LE 4

  • a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"
  • Visserijregister kaarten van Zuiderzeecollectie

  • Naam schip: LE 4 Willem
  • Type: open roei- of zeilboot
  • Vergunn.periode: 1914-1922
  • Eigenaar: Lemstra, Jan
  • vis: aal, b, p, sp Opm. In 1922 niet meer voor visscherij gebruikt. Van 1911-1914; schouw "De jonge Hans", Marten H. Vlig, vertrokken naar Hoorn in 1914.
  • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 4: Eigenaar: Marten Vlig. Woonplaats: Lemmer. Soort: Schouw. Naam Schip: "De Jonge Hans" - LE 4: Eigenaar: Jac. J. Visser. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "De jonge Steven" - LE 4: Eigenaar: Leeuwke Bootsma. Bijnaam: Leeuwke van Jette. Woonplaats: Lemmer. Soort: Schouw.
  • Aanvulling: Aan het museum "Lemster Fiifgea" ter beschikking gesteld door, familie Marten & Annie Meester, op 13 mei 1997