LE 6

 • a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"
 • Visserijregister kaarten van Zuiderzeecollectie

 • Naam schip: LE 6 Vier Gebroeders
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1918
 • Eigenaar: Bakker, Auke. Lemmer.
 • vis: a, b, h, sp
 • Opm. {aak, in 1902 geb door Gebr. de Boer, in 1916 naar Harlingen, 1918 Staveren Huitema, Lemsteraken, 247}; in 1918 Andries Scheffer, halfgedekte platbodem "Zuiderzee"
 • Verhaal: Auke was getrouwd met Clara Visser, zie hadden vijf zoons en twee dochters. Hij heeft ca. 1909-1910 de aak verkocht aan Jelle Zwaan te Stavoren. Ze woonden toen in het Achterom, achter het hek, waar toen ook Willem van der Bijl woonde. Zijn geliefde houding was -een hand tussen de broeksband. Hij mocht er graag iemand tussennemen, en had dan van die pretoogjes. Is in 1914 á 1915 lid van de gemeenteraad geweest voor de visserij. Hij kon goed zijn zegje doen. Deze 41.voet aak 'Vier Gebroeders' voor Auke Bakker, is naar verluidt de eerste aak, die de vier gebroeders de Boer als zelfstandige firma - (nadat ze vader en moeder uitgekocht hadden) hebben laten bouwen naar een tekening van Hendrik de Boer (1885-1972). Verteld wordt dat Auke Bakker een bij 'Bos' te Echtenerbrug, een in aanbouw zijnde schip wilde kopen, deze bleek inmiddels aan een ander verkocht en op de terugweg werd toen de bestelling bij de Boer geplaatst. Financier was J. Sterk, een van de Lemster 'hangbazen'. De LE 6 was een trouwe deelnemer aan de wedstrijden voor vissersvaartuigen van de 'Koninklijke' voor Amsterdam en wint in 1905 een derde prijs. In 1916 naar Harlingen gegaan en in 1918 wordt de aak aan Jelle Zwaan in Staveren verkocht en vaart dan onder nummer St. 10. Later gaat het schip over aan Gebr. Hoekstra te Emmeloord en vervolgens aan J. Jorritsma, aldaar. Deze brengt zelf een kajuit aan en neemt met succes deel aan de eenmanswedstrijden, georganiseerd door Reid in Workum. De aak is thans eigendom van D. Schirm te Lemmer.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 6: Eigenaar: Auke Bakker. Bijnaam: Witte schaap. Woonplaats: Lemmer. Soort: Visaak vt 41. Naam Schip: "De vier gebroeders" Bouwjaar: 1902 Werf: Gebr. de Boer. - LE 6: Eigenaar: Andries Scheffer. Bijnaam: Driesje. Woonplaats: Lemmer. Naam Schip: "De Zuiderzee" - LE 6: Eigenaar: Liekele Poepjes. Woonplaats: Lemmer. Naam Schip: "De Jonge Jelle"

André Sterk nieuwe eigenaar LE 6

Lemmer 2013: Na 37 jaar in het bezit van Douwe Schirm, is de LE6 verkocht aan André Sterk. De Lemster visaak werd gebouwd in 1902 bij Gebr. de Boer. Eerste eigenaar was Auke Bakker, die gefinancierd werd door Johannes Sterk, de oerpake van André.

Bovenstaande zes foto's zijn genomen door Hielke Roelevink

 • André Sterk:  "De LE 6 weer in vissers uitvoering gebracht , dus in oude glorie"