LE 1

 • a= ansjovis, b=bot, g=geep, h=haring, ha=hoekaal, kv="kustvisscherij", p=paling of aal, sn=snoekbaars, sp=spiering, zz="op de Zuiderzee"
 • Visserijregister kaarten van Zuiderzeecollectie

 • Naam schip: LE 1 Twee Gebroeders - "Twa Broers"
 • Type: halfgedekte zeilboot
 • Vergunn.periode: 1911-1932
 • Eigenaar: Thijsseling, Jacob.
 • vis: a, b, h
 • Opm. in 1919 nieuw vaartuig
 • Verhaal: Jacob Thijsseling, heeft eerst met een klein aakje gevist en in ca 1914 met een kleine botter. Zoon Douwe was zijn knecht. Na 1918 kwam de grootste schouw aller tijden in Lemmer van Jacob en was de LE 1. Ze woonden eerst achter bakker Douma. Na de oorlog kregen ze een nieuwe houten schouw. Ze waren hoekwanters en Douwe was de kampioen aanazer van de Lemstervloot. Jacob zijn vrouw was Popkje Bootsma.
 • Latere eigenaar: R. Hoekstra, Lemmer
 • Naam schip: "Anna Maria"
 • Latere eigenaar: Eibert Visser, Lemmer.
 • Naam schip: "Riekelt "
 • Opm: Voorheen de LE 88
 • De Lemster vissersvloot van ± 1915 volgens Jan Wouda:  LE 1: Grote houten schouw, gebouwd in Poppingawier in opdracht van Jacob Thijsseling. Bijnaam: De Bels. Woonplaats: Lemmer. Soort: Botter & Schouw. Naam Schip: "Twa Broers"

De LE 1 met de zeilen van de LE 35

 • Auke Coehoorn: "Dit is een Monnikendammer sloep van de jongens van Eibert ze visten onder het nummer LE 1 maar tijdens het hard zeilen op de Lemmer gebruikten ze de zeilen van de aak van Eibert die viste toen onder het no LE 35 van Piet Bakker".

De LE 1


mktr. Richtje LE 1
meetbriefno: 13055
eig: R. Visser en S.J. Bootsma
Vissersburen 70 Lemmer
Idem
eig: S.L. Bootsma en K. Deinum
Langestreek 29 Lemmer