De Helling onder Heeg

Bron en met dank aan: Tekst en speurwerk : Sicco van Albada.
Foto en vormgeving : Jean Landmesser.
Ryksargyf in Leeuwarden en het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek

Hoe het de scheepswerven in Heeg verging de afgelopen driehonderd jaar met de werf aan de Syl als middelpunt.