Afbeeldingen van Lemsters |11|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |

Foto van Aleid van de Belt: de man is Joost Scheffer.

Foto van Age van der Bles: Steven 'slide' Visser en Jan Visser (Reade-rojo)

Foto van Fenna Zandstra: Albert Smink, hij was conciërge van de Wilhelminaschool.

Foto van Iemkje Van der Veen: Pake Willem Toering omstreeks 1942.

Iemkje Van der Veen: Us heit Arend Toering, aan het Helmhout Van de Lemmer 62.

Foto van Anne-lise Terlouw, Anne vertelt: Mijn lieve Mams Elisabeth Geertruida Hoekstra, dochter van Rinze en Akke Hoekstra, zij werkte toen bij kruidenier Albino op de hoek Emmakade/Schans.

Deze foto is genomen achter het dubbele huis aan het deel van de Langestreek voorbij ‘Hollander’. Daar woont nu Marten Coehoorn. Het zijn kinderen van Wietze van der Bijl. De familie Toering woonde daar toen naast.) De kinderen zijn volgens de aantekeningen achterop Meinte en Popkje van der Bijl. Nog wel een paar bekende namen in Lemmer. De vrouw lijkt mij een buurvrouw te zijn. Zij staat tenminste achter het hek. Zij werd hier opoe Schokker – de Jonge genoemd.

Dr. Jan de Vries, van 1863 tot 1884 geneesheer te Lemmer.

P.H. Wouda, 1918. Stoomzagerij Sleeswijk.

Nieuwsblad van het Noorden, 20-03-1928: Ds. D. Zoete, N. H. predikant te Lemmer, geboren in 1852, heeft tegen 1 juli a.s. emeritaat aangevraagd, na een evangeliebediening van ruim 40 jaren.

Ds. A. de Geus, 1908 en 1920 Ger. Kerk.

A. B. H. Funcke, 1912 Hoofd Chr. School

Burgemeester Luiking, Lemmer.

K. de Rook, 1925 Friesch voordrager, Lemmer.

H. Hulscher, kerkmeester van de Willibrorduskerk, te Lemmer 1929.

Ds. A. Keuzenkamp, 1932 Ned. Herv. pred. te Lemmer.

J. Raadersma, schoolhoofd te Lemmer, 1929.

Foto van Ton Kamminga: Jimke Kamminga (1885 - 1953) en Jannetje van den Broek (1886 - ong. 1955) Opa was metaalwerker op een scheepswerf in Lemmer.

Foto van Ton Kamminga: De heer Jan Kamminga.

Foto van Ton Kamminga: In de tuin van de familie Kamminga. Op de familiefoto staan behalve mijn Opa en Oma al hun kinderen: Jouk, Aart, Jan, Jacoba (Coba), Dreesje en Renze. De andere zijn aanhang of vriendinnetjes. Ik weet niet met zekerheid wie wie is. Helemaal onderin, met de hand boven z'n ogen is mijn vader Renze (1923). 

Familie, Meint Willem Gaasbeek.

?

Van links naar rechts, op het eerste bankje: Leeuwke Bootsma (Leeuwke van Riek) Andries Visser, Andries Visser (De Bereboot), ?, met zonnebril Jaap Poepjes, Op het middelste bankje, van achter naar voren: Met pet, Jopie Bootsma (Jopie Sjuore), Bassie de Haan en Reitze Lemstra.
Op het rechter bankje v.l.n.r.: Jaap Visser (Mosje), Riekes Vlig (Riekes Skeet), Andries Visser (Panne), Rense Visser (Mosje), Sake Visser (Ingelse Sake) Staand met fiets, Klaas Bijlsma.

Marten Vlig en Albertje van der Wal, tijdens hun 45-jarige echtvereniging.

Marten Vlig.

Evert de Vries, 'Carro Evert'

Evert werd zo genoemd omdat hij schepijs verkocht met chocola en verschillende smaken en werd zodoende in verband gebracht met het Italiaanse ijs. (Carro is een gemeente in de Italiaanse provincie La Spezia).

Evert de Vries, geboren 16 februari 1903 in Lemmer, overleden 5 oktober 1998 in Sneek. Evert de Vries heeft altijd een band gehad met Drukkerij Zuid-Friesland. Hij kon goed overweg met de verschillende redacteuren Lemstra en Klijnsma. Ook met de mensen achter in het bedrijf had hij een vriendschappelijke verhouding. Hij schreef wel eens een klein versje dat in de krant werd opgenomen en waagde zich ook wel eens aan een ingezonden stukje. Toen hem gevraagd werd of hij af en toe niet eens een stukje kon schrijven - hij was toen in andere dingen niet meer zo actief - ging hij daar gretig op in. "Af en Toe" werd al gauw regelmatig en groeide uit tot de wekelijkse rubriek "Lemmer door de jaren heen"

Evert de Vries, 'Carro Evert'

  • Jaantje Koornstra:  De linker vrouw is onbekend, dan Elizabeth van der Veen-Jaalsma en haar dochter Hannah Friso-van der Veen. Achterop de foto staat 1956 onderweg naar de Jan Nieveen om ome Jelle en tante Greet op te halen.
  • Roeli van der Veen: Beppe is Lies van der Veen, haar dochter Hanna van der Veen met haar zonen Willem, Jan en Marius. De linker dame ken ik niet.

Foto van Aleid van de Belt: Wat een gezellige winters, de koek en zopie kraam van Oate en Pake Scheffer. Helemaal links mijn tante Antje en helemaal rechts mijn oom Jan Scheffer.

Foto van Jan Zandstra: Jân en Leeuwke. Even naar de kermis geweest met mijn grote broer Jaaaaren geleden

Op de Foto van Links naar Rechts: Wouter Hoekstra, Jaap Hoekstra, Romke Ritsma met Trijntje Hoekstra en Wouter Ritsma

Lolke Hoekstra

Drie foto's van Jaap Hoekstra: Sneek I voer voor rederij Stanfries (SBS) een weekdienst van Sneek naar A-dam/R-dam v.v.
Oorspronkelijke naam was Hunze XV van de Groninger beurtvaart.
Deze foto is gemaakt in 1949/1950. In de jaren 60 is hij weer gaan varen onder de naam Hunze XV boor de Groninger beurtvaart. Heb nog mooie herinneringen aan de Lemmer.

Foto van Marja Visser -10 september 2020: Speciaal omdat omke Rinze nu jubileert als zijnde 50 jaar in de Gemeenteraad 2 foto's, 1ste foto Rinze, Trijntje en Bauke Visser de 3 oudste kinderen van mijn pake Steven Visser met mijn beppe Foukje van der Goot. en op de tweede foto Omke Rinze met mijn vader Bauke.

2e van links Jan (Slide) Visser, 3e van links Abe Vleeshouwer, rechts Romke de Jong en zijn zus Rinske (Rees) Visser

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |