Bijlage 5

Door Berend de Jong gebouwde boten:

(Zijn eigen lijst is in staande letters gedrukt)

1940  schouw, 6.00 m.......................... Kalma, Amsterdam

1940  wildschieter, 4,00 m.................... Wuring, Sneek

1940  wildschieter, 4,00 m.................... S.Dantuma, Irnsum

1941  schouw, 4,00 m.......................... S.Dantuma, Irnsum

1941  schouw, 4,00 m.......................... R.de Jager, Sneek

1941  schouw, 4,00 m...........................R.de Jager, Sneek

1942  schouw, 4,00 m...........................K.H.Mulder, Langweer

1942  vissersboot..............................T.Visserman, Heeg

1942  vlet, 19vt...............................F.Cnossen, Oosterzee

1942  vissersboot, 18vt........................Gebr.van Netten, Gaastmeer

1943  vlet, 24½vt..............................J.v.d.Veen, Gaastmeer

1943  puntsloep, 5,00 m........................Kuiper, Gaastmeer

1943  punter, 5,00 m...........................Gebr.Poepjes, Langweer

1945  vier vissersboten

1946  zes puntsloepen

1946  vlet.....................................F.Bootsma, Makkum

1947  vijf vissersboten........................Poepjes, Sloten

1948  vier schouwen, 4,00 m.

1948  vissersboot, 4,60 m......................R.Hofmeijer, Woudsend

1948  vissersboot, 16 vt.......................A.de Vries, Midlum

1949  vissersboot, 4,90 m......................A.de Leeuw, Sneek

1949  vissersboot, 4,60 m......................De Leeuw, Sneek

1950  vissersboot, 4,60 m......................Sexbierum

1951  vissersboot, 4,60 m......................Jasper, Sneek

1951  vissersboot, 4,60 m......................Joure

1952  wildschieter, 4,00 m.....................M.de Jong, Heeg

1952  vissersboot, 5,00 m......................H.v.d.Meulen, Oostermeer

1952  tjotter Wylp, 4,70 m.....................Jeugdherberg, Heeg

1953  vissersboot, 4,85 m......................A.Elzinga

1953  vissersboot, 4,60 m......................R.de Vries, Stiens

1954  tjotter, 4,90 m..........................J.Spitzers, Bilthoven

1954  puntsloep................................G.Carinus, IJlst

1954  roeiboot, 4,30 m.........................K.Visser, Langweer

1954  vissersboot, 4,70 m......................Smith, Leeuwarden

1954  vissersboot, 4,85 m......................Gebr.van Netten, Gaastmeer

1955  tjotter, 1 gang, 4,60 m..................Mej.? Apeldoorn

1955  boot, 17vt...............................M.de Leeuw, Terhorne

1955  vissersboot, 16vt........................G.Scholten, Joure

1955  tjotter Hoannemosk, 4,98 m...............Jeugdherberg, Heeg

1956  tjotter, 1 gang, 4,80 m..................Jeugdherberg, Heeg

1956  tjotter, 1 gang, 4,80 m..................H.Lakmaker, Amsterdam

1956  vissersboot, 17vt........................F.Siedsma, Grouw

1956  visboot, 17vt............................T.de Groot, Langweer

1956  visboot, 17vt............................Hofmeijer, Woudsend

1957  tjotter Tjilling, 3 gang, 4,85 m.........O.van Leer, Amstelveen

1957  vissersboot, 16½vt.......................A.Jasper, Sneek

1958  tjotter Zwaantje, 3 gang, 4,85 m.........F.van Kesteren, Laren

1958  tjotter Friesland, 3 gang, 4,80 m........A.van Nimwegen, Leeuwarden

1958  tjotter, 4,60 m..........................H.Smit, Roordahuizum

1958  twee schouwen, 4,00 m....................Heeg

1959  tjotter Eenhoorn, 3 gang, 4,85 m.........H.Oud, Wassenaar

1959  tjotter Queenie, 3 gang, 4,85 m..........R.van Netten, Heeg

1959  tjotter, 1 gang, 5,00 m..................Jeugdherberg, Heeg

1959  boot, 16vt...............................W.Veenstra

1959  roeischouw, 4,00 m.......................Waterpolitie

1959  tjotter Wink, 4,70 m.....................Jeugdherberg, Heeg

1960  tjotter Koperwiek, 3 gang, 4,90 m........E.Duyvis, Koog a/d Zaan

1960  tjotter De Otter, 3 gang, 4,85 m.........P.Otter, Bilthoven

1960  tjotter Tineke, 1 gang, 4,60 m...........W.Veenstra, Heeg

1960  tjotter Waerlamke, 4,70 m................Jeugdherberg, Heeg

1961  tjotter Brammert, 3 gang, 4,85 m.........H.Hamminga, Zuidlaren

1961  tjotter Salamander, 3 gang, 4,85 m.......C.Fray, Leidschendam

1962  Wieldsjitterke, 4,00 m...................Mej.F.Bijlsma, Zwolle

1962  boeier Boreas, 8 gang, 6,50 m............W.Hoefnagel, Doorwerth

1962  tjotter Ducky, 2 gang, 3,50 m............O.van Leer, Amstelveen

1962  tjotter Simmerdream, 4 gang, 5,25 m......S.Post, Eelde

1962  tjotter War Dy, 3 gang, 4,85 m...........P.Regnery, Naaldwijk

1963  boeier Berend, 8 gang, 6,00 m............F.van Kesteren, Laren

1964  Fries jacht Eleonora, 8 gang, 6,00 m.....F.Buytendijk, Heerlen

1964  tjotter Okkerdop, 4 gang, 5,00 m.........Y.Bijlstra, Wassenaar

1965  tjotter Caroline, 4 gang, 5,00 m.........F.Aardewijn, Haarlem

1965  wildschieter Ellert, 4,00 m..............H.Hamminga, Zuidlaren

1965  tjotter Rietzanger, 1 gang, 4,00 m.......E.Duyvis, Koog a/d Zaan

1965  wildschieter Barendje, 4,00 m............E.de Haan, Leeuwarden

1965  tjotter Watergeus, 4 gang, 5,00 m........J.Erdmann, Loosdrecht

1966  tjotter Goudarkje, 1 gang, 4,30 m........P.van Wieren, Zeist

1966  tjotter Goudsprinkeltje, 1 gang, 4,60 m..D.v.d.Hoorn, Rijssen

1966  schouwtje, 4,00 m........................H.van Amstel, Heeg

1967  tjotter Beitske, 1 gang, 5,00 m..........R.Visser, Amsterdam

1967  tjotter De oude jongen, 1 gang, 4,60 m...G.Jelles, Zwollerkerspel

1967  wildschieter, 3,50 m.....................Hagewoud, Giethoorn

1967  tjotter Yntsje, 4 gang, 5,00 m...........F.Sanders, Amerika

1968  vissersboot, 4,60 m......................H.Huizinga, Heeg

1968  tjotter Beauty, 3 gang, 4,80 m...........G.Born, Kampen

1968  tjotter Doffert 1 gang, 4,30 m...........J.van Hasselt, Voorburg

1968  tjotter Reidplûm, 1 gang, 4,30 m.........H.v.d.Hulst, Leiden

1968  vissersboot, 17 vt, 4,85 m...............A.de Leeuw, Sneek

1969  tjotter, 1 gang, 5,00 m..................Jeugdherberg, Heeg

1969  kajuitschouw Michiel, 6,80 m.............G.Pohl, Duitsland

1969  tjotter Savooie, 3 gangen, 4,90 m........H.Wirsing, Hamburg

1970  tjotter Lytse Folle, 4,70 m..............J.Rouwé, Grouw

1970  tjotter Tjilling, 5,10 m.................Jeugdherberg, Heeg

1970  tjotter Earrebarre, 3 gang, 4,85 m.......F.Philips, Eindhoven

1972  tjotter Vrouwe Dotje, 3 gang, 4,85 m.....J.Scheen, Arnhem

1974  tjotter Gebroeders, 4 gang, 5,00 m.......B.van Zanten, Bussum

1975  tjotter Sjirkje, 4,60 m..................M.de Jong, Sneek

1976  schouw, 4,00 m...........................B.de Jong, Heeg

1978  wildschieter, 4,00 m.....................H.Smit, Grouw

1978  wildschieter Otter, 4,00 m...............J.v.d.Heide, Lemmer

1978  wildschieter.............................J.Brilleman, Leeuwarden

1980  wildschieter.............................Vermeulen, Breukelen

1980  wildschieter.............................Van der Heide, Amersfoort

1980  wildschieter.............................Smit, Hardegarijp