LE: 61-70

● a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"


LE 61

 • Naam schip: LE 61 Gouke
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1924
 • Eigenaar: Bootsma, Fimme
 • vis: a, b, h
 • Opm: voordien EB 33, nadien HD 117 (Den Helder)
 • Verhaal: Fimme woonde in het Leeg naast kapitein Vogelzang, van de Lemmer nachtboot. Er was een verhaal dat Jelle Visser die aak had laten bouwen, maar hem niet 100% voldeed. Volgens het verhaal zaten een ploegje Lemsters na het ansjoop vissen aan een borreltje in een café van Staveren. Toen Jelle zei "Voor die prijs (die niet te hoog was) wil ik hem kwijt". Waarop Fimme zei "dan is hij verkocht" Er waren getuigen bij, dus de koop moest doorgaan. Jelle was nu eenmaal wel een impulsieve man. Fimme had een groot gezin, al was dat in die tijd heel gewoon. Ze zijn later ook allemaal naar Makkum vertrokken. Heiko was de oudste zoon en is niet zo jong meer in Makkum getrouwd. Dan kwam Gauke, Jan, met Anna Poepjes getrouwd, dan Gerben en Klaas als jongste Fimme. De twee oudsten waren dochters. Eén is getrouwd met een zoon van Jelle de Jong, die zijn naar Lisse of Hillegom vertrokken en Maaike is de vrouw geworden van een Veenstra uit Heeg. Moeder Betsje kwam uit Moddergat een dorp achter een hoge zeedijk in het Noorden van Friesland, evenals Wierum en Peassens. In 1883 is daar met een vliegende storm de gehele vissersvloot vergaan. Het waren allemaal van die grote blazers met twee masten.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 61: Eigenaar: Fimme Bootsma. Bijnaam: Hasse Bek en Fimme van Betsje. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botter, Aak vt 38. Naam Schip: "De Jonge Gouke " Bouwjaar: 1888. Werf: Gebr. de Boer.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2366226-database-van-450-scheepswrakken-het-hele-verhaal-van-de-scheepsramp - Met kleindochter Sjirkje Poepjes-Bootsma, van schipper Fimme Bootsma


LE 62

 • Naam schip: LE 62 Soli Deo Gloria
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1934
 • Eigenaar: Toering, Willem
 • vis: a, b, h
 • Verhaal: Willem was van afkomst een binnenvisser uit Eernewoude, hij was ook een goede zeevisser. Zijn zoon Aant, die met Liesbeth Koornstra, was getrouwd, was altijd zijn knecht en een héle goede. De oudste zoon was bij de Marechaussee. De nazaten waren later Noordzeevissers. Willem heeft ook nog met fuiken gevist. In 1919 hebben ze nog een tjalkje gehad, maar niet lang. Het vissershart trok toch meer dan het binnenwater. Ze woonden in het Leeg boven de baan van Jan Pen.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 62: Eigenaar: Willem Toering. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botter. Naam Schip: "Soli Deo Gloria" Bouwjaar: 1888.

Willem Toering, Riekelt Visser en Egbert Visser.

Foto van Minie Loen-Toering, van haar pake die met zijn zoon Willem, paling aan het schoonmaken is op hun botter LE 62. Met een paar emmertjes en een scherp mesje. Heel wat anders dan de tegenwoordige vangst met grote kotters en sleepnetten. Maar dit alles is voorbij en de tegenwoordige tijd vraagt nu eenmaal een heel andere aanpak.


LE 63

 • Naam schip: LE 63 Elisabeth
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1918
 • Eigenaar: Hoekstra, Wouter
 • vis: a, b, h
 • Opm: {aak, gebouwd in 1904 door Auke v/d Zee, Joure}
 • Verhaal: Gebouwd onder de naam 'Elisabeth' voor Wouter Hoekstra. Later hebben de zoons Renze en Wiebe met de aak gevist. Daarna verkocht aan Mulder, te Stavoren, en het nummer gewijzigd in ST 49. Deze verkocht de aak op zijn beurt aan Teerling te Usquert, waardoor het nummer wijzigde in UQ 1. In 1971 gekocht door J.H.J. Donia Nota, die enige jaren daarna een roef liet aanbrengen door I. Blom, te Hindeloopen. Het wedstrijdnummer is 88 VB. De naam: Kievietshorne. Wouter zijn vrouw was Jolsje Tjalma. Ze woonden in de Tuinstraat, waar later Hidde Koornstra, woonde en nog later Frans Visser (pake van Roelie). Later hebben de zoons Renze en Wiebe met de aak gevist. Wiebe was getrouwd met Sjuttjen (Sjuttje) de Wilde, die een winkel had aan de Vissersburen en een turfhandel. Hij had een mooie golvende lange baard. De vrouw van Renze was Akke van Brug, haar vader werkte op de gasfabriek. Dan was er nog een Liesbeth die met een Akkerman was getrouwd en bij de tram was en nog Geert, deze heeft een bakkerij in Lemmer gehad?
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 63: Eigenaar: Gebr. Hoekstra. Bijnaam: Jongens van Wouter. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botter, IJzeren aak vt 43. Naam Schip: "Elisabeth" Bouwjaar: 1904. Werf: A. van der Zee te Joure.

AanvullingEen kleine genealogische benadering van het gezin Hoekstra. Door Koos Los.

I. Wouter Rinzes Hoekstra, zoon van Rinze Hoekstra (visser/schipper) en Elisabeth Groen, geboren te Lemmer op 6 maart 1862, visser, schipper op de Lemsteraak LE 63, "Elisabeth" (1904 - 1912), overleden (50 jaar oud) te Lemmer op 7 mei 1912, trouwt (resp. 25 en 21 jaar oud) te Lemmer op 13 mei 1887 met Joltje (Goltje, Jolsje) Wiebrens Tjalma, dochter van Wybren (Wiebren) Andries Tjalma (aannemer van werken, veehouder) en Geertje Ages Hoekstra (logementhoudster, boerin), geboren te Lemmer op 29 oktober 1865, overleden (46 jaar oud) te Lemmer op 2 mei 1912.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. 1. Rinze (Renze) Hoekstra, geboren te Lemmer op 7 februari 1888, visser op de Lemsteraak LE 63 "Elisabeth", overleden (81 jaar oud) te Lemmer op 27 april 1969, trouwt (beiden 23 jaar oud) te Lemsterland op 6 juli 1911 met Akke van Brug, dochter van Tjalling van Brug (stoombootknecht (1888)) en Jantje Scheffer, geboren te Lemmer op 29 april 1888, dienstmeid (1911), overleden (94 jaar oud) te Lemmer op 7 maart 1983. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
 2. 2. Wiebren (Wiebe) Hoekstra, geboren te Lemmer op 8 maart 1891, visser op de Lemsteraak LE 63 "Elisabeth", overleden (80 jaar oud) te Lemmer op 27 oktober 1971, trouwt (resp. 23 en 21 jaar oud) te Lemsterland op 9 juli 1914 met Sjuttjen (Sjuttje) de Wilde, dochter van Hylke de Wilde (koopman (1893) te Ruigahuizen) en Wiepk Bakker, geboren te Ruigahuizen op 13 mei 1893, overleden (79 jaar oud) te Lemmer op 22 januari 1973. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
 3. 3. Elisabeth Geertruida (Liesbeth) Hoekstra, geboren te Lemmer op 29 maart 1900, overleden (72 jaar oud) te Drachten op 26 september 1972, trouwt (resp. 20 en 23 jaar oud) te Lemsterland op 2 december 1920 met Roelof Akkerman, zoon van Gerben Akkerman (visser te Tjerkgaast (1897) en Lutske Foppes Heidstra, geboren te Tjerkgaast op 1 januari 1897, visser, overleden (46 jaar oud) te Drachten op 4 februari 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
 4. 4. Geert Hoekstra, geboren te Lemmer op 22 juni 1904, bakker aan de Lijnbaan te Lemmer, overleden (75 jaar oud) te Lemmer op 5 mei 1980, trouwt (beiden 26 jaar oud) te Kuinre op 6 september 1930 met Boukje Fledderus, dochter van Alardus Fledderus (timmerman) en Jantje Roek, geboren te Kuinre op 17 november 1903, overleden (70 jaar oud) te Lemmer op 8 december 1973. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

De schepen op deze foto zijn: van voor naar achter de UQ10 "Martha-Nan" (Kl. Meijer), UQ1 "Rob" (S. Teerling), UQ21 "Aaltje" (J. de Vries) en helemaal achteraan de UQ9 "Jupiter" (Kr. Meijer). De foto is zo van rond 1963 en het bijzondere is dat alle 3 garnalenkotters die op de foto staan afgebeeld, de UQ1 werd niet voor de garnalenvangst gebruikt, allen houten kotters zijn van Duitse origine. De rest van de usquerder vloot van dat moment, allen van staal, was blijkbaar net buitengaats.

Deze foto mocht ik ontvangen van Albert Flikkema. De UQ 1 'Rob', de Lemsteraak van visser en robbenjager Siepko Teerling. De opname is van 4 januari 1963.

Petra Grimbergen en Henk Regts, vertellen: Wij zijn sinds 2009 eigenaar van de LE 63. Eerst nog met het roefje erop. Henk Regts, eigenaar, wilde gelijk al het schip terug brengen naar ‘visserman’.
Dit project is gestart in oktober 2013.  Schip is tot rompje aan toe leeg gehaald en vanuit daar met veel liefde weer opgebouwd gerestaureerd. Nieuwe mast (ongestaagd) en roer, giek.
Prachtig mooi ingetimmerd met slaapkooien, banken, mooi keukentje en duveltje in de leefruimte.

1 foto is van voor de restauratie, met roef. De andere foto’s van de klus en van onze eerste x zeilen en droog vallen op wad. Zomer 2015.


LE 64

 • Naam schip: LE 64 Jonge Andries

Type: halfgedekte platbodem

Vergunn.periode: 1911-1942

Eigenaar: Visser, Rinze A.

vis: a, b, h

Opm: {aak, in 1901 gebouwd door J.J. Bos te Echtenerbrug, Huitema, Lemsteraken, 247}

Verhaal: Er waren veel Renzes. Zijn vrouw was Anne van Hielk. Renze was een rustige man en ze woonden boven de baan van Jan Pen. Zoons Andries en Wieb, waren later zijn knechts en woonden nog in Lemmer. Deze 40-voet houtenaak, de 'Jonge Andries', is steeds in het bezit van de familie Visser gebleven. Daarna gekocht door Ir. Koolhaas, die het schip na de oorlog per vrachtschip naar Hongkong liet transporteren. Daar werd in 1960 de aak opgemeten bij de Hongkong Whampoa Doek Co. en tot jacht verbouwd. Daarna terug naar Nederland en thans eigendom van de heer S. J. Henstra in Tijnje (Fr.) Naam: Braek.

De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 64: (Eerder LE 164 ) Eigenaar: Renze. A. Visser. Bijnaam: Renze van Beike. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak vt 35. Naam Schip: "De Jonge Andries" Bouwjaar: 1893. Werf: Gebr. de Boer - LE 64: Houten aak, gebouwd bij Gebr. de Boer, in opdracht van Renze Visser, genaamd "Jonge Andries" Kocht later de LE 58 (werd de LE 64)

Auke Coehoorn vertelt: LE 64 van Wiep en Andries Visser, stuurman is Jan van Janus Coehoorn, Auke met de boom in de kluiver. Ook dit is een Bos aak uit Echtenerbrug.

23-05-1938

De LE 64 wordt klaargemaakt voor de start. Bij voorbereiding helpen de vissers elkaar, want er is heel wat nodig om de schepen zeilklaar te maken. De LE 64 van de Gebroeders Visser, werd eerste in de 1ste klasse aken.

Foto van Anneke Koehof:  Op de LE 64 met Anneke haar oom Wieb Visser en zijn buurjongetje Bennie.

Anneke Koehof vertelt: Op Sail 2000 troffen wij de LE 64 opnieuw aan. Jammer dat de letters er zo dun op zijn gezet... Maar hier zit ik dan toch weer eens op de LE 64... Al is het alweer 17 jaar geleden! We waren daar toen met Marten en Annie Meester.


LE 65

 • Naam schip: LE 65 de Jonge Lieuwe 
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1922
 • Eigenaar: Blaauw, Jan de
 • vis: a, b, h
 • Opm: {1906: hout met zijzwaarden, en open bun, Oudheidkamer, Lemmer, mp a; 1922 doorgehaald, reden: binnenvisscherij
 • Verhaal: Jan was vrijgezel en was van huis uit nogal pessimistisch. Maar hij was een goede visserman en woonde bij zijn ouders in de Schans. Hoewel ze in goede doen waren, plachte hij in 1920 te zeggen (ze spraken toen veel over de plannen van de Afsluitdijk) "Minder als nu kunnen we het niet krijgen. Het is nu bidt en werk"
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 65: (Eerder LE 165) Eigenaar: Jan de Blaauw Janz. Bijnaam: Doeske. Woonplaats: Lemmer. Soort: Houten aak vt 50. Naam Schip: "De Jonge Lieuwe" Bouwjaar: 1908. Werf: Gebr. de Boer - LE 65: (Eerder LE 165) Eigenaar: E. Koornstra. Woonplaats: Lemmer. Naam Schip: "Dolfijn" - LE 65: (Eerder LE 165) Eigenaar: Johan en Steven Visser. Woonplaats: Lemmer. Naam Schip: "Twa broers"

LE 66

 • Naam schip: LE 66 Vrouw Antje
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1934
 • Eigenaar: Bootsma, Gauke P.
 • vis: a, b, h
 • Opm: {=Gauke Poppe, archief Wed. SJ de Vries, Debiteurenboek, 1921-1927}
 • Verhaal: Zijn vrouw was Antje Vlig, ze woonden in de Tuinstraat 3 te Lemmer.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 66: (Eerder LE 166) Eigenaar: Gauke Bootsma. Bijnaam: De Pekel. Woonplaats: Lemmer. Soort: Houten aak vt 40. Naam Schip: "De Jonge Poppe" Bouwjaar: 1899. Werf: Zwolsman.

LE 67

 • Naam schip: LE 67 de Noordster
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1934
 • Eigenaar: Blaauw, Gerrit de
 • vis: a, b, h
 • Opm: {aak, in 1911 geb. door Gebr. De Boer, Lemmer, voor G. de Blaauw, Huitema, Lemsteraken, 253
 • Verhaal: Deze aak is in 1911 bij Gebr. de Boer gebouwd in opdracht van Gerrit de Blaauw. Hij was 12.74 meter lang, een mooi schip en een goede zeiler. Ze woonden aan de vissersburen. Gerrit was een bekwame visser en kon praten als Brugman. Maar wel verstandig, geen kletspraat en er werd wat afgepraat in de Lemmer onder "De Hoek". Er was geen radio of tv, dus praten maar, dit had ook zijn bekoring. (zie ook voor schipper de Blaauw bij de LE 8) Deze 45-voet 'vischaak', zo staat het in de werfboeken, werd aangenomen op 7 januari 1911 voor de somma van f 2.310,- en op 15 april 1911 aan G. de Blaauw afgeleverd. We komen de Noordster maar één keer tegen in de wedstrijden van de 'Koninklijke' voor Amsterdam, namelijk op 2 september 1911. Resultaat: 'uitgesloten'. Misschien dat men daardoor nooit meer is teruggekomen? Na er 47 jaren mee te hebben gevaren verkocht de Blaauw, in 1958 de aak naar Terneuzen, waar Vermeulen er mee op garnalen viste. In 1960 gekocht door de architect Romke de Vries, onder wiens toezicht het schip tot jacht werd verbouwd. De Noordster ( 36 VA) is sinds 1971 eigendom van de 'verzamelaar van Lemsteraken' W.H. Stofberg te Leimuiden.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda:  LE 67: Eigenaar: Gerrit de Blaauw. Bijnaam: De Knasse Bieter. Woonplaats: Lemmer. Soort: IJzeren aak vt 45. Naam Schip: "Noordster" Bouwjaar: 1911. Werf: Gebr. de Boer

Gerrit de Blaauw, Lemmer, opdrachtgever van de LE 67.


LE 68

 • Naam schip: LE 68 Waakzaamheid
 • Type: open roeiboot
 • Vergunn.periode: 1911-1934
 • Eigenaar: Zijlstra, Andries
 • vis: b, p, e.a.
 • Opm: woonplaats: Oosterzee; "Er wordt gevischt met botnetten, aalfuiken en vischfuiken tusschen Lemmer en Kuinre"

Aanvulling: 1929 LE 68 [naam onb.] Bootsma, Gauke Poppes [geb. 1882*] Lemmer. Dorleijn, Van Gaand&Staand want, 5-337

*Geboren op 5 maart 1882 te Lemmer, overleden op 30 oktober 1944 te Hindeloopen. Gehuwd op 8 februari 1912 te Lemmer met Grietje van der Zande.


LE 69

 • Naam schip: LE 69 "Schön wiederein zal nooit de leste zijn"
 • Type: botter
 • Vergunn.periode: 1911-1935
 • Eigenaar: Poepjes, Lykele
 • vis: a,b,h
 • Verhaal: Liekele was de eerste visserman met motorische voortzetting met een Penta aanhangmotor. Het zal ongeveer 1920-'21 geweest zijn dat oude Liekele een aanhangmotor aanschafte, het was wel een zware, de benzine koste toen 24 cent. Hij liet in de zij van de botter een soort ronde bun maken, zodat hij van binnenuit zo de aanhangmotor kon laten zakken. En waarachtig als het windstil was en de anderen lagen te drijven met een vlet vol haring, kon Liekele in de haven komen, en moesten de anderen zich de blaren in de handen roeien, want de haring moest worden gelost. Het is wel voorgekomen dat we twee soms drie uren hebben geroeid met zo'n grote zware vlet. Hij kreeg algauw navolging van Andries Fleer met een T Ford en Jilling Kingma en Hans ? kregen een petroleum motor in de aken. Liekele zijn vrouw was een Zandstra. De oudste dochter Geertje was getrouwd met Harriet Kingma, dan kwam Geert die later in Makkum woonde, dan een Gepke en een Hans die zijn ook Makkumers geworden.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 69: Eigenaar: Liekele Poepjes. Bijnaam: Oude Liekele. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botter vt 46,5. Naam Schip: "Schon wieder ein zal nooit de leste zijn" Bouwjaar: 1899. Werf: A. van der Zee te Joure.

Hielke Roelevink vertelt: De botter LE69 met het geleende tuig van de LE119, (heeft namelijk zetboorden botter zeeg en roer)

Foto van Hielke Roelevink


LE 70

 • Naam schip: LE 70 de Jonge Schelte 
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1913-1924
 • Eigenaar: Rottiné, Anne
 • vis: a,b,h
 • Opm: 1911-1913: open zeilboot, in 1913 in de haven om verkocht te worden; *v/a 1924 H.N.56 (Hoorn)
 • Verhaal: Anne zijn vrouw heette Sipkje en had felle, zwarte ogen en ze woonden aan de Lijnbaan. De oudste zoon Schelte voer bij zijn vader, hij heeft ook op de nachtboot gevaren, zijn vrouw was een dochter van binnenvisser Rienksma. Zoon Piet voer ook op een botter, zijn vrouw was een Vleeshouwer of Deinum. De jongste zoon Jan is politieagent geworden, deze Jan zei nooit zoveel maar was niet zachtzinnig van aard. De oudste dochter Margje was getrouwd met Jaap Stienstra, en dochter Sip met Sire Kabel uit Zaandam, die lag als soldaat in Lemmer 1914-1918
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 70: (Eerder LE 170 later LE 75) Eigenaar: Anne Schelte Rottiné. Bijnaam: Anne van Sip. Woonplaats: Lemmer. Soort: IJzeren Aak vt 41. Naam Schip: "De Jonge Schelte" Bouwjaar: 1899. Werf: Croles te IJlst. - LE 70: Eigenaar: In 1913 Hermanus Wouda, en werd LE 75. Genaamd: "Zes Gebroeders" - LE 70: Eigenaar: G v/d Zee. Soort: Klipper tn 225. Naam Schip: "Petronella Cornelia" Woonplaats: Lemmer.

De schepen kregen hun LE Nr toegekend door de gemeente, nadat er internationale afspraken waren gemaakt voor de zee en kustvisserij per 1 augustus 1882. Maar als een visser zijn schip verkocht..mocht hij zijn eigen nr meenemen op zijn volgende aangekochte schip. Dit hield in dat er meerdere schepen waren met hetzelfde nr. In 1911 werd bij het visserijbesluit besloten om via een vernummering (de) ontstane lege nummers op te vullen, die ook waren ontstaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Anneke Steemers-Spit
een jaar geleden

Hallo, ik ben onderzoek aan het plegen naar het schip van mijn grootvader: Remmelt Spit. Hij had de V.N. 64 die via Medemblik naar lemmer is verhuisd en aldaar in 1928 een aanduiding kreeg als L.E. 65. Bij het verhaal over deze botter staat echter niet wat ik verwachtte, dit was een voorloper van de latere L.E. 65, is hier nog iets over bekend? In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, Anneke Steemers-Spit

jelle jan de jong zn van lange anne
7 jaar geleden

de dochter die met een zoon van jelle de jong is getrouwd was mijn oud tante Martje en haar man hete Lubertus, hij is op jonge leeftijd uit de nok van hetcentraalstation in A,dam gevallen(was timmerman) tante Martje dreef een kaaswinkel inA,dam ze woonden in de lineausstr enzijn beide in Makkum begraven .

Rob
7 jaar geleden

Wat kan ik me je geluk voorstellen toen je het dek van de LE64 onder je voeten voelde! Het schip met die historie, met die familiegeschiedenis! Mooi, Anneke! En hoe groot was mijn verrassing toen ik die foto zag met jou aan boord; mijn Anneke op de LE64 waarover ze me al zo veel had verteld...

Anneke Koehof
7 jaar geleden

Natuurlijk heb ik extra belangstelling voor de LE 64, de Lemsteraak van mijn ooms, voorheen van hun vader. Ik kan me nog goed herinneren dat ik het vreselijk vond dat de aak moest worden verkocht. Dat het schip naar Hongkong is geweest wist ik toen niet. Maar toeval bestaat niet, wij woonden indertijd, pas getrouwd, het was in de 60er jaren, in Weesp. Mijn man kwam helemaal opgewonden thuis, hij kende mijn verhalen over de LE 64. Hij liet de hond uit en liep vaak over de Merwededijk en daar, langs de monding bij Driemond was een scheepsbedrijf waar motoren werden ingebouwd en wat trof hij daar aan? Een prachtige witte Lemsteraak, wat in die tijd op zich al bijzonder was. Het bleek de LE 64 te zijn. Ik wist niet hoe gauw ik daar naar toe moest en ja, hij had gelijk. Toch stemde het me verdrietig: dat mooie schip dat zoveel jaren dienst had gedaan, zoveel monden had gevoed, letterlijk en figuurlijk, was nu een 'plezierjacht' geworden. Het gaf me een zelfde schok als toen de Vissersburen was gedempt. Niets is blijvend...