LE: 91-100

● a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"


LE 91

 • Naam schip: LE 91   
 • Type: open zeilboot
 • Vergunn.periode: 1913-1922
 • Eigenaar: Poepjes, Jan vis: b,p
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 91: Eigenaar: Arend van der Bijl. Bijnaam: Aant blijk om de kop. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "De Jonge Trijntje"? - LE 91: Eigenaar: Jan Visser. Bijnaam: Jan van Sake. Woonplaats: Lemmer. Soort: Schouw. Naam Schip: "De Knijp"

Aanvulling: Arend van der Bijl heeft nog een tijdje een grote tweemaster gehad, die werden gebruikt in het Noorden van Friesland. Daarvoor had hij een aak met een stuk blik voor de kop, vandaar zijn bijnaam. Hij woonde in de Schans en was ook wel assistent havenmeester.

Jan Adriaan Visser en Theunis Visser (de Flapper) aan boord van de LE91

Aan boord van de LE 91 -bezig met lijnvissen (hoekjen) bij het roer Jan Adriaan Visser, zoon van Sake Visser (Sake de Rus) midden zoon van Jan Adriaan: Jelle Visser, man op rug gezien is Teunis Visser.

Teunis Visser. Theunis (de flapper)

Kristien Kramer Visser: Deze aak de LE 91 was vroeger van mijn pake Jan Adriaan Visser.

Bericht *

LE 91 (voorheen LE 56)

Mijn Vader heeft in 1961 de Lemmeraak LE 91 (voorheen LE 56 van Siemen Seldenthuis) van Jan Visser gekocht. Zo lang is de aak in onze familie. Mijn vader heeft de aak toen de naam Sandfirden gegeven. De aak is redelijk authentiek wel zonder bun. We varen al weer heel lang met LE 91 op 't boeisel.

In uw overzicht van 'Lemster vissersvloot rond 1915' staat een deel van de informatie over de LE 91 (In 1915 de LE 56) onder LE 91 uit 1915: de mooie foto's uit de Waarheid en de 'zeilende LE 91' horen volgens ons onder de geschiedenis van LE 56. Want dat schip is door Jan Visser gekocht. Helaas weten we niet wanneer dat is geweest.

Wilhelmina Maters


LE 92

 • Naam schip: LE 92   
 • Type: open zeil- of roeiboot
 • Vergunn.periode: 1913-1923 E
 • Eigenaar: Akkerman, Gerben vis: p
 • Verhaal: Gehuwd met Ida Huitema, te Lemmer.

LE 93

 • Naam schip: LE 93 Anna
 • Type: stoomboot
 • Vergunn.periode: 1913-1918
 • Eigenaar: Koningsveld, Marten van vis: a, h
 • Opm: kuilvisscherij; stoomboot; 1918-1922 open zeilboot? "Anna" van Jacob Bijlsma
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 93 Eigenaar: Marten van Koningsveld (Leeuwarden). Soort: Stoom sleepboot. Naam Schip: "Anna"

LE 94

 • Naam schip: LE 94 Pieter
 • Type: stoomboot
 • Vergunn.periode: 1913-1917
 • Eigenaar: Dijkstra, Jan
 • vis: zz
 • Opm: Uit Groningen, tijdelijk Lemmer; 1917-1929: halfged. platbodem "De Morgenster" van Arend Poepjes
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 94: Eigenaar: Jan Dijkstra (Groningen). Naam Schip: "Pieter" - LE 94: Eigenaar: Na de jaren 1930, Peke Wouda. Bijnaam: Wiette Peke en de Ploemperd. Woonplaats: Lemmer. Soort: Open boot.

LE 95

 • Naam schip: LE 95 Zuiderzee
 • Type: open zeil- of roeiboot
 • Vergunn.periode: 1915-1918
 • Eigenaar: Akkerman, Roelof
 • vis: a,b,g,h,sp
 • Opm: na 1918 als sloep bij ander vaartuig; 1913-1915: open zeilboot z.n. van Hendrik Akkerman
 • Verhaal: In 1902 werd er bij Bos te Echtenerbrug, een aak gebouwd voor een opdrachtgever uit Enkhuizen, later kwam het schip weer naar Lemmer. Kopers werden Uilke, Onne en Hendrik Visser, de naam werd 'Zes Gebroeders' en heette later 'Vino Frog'.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 95: Eigenaar: Van der Veen? (Enkhuizen). Soort: IJzeren aak. Naam Schip: "Vijf Gebroeders" LE 95: Eigenaar: Gebr. Visser. Bijnaam: De Bôrren. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "Zes Gebroeders" Bouwjaar: 1902. Werf: Bos Echtenerbrug. - LE 95: Eigenaar: Roelof Akkerman. Naam Schip: "Zuiderzee" Woonplaats: Lemmer.

Aanvulling: LE 95 - 1902 - Vino Frog. Deze 40-voetaak werd door Bos afgeleverd aan Corn. Kramer te Enkhuizen die als nummer EH 1 voerde, en het schip de naam "De Vrouw Geurtje" gaf. Deze verkocht de aak aan de gebroeders Uilke, Anne en Hendrik Visser, die het schip onder het nummer LE 95 inschreven. In 1962 gekocht door S. Goedhart te Warmer die de aak tot jacht liet verbouwen en in 1972 door H.J. Schulz-Le Fèvre te Kortenhoef. Het wedstrijdnummer is thans 47 VB.


LE 96

 • Naam schip: LE 96 Nooit Gedacht 
 • Type: halfgedekte zeilboot
 • Vergunn.periode: 1915-1922
 • Eigenaar: Kuipers, Tjibbe
 • vis: a,b,h
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda. LE 96: Eigenaar: Wietze Postma. Bijnaam: Lytse Wietze. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "De Jonge Gerben" - LE 96: Eigenaar: J. Coehoorn. Woonplaats: LemmerSoort: Aak. Naam Schip: "De Vrouwe Margje"

LE 97

 • Naam schip: LE 97 Jonge Gerben
 • Type: open zeil- of roeiboot
 • Vergunn.periode: 1913-1919
 • Eigenaar: Bootsma, Andries
 • vis: b,p
 • Opm: 1911-1913: halfged. zeilboot "Drie Gebroeders" van Gauke F. Bootsma, is v/a 1913 L.E.38
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 97 Eigenaar: Gauke Bootsma. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "De Vier Gebroeders" - LE 97: (Later LE 43) Eigenaar: Jan Mulder. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botaak vt 40. Naam Schip: "De Jonge Phillippus" Bouwjaar: 1899. Werf: Gebr. de Boer.

Aanvulling: Jan de Jong vertelt: Broers van mijn grootvader Jan Mulder, die zelf ook in Lemmer  het levenslicht zag, allen Zuiderzeevissers, zijn rond 1900 vertrokken naar Amerika en vestigden zich in San Pedro, Californie.. Een hunner is later naar Lemmer terug gekeerd en heeft voor de communisten uit eigen zak PALVU gebouwd. Hii was communist geworden en stak een deel van z’n goed verdiende geld in de realisering daarvan. PALVU, u zult het ongetwijfeld weten. is de afkorting van Proletariërs aller landen verenigt u. Bij mijn weten stond Palvu ook na de oorlog nog overeind en speelde zich daar een deel van het Lemster verenigingsleven af. Wellicht staat het er nog (aan de Kortestreek?) Een aanname is dat deze Mulder Klaas heeft geheten. Hij is later naar de VS teruggekeerd, maar z’n moeder Piete of Pietje – hij was een verstokte vrijgezel – weigerde hem weer in huis op te nemen. Het gaat hier om een uniek verhaal dat ik ooit eens aan  het papier heb willen toevertrouwen, maar ik beschik voor een afgeronde tekst over te weinig details. Wie kan mij verder helpen?

NB (de Mulders zijn terug te vinden op de lijsten van binnenkomst op Stateneiland in New York. De site is vrij gemakkelijk te vinden)


LE 98

 • Naam schip: LE 98   
 • Type: open zeil- of roeiboot
 • Vergunn.periode: 1913-1922
 • Eigenaar: Bergsma, Andries
 • vis: b
 • Opm: 1922-1925: Jan Bergsma
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 98: (Eerder LE 165) Eigenaar: J. de Blaauw. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botaak vt 40. Naam Schip: "De Jonge Jelle" Bouwjaar: 1882. Werf: Gebr. de Boer.

LE 99

 • Naam schip: LE 99   
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 99: (vh vn 53 vanaf 1946 Le 99) Eigenaar: Pieter. J. Poepjes. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "Feike" Bouwjaar: 1908.

Aanvulling: 1918 - LE 99 - Zeekalf - Apello Zwartsluis

Verteld wordt, dat bij de bouw van deze aak deels oud, deels nieuw ijzer werd gebruikt.
Omdat de opdrachtgever tijdens de bouw overleed werd Hendrik Oldenhof te Vollenhove, de eerste eigenaar (tot zijn overlijden in 1945): VN 53.  Het schip had bij de bouw een uitzonderlijke grote bun gekregen, die Oldenhof direct heeft laten verbouwen omdat de toegang tot de haven van Vollenhove heel ondiep was. Bij oostenwind konden de vissers daardoor de haven niet binnen varen en moesten uitwijken naar Blokzijl. Hendrik was een broer van Arend Oldenhof, de 2e eigenaar van de LE 21 (zie aldaar) met wie vaak 'in span' werd gevist.

De volgende eigenaar was Feike Cnossen, te Lemmer (LE 99) tot 1955, en daarna Jan Kes, te Volendam (VD 24) tot 1962.  Daarna kocht de heer Kalf uit Amsterdam de aak en liet haar. In 1963 tot jacht verbouwen bij Y. de Jong in Durgerdam. Boven de kajuit is de veelbetekenende tekst uitgestoken:

Een schipper die de tijd heeft, heeft altijd een goede wind.

De huidige eigenaar is G. Agema te Dokkum.

Foto van Hélène Oldenhof: De VN 53.


LE 100

 • Naam schip: LE 100 Drie Gebroeders 
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1914-1921
 • Eigenaar: Poepjes, Jan Hans
 • vis: a,h
 • Opm: Uit Delfstrahuizen
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 100: Eigenaar: Jan Hans Poepjes (Delfstrahuizen). Soort: Botter vt 48. Naam Schip: "Drie Gebroeders" Bouwjaar: 1898. Werf: Bos Echtenerbrug. - LE 100: Eigenaar: Jan Tijsseling. Woonplaats: Lemmer. Soort: Open boot. Naam Schip: "De Jonge Hendrik"

● De schepen kregen hun LE Nr toegekend door de gemeente, nadat er internationale afspraken waren gemaakt voor de zee en kustvisserij per 1 augustus 1882. Maar als een visser zijn schip verkocht..mocht hij zijn eigen nr meenemen op zijn volgende aangekochte schip. Dit hield in dat er meerdere schepen waren met hetzelfde nr. In 1911 werd bij het visserijbesluit besloten om via een vernummering (de) ontstane lege nummers op te vullen, die ook waren ontstaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.