LE 9

  • a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"
  • Visserijregister kaarten van Zuiderzeecollectie

  • Naam schip: LE 9 Margaretha
  • Type: halfgedekte platbodem
  • Vergunn.periode: 1911-1921
  • Eigenaar: Kingma, Jilling/Harriet. Lemmer.
  • vis: a, b, h
  • Opm: {in 1906 hout met zijzwaarden, Oudheidkamer, Lemmer, mpa}
  • Verhaal: Ze hebben jarenlang Klaas? Vlig als knecht aan boord gehad. Harriet was een broer van Jilling van de LE 88. Ook ruilden de broers wel eens een bemanningslid.
  • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 9: Eigenaar: Harriet Kingma. Bijnaam: Harriet Kingma uit de Schans. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak vt 45. Naam Schip: "Margaretha" Bouwjaar: 1900 Werf: Gebr. de Boer.

-Aanvulling. LE 9 -Hierover wat meer duidelijkheid na een mail van de Heer Jilling Kingma te Lemmer. Het is de aak van de vader van de Heer Kingma, de LE 8 van J. de Blauw is evenals de LE 88 van de grootvader van de Heer Kingma, en is in 1913 gebouwd. De Heer Kingma zijn vader kocht de LE 8 in 1938 en werd toen de LE 9.

De LE 9 houten aak, reef in het zeil en voor de volle fok

Hendrik, Harrit, Jilling Coehoorn en Wiebren Kingma.