LE: 111-120

● a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"


LE 111

 • Naam schip: LE 111 West-Friesland
 • Type
 • Vergunn.periode: 1916-1918
 • Eigenaar: Zee, Jelle van der
 • vis: a,h
 • Opm: uit Enkhuizen,woont tijdelijk in Lemmer; met kuil; 1919-1923: open roei-/zeilboot "Jan" van P.J. Poepjes, v/h/ G.A.Z.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda:  LE 111: Eigenaar: Jelle van der Zee. Woonplaats: Enkhuizen. Soort: Stoomsleepboot. Naam Schip: "De West Friesch" - LE 111: Eigenaar: Pieter Jan Poepjes. Naam Schip: "Jan"

LE 112

 • Naam schip: LE 112 Christina
 • Type
 • Vergunn.periode: 1916-1918
 • Eigenaar: Boontjes, Christiaan
 • vis: kuilvisser Opm. uit Hoogezand, tijdelijk in Lemmer; 1914-1916: halfged. platbodem "Nooit Gedacht" (V/h L.E.102) van Bauke Visser; 1918-1919: "Twee gebroeders" van Jacob Tijsseling; 1919: "Vijf Gebroeders" van G.J. Bootsma
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 112: Eigenaar: Douwe Thijsseling. Bijnaam: Dessa. Woonplaats: Lemmer. Soort: Sloep. Naam Schip: "Poppe" - LE 112: Eigenaar: C. H. Boontjes. Woonplaats: Hoogezand. Soort: Stoomboot. Naam Schip: "Christine" - LE 112: Eigenaar: J. Schroor. Woonplaats: Lemmer. Naam Schip: "Remmer"

LE 112 verloor schroef -IJskoud avontuur van Lemsters

LEMMER — De LE 112 verloor vrijdagavond op 12 kilometer afstand van Lemmer plotseling haar schroef. Het schip, met aan boord schipper D. Thijseling en de heer L. de Groes en diens werknemer S. Venema, lag op dat moment ter hoogte van de Rotterdamse Hoek langs de NOP-ringdijk. Bij het overboord gooien van het anker brak het ankertouw. De 18-jarige Siebren Venema en diens baas De Groes stapten omgord door zwemgordels in het ijskoude water en zwommen de 100 meter naar de dijk. Daar moest Siebren bij een temperatuur van rond het vriespunt nogmaals door het water om een veehouder te bereiken. Hij waarschuwde de reddingsboot „Hilda", die enige uren later de LE 112 behouden de Lemster haven binnensleepte.

Friese Koerier 25.01.1965


LE 113

 • Naam schip: LE 113 La Femme Margerite
 • Type
 • Vergunn.periode: 1916-1918
 • Eigenaar: Dekker, H.
 • vis: kuilvisser
 • Opm: uit Nieuw-Scheemda, tijdelijk in Lemmer; 1914-1916: halfged. platbodem "Nooit Gedacht" (V/h L.E.102) van Bauke Visser; 1918-1919: "Twee gebroeders" van Jacob Tijsseling; 1919: "Vijf Gebroeders" van G.J. Bootsma
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 113: Eigenaar: H. Dekker. Soort: Stoomboot. Naam Schip: "La Femme Marquerita" Woonplaats: Nieuw Scheemda.

LE 114

 • Naam schip: LE 114 open zeil- of roeiboot
 • Type: 1916-1922
 • Vergunn.periode: Vlig, Marten
 • vis: b,g,p
 • Opm: In 1922 gesloopt  
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 114: Eigenaar: Marten Vlig. Woonplaats: Lemmer. Soort: "Schouw"

LE 115

 • Naam schip: LE 115 Zeldenrust
 • Type: open zeilboot
 • Vergunn.periode: 1916-1919
 • Eigenaar: Thijsseling, Douwe
 • vis: a,b,g,h,p
 • Opm: 1919-1924: halfged. Platbodem "Petrus" van B. Tijsseling
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 115: Eigenaar: Bouke Thijsseling. Bijnaam: Pikpet. Woonplaats: Lemmer. Soort: IJzeren Schouw. Naam Schip: "Petrus"

LE 116

 • Naam schip: LE 116 Nimrod
 • Type: halfgedekte zeilboot
 • Vergunn.periode: 1917-1922
 • Eigenaar: Bruin, Jan
 • vis: b Opm: In 1922 gesloopt
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 116: Eigenaar: Jan Bruin. Naam Schip: "Nimrod"

LE 117

 • Naam schip: LE 117 Spiering
 • Type: halfgedekte zeilboot
 • Vergunn.periode: 1917-1922
 • Eigenaar: Wouda, Peke
 • vis: b,p,sp
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 117: Eigenaar: Hennie Thijsseling. Bijnaam: Honk. Woonplaats: Lemmer. Soort: Pluut. Naam Schip: "De Vijf Gebroeders"

Bij Scheepswerf W. Nijdam te Lemmer.


LE 118 

Naam schip: LE 118  

 • Verhaal: Deze aak lag bijna altijd in Urk, omdat zijn vrouw daarvandaan kwam.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 118: Eigenaar: K. Visser. Soort: Open boot. Naam Schip: "De Jonge Jan" - LE 118: Eigenaar: Klaas en Jan Poepjes. Bijnaam: Klaas van Kaatsje. Woonplaats: Lemmer. Soort: botter. Naam Schip: "Titanic" ? (Zie 119)

LE 119

 • Naam schip: LE 119   
 • Opm: {1915: J. Poepjes met LE 119 "Titanic" 3e in zeilwedstrijd op Buitenij, Huitema, Lemsteraken, 268}
 • Verhaal: De aak van Jan had een nummer van Schoterland?. Zijn broer de bekende schaatser Arend Poepjes, heeft ook een grote aak in Joure laten bouwen met vast dek. Hiermee wilde hij zeebloemen gaan vissen bij Ameland, dat was toen een rage, die werden groen gemaakt en waren als versiering bedoeld. Ook wou hij ermee op de mosselbanken, de aak volladen en dan verkopen aan eendenhouders. Van het een nog van het ander is veel terecht gekomen. Willem Bootsma, heeft later de aak gekocht en er mee gevist.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 119: Eigenaar: Jan Poepjes. Bijnaam: Reuze Jan. Woonplaats: Lemmer, (wonende bij de Tjonger). Soort: IJzeren aak. Naam Schip: "Titanic" Bouwjaar: 1899. - LE 119: Eigenaar: R. A. Visser. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "Ziet U Zelven" Bouwjaar: 1899. Werf: Gebr. de Boer.

Foto van Piet Altena

Jan met zijn broers in 1937 met de LE 119

Staande van linka naar rechts:: De vader van Siebe, Lykele. Naast hem Douwe, de latere vis-koopman. Derde is Klaas, vervolgens oudste zoon Pieter (botter LE 39), Jan (grote aak LE 119) en tenslotte Johannes (botter LE 57)


LE 120

 • Eigenaar Klaas Poepjes, bijnaam 'tante Kaatje'.
Visserij WON
PDF – 2,7 MB 828 downloads

Bestand van en meer WON op: ald-makkum.nl


● De schepen kregen hun LE Nr toegekend door de gemeente, nadat er internationale afspraken waren gemaakt voor de zee en kustvisserij per 1 augustus 1882. Maar als een visser zijn schip verkocht..mocht hij zijn eigen nr meenemen op zijn volgende aangekochte schip. Dit hield in dat er meerdere schepen waren met hetzelfde nr. In 1911 werd bij het visserijbesluit besloten om via een vernummering (de) ontstane lege nummers op te vullen, die ook waren ontstaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.