LE: 101-110

● a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"


LE 101

 • Naam schip: LE 101 Giessendam II
 • Type: stoomsleepboot
 • Vergunn.periode: 1914-1918
 • Eigenaar: Landenga,  Age Ulbe
 • vis: a,h
 • Opm: Vanaf 1 mrt 1918 weer als sleepboot actief; **woonplaats Groningen, tijdelijk Lemmer;
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 101: Eigenaar: U. Landinga. Soort: Stoomboot. Naam Schip: "Giessendam II" - LE 101: LE 101, botter, eig. Hermanus Wouda, genaamd: "Jonge Jan" Later LE 27

LE 102

 • Naam schip: LE 102   
 • Opm: 1918-1923: halfged. platbodem "De Jonge Jan" van Hendrik J. Visser, v/h binnenvisscherij, in '23 weer verkocht aan binnenvisser
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 102: Eigenaar: Bouke Visser. Soort: Houten aak. Naam Schip: "Nooitgedacht"

LE 103

 • Naam schip: LE 103 Waterlelie 
 • Vergunn.periode: 1914-1917
 • Eigenaar: Poepjes, Arend
 • vis: p
 • Opm: 1917-1926: halfged. Platbodem "Jonge Jurjen" van Jouke J. Bootsma, v/h van A. Poepjes, v/a '27 L.E.17
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 103: Eigenaar: Peke Wouda.

 

 • Aanvulling op Arend Poepjes:  visser LE 103 en LE 104.
  In 1898 Vischakte verleend aan Arend Poepjes.
  1899/1899 snijboek de Vries zeilen geleverd aan Arend Poepjes.
  1903? 32 voet visaak Auke v d Zee voor Arend Poepjes.
  Aakje omstreeks 1909 naar H. Toering , als woonschip ligplaats Terband en hooibrug bij Haskerdijken.
  1909 woonark Auke v d Zee voor Arend Poepjes, die dat jaar trouwt met Wytske Romkema. fam van v.d. Zee. Arend was zeer sportief, had turn toestellen op het erf, hardlopen op de Zeedijk etc en meerdere keren Nederlands kampioen korte baan (10 x ?). Dit laatste gehoord van oude vissers in Lemmer die Arend en Wytske nog hadden gekend en het visaakje herkenden. De visserlui vertelden me destijds ook, " Arend had een schitterende ligplaats tussen Lemmer en Kuinre voor de mooie woonark" De vis of mosselen brachten op een gegeven moment zo weinig op, waarna Arend ze als kunstmest over het land had gestrooid, met als gevolg bij ongunstige wind, heel Lemmer in de stank.

Vriendelijke groet, Folkert Visser


LE 104

 • Naam schip: LE 104 De Morgenster
 • Type: open zeil- of roeiboot
 • Vergunn.periode: 1914-1922
 • Eigenaar: Poepjes, Arend
 • vis: a,b,h,p
 • Opm: {aak, in 1905 door V.d. Zee in Joure gebouwd voor Arend Poepjes, later gekocht door Willem Bootsma, Huitema, Lemsteraken, 250}
 • Verhaal: De Aken van Arend Poepjes, de eerste aak was lang 48 voet, breed 15¼ voet, hol 7 voet is afgebouwd in 1905. Naam "Morgenster"later "De Harmonie" van palinghandel Visser van Heeg, schipper J. Mulder van Hindeloopen. Willem Bootsma heeft er het laatst mee gevist (LE 25) en als aak en vastdek met als nummer LE 257. Later vaarde het als jacht "Halve Maan" Tweede aak gebouwd in 1908-1909, arbeidsloon f 589,60, de aak koste f 1853,07. Derde aak gebouwd in 1916-1917. 14,20 meter lang, breed 4,46, hol 1,76. Er waren 600 kg, klinknagels in verwerkt. De zwaarden waren 15 voet lang, breed 3 voet en kostten f 146,40. De aak f 7300,-. Arend Poepjes was een schoonzoon van de werfbaas Auke van der Zee.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 104: (1917 v/d zee vt 50, later LE 25 W. Bootsma) Eigenaar: Arend Poepjes. Woonplaats: Lemmer. Soort: IJzeren visaak vt 48. Naam Schip: "Morgenster" Bouwjaar: 1905. Werf: Auke van der Zee in Joure.
 • Zie ook reactie onderaan pagina.

Aanvulling1905 - LE 104 - Halve Maen - Auke van der Zee

Arend Poepjes, een bekend Elfsteden-schaatser, liet deze 48-voet aak in Joure bouwen met een vast dek. Arend was een ondernemende man en wilde bij Ameland gaan vissen op zeebloemen. Ook wilde hij de aak op droogvallende mosselbanken vol laden en aan de eendenboeren verkopen. Maar alles moest toen nog op zeilen.

Willem Bootsma heeft later de aak gekocht en er mee gevist, LE 25. Daarna eigendom van de palinghandelaar W.A. Visser te Heeg onder de naam 'Harmonie'. Het schip komt bij de firma Visser voor het eerst voor op de balans van het jaar 1922 en wel voor een bedrag van f 8.000,-. (De rekeningboeken van de Heeger firma berusten bij het Fries Scheepvaart Museum).

In die balans is de naam' 'Morgenster' doorgestreept en vervangen door 'Harmonie', aldus is de verbinding weer gelegd met de aak van Arend Poepjes die die naam droeg en in de wedstrijden van de 'Koninklijke' een paar keer zeer snel voer. Schipper op de Harmonie was Gerke Mulder die met de aak paling haalde uit Oost-Friesland en het Eemsgebied. Er zat, zo vertelde me Jan Zetzema, een erg grote bun in die zich voor het palingvervoer goed leende.

Lees verder hoe het de aak vergaan is. Verteld door Pieter Klein. Auteur, webmaster 'Binnenvaarttaal'

 • Op 'Binnenvaarttaal' van Pieter Klein:  hier en hier een foto van mijn schoonvader aan boord van de "Harmonie".
 • Aanvulling. Wed. S.J. de Vries. Uit Verkoopboek 1927. Verkoop boegsprieten 1927: Arend Poepjes LE 104, Lemmer-1 Boegspr 8 M 18 cM ø Nw achterring+schyf+nagel. f 17,75

Arend Poepjes, hier op oudere leeftijd nog op de schaats, een telg uit een sterk schippersgeslacht uit Lemmer.

 • Aanvulling op Arend Poepjes:  visser LE 103 en LE 104.
  In 1898 Vischakte verleend aan Arend Poepjes.
  1899/1899 snijboek de Vries zeilen geleverd aan Arend Poepjes.
  1903? 32 voet visaak Auke v d Zee voor Arend Poepjes.
  Aakje omstreeks 1909 naar H. Toering , als woonschip ligplaats Terband en hooibrug bij Haskerdijken. 
  1909 woonark Auke v d Zee voor Arend Poepjes, die dat jaar trouwt met Wytske Romkema. fam van v.d. Zee. Arend was zeer sportief, had turn toestellen op het erf, hardlopen op de Zeedijk etc en meerdere keren Nederlands kampioen korte baan (10 x ?). Dit laatste gehoord van oude vissers in Lemmer die Arend en Wytske nog hadden gekend en het visaakje herkenden. De visserlui vertelden me destijds ook, " Arend had een schitterende ligplaats tussen Lemmer en Kuinre voor de mooie woonark" De vis of mosselen brachten op een gegeven moment zo weinig op, waarna Arend ze als kunstmest over het land had gestrooid, met als gevolg bij ongunstige wind, heel Lemmer in de stank.

Vriendelijke groet, Folkert Visser


LE 105

 • Naam schip: LE 105 
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 105: Eigenaar: Kees Kok. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botter. Naam Schip: "De West Friesch" - LE 105: Eigenaar: Tjibbe Kuipers. Woonplaats: Lemmer. Naam Schip: "Nooitgedacht"

LE 106

 • Naam schip: LE 106   
 • Type: open zeilboot
 • Vergunn.periode: 1915-1922
 • Eigenaar: Poepjes, Johannes
 • vis: p

LE 107

 • Naam schip: LE 107 Vijf Gebroeders 
 • Type: open zeil- of roeiboot
 • Vergunn.periode: 1915-1917
 • visb,g,p
 • Eigenaar: Bootsma, Gouke J.
 • Opm: 1917-1919 nieuwe halfged. platbodem; {=Gouke Jurjen, Archief Wed. SJ de Vries, 1921-1927}
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 107: Eigenaar: Gebr. Bootsma. Bijnaam: De Suikerpotten. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botter/Aak Naam Schip: "Vijf Gebroeders"

De LE 107 met daarachter een botter


LE 108

 • Naam schip: LE 108  
 • Type: open zeil- of roeiboot
 • Vergunn.periode: 1915-1922
 • Eigenaar: Oosting, Sjoerd
 • vis: p
 • Opm: woonplaats Oosterzee; {als aak voor 1901 geb. door de Boer, eerst "Wybrigjen", toen LE 108, Brilleman, 323}
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 108: Eigenaar: J. Steenstra. Soort: Open boot. Naam Schip: "Nieuwe zorg"

Aanvulling: Verhaal: 1912? - Wybigjen - Gebr. de Boer. Vermoedelijk, maar zekerheid daaromtrent is er niet, is dit het 'kleine aakje' dat in 1912 werd afgeleverd aan J. Steenstra (te Lemmer?) Naar model is het een typisch binnenaakje. Het schip heeft lang in de Heerengracht te Leiden gelegen als eigendom van kleermaker Biesot. De huidige eigenaar, P.J. Nobel te Leiden heeft de aak grondig doen restaureren.


LE 109

 • Naam schip: LE 109 Woelwater
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1915-1917
 • Eigenaar: Bakker, Auke
 • vis: a,b,g,h,p
 • Opm: 1915-1917 van Klaas Jongsma, v/h uit Hindeloopen; 1918: van Johannes Bakker; in 1922 gesloopt.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 109: Eigenaar: Gerrit Duiker. Soort: Sleepboot. Naam Schip: "Vooruit"

LE 110

 • Naam schip: LE 110 Zeester
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1916-1934
 • Eigenaar: Poepjes, Cornelis
 • vis: a,b,g,h,p
 • Opm: v/h van Mooij, Den Helder; woonplaats: Delfstrahuizen.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 110: Eigenaar: Cornelis Poepjes. Naam Schip: "De Zeester" - LE 110: Eigenaar: U. Kooistra. Soort: Botter. Naam Schip: "De Nieuwe Onderneming"

● De schepen kregen hun LE Nr toegekend door de gemeente, nadat er internationale afspraken waren gemaakt voor de zee en kustvisserij per 1 augustus 1882. Maar als een visser zijn schip verkocht..mocht hij zijn eigen nr meenemen op zijn volgende aangekochte schip. Dit hield in dat er meerdere schepen waren met hetzelfde nr. In 1911 werd bij het visserijbesluit besloten om via een vernummering (de) ontstane lege nummers op te vullen, die ook waren ontstaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.