Lemsters |3|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |

Foto van Leny Altena: Winter ‘57/‘58 vanaf de Tramdyk, hoek Urkerstraat - Wieringerstraat. Leny, Wim, Harmen en Thea Altena

Foto van Gonnie De Hoop v.d. Kooi: De familie Lemstra; Zittend Reitse, Hielie, Reitse en Margje, Jelle dan links boven Kaatje, Pieter, Griet, Minke, Bertus en  Marrie

Foto van Roel Tomassen: Een foto van mijn grootmoeder Metje Fleer met drie van haar dochters. Van L naar R; Coba, Grietje en Aafke. Aafke is later gehuwd met Jan Wouda uit Lemmer. Grietje is als jong kind gestorven, ik geloof aan tbc. Coba trouwde en woonde in Den Haag. Mijn grootmoeder had, vóór zij als ongehuwde moeder vertrok naar Amsterdam, ook een zoon in Lemmer, Thijs Fleer. Ik ontmoette hem wel in de haven en hij was bij aankomst van de Jan Nieveen ook dikwijls op de kade om mijn moeder en mij allerhartelijkst te begroeten. Hallo Mina, zei hij dan tegen mijn moeder. Hij leek "sprekend" op mijn grootmoeder maar ik kreeg desgevraagd heel lang ten antwoord dat het een neef was ! (Oh, die gêne van toen !) Later kwam ik daar wel achter ! Het was dus een halfbroer van mijn moeder en dus óók van tante Jans, de tweede vrouw van mijn Ome Jan Wouda (nadat tante Aafke was overleden). Wat is er van Thijs geworden ? Ik zou dat zo graag nog eens willen weten.

Foto van Roel Tomassen: Mijn grootmoeder Metje Fleer met haar man Hendrik de Haan in Amsterdam. Hendrik had drie kinderen uit zijn eerste huwelijk met Sjoukje Hendriks-Bus. Zij overleed op 29-jarige leeftijd, Hendrik achterlatend met drie jonge kinderen, Sientje (geëmigreerd naar de VS), Coba en Douwe (sigarenmaker en jong overleden). Uit haar huwelijk met Hendrik kreeg Metje nog -naar ik geloof- zeven kinderen: Hendrik, Andries, Aafke, Iempkje(mijn moeder), Gerrie, Jans, Grietje. Mijn grootvader was timmerman en overleed op vrij jonge leeftijd aan suikerziekte. Metje moest alleen verder, maar gelukkig verdienden de oudste kinderen al, dus dat scheelde. Toch hebben alle kinderen, behoudens Aafke en Grietje, een respectabele leeftijd bereikt van 90 of iets meer. Zo er nazaten zijn binnen de familie Fleer die (iets) meer weten over Metje Fleer, mijn grootmoeder, kijk ik daar met gepaste nieuwsgierigheid naar uit ! 

  • Corry Homma: De kinderen zijn: Andries (1895), Gerrit (1897), Jan (1898), Aafke (1899), Grietje (1901), Anna (1902), Iemkje (1904), Gerritje (1905) en Jansje (1906).
  • Corry Homma: Gerrit werd maar 1 jaar, Jan maar 2 maanden, Grietje werd 15 en Anna stierf toen ze 23 was.

Foto van Marlies Scholten: Dansschool mijn broer Theake Scholten. 

  • Ynte Huitema: Bovenste rij: Hannie Bootsma ? ? ? Nolda ? Trijntje moeder Simon? Paula Geurtsen. 2e rij: Erna, Teake. Froukje. ? ? ? Foekje Kuipers, Peter de Lange, Anneke Hatstra. 3e rij: Halsema. Annie Hoekstra.?.Nolda. Bettie Knol. Ynte Huitema. Halsema. Onderste rij: ?.Bennie de Vries .?. Dhr. en mevr. Vergiet, Piet de Jong, Jikke v.d. Veen.?. ?.

Foto van Marlies Scholten: Annie Mulder en Annie Strampel

Foto van Iemkje van der Veen: Willem and Maaike Toering with their children. Bottom row: Omke Roel, Tante Ida, Pake Willem, Beppe Maaike, Omke Berend Koopmans, Tante Dieuwke. Top row: Tante Kiene, Omke Dirk, my parents (Elizabeth and Arend)

Foto van Antsje de Vries: Het rechter meisje is mijn mem Jantje v.d Meer, uit Wijckel, vrouw van Bauke de Vries, uit Echten/Oosterzee

Foto van Annemieke van der Vegt‎: Mijn overgrootvader Andries Fleer/Vleer (1874-1947) zoon van Willem Hendriks Fleer en Gepke Seldenthuis, geboren in Lemmer en zijn vrouw Cornelia Reinders, geboren op 6 maart 1873 te Amsterdam. Gehuwd op 23 oktober 1895 te Amsterdam.

Foto van Geertje Visser: Foto van rond 1939 voor de kruidenierswinkel ALBINO. Toen met Lienos. Links; Grietje Zijlstra Frankema ( vrouw van Sierd Zijlstra de kapper en mem van Huib en Willy) en mijn moeder Maggie de Vries Wouda.

Foto van Anne Bruijne: De familie Bruijne uit Weesp met (zittend) links Lumpjen Vlig en in het midden (zittend) Rimke Vlig, beide uit Lemmer. Met rechts van Lumpjen Vlig, haar zoon Willem en links zoon Gijsbert en daarnaast echtgenoot Gijsbert. Een kleinzoon (helemaal links, achterste rij) die later koetsier was op de gouden koets tijdens het huwelijk van Juliana en Bernhard.

Foto van Gonnie De Hoop v.d. Kooi: Links: Jan de Vries (veekoopman), Wiebe de Hoop, Hendrik Portijk, Catrinus de Vries en Folkert de Hoop.

Foto van Dicky van der Veen-Thijsseling: Dit is mijn pake Durk Thijsseling die op het bevroren Dok staat te vegen, deze foto is circa 1950/60 gemaakt.

2018- Foto van Dicky van der Veen - Thijsseling: Oude foto van circa 64 jaar geleden. Mijn vader zit gehurkt op de bevroren Rien te Lemmer, met mijn zussen Wiepie en Gea, daarnaast zit gehurkt mijn tante Tine met mijn nichten, de tweeling Afke en Richtje!

Foto van Janny Berg: Follega en Oosterzee, mijn vader met de pet over het rechter oor, en Bart Klaren over het linker oor

Foto van Janny Berg: Dit was een broer, Klaas van mijn Pake Pieter Poepjes Dus een zoon van Jacob en Jantje

Foto van Janny Berg: Broer van Beppe Jantje Poepjes; Omke Klaas en Jantje Wind

Foto van Janny Berg: Trouwfoto van Liekele Poepjes en Jantje Wouda van mei 1910.

Foto van Janny Berg: Mijn vader, Freerk Bosma

Foto van Janny Berg: Mijn moeder, Roelofje Bosma-Poepjes.

Foto van Janny Berg: Links mijnheer Sliep, 2e van links Frederik Bosman, 3e van links Jan Koopmans. Midden Jan Geling, 2e van rechts Johannes van Dijk en geheel rechts is Siebe Kuipers.

Foto van Janny Berg: Zuster van Beppe Jantje, naam onbekend.

Foto van Janny Berg: Zuster van Beppe Jantje, naam onbekend

Vertegenwoordiging Lemsterland manifestatie te Leeuwarden, t.g.v. 25-jarig huwelijksfeest Kon. Juliana en Prins Bernard 1962. Vooraan lopen: Klaas Brandsma, Betty Wienia en Annie Faber. Betty Wienia, mocht bloemen geven aan Koningin Juliana in Leeuwarden.

Foto van Anja Porsinck: Berend Scholten, voddenkoopman van de Pietersbuurt.

Foto van Henny van Kranen: Sake Visser (De Rus) met een oom van Henny, Roelof van Kranen.

10 foto's van Tette (Theo) Verhoeff: Pake en Beppe Verhoeff woonden destijds in de Pietersbuurt, ze hadden een brandstofhandel op het Turfland. Die was gevestigd in het pand van de pottenbakkerij 'DE GOEDE VERWACHTING' Na de oorlog is het bedrijf opgeheven (gestopt)

Mijn opa en oma en ome Cees (jongste zoon) zijn in de jaren ‘50 verhuisd (geëmigreerd?) naar de Zaanstreek dit i.v.m. werkzaamheden van ome Cees, hij werd schipper op de het Rijkspont-veer over het Noordzeekanaal, mijn vader werd dat later ook.

Foto van Tette (Theo) Verhoeff: Dit zijn pake en beppe Verhoeff jaren ‘30 ? van L/R ome Cees-Meine, pake Roelof, ome Wiebe, beppe Roelofje-Koopmans, en mijn vader Nanne-Jan.

Foto van Tette (Theo) Verhoeff: Dit is de familiefoto van ome Wiebe van L/R ome Wiebe zoon Roelof en Pieter en tante Geertje Verhoeff-Schothorst.

Foto van Tette (Theo) Verhoeff: Dit is de uitgebreide familiefoto van boven L/R Nanne-Jan Trijntje Cees-Meine en grote Roelof (1) zoon Wiebe (we hebben er 2 in de familie) In het midden, Pieter Roelof (no,2) Tette Geertje en Wiebe. Onder pake Roelof onze benjamin Roelien (Lien) d.v. ome Wiebe en beppe Roelofje.

Foto van Tette (Theo) Verhoeff: Dit zijn de drie broers nl L/R Cees-Meine Nanne-Jan en Wiebe Een bijzonderheid om te vermelden ome Cees was ooit damkampioen van Friesland ( in het jaar….)

Foto van Tette (Theo) Verhoeff: Foto van mijn vader Nanne-Jan als zeeman…. bij de Marine.

Foto van Tette (Theo) Verhoeff: Foto van ome Wiebe alom bekend van de reddingsboot De Hilda.

Foto van Tette (Theo) Verhoeff: Dit zijn van L/R mijn vader Nanne-Jan en ome Wiebe.

Foto van Tette (Theo) Verhoeff: Dit zijn mijn ouders Trijntje Verhoeff-de Vries en Nanne-Jan Verhoeff.

Foto van Tette (Theo) Verhoeff: Dit is de familiefoto van mijn ouders van L/R Vader Nanne-Jan zoon Tette moeder Trijntje Verhoeff de Vries en zoon Roelof.

Foto van Tette (Theo) Verhoeff: Foto van mijn vader Nanne-Jan in zijn laatste levens jaren, en een fotootje van mijn moeder Trijntje

Marius Visser: Achter de kar links Jan (mijn vader) en Andries Visser zonen van Marius en Geertje Visser. Voor de kar is Siemen Koehoorn. Foto is gemaakt in Enkhuizen zo rond 1971 á 1972.

Twee bovenstaande foto's van Jet Vrielink: Mijn opa, Jelle Douma, en zijn vrienden op de heen en de terugreis van een avond dansen. Mijn overgrootmoeder Jetske van Brug (boze Jetske) van de kruidenierswinkel kon ze 's nachts weer aankomen horen rijden doordat er in die tijd weinig tot geen auto's waren

Foto van Jaap Kuiper: Personeel van aannemer Frankema, op de bouw. De voor mij enige bekende persoon is mijn vader Thijs Kuiper, rechts vooraan met hoed.

Foto van Jaap Kuiper: Mijn grootouders, Hendrik Kuiper en Wiebigje Kuiper-de Boer.

Foto van Jaap Kuiper: De kinderen van Hendrik en Wiebigje gefotografeerd in 1912. Achter van links naar rechts: Ike / Grietje / Aaltje. Voor: Hendrikje / Sake / Pietertje

Reactie plaatsen

Reacties

Theo Verhoeff
2 jaar geleden

Hallo Roelie en Hendrik.
Bedankt voor het vele werk wat hier is gebeurd. Het is ook voor mijn nageslacht een prachtige herinnering aan mijn familie en geboorte dorp Lemmer. Nogmaals bedankt.
groet Tette Verhoeff

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     |    8   |    9   |   10   |   11   |