LE: 51-60

● a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"


LE 51

 • Naam schip: LE 51 Zuiderzee
 • Type: open zeilboot
 • Vergunn.periode: 1911-1918
 • Eigenaar: Bijlsma, Klaas
 • vis: a, b, h
 • Opm: op 1 maart 1918 stuk geslagen
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 51: Eigenaar: Klaas Bijlsma. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botter. Naam Schip: "Zuiderzee" - LE 51: Eigenaar: Bauke Kuipers en Klaas Jongsma. Bijnaam: De Mekken.

LE 52

 • Naam schip: LE 52 Jonge Jan
 • Type: open zeilboot
 • Vergunn.periode: 1911-1934
 • Eigenaar: Schroor, Pier
 • vis: b, h
 • Verhaal: Pier lag met een vissersscheepje achter de spuisluis. Hij bediende ook de schuiven van de spuisluis. In dat gebouw waren schuifdeuren; als het binnenwater hoog was en de wind oost, zakte het buitenwater. Dan draaide Schroor de schuiven omhoog en stroomde het water naar de haven en zo de Zuiderzee in. Pier is geboren op 4 januari 1871 te Lemmer, zoon van Jan Schroor en Tjamke Namles Bosma, was gehuwd met Minke Lacrooy.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 52: Eigenaar: Pier Schroor. Soort: Open, houten aakje. Naam Schip: "De Jonge Jan" eerder was deze van Lub Visser en Lou Spiering.

LE 53

 • Naam schip: LE 53 Snelheid
 • Type: open zeilboot
 • Vergunn.periode: 1911-1918
 • Eigenaar: Beijma, Jan
 • vis: a, b, h
 • Opm: Gebouwd (De Boer 1901) als ijzeren aak "Dolphijn", geb. 1901, Huitema, Lemsteraken voor fa. Sterk, eerst LE 17, Sake Visser, "De Rus", later LE 50; in ca. 1913 zou Sake Visser er door vis-roker Sterk afgezet zijn, omdat De Rus zijn verplichtingen niet na kon komen, Dorleijn 5-318, met ill.; juist in 1913 had J.S. de Vries de aak ingeschreven voor een zeilwedstrijd; na 1913 LE 3, door trompettist en hardzeiler Lub Coehoorn tot "Presto" gedoopt} 
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 53: Eigenaar: Jan Bijma. Woonplaats: Lemmer. Soort: Houten aak. Naam Schip: "De Snelheid" - LE 53: (Eerder 181) Eigenaar: Poppe. G. Bootsma. Bijnaam: De Skieter. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak vt 40. Naam Schip: "De Jonge Wietze" Bouwjaar: 1902. Werf: Gebr. de Boer.

LE 54

 • Naam schip: LE 54 de Jonge Rinze
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1914-1934
 • Eigenaar: Hoekstra, Rinze
 • vis: a, b, h
 • Opm: v/a 1911: halfgedekte platbodem "de Vrouw Trijntje"
 • Verhaal: Omdat zijn vader ook Renze heette had hij de bijnaam Poedelsje, dan kon je ze uit elkaar houden. Hij woonde later bij een dochter in Amsterdam-Noord. Renze heeft de LE 54 overgenomen van Ale Fortuin.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 54: (Eerder LE 137) Eigenaar: Ale Fortuin. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak vt 40 . Naam Schip: "De Vrouwe Trijntje" Bouwjaar: 1898. Werf: Zwolsman. - LE 54: Eigenaar: Renze Hoekstra. Bijnaam: Poedelsje. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "De Jonge Rense"

De LE 54. was eerst de aak van Ale Fortuin die in de Tuinstraat woonde in het tweede huis naast Obbe Bangma, waar later Rienk Coehoom ook nog heeft gewoond. De aak is in Workum gebouwd. Na het overlijden van Fortuin heeft Rense Hoekstra deze aak overgenomen. Het was een houten aak die boven het berghout in het ijzer was gezet. 


LE 55

 • Naam schip: LE 55 Kleine Rienk
 • Type: open zeilboot
 • Vergunn.periode: 1911-1917
 • Eigenaar: Rienksma, Aart
 • vis: b, h Opm. 1917-1919: halfgedekte platbodem.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda:  LE 55: Eigenaar: Aant Rienksma. Bijnaam: Reade Aant. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "Kleine Rienk" - LE 55: Eigenaar: H. Koornstra. Woonplaats: Lemmer. Soort: Aak. Naam Schip: "Jonge Aaron"

Foto van H. Melchers: De bijbehorende tekst is; 1931-09-16 Durk Nagelhout, LE 55. Dit is bij Mirns voor het koepeltje.


LE 56

 • Naam schip: LE 56 Drie Gezusters 
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911*-1934
 • Eigenaar: Seldenthuis, Siemen
 • vis: a,b,h
 • Opm: {ijzeren aak, in 1900 geb door Sjoerdje Visser, Lemmer, voor (Lytse) Siemen Zeldenthuis, L.E.56, Huitema, Lemsteraken, 244}
 • Verhaal: Siemen was een aardige man, die je zelden kwaad zag, zijn vrouw was een Vlig. Hij was een zijdenetter, dat wil zeggen altijd na de haring en ansjoopteelt. Ze woonden in de Tuinstraat, twee zonen zijn bekend Wiebren en Hans. Deze derde ijzeren aak, uit het jaar 1900 werd - na de echtscheiding - (af)gebouwd door de ex-vrouw van Pier de Boer, Sjoerdje Visser voor de Lemster visser S. Zeldenthuis (Lytse Siemen). De naam: Drie Gezusters. Ondervisserij nummer LE 91 werd de aak eigendom van Jan van Saakes Visser en behoort thans toe - nog steeds in oorspronkelijke uitvoering - aan de erven C. Maters te Beverwijk onder de naam Sandfirden.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 56: (Later 181 & LE 91) Eigenaar: Siemen Seldenthuis & Jan Visser LE 91. Bijnaam: Zwarte Radar & Lytse Simon. Woonplaats: Lemmer. Soort: IJzeren aak vt 42. Naam Schip: "De drie gezusters" Bouwjaar: 1900. Werf: Sjoerdje Visser.

Siemen Seldenthuis.


LE 57

 • Naam schip: LE 57 Eersteling 
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1912-1925
 • Eigenaar: Poepjes, Johannes
 • visa,b,h
 • Opm: Na 1925 H.N. 55 (Hoorn)
 • Verhaal: Johannes zijn vrouw haar vader woonde aan de Lijnbaan en werd altijd "Pake Labón"genoemd. Twee zoons weten we, zijn Hans en Johannes. Johannes en zijn broer Pieter lagen meestal voor in de haven Pieter had de LE 39.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 57: (Ook LE 91) Eigenaar: Johannes Poepjes. Bijnaam: De Poep. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botter. Naam Schip: "Jonge Hans" Bouwjaar: 1901. Werf: Bos Echtenerbrug.

Foto en tekst van Martje Porsinck: Botter LE 57. Deze botter was van mijn vader (Jaap Poepjes) en zijn broer (Hans Poepjes)

Ingezonden door Marie Jansen-Klappe, 14-5-1958 Friese Koerier:  De laatste Lemmer botter LE 57 verkocht.


LE 58

 • Naam schip: LE 58 Jonge Andries
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1911-1934
 • Eigenaar: Visser, Jelle A.
 • vis: a,b,h
 • Opm: {=Jelle Andries, archief Wed. SJ de Vries, Debiteurenboek, 1921-1927}
 • Verhaal: Hoe moet je Jelle omschrijven, hij leek wat onverschillig maar was het niet. Als hij behoorlijk wat haring had gevangen en een andere visser vroeg hem naar de vangst, antwoordde hij "Een Zwerver" dan bedoelde hij weinig haring. Maar hij was een goede vissersman. Hij viste jarenlang in span op spiering met de wonderkuil. Als ze de haven binnenkwamen moest zoon Renze steevast een doos sigaren halen bij Schotsman, want die ging er in één dag door. Ze woonden aan de Emmakade, naast Leen Kruis, wiens oude vrouw eens ziek was, en die voor ze een doktersdrankje in moest nemen, hij háár eerst goed schudde, want op het flesje stond voor het gebruik eerst goed schudden. Jelle zijn vrouw was Metje Meester. De oudste zoon is met Trien Rienksma getrouwd. Renze met Grietje Meester, zij woonden later in Oldeboorn. Andries is naar Den Helder verhuisd, en de jongste Bernard is in Lemmer gebleven.
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 58: Eigenaar: Jelle Visser, ook LE 158. Later LE 64: Bijnaam: Boogaard. Woonplaats: Lemmer. Soort: IJzeren aak vt 40. Naam Schip: "Jonge Andries" Bouwjaar: 1901. Werf: Bos Echtenerbrug. Aanvulling. Jelle Visser, is geboren te Lemmer op 18 september 1871

Jelle Visser


LE 59

 • Naam schip: LE 59 De Vier Gebroeders
 • Type: open zeilboot
 • Vergunn.periode: 1911-1918
 • Eigenaar: Vries, Ferdinand de
 • vis: b
 • Opm: in 1918 stuk geslagen; 1918-1924: halfgedekte zeilboot "Klaver Vier" van Douwe Poepjes, in 1924 naar Philippine (Zeeuws-Vlaanderen)
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 59: Eigenaar: Douwe Poepjes. Woonplaats: Lemmer. Naam Schip: "Klavervier"

LE 60

 • Naam schip: LE 60 Nooit volmaakt
 • Type: halfgedekte platbodem
 • Vergunn.periode: 1912-1934
 • Eigenaar: Bijl, Wietze van der
 • vis: a, b, h
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda: LE 60: Eigenaar: Wietse v/d bijl. Bijnaam: Seine Koppen. Woonplaats: Lemmer. Soort: Houten aak vt 33. Naam Schip: "Nooit Volmaakt" Bouwjaar: 1887. Werf: Gebr. de Boer.

● De schepen kregen hun LE Nr toegekend door de gemeente, nadat er internationale afspraken waren gemaakt voor de zee en kustvisserij per 1 augustus 1882. Maar als een visser zijn schip verkocht..mocht hij zijn eigen nr meenemen op zijn volgende aangekochte schip. Dit hield in dat er meerdere schepen waren met hetzelfde nr. In 1911 werd bij het visserijbesluit besloten om via een vernummering (de) ontstane lege nummers op te vullen, die ook waren ontstaan.

Reactie plaatsen

Reacties

J.D Pathuis-Heijligers
6 jaar geleden

Wietse van der Bijl was mijn overgrootvader van moeders kant. Mijn Pake, Teake van der Bijl, is geen visser geworden, maar trok naar Eindhoven om daar bij Philips de beveiliging in te gaan. Maar zijn hart is altijd in Friesland gebleven.

Mocht nog iemand die dit leest foto's van de LE 60 of leden van de familie van der Bijl hebben, dan houd ik mij aanbevolen! Hulde overigens voor deze informatieve site!

Roelie Spanjaard-Visser
6 jaar geleden

Dank voor uw reactie, de vraag van foto's kunt u misschien ook stellen op de Facebook pagina van spanvis? dit is https://www.facebook.com/groups/1805938033027124/