Meester Dille Wijma

Door Peter van den Brandt.

Begraven op het kerkhof te Oosterzee Afdeling Oud Nieuw Regel 21 Grafnummer 2 op zaterdag den 22e Juli 1922.

Dille Wijma. In leven hoofd ener school, wonende te Oudeschoot. Initiatiefnemer voor het stichten van de begraafplaats Bantega. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep onderwijzer, wonende te Nes, gemeente Westdongeradeel. Zoon van Lammert Oedzes Wijma, oud vier en veertig jaren, kuiper en van zijne huisvrouw, Louise Augusta Amalia Herbenius Bakhuis, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag den 8e Julij 1853, des voor middags ten twee ure te Kooten, Achtkarspelen. Sinds woensdag den 12e Mei 1880, te Leeuwarden, echtgenoot van Tietje Tammenga. Overleden, donderdag 20 juli 1922, des na middags ten twee ure, te Oudeschoot, Schoterland. In den ouderdom van 69 jaren en 12 dagen.
Familienaam moeder ook geschreven als Bachhaus

Uit het huwelijk tussen Dille Wijma & Tietje Tammenga zijn 3 kinderen geboren.

Lammert Wijma geboren 27-02-1881. Gehuwd met Martha Bastiaans op 3-8-1905 te Amsterdam. Overleden 16-1-1960, Amsterdam Gecremeerd.

Antje Wijma geboren 15-09-1883. Gehuwd met Wicher Schaap te Lemsterland op 6-8-1914. Overleden op 3-7-1973 te Westenholte. Begraven te Zwolle.

Taeke Wijma geboren 12-05-1885 Overledene op 05-01-1891 te Oosterzee. Begraven op 9-6-1891 te Oosterzee.

  • Zijn kinderen kregen beiden ook een baan in het onderwijs net als hun echtgenoten.

Onthulling gedenkteken voor meester Dille Wijma op 2 november 2023

BANTEGA - De gemeentelijke begraafplaats in Bantega bestaat 100 jaar. Het initiatief hiertoe werd genomen door meester Dille Wijma. Reden daarvoor was dat hij zag dat mensen vroeger door weer en wind met een overledene naar Echten of Oosterzee moesten. Op een praam of een boerenkar.

De onderwijzer vond dat er om die reden een begraafplaats in Bantega moest komen. Hij drong bij de gemeente aan om die laatste rustplaats aan te leggen, en die kwam er in 1923. Helaas overleed meester Wijma zelf al in 1922, en werd begraven in Oosterzee. Zijn graf bestaat niet meer.

Op initiatief van begrafenisvereniging De Laatste Eer en gemeente De Fryske Marren wordt er momenteel een gedenkteken gemaakt voor Dille Wijma. Dit gedenkteken zal worden onthuld op 2 november aanstaande, tijdens onze jaarlijkse 'Lichtjesdag'.

Ook zal er dan een oude graftrommel worden onthuld, die momenteel wordt gerestaureerd. Deze trommel lag bij een graf op de begraafplaats dat begin dit jaar is geruimd. ''De gemeente en wij vonden dat deze trommel niet verloren mocht gaan, en daarom wordt hij opgeknapt en krijgt een plaatsje op de begraafplaats'', aldus Anneke Berger van De Laatste Eer.

Bron: www.grootdefryskemarren.nl
Bron: Begrafenisvereniging-bantega.nl

Meester Dille Wijma. Onderweg op de fiets werd hij door een beroerte getroffen waaraan hij is overleden 69 jr. De meester heeft veel betekend voor toen Echtenerpolder (later Bantega) er is ook een straat naar hem vernoemd 'De Meester Wijmaweg', 8538 RE Bantega.

Foto's van Peter van Den Brandt: Monument voor hoofdonderwijzer Dille Wijma onthuld op begraafplaats in Bantega.

Lútsje van der Meer: Uit het boek "Heden en Verleden" 1982 van R. van de Meer-Snijder.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.