Afbeeldingen van Lemsters |8|

Op deze foto staat het gezin van de familie Visser: Zittend van links naar rechts, Baukje, Pake Frans. Oate Roelofje, en Jette. Staand; Jelle, Pietje, Andriesje, Andries, Mette, Zwaantje, en Sake Visser. (Roelie haar vader)

Foto van Cor Visser. De gehele familie Visser, als boven omstreeks 1945-1950.

Foto van Frans Visser, zijn vader Andries Visser (Panne). Op de achtergrond?

Foto van Frans Visser: Rechts is Andries Visser. De anderen zijn?

Een foto uit 1926/28, jongelui die al vroeg in de hangen werkten, de persoon links met de hand voor de mond is Sake Visser (Reade Sake)

  • Steven G. Visser: De Hang in Het Leeg. Jonge werknemers van De Hang met de gebalde vuist. De jonge meid in het midden is Afke Visser. Zij draagt een trui met het opschrift CPH (Communistische Partij Holland).

Jacob de Rook.

Foto van Frans Visser: Van links naar rechts: R.S. Vleeshouwer, Andries Visser, Jan Dijkstra en Schelte Coehoorn.

Slagersfiets van slager Wierdsma, persoon niet bekend.

15 september 1969. Wouter Vaartjes, 15 september 1969 (Reddingboot-schipper).

Fryske Krite De Lemmer: 25 jaar 1966

H. Harteboer, machinist op de Lemmer nachtboot "Groningen III"

Anna Schaaf-de Wreede.

Foto van Margreet van der Molen, uit Ljouwert, een achterkleinkind van Jilling Kingma (geboren in 1856), namelijk een dochter van Boukje Meijer, die weer een dochter is van Ieuwkjen Kingma, die weer een dochter is van Jilling Kingma. Van sommige weet Margreet de naam, over andere twijfelt ze. Staand van links naar rechts: Inte, Renze, Elisabeth, dan mijn vader Harrit, Roelof en Wouter. Zittend van links naar rechts: Trijntje, Ieuwkjen (mijn beppe Oeke) en de jongste zoon Tjalling.

Johannes Sterk

Dina Visser, echtgenote van Johannes Sterk

Johannes Sterk en Dina Visser.

Geheel rechts is Ate Knol, vijfde van rechts is Hillebrand Visser.

Foto van Frans Visser: Heit (Andries Visser (Panne) aan het sjoelen.

Foto van Gauke Bootsma: Foto genomen in de Parkstraat, 2e van links is Elisabeth Zwaantje Bootsma-Gaal. De 2 voorste dames zijn Oppie en Alie vlig

Foto van Gauke Bootsma: Hendrik en Elisabeth Zwaantje Bootsma-Gaal

Van links naar rechts staan hier: Gosse Braaksma, Jan Kuipers, Leeuwke Bootsma, Gauke Bootsma, Pieter Zandstra, August Bergsma, Anton Gort, Otto Dijkstra, Sake Bootsma en Broer Rienksma.

Jan Poepjes van de LE 50

De raad van Lemmer.

Op deze foto staan Hendrik en Jan Rottiné. Er was nog een derde broer, Harm. Deze drie mannen waren alle drie vrijgezel en werden 'De Klutsen' genoemd. De naam werd bedacht toen hun vader door een Duitser werd aangesproken op de sluis: "Hé, du daar met die kluts".

Jan Bergsma.

Bergsma had een groot gezin. Zij woonden in een heel klein huisje achter de Centrale Bakkerij, bereikbaar door een steeg naast de bakkerij van Pieter Koopmans. Voor een groot gezin was er heel wat nodig en dus werd elke mogelijkheid om wat bij te verdienen aangegrepen. Zo ook het omroepen van boodschappen door heel Lemmer. We zien hem hier in zijn werk als dorpsomroeper in Het Leeg. In zijn karakteristieke houding: linkervoet op de grond, rechter op de trapper. In de rechterhand het bekken en het briefje waar de boodschap van gelezen werd. In de linkerhand het stokje waarmee op het bekken geslagen werd om de aandacht te trekken. Deze foto is gemaakt in de zeilweek van 1945, van 9 tot 16 augustus. De boodschap die wereldkundig werd gemaakt was dat er turf gehaald kon worden op een bepaalde brandstof-bon. Hij was ook degene die met Sint Nicolaas de sjoelavonden bekend maakte. Hij was een sociaal voelend en verstandig mens.