Bijlage 4

"Schrijfboek" Berend de Jong

14 voets wildschieter Wuring

vlak 70 c.M., hol voor 50 c.M., achter 45 c.M., boeg 30, boeisel 20 c.M., achterkant mastbank 1,40 M., ruim 1.87 M., bank 72 huisje 35 c.M., inhouten 24 c.M., mastbankklamp 14 c.M., koker 5-6 c.M., 1 zwaard 1 m., mast 3,75 +, roeipennen 2de inhout van achteren, riemen 2.15 M. oog 54, fl 260.-, 250 uren

Zeilschouw Kalma

lang 6.50 M, breed 2.30 M., vlak lang 6.20 M., vlak midden breed 1.40 M., vlak voor breed 78 c.M., vlak achter breed 70 c.M., voorspiegel hoog 55 c.M., breed 1 M. - 78 c.M., achterspiegel hoog 46 c.M., breed 85 - 70 c.M., mast tot voorsteven 2.32, hol 1.05 M., zwaarden 1.70 - 1.10 M., fl 800,-, ± 600 uren

14 voets roeischouw Mulder

200 uren, fl 200.-, 100 voet 1 d. eiken, 100 voet 1½ d. eiken, 100 voet 3/4 d. eiken, met roer en riemen, ijzerwerk, lak, verf

19 voets vlet 5.40 M. F.Cnossen

hol 90 c.M., vlak lang 5.30 M.- br.1.15, bun 75 c.M. lang, trog hoog 35 wijd 35 buitenwerks, spiegel 68 - 120, hoog 65 c.M., inhouten 27 c.M., vlak breed 1.15 M., steven tot achterkant mastbank 2.40, tot bun 50 c.M., bun tot spiegel 2 M., hol achter bij bun 87, schammels 18 c.M.?, 300 uur, fl 400.-, zwaarden 1.65 - 0.56 M. (1½ d.), b.d.kop 26 c.M.

17 voets visschersboot 2 gangs T.Visserman

hol 78 - 74 c.M., vlak 1.10 bij bun 85 c.M., hol 64 c.M., boeisel 23 c.M., boegen 30 en 18 c.M., schammel 50 c.M. - 45 c.M., steven tot ach­terk mastbank 1.78 M., bun 1.25 M., inhouten 27 c.M., 260 uren, fl 400.-

18 voets visschersboot Geb. v. Netten

vlak 1.14 M., steven tot achterkant mastbank 1.70 M., bun 1.32 M., ruim 2.08 M., hol 63 c M., inhouten 25 c M., 6 inhouten, vlak bij bun 90 à 95 cM., 330 uur, 200 voet 1 d. eiken,50 voet 2 d. eiken, ijzerwerk, roer en zwaarden, fl 450.-

15 voets visschersboot R.Veenstra

200 uren, fl 320.-, 150 voet 3/4 d. eikenhout, 35 voet 1½ d. eikenhout, zwaarden, roer, riemen

16 voets visschersboot

225 uren, fl 360.-, 260 uren met roer en zwaarden, 170 voet 1 d. eiken, 40 voet 1½ en 2 d. eiken, vlak 1 M., bij bun 80 c.M., achterkant mastbank 1.58 M., bun 1.13 M., mastb. - bun 1.92 M., hol 51 c.M. 66 c.M., boeg 32 c.M., boeisel 25 c.M., koker 9½ c.M. 8 c.M., 5 inhouten, roeiriemen 2.42 M., oog dd cM.

Vlet J.v.d.Veen Gaastmeer

lang 24½ voet, vlak 5½ voet, boegen 72 c.M., boeisel 35 c.M. + 10 c.M., bun 5¼ voet, trog 85-40-38 c.M., afstand inhouten 25 c.M., spiegel 1.45 c.M., 83 c.M. hoog, 85 c.M. breed, schammel voor 21½ c.M., schammel achter 20 c.M., hol voor bij bun 1.20 M., hol achter bij bun 1.15 M., voor tot mast  2.68 M., tot bun 42 c.M., bun 1.45 M., tot spiegel 2.45 M., spiegel schuin 30 c.M., zwaarden 7 voet - 2 voet, klampen 15 c.M. 1½ d., mast 14 - 14, boven mastbank 30 c.M., plecht 87 c.M., 600 uren, koper, lak, teer, ijzer­werk, 10 kg. dr. nagels, vuren hout v. delling, ± 300 voet 1 d. eiken hout, ± 65 voet 1½ d. eiken hout, ± 50 voet 2½ d. eiken hout

Mevr.Kuiper Gaastmeer

puntsloep eiken 5 m. lang, vlak 4 m. breed 1.08, mastbank tot achter 2.33, achter 3 inhouten, voor 2 inhouten, losse buikdenning, onder boeg 28, boven boeg 30, steven 80 à 85, inhouten 3½ dik, mastbank 25-29, latten 7 breed, riemen 2.73, oog 76, klampen 25, spiegel hoog 45, mast 6½, bandij­zer, fl 575.-

van Wieren Zeist

4.30 - 1.58 m., hol voor 65, achter 61, achterkant mastbank 1.58, spanten 28 cm, bank 80 cm, mast 4.58, gaffel, giek 2.60, botteloef 30 cm, zwaarden 1.15

Reiddomp Jeugdherberg

lang 5.35 m, breed 2½ m.  2.50 m., hol 1.28 m, vlakpunt en 6 boegen

Piersma Hoants

lang 4.75 m, breed 1.80 m, vlak 1.10 m, vlak 4 cm rond, kielplank 36 cm, Voorsteven tot achterkant mastbank 1.98 m

Koperwiek

hol voor 94 cm, achter 90 cm, op de stevens, huisje 35 cm, bank 37 cm, ach­tersteven voorkant bank 85, 6 inhouten, voorkant steven tot ach­terkant mastbank 1,92 m, Vlak 1.24 m

Lang 4.85 m, breed 1.95 m, hol voor 88 cm, achter 84 cm bovenop de ste­vens, huisje 50 cm, bank 80 cm, 6 inhouten, achterkant mastbank voorkant steven 1.92 m, Vlak 1.22 m

tjotter 4.70 - 2.- m.

2 gangen, hol boven op stevens, voor 92  achter 85 cm, vlak breed 1.24 m, 4 cm hol, achterkant mastbank tot voork steven 2.03, onderste boeg 32½ boven 20, boeisel 30, achter 5 spanten, voor 4, tussen spanten 26½ cm

Post Simmerdream

5.25 - 2.20, hol bovenop stevens voor 1.- m., achter 0.97 m., vlak breed 1.40 m, achterkant mastbank 2.11 m, huisje met bank 0,88 m