LE: 31-40

● a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"


LE 31

 • Naam schip: LE 31 Jonge Tiemen
 • Type: open zeilboot
 • Vergunn.periode: 1911-1928
 • Eigenaar: Slageren, Roelof van
 • vis: b, h
 • Verhaal: Er werd gezegd dat Roelof viste om te leven, maar niet leefde om te vissen. Hij was een vrijgezel woonde ook in zijn aakje, las héél veel en was de A.M de Jong van Lemmer.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 31: Eigenaar: Roelof van Slageren. Woonplaats: Lemmer. Soort: Houten aakje. Naam Schip: "De Jonge Trinus"

De LE 31 en de LE 96.

Afbeelding van Han Mannaert.

Afbeelding van Han Mannaert,  een Kromhoutmotor geleverd www.kromhoutarchief.nl

Foto van Hendrik Bootsma


LE 32

 • Naam schip: LE 32 - t Is net oars
 • Type: open boot
 • Vergunn.periode: 1912-1918
 • Eigenaar: Visser, Andries Jelle.
 • vis: kustvisserij
 • Opm: 31-10-1918 doorgehaald, voor een paar jaar stuk geslagen; 1918-1922: 't Is net oars' gedekte platbodem, M. Stienstra, Heerenveen
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 32: Eigenaar: Miente Stienstra. Woonplaats: Lemmer. Soort: houten aakje. Naam Schip: "t Is net oars"

Uit archivalia van Scheepswerf Fa. Gebr. de Boer, Lemmer


LE 33

 • Naam schip: LE 33 Ida
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1912-1934
 • Eigenaar: Bijl, Meinte v.d.
 • vis: a, b, h
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 33: Eigenaar: Meinte v/d Bijl, binnenvisser. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak vt 36. Naam Schip: "Ida" Bouwjaar: 1899 Werf: Gebr. de Boer. - LE 33: Eigenaar: Wiebren Hoekstra. Bijnaam: Wiebren van Wouter. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak, Schouw.

2018: De familie Hogeterp uit Lemmer

Zie ook: www.ssrp.nl


LE 34

 • Naam schip: LE 34 Hendrik Jan
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1925
 • Eigenaar: Urk, Wiebe
 • vis: a, b, h
 • Verhaal: Wiebe woonde aan de Lijnbaan en woonde later met zijn zoon Harm aan boord. Harm is toen hij getrouwd was met Neeltje Vlig naar Amsterdam vertrokken, en is later weer in Amsterdam komen wonen.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 34: Eigenaar: Wiebe Urk. Bijnaam: Reade Wiebe. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botaak vt 36. Naam Schip: "Harmen Jan vh LE 95" Bouwjaar: 1892 Werf: Gebr. de Boer. - LE 34: Houten aakje, eig. Wiebe Urk, genaamd "Jonge Harm"

LE 35

 • Naam schip: LE 35 Goede Verwachting
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1912-1918
 • Eigenaar: Calsbeek, Jelle
 • vis: a, b, h
 • Opm: voordien LE 34; 1918-'22 open zeilboot van Tjalling Kuipers, in 1922 gesloopt.
 • Verhaal: Jelle werd in de volksmond Niklaas van Foek genoemd. Ze woonden lang in het Achterom achter Manke Hanneman. De oudste zoon was met Jikke Atsma, getrouwd en zijn naar Amsterdam vertrokken. Er waren meerdere zoons die bij vader voeren, Honke, Sake en Berend. Jelle zijn vrouw was een zuster van de Gebr. de Boer. Zij maakte oliegoed voor de visserslui, wat veel soepeler was dan wat Jan Pen verkocht van de firma Van Toorn uit Vlaardingen. Jelle is later directeur geworden van de visafslag. Ze hadden een dochter die goed was in rekenen. Drie procent van de besomming was voor de afslag. Gerard Platte werd afslager.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 35. Eigenaar: Jelle Calsbeek & Jelle Visser. Bijnaam: Jelle Bekje. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botaak vt 36. Naam Schip: "De Zuiderzee" Bouwjaar: 1892 Werf: Gebr. de Boer.

LE 37

 • Naam schip: LE 37 De Jonge Huite 
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1933
 • Eigenaar: Kooistra, Siebe
 • vis: a, b, h
 • Opm: Voordien LE 17, J.R. Visser, {aak, in 1899 gebouwd door Croles te Ylst, Huitema, Lemsteraken, 238}
 • Verhaal: De aak is in 1913 verkocht aan Siebren Kooistra. Siebe had vijf dochters en één zoon Huite. Siebe was een rustige man, die oorspronkelijk binnenvisser was geweest. Later zijn ze aan de Vissersburen gaan wonen.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 37: (tot 1913 LE 71) Eigenaar: Jan Visser. Bijnaam:Jan van Fetje en Siebe Wiets. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak vt 41. Bouwjaar: 1901 Werf: Croles te IJlst. - LE 37: Eigenaar: 1913 Siebe Kooistra. Bijnaam: Siebe Wiets. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak vt 41. Naam Schip: "Na 1913, De Jonge Huite " Bouwjaar: 1900 Werf: Croles IJlst.

Aanvulling. Siebe Kooistra, woonde aan het Streekje bij de R.K. kerk, zijn vrouw heette Wietske. Later zijn ze aan de Vissersburen gaan wonen.

Foto van: Fan Fryske Groun. De visschersvloot te Lemmer, waar men zich gedurende den laatsten tijd toelegt op de spieringvangst. Geheel rechts de LE 37

De spieringen worden uit het net verwijderd.


LE 38

 • Naam schip: LE 38 Drie Gebroeders
 • Type: half gedekte zeilboot
 • Vergunn.periode: 1913-1934
 • Eigenaar: Bootsma, Gauke F.
 • vis: b, h
 • Opm: [registratiekaart vermeldt 1919 e.v., maar blijkens kaart van L.E.97 bestond deze L.E. 38 al v/a 1913, hetgeen ook logisch is gezien de onafgebroken nummerreeks L.E.1 - L.E.98]
 • Verhaal: Zijn vrouw Fetsje Visser, verkocht ook wel bot. Eerst woonden ze aan de Weverswal achter en later in het Leeg. Zijn zoons Steven, Gerben en Fimme (de jongens van Rupert genoemd) Ook waren er twee dochters.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 38: Eigenaar: Gauke Bootsma. Bijnaam: Rubert. Woonplaats: Lemmer. Soort: Schouw/Aak. Naam Schip: "De drie gebroeders" - LE 38: Eigenaar: Jan Pen. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "De vier gebroeders"

Aanvulling: De fa. Wed. S.J. de Vries repareert in 1927 de mast van de Drie Gebroeders (LE 38) van Gauke Bootsma (van Fetje Rubert). Hij wordt van het schip gehesen en in de werkplaats opgeknapt. Het weghalen van de mast op 7 januari neemt drie kwartier en het weer terugzetten op 12 januari anderhalf uur in beslag. Kosten: samen ƒ 4,20.

De bovengenoemde Drie Gebroeders van Gauke Bootsma (van Fetje) is een schouw, evenals de Twee Gebroeders (LE 182) die hij daarvoor heeft bezeten*

* (1996), V-336, Visserijreg. Vlaardingen: LE 38. Voor de twee schouwen bezit Bootsma, een wat eenzame, stille man, die spoedig [1932, jh] naar Harderwijk verhuist, een aak: Huitema (1982), 249.


LE 39

 • Naam schip: LE 39 De Jonge Hans
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1933
 • Eigenaar: Poepjes, Pieter H.
 • vis: a, b, h
 • Opm: {houten aak "De Jonge Hans", in 1898 gebouwd voor Pieter Poepjes door Van der Zee in Joure, Huitema, Lemsteraken, 237}; vanaf 1922: halfgedekte platbodem "De vrouw Elisabeth" van Haiko Bootsma
 • Verhaal: Eeltjebaes leverde deze houten 40-voet aak, "De Jonghe Hans", aan Pieter Poepjes, voor f 1.800,-. Een snelle zeiler, die vaak als jager dienst deed. Na het sluiten van de Afsluitdijk wordt het schip verkocht voor f 500,- aan Dirk Bos, te Harlingen. De dan HL 42 vist op het wad. In 1943 wordt het schip door een vliegtuigbom getroffen op de voorsteven. Na de oorlog in het blik gezet en verkocht aan een handelaar. In 1949 verkocht aan 4 Delftse studenten: Six van Hillegom, Homan van der Heyde, van Lookeren Compagne en van Heek, voor de prijs van f 875,-. Men maakt zelfs een hachelijke reis naar Duinkerken. In 1951 gekocht door Tj. Sluese, voor f 600,-, Muiden wordt de thuishaven. De aak is in slechte toestand en in september 1953 wordt bij slechte weersomstandigheden op het nippertje de haven van Huizen bereikt. Voor het bergingsloon van ca. f 400,- wordt de aak aan de scheepsbouwer Janus Kok gelaten. Na enkele jaren in de verhuur te zijn geweest onder de naam Maartje, gaat de aak op de wal en raakt volledig in verval. Bij brand gaat zelfs een deel van het schip verloren. Het lijkt een roemloos einde. Maar in 1963 neemt de inmiddels gepensioneerde Janus Kok, het besluit om een aak van Eeltjebaes niet zo maar verloren te laten gaan. Gedurende een periode van 7 jaar heeft hij aan de aak gewerkt en deze volledig gerestaureerd. Voor deze prestatie werd hem door de Stichting in 1971 de W.H. Vos-prijs uitgereikt. In 1970 gekocht door G. Verwelius, naam Zevija (64 VB). De Zevija maakte deel uit van de 7 ronde en platbodemjachten die Nederland in 1976 in New Vork vertegenwoordigen bij de 'Operation Sail 200'.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 39: (Later WON 62) Eigenaar: Pieter Poepjes. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak vt 40. Naam Schip: "Noordster" Bouwjaar: 1898 Werf: Van der Zee. - LE 39- 1898- Zevija- E.H.v.d.Zee

LE 39- Zevija- in 1898 gebouwd door "Eeltjesbaes" gerestaureerd door A. Kok, te Huizen (1963-1970)


LE 40

 • Naam schip: LE 40 Jonge Jan
 • Type: open zeilboot
 • Vergunn.periode: 1911-1934
 • Eigenaar: Visser, Kees vis: b, h
 • LE 40: (Eerder LE 118) 

De schepen kregen hun LE Nr toegekend door de gemeente, nadat er internationale afspraken waren gemaakt voor de zee en kustvisserij per 1 augustus 1882. Maar als een visser zijn schip verkocht..mocht hij zijn eigen nr meenemen op zijn volgende aangekochte schip. Dit hield in dat er meerdere schepen waren met hetzelfde nr. In 1911 werd bij het visserijbesluit besloten om via een vernummering (de) ontstane lege nummers op te vullen, die ook waren ontstaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Han Mannaert
7 jaar geleden

Ter aanvulling: ik lees ook TJ. Kuipers, Lemmer.
Groet, Han

Han Mannaert
7 jaar geleden

Hallo, leuke site. In het Kromhoutarchief heb ik een motorkaart 7-4-1943, geleverd aan LE.31. Eigenaar R.Kuipers, Lange Straat (?) 71, Lemmer. Is er ook een afbeelding van dit schip?
b.v.d. Han

h.vlig
7 jaar geleden

de lemmer 34 is een foto van mijn overgrootvader wiebe urk. ik kan hem alleen niet op slaan.is er een andere mogelijkheid om aan de foto en gegevens te komen? Tineke vlig harkema