Bijlage 7

De volgende gegevens die meer de stamboom van de familie Palsma dan de geschiede­nis van de werf betreffen, zijn niet in het boek verwerkt:

14 december 1595: Fetze Gosses trouwt met Barber Aukedochter

11 april 1657: Gosse Fetzes doet een geldelijke transactie (onleesbaar)

7 Mei 1660: Fetze Gosses, Klaas Fetzes en Yke Fetzes dragen bij aan de kosten van het "slatten" (evenals Jouke Fetzes). Ook Jacob Jans draagt hieraan bij.

2 Januari 1667: Jouke Fetzes trouwt met Rienik Agis

Deze data zijn aanleiding voor de volgende veronderstellingen:

Fetze Gosses trouwde in 1595. Hij zou dus geboren kunnen zijn in ca. 1570. Hij leefde nog in 1660.

Jouke Fetzes trouwde in 1667. Hij zou geboren kunnen zijn in ca. 1640. Hij leefde nog in 1720.

Fetze zou dus zeventig zijn geweest, misschien iets minder oud, toen Jouke werd geboren. Barber Aukedr. kan niet de moeder zijn geweest, want dan was ze tegen de zestig toen Jouke werd geboren. Jouke moet dus afkomstig zijn uit een tweede of volgend huwelijk.

Het beroep van Fetze Gosses wordt niet vermeld. Maar bedrijven werden vaak van vader op zoon overgedragen en er bestaat dus een goede kans dat Fetze Gosses ook schuitmaker was. Dan zou de werf dus al hebben bestaan vóór 1600. Bij het vader­schap op hoge leeftijd van Fetze Gosses past wel dat Jouke in 1660 op relatief jonge leeftijd, twintig jaar, als schuit­maker wordt genoemd. 

Jouke Fetzes zou drie broers hebben gehad, Gosse, Klaas en Yke. Van Yke is bewezen dat hij een broer was.

Joukes huwelijk met Hylk Wytzes moet zijn tweede of volgend huwelijk zijn geweest. Aangenomen dat zijn zoons Gosse en Jaitze ergens in 1690 zijn geboren, betekent dat Jouke pas op oudere leeftijd vader werd.