LE 8

 • a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"
 • Visserijregister kaarten van Zuiderzeecollectie

 • Naam schip: LE 8 Weltevreden. Later "Vrouwe Antoinette Elizabeth"
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1913-1930
 • Eigenaar: Blaauw, Jan de.
 • vis: a, b, h
 • Opm. in 1913 eerdere LE 8 verkocht: UK 51 (Urk); {1911-1914: Andries de Blauw op grote aak, Huitema, Lemsteraken, 251}
 • Verhaal: Jan de Blauw, kwam uit de Schans, ze woonden daar naast Bondiëtie. Jan zijn eerste vrouw is al jong overleden. Zijn tweede vrouw was Hielkje Meijer. Ze hadden vier zonen en vijf dochters. Hun jongste dochter was Antje de Beer de Blaauw. Jan Blaauw had eerst een grote aak van 50 voet, veel te groot voor de Lemmer, als het goed is, is deze aak verkocht aan de Urker Lub Bakker. Hiervoor in de plaats kwam de 45 voets aak de LE 8 met broer Lieuwe. Jan die schipper was op de LE 65 was nogal zwaar op de hand "Als ze de zee willen dichtgooien, gaan ze hun gang maar. Het is nu ook "Bidt en Werk" terwijl hij nooit een kerk van binnen zag. Tezamen met zijn vier zoons bezat de omstreeks 1850 geboren visser Jan de Blauw naar verluidt in totaal 6 houten aken. In 1908 werden twee daarvan verkocht om een ijzeren 50- voet aak bij Gebr.de Boer te kunnen bestellen voor f 3.700,-. Toen het schip bijna klaar was ontdekte zoon Gerrit dat de boeisels bij de voorsteven niet geheel symmetrisch waren. Na correctie daarvan was een ieder tevreden en werd de LE 8 dan ook 'Weltevreden' gedoopt. Schipper werd genoemd zoon Gerrit die - als zovele Lemster vissers, 50-voet eigenlijk te veel vond voor een handzame aak. Toen hij in 1911 trouwde, stapte hij dan ook over op de hierna te noemen 45 voet aak: de LE 67 (de huidige Noordster). Zoon Andries werd toen schipper op de LE 8, tot 1914. In 1914 ging de aak over aan Lub Bakker op Urk: UK 99,voor f 2.500,-. Na ook nog als UK 203 te hebben gevaren werd in 1933 van der Heiden in Elburg eigenaar: EB 50. Deze verkocht de aak in 1947 aan Kwakman te Vollenhove waarna de VN 41 op 29 maart 1959 door D.J. Lucas, te Voorburg werd gekocht voor f 10.000,-. In Delft bij de werf Vrijenban en ook in het eigen bedrijf werd de aak onder toezicht van H. Kersken Sr. tot jacht verbouwd. Daarbij werd de mast ongeveer een meter verplaatst en bleek de bun zo'n 8 m3 water te bevatten of anders gezegd 8 ton ballast. Zie ook de Waterkampioen 1962-205. Huidige naam Vrouwe Antoinette Elizabeth (42 VA).

-Aanvulling: Roely Bos-de Blaauw, vertelt: De eerste vrouw van Jan de Blaauw (*17-11-1851, + 01-04-1932, X 03-06-1877) was Deeltje Wagter (*07-4-1849, + 25-12-1882), zij kregen vier zoons (waarvan Gerrit en Andries een tweeling was) en twee dochters, ook een tweeling. Deeltje stierf in het kraambed van jongste zoon Deelus (+11-01-1908), en de dochters zijn slechts enkele maanden oud geworden. Jan, Gerrit en Andries bleven in leven. Jan de Blaauw trouwde opnieuw op 14-05-1885, met Hielkje Meyer, zij kregen samen nog eens zes kinderen. De broer van Deeltje, Hendrik Wagter, trouwde met Annegje van Veen en kreeg dochter Jeltje, die in 1911 trouwde met mijn pake Gerrit, mijn pake en beppe waren dus volle neef en nicht.

 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 8: gebouwd in 1908 bij Gebr. de Boer, te Lemmer, in opdracht van Jan de Blaauw, Soort: Aak vt 50. Naam Schip: "Weltevreden. Later "Vrouwe Antoinette Elizabeth" - LE 8: Eigenaar: A. J. Visser. Woonplaats: Lemmer. Werf: Gebr. de Boer. Soort: Aak. Naam Schip: "De vier gebroeders" Bouwjaar: 1908

-Aanvulling: Klaas Postma, stuurde een mooi aanvulling op: Het gaat hier om de afsluiting van de dijk van de Noordoostpolder, waar de burgemeesters van Lemmer en Urk elkaar de hand geven en waar de LE 9 van Kingma (tot 1939 LE 8 de Blaauw) voorbij komt zeilen.

Woudsen's gegevens van de LE 8. 45 voet: Werf de Boer, 1913: Visserijnummer LE 8: Eerste eigenaar J. de Blaauw.

 • H. Kingma. 1937 LE 9
 • J. Kwakman. 1953 VD 128. Eva Maria.
 • H. Surcken Kiwitt.
 • K. Postma. LE 8. Doeske.

Uitbesteder Gerrit de Blaauw.

De "LE 8" komt terug.

 • De LE 8 is gebouwd in 1913 net als de LE 88, 45 voet lang, gebouwd in opdracht van Jan "doeske" de Blauw.
 • In 1938 verkocht aan Kingma en omgedoopt tot LE 9.
 • In 1947 is de aak verkocht aan de Fam Kwakman, uit Volendam en is de boot omgedoopt tot VD128.
 • In 2006 heeft de werf hem verkocht aan een andere Duitser.
 • Sinds januari 2008 is de aak in handen van Klaas Postma, uit Woudsend en is de aak grondig gerestaureerd en teruggebracht tot visserman.

vr.gr. Klaas Postma.
Hierbij ook vast wat foto's.

Tot 1963 heeft de boot nog gevist

In 1963 is de boot verkocht aan een Duitse werf die er een jacht van hebben gemaakt.

11-10-2009

Nieuwe foto's van de "LE 8" onder zeil.  De LE 2 LE 8 LE 10 EN LE 50 bij elkaar in de baai van Lemmer.

Vr.gr Klaas Postma