsgebouw plus/minus 1960. Harm visser naast Wanny Kroes, en Wiep? Sake Zandstra, Klaas de Jong links voor half zichtbaar achter Ferdinand Zandstra, Jan Visser.

Foto van Age Van Der Bles: Lemmer Emmeloord. -De foto word geschat op 1954-1956, en is op de Deel in Emmeloord gemaakt.

Van links naar rechts boven.
1 Cox de Boer, dochter van Klaas de Boer van de textielwinkel aan de streek
2 Maaike Kooyman
3 Janny Vijverberg
4 Klara? Fleer
5 Akkie de Vries
6 Jeppie Gebben

Onder:
7 Abe Bakker
8 Piet Seinen
9 Tietsje Visser (van der Bles)
10 Henny van der Bijl
11 Wietske Pietersma (de Vries)
12 Rittie Kuipers
13 Koos(je) Feenstra
14 Jacky Bootsma

Jilling Coehoorn en Durk Dijkstra op weg naar de repetitie van Excelsior

Leden van D.O.S. en K. en V. die deelnamen aan een wandeltocht. Hierbij de opname van leden van Kracht en Vriendschap wandelend door Oosthem.
Van de afgebeelde personen herkent v.d. Meer op de voorste rij Elske v.d. Neut – Kok, Wim v.d. Neut en Ittie Frankema, de man rechts is hem onbekend. Op de tweede rij lopen v.l.n.r. Hielke Frankema, onbekend, Herre van Brug en nog een onbekende.

Groepje wandelaars van gymnastiekvereniging D.O.S., gekiekt op praktisch dezelfde plaats in Oosthem. Vooraan rechts Tammie Bondiëtti en op de tweede rij links Gatske Bootsma. 

Een foto uit de mobilisatietijd, dus van eind 1939 of begin 1940. Drie soldaten waarvan de rechtse Lex Loen is. De foto is gemaakt in de Stelling Wons. Er waren daar meer Lemsters aan de kop van de Afsluitdijk en de praktijk is dat die elkaar dan opzoeken. De linker soldaat is Durk Faber, zoon van begrafenisondernemer Andries Faber, daarnaast een zoon van Jan de Haan, dat zou dus Jetze kunnen zijn die bij de Bevrijding ook bij de Binnenlandse Strijdkrachten was.

Foto van Durk Bosma

  • Leeuwke Bootsma: Met pet Watze Verschoor, werkte bij palingrokerij Klaas Sterk. Naast Verschoor Kobus Brandenburg. Geheel links Minze v.d. Bijl, zoon van Herbert v.d. Bijl.

Evert de Vries, ging met de visbak-fiets geladen met snoep bij het stap aan de Spinhuispolle het ijs op. Hij fietste onder beide bruggen door en stond dan op het ijs in de beschutting van een ingevroren schip te verkopen. Hier zien we hem met Japie Lageveen als klant bij Zwart voor staan. Daarnaast is een stukje van het Waterschap gebouw te zien.

Een foto gemaakt voor de bakkerswinkel van Van Loen. In de tijd dat we nog de oude huisnummering hadden, verdeeld in wijken. F 94 is op het kozijn van de deur te zien. De man links is Uiltje Koopmans. Daarnaast A.B.H. Loen (Lex), Oebele Boersma en zijn zoon Libbe. Zij exploiteerden het hotel Boersma, nu De Faam

Een foto genomen voor het huis van kleermaker Hendrik IJlst op de Nieuwburen. Op rechts is de muurreclame te zien van de bakkerij van Lex Loen. Brood, koek, beschuitbakkerij. Eet meer brood. Lex staat hier rechts.

In de deur de huishoudster van IJlst, een Van der Gaast waarvan de voornaam onbekend is misschien was het Fimke. Daarnaast IJlst. Tussen deze beide huizen was een brede steeg die uitkwam op de hoofdingang van de hervormde kerk.

De familie Loen: In het midden het echtpaar Lubbertus Loen (1871 – 1938) en Tietje Derkje Funcke (1880 – 1943) Zij hadden een bakkerij aan de Oudesluis.

V.l.n.r. de kinderen Derkje Vokeltje (1914 – 1994), Evert (1909 – 1972), Hendrik (1906 – 1989) en Alexander Berthold Hendrik (1908 – 1974). Beide laatsten werden ook bakker. Hendrik in Den Haag. Hij keerde in de oorlogsjaren terug naar Lemmer en nam de zaak van zijn ouders over. Lex trouwde met een dochter van bakker Brouwer en nam diens zaak aan de Nieuwburen over.

Een opname van het interieur van de manufacturenwinkel van Molenberg, nu een onderdeel van Restaurant Centrum. We zien hier de eigenaren Hendrik Molenberg en zijn vrouw Koosje v.d. Werf te midden van hun handel. Hun specialiteit was de verkoop van ‘ouderwets degelijk’ ondergoed. Verder hadden zij veel handel in speciale badhanddoeken. Daarvan hangen er hier een paar aan de wand.

Voor Holland is de doek voorzien van een molentje en kinderen in klederdracht met tulpen in de hand. Friesland is vertegenwoordigd met een staartklok en op de achtergrond een skûtsje. In het toeristenseizoen hing hiervan altijd een serie buiten aan de gevel. Het was een geliefd souvenir en cadeau artikel.

Een foto van de gemeentelijke dienst die al lang opgeheven is: het stelsel met privaattonnen. Het lijkt dat de opname op de Lijnbaan gemaakt is. De tweede van links is één van de gebroeders Rottiné, beter bekend als de Klutsen. De man met schootsvel in het midden is Tenk, de vader van Henk.

De hang van Siemen Scheffer. Hier zijn o.a. in actie Steven Visser, Theunis Bootsma of Leeuwke Bootsma. Zij zijn haring aan het opspeten. Daar zijn twee man mee bezig, de derde brengt de speten weg om in de rook gehangen te worden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |