LE 3

  • a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"
  • Visserijregister kaarten van Zuiderzeecollectie

  • Naam schip: LE 3 Presto
  • Type: halfgedekte platbodem
  • Vergunn.periode: 1911*-1932
  • Eigenaar: Coehoorn, Lubbert.
  • vis: a, b, h
  • Verhaal: Lubbert was een leuke goedlachse man. Hij blies piston bij Excelsior en goed! Was getrouwd met Betsje Kingma, en woonde lang aan de Weverswal, waar nu het gemeentekantoor staat. Daarvoor woonden er de joodse veehandelaar Jozef en Sara Blok. Er was een koperen trekbel aan de deur, wat toen een teken van welstand was. Ze hadden vier dochters en een zoon. Waarschijnlijk dat Pieter Poepjes later de aak heeft gekocht die woonde aan de Langestreek.
  • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 3: gebouwd in 1903, in opdracht van Sake Visser. Bijnaam: Sake de Rus. Woonplaats: Lemmer. In 1908 eig. Lubbert Coehoorn, genaamd "Presto" later LE 50. Soort: Aak 37 vt. Naam Schip: "De vrije Rus" Bouwjaar: 1903. LE 3: Eigenaar 1908: Lubbert Coehoorn. Bijnaam: Lubeer en Ome Keesje. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak 37 vt. Naam Schip: "Presto" Bouwjaar: 1903. "Het was de laatste echte aak die nog aan de visserij op het IJsselmeer deelnam". Lubbert Coehoorn werd met Presto op 28-8-1909 3e in de 18 Zeemijlen op het Buiten IJ
  • Zie ookDe LE 50

De LE 3 in Enkhuizen.