Familie Bouwhuis |2|

Generatie 2, ouders

2.  Egbert Bouwhuis, geboren te Follega op 27 februari 1842, overleden te Lemmer op 24 februari 1927. Beroep: koopman, veehandelaar. In 1899 is hij veehouder te Eesterga. Zoon van Tiemen Egberts Bouhuis en Harmke Teyes de Boer. Hij trouwde op 15 januari 1870 te St. Nicolaasga met Intje (Ida) Tinga.

Kinderen uit dit huwelijk:

2.1.  Uilkje Bouwhuis, geboren te Lemmer op 19 oktober 1870, aangifte werd gedaan door Ferdinandus Visser, verloskundige, want vader was afwezig, zijn beroep was koopman. Uilkje is overleden te Lemmer op 18 juli 1938, 67 jaar oud.  Zij trouwde op 15 juni 1899 met Louwrens Bosma, geboren te Lemmer, zoon van Yme Bosma en Anna Hamers. Beroep: Hofmeester op een stoomboot.

 • Kinderen uit dit huwelijk: Anna (1900), Ida (1901), Maria (1902), en nog 4 kinderen. De dochters Ida en Maria werden kloosterzuster. Dochter Anna had een Jamin-winkel in het ouderlijk huis aan de Kortestreek in Lemmer. De 3 jongste kinderen van Uilkjes broer Tiemen en Meintje Sterk groeiden op bij Uilkje en Louwrens.

De kinderen van Uilkje en Louwrens, foto omstreeks 1910.

2.2.  Harmke Bouwhuis, geboren te Lemmer op 24 april 1873, overleden te Eesterga op 13 januari 1894, 20 jaar oud, ongehuwd.

2.3.  Tiemen Bouwhuis, te Eesterga op 17 september 1875, zie 1.

2.4.  Maria Bouwhuis, geboren geboren te Eesterga op 6 oktober 1877, overleden te Leeuwarden op 31 maart 1927, 49 jaar oud. Zij woonde te Ruigahuizen. Maria trouwde op 7 mei 1908 met Siebren Dooper, veehandelaar, geboren te Balk, wonende te Sondel, zoon van Luitjen Siebrens Dooper en Albertje Everts de Vries.

2.5.  Ida Bouwhuis, geboren te Eesterga op 22 maart 1880, overl. 16 maart 1884, 4 jaar oud.

2.6.  Anna Bouwhuis, geboren te Eesterga op 25 juli 1883, overleden op 23 januari 1926, te Sneek, 42 jaar oud. Zij woonde te Tinga in de gemeente IJlst. Anna trouwde op 7 mei 1912 met Gerrit Rimke Kingma, van boerenbedrijf, geboren in Terband, wonende te Nieuweschoot, zoon van Jan Gerrits Kingma, veehouder te Nieuwschoot, en Alida Hendriks Meyners.


3Intje (Ida) Tinga, geboren te St. Nicolaasga op 21 november 1842, overleden te Lemmer op 6 mei 1916. Dochter van Yde Teyes Tinga en Uilkje Klazes Hagedoorn.

 • 1916 Langweer, notaris A. Faber
  Gemeente: Doniawerstal
  Provisionele toewijzing en inhouding
  - Egbert Bouwhuis te Lemmer
  - Louwrens Bosma te Lemmer
  - Tiemen Bouwhuis te Eesterga
  - Sybrand Dooper te Sondel
  - Gerrit Kingma te Wijckel
  Bron : Tresoar
  Toegangsnr.  : 26
  Inventarisnr.: 74109
  Repertoirenr.: 2575 en 2592 d.d. 12 oktober 1916
 • 1916 Langweer, notaris A. Faber
  Gemeente: Doniawerstal
  Boedelscheiding
  Betreft de scheiding van vastigheden te Oosterzee c.a., waarde fl. 8536
  - Egbert Bouwhuis te Lemmer
  - Tiemen Bouwhuis te Eesterga
  - Sybrand Dooper te Sondel
  - Gerrit Kingma te Wijckel
  Bron : Tresoar
  Toegangsnr.  : 26
  Inventarisnr.: 74109
  Repertoirenr.: 2627 d.d. 7 december 1916

Familiefoto 1924. Waarschijnlijk t.g.v. 25-jarig huwelijk van Uilkje en Louwrens. Helemaal links op de foto staat Egbert Bouwhuis.

Generatie 3, grootouders

4Tiemen Egberts Bouhuis, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 9 september 1804, overleden te St. Nicolaasga op 29 aug. 1871. Beroep: koopman. Zoon van Egbert Durks en Roeltje Hendriks. Hij trouwde (als Timen Egberts Bosma) op 16 mei 1834 met Harmke Teyes de Boer. Kinderen uit dit huwelijk:

4.1.  Eibert Bosma, geboren te Eesterga 29 november 1834, overleden te Follega 24 april 1837, 2 jaar oud.

4.2.  Teye Bosma, geboren te Eesterga op 28 juni 1836, overleden te St. Nicolaasga op 27 maart 1909, 72 jaar oud, beroep: koemelker. Teye trouwde 30 jaar oud, beroep koopman, op 25 mei 1867 met de 31-jarige Afke Nijholt, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Johannes Lykles Nijholt, dagloner, en Ynske Jelles Bosma. Teye en Afke woonden in St. Nicolaasga. In de geboorte- en huwelijksaktes van hun kinderen wordt het beroep van Teye vermeld, dat is achtereenvolgens: koopman, wagenaar, arbeider, koemelker, vrachtrijder, en bij overlijden weer koemelker.

 • Teye en Afke kregen de volgende, in St. Nicolaasga geboren, kinderen met de achternaam Bosma: Harmke (1868), Thiemen (1869), Johannes (1871),  Egbert (1873), Ynskje (1875), Ynskje (1876), Dirk, (1878) en Siebrigje (1880).

4.3.  Roelofje Bouwhuis, geboren te Follega op 17 mei 1838, zij was 31 jaar oud en huishoudster te Westhem toen zij op 7 mei 1870 trouwde met de 23-jarige Hotze Symensma, timmerman, geboren te Westhem, zoon van Symen Thomas Symensma en Trijntje Joukes Bouma. Na het huwelijk is hij veehouder te St. Nicolaasga en Doniaga, later weer timmerman.

 • Uit dit huwelijk de kinderen: Siemen (1872), Catharina (1873), Harmke (1874), Thiemen (1875), Harmke (1876), Thomas (1878), Teye (1879), Rein (1881)

4.4.  Aart Bouwhuis, geboren te Follega op 29 april 1840, aangifte wordt gedaan door Ferdinandus Visser, genees- heel- en vroedmeester, de vader is koopman en thans voor zijn beroep afwezig.  Aart is overleden te Heeg op 4 april 1887, 46 jaar oud. Aart is 28 jaar oud en dienstmeid te Nijega als zij op 9 mei 1868 trouwt met Age Walta, boereknecht, geboren te Abbega, zoon van Douwe Jarigs Walta en Wilhelmina Mous. Age is overleden in 1924, 83 jaar oud. In 1880 is Age schipper.

 • Aart en Age kregen 9 kinderen waarvan er 5 op jonge leeftijd zijn overleden.

4.5.  Egbert Bouwhuis, geboren te Follega op 27 februari 1842, zie 2.

4.6.  Dirk Bouwhuis, geboren te Eesterga op 1 januari 1844. Wordt vermeld in het militieregister. In 1871 is hij koopman te St. Nicolaasga. Overleden te Diemen op 15 november 1924. In de overlijdensakte worden zijn ouders vermeld, geen echtgenote. Hij woonde te Amsterdam.

4.7.  Sjoerdje Bouhuis, geboren te Follega op 12 april 1846, overleden te St. Nicolaasga op 7 mei 1906, 60 jaar oud, weduwe. Zij, dienstmeid in Tjerkgaast, trouwde op 22 oktober 1870 met Jouke Symensma, boerenknecht, wonende te Tjerkgaast, geboren te Westhem, zoon van Symen Thomas Symensma en Trijntje Joukes Bouma. Een jaar later is Jouke veehouder in Tjerkgaast, in 1873 is hij veehouder in St. Nicolaasga, in 1878 is hij dagloner. Jouke is overleden in 1895, 50 jaar oud, beroep arbeider.

 • Kinderen van Sjoerdje en Jouke: Catharina (1871), Harmke (1872), Siemen (1873), Thiemen (1875), Thomas (1876), Jacobus (1877), Roelofje (1878), Jantje (1880), Egbert (1882), Geertje (1883), Egbert (1886), Jarigje (1888), Siemen (1892).

4.8.  Jantje Bouhuis, geboren te Eesterga op 29 maart 1848. Zij is 33 jaar oud en dienstmeid te Greonterp als zij op 7 mei 1881 trouwt met Yme Symensma, arbeider, geboren en wonende te Westhem, zoon van Symen Thomas Symensma en Trijntje Joukes Bouma. Yme is weduwnaar van Trijntje Huitema, hij verloor in één jaar tijd zijn vrouw en de 3 jongste kinderen, zijn oudste 3 kinderen zijn: Klaaske (1874), Symon (1875) en Katharina (1876). Na het huwelijk van Jantje en Yme komen zij allebei niet meer voor in de gegevens van de burgerlijke stand. Waarschijnlijk geëmigreerd.

4.9.  Egbert Bouwhuis, geboren te Eesterga op 29 juni 1849. Hij was 29 jaar oud en boereknecht te Oosterzee toen hij op 16 mei 1879 trouwde met de 23-jarige Bootje de Jong, dienstmeid in St. Nicolaasga, geboren te Oldeouwer, dochter van Pieter Meintes de Jong, dagloner, en Jacobje Roelofs de Ree.

 • Uit dit huwelijk de kinderen, geboren te Oldeouwer: Thiemen (1880-1881), Pieter (1881-1883), Jacobje (1883), Harmke (1884), geboren te St. Nicolaasga: Pieter (1886-1887), Pieter (1888), geboren te Amsterdam: Pietronella (omstreeks  1895), en Egbertus (omstreeks 1901).

4.10.  Levenloos dochtertje, geboren 27 juni 1851.

4.11.  Antje Bouwhuis, geboren te Follega op 23 maart 1853, in de geboorte-akte: Vader afwezig, is koopman. Antje is overleden te Amsterdam op 8 maart 1926. Zij trouwde 22 jaar oud op 23 april 1875 met de 30-jarige Wietze Zwaga, koopman, wonende te Oldeouwer, weduwnaar van Tetje Cornelis van der Velde, zoon van Douwe Siebes Zwaga en Afke Wietzes Portiek. Uit zijn 1e huwelijk heeft Wietze 5 kinderen: Douwe (1867), Kornelis (1869), Jan (1871) en de tweeling Johanna (1873-1873) en Klaas (1873-1874), een week na de geboorte van de tweeling is hun moeder overleden. Wietze Douwes Zwaga is overleden te Amsterdam op 14 juli 1922.

 • Kinderen van Antje en Wietze, geboren te Oldeouwer: Harmke (1876), Thiemen (1877), geboren te Doniaga: Afke (1878), geboren te St. Nicolaasga: Tietje (1879), Attje (1881), geboren te Amsterdam: Siebe (1882), Titus (1883), Jeltje (1887), Egbertus (1888), Anna (1891).

4.12.  Akke Bouhuis, geboren te Follega op 9 september 1854, overleden 3 dagen oud.


5.  Harmke Teyes de Boer, geboren te Nijemirdum op 6 december 1812, overleden te St. Nicolaasga op 7 juli 1875. Dochter van Teije Durks de Boer en Attje Jacobs van der Hoff. Na het overlijden van Tiemen is Harmke “veehoudersche” te St. Nicolaasga.

 • 1871 Lemmer, notaris F. Schaafsma
  Gemeente: Lemsterland
  Verkoping
  Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 771
  - Harmke Teyes de Boer te St. Nicolaasga, weduwe van Tiemen Egberts Bouwhuis,
  verkoper; en kinderen
  Bron : Tresoar
  Toegangsnr. : 26
  Inventarisnr.: 97062
  Repertoirenr.: 162 d.d. 10 oktober 1871
 • 1871 Lemmer, notaris F. Schaafsma
  Gemeente: Lemsterland
  Veiling en finale toewijzing
  Betreft de verkoop van hooiland te Langweer
  - Harmke Teyes de Boer te St. Nicolaasga, weduwe van Tiemen Egberts Bouwhuis, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Egbert en Antje Tiemens Bouwhuis
  - Teye Tiemens Bouwhuis, koopman te St. Nicolaasga, verkoper
  - Hotze Symens Symensma, boer te St. Nicolaasga, gehuwd met Roelofje Tiemens Bouwhuis, verkoper, tevens als toeziend voogd
  - Age Douwes Walta, werkman te Heeg, gehuwd met Atje Tiemens Bouwhuis, verkoper
  - Egbert Tiemens Bouwhuis, boer en koopman te Lemmer, verkoper
  - Dirk Tiemens Bouwhuis, koopman te St. Nicolaasga, verkoper
  - Jouke Symens Symensma, boer te Tjerkgaast, gehuwd met Sjoerdje Tiemens Bouwhuis, verkoper
  - Jan Tiemens Bouwhuis te Joure, verkoper
  Betreft de koop van hooiland te Langweer, koopsom fl. 2715
  - Tjitze Epkes Leenstra, landbouwer te Doniaga, koper
  Betreft de koop van hooiland te Langweer, koopsom fl. 2714
  - Sibbele Harmens de Lange, landbouwer te St. Nicolaasga, koper
  Bron : Tresoar
  Toegangsnr. : 26
  Inventarisnr.: 97062
  Repertoirenr.: 191 en 206 d.d. 23 november 1871

6. Yde Teyes Tinga, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 23 april 1800, overleden te St. Nicolaasga op 10 september 1866. Zoon van Teye Cobus Tinga, en Isjen Ydes Agricola. Beroep: veehouder. Hij trouwde op 29 december 1837 met Uilkje Klazes Hagedoorn. Kinderen van Yde en Uilkje, geboren te St. Nicolaasga:

6.1. Isjen Tinga, geboren op 10 januari 1839, overleden 2 maanden oud.

6.2. Teye Tinga, geboren 6 juli 1840, hij trouwde op 2 mei 1873 met Trijntje van der Meer uit Ypecolsga, dochter van Rauke Lammerts van der Meer en Hendrina Douwes Draayer.

 • Kinderen van Teye en Trijntje: Uilkje (1874), Hendrina (1875), Yde (1877).

6.3. Yda Tinga, geboren 21 november 1842, zie 3.


Generatie 4, overgrootouders

8. Egbert Durks, geboren te Ousterhaule, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 6 juni 1767, zoon van Durk Egberts, timmerman, en Antje Rienks. Egbert is overleden te St. Nicolaasga op 19 september 1811, enkele maanden vóór de verplichte registratie van achternamen. Hij werd 44 jaar oud. Beroep: arbeider. Hij trouwde in de r.k. kerk te Joure op 29 juni 1794 met Roeltje Hendriks. Kinderen van Egbert en Roeltje, allemaal gedoopt in de r.k. par. Op de Heide, St. Nicolaasga:

8.1.  Jantje, gedoopt op 28 juni 1795, aanwezig: Antje Durks.

8.2.  Antje, gedoopt op 16 januari 1797, aanwezig Antje Hendriks. Antje Egberts Bosma trouwde op 8 juni 1820 met Anne Hylkes Hylkema uit Heeg, arbeider, zoon van Hylke Piers Hylkema en Janke Luitzens.

 • Zij kregen 5 kinderen.

8.3.  Durk, gedoopt op 17 oktober 1798, aanwezig: Lolke Durks. Durk Egberts Bosma is overleden te Lemmer op 23 januari 1870, 71 jaar oud. Beroep: aannemer van werken. Hij trouwde (1), 25 jaar oud, arbeider, op 29 februari 1824 te Lemmer met de 39-jarige Claaske Meinderts Krol, geboren te Koudum, dochter van Meindert Jans Krol en Lysbeth Sipkes. Bruidegom, bruid en moeder van de bruidegom hebben de huwelijksakte niet ondertekend, zij verklaarden niet te kunnen schrijven.

 • Uit het huwelijk van Durk en Claaske: Lijsbeth Bosma, geboren te Follega op 30 april 1825, overleden te Eesterga op 14 juli 1826, 1 jaar oud. Zij woonden te Follega en vader is arbeider.

Hij trouwde (2), 50 jaar oud, aannemer te Lemmer, op 4 februari 1849 met de 36-jarige Cornelia Egberts Vogelvang, geboren te Heerenveen, dochter van Egbert Rienks Vogelvang en Clara Hendriks Kerkhof. Deze keer heeft Durk de huwelijksakte wel ondertekend. Kinderen van Durk en Cornelia, geboren te Lemmer:

 • 8.3.1.  Clara Bosma, geboren 19 september 1849. Zij trouwde op 27 november 1868, 19 jaar oud, te Lemmer met de 23-jarige Johannes Dooper, geboren in de Hommerts, zoon van Luitzen Johannes Dooper en Froukje Pieters Zwart. Johannes is overleden in 1880 in Nederhorst den Berg waar hij polderwerker was. Clara is dan werkster in St. Nicolaasga. Clara is overleden te IJsbrechtum op 17 februari 1921, 71 jaar oud. Kinderen van Clara en Johannes, geboren te Lemmer: Froukje (1869), Cornelia (1870-1870), Cornelia (1872).
 • 8.3.2.  Roelofje Bosma, geboren 24 augustus 1851, overleden te St. Nicolaasga 26 mei 1929, 77 jaar oud. Zij, dienstmeid te Heeg, trouwde 27 jaar oud in 1879 te Heeg met de 62-jarige Johannes van der Heyden, geboren te Bergen op Zoom, timmerman te Heeg, weduwnaar. Johannes is overleden in 1891. Roelofje trouwde (2) in 1893 met Jitte Leenstra uit Doniaga. Uit beide huwelijken geen kinderen.
 • 8.3.3.  Jantje Bosma, geboren 18 september 1855, overleden op 5 januari 1930 te St. Nicolaasga, 74 jaar oud. Zij trouwde 22 jaar oud op 6 juni 1878 met de 27-jarige Harmen Werkman, dagloner, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Thijs Harmens Werkman en Antje Willems Asma. Zij kregen in St. Nicolaasga de volgende kinderen: Thijs (1878), Kornelia (1880), Durk (1882), Antje (1884), Willem (1886), Antje (1890), Thijs (1894), en Hendrik (1897).
 • 8.3.4.  Hendrik Bosma, geboren 3 augustus 1857, overleden 10 april 1942, 84 jaar oud. Beroep: werkman. Hij trouwde 31 jaar oud op 31 augustus 1888 te Lemmer met de 35-jarige  Klara Visser, weduwe, geboren te Lemmer, dochter van Steven Jelles Visser en Susanne Gerrits ter Velde. Klara had uit haar 1e huwelijk met Jan Martens van der Heide, uit Joure, beroep postiljon, de in Lemmer geboren kinderen: Susanne (1877), Marten (1879-1881), Trijntje (1880), Steven (1882-1883), Martinus (1883). Kinderen uit het huwelijk van Hendrik en Klara, geboren te Lemmer:
 • 8.3.4.1.  Durk Bosma, geboren 11 juli 1889, overleden 3 juli 1972.  Beroep: visventer. Durk trouwde 27 februari 1919 met Marijke Swart, geboren te Joure, dochter van Auke Andries Swart en Tetje Halma.

Durk Bosma, als zijn overgrootvader een paar maanden later was overleden dan had hij de achternaam Bouwhuis gehad.

Op 13 december 1811 liet de betovergrootvader van Durk, Durk Egberts, in St. Johannesga de naam Bouwhuis registreren voor zijn kinderen en kleinkinderen. Oudste zoon Egbert Durks was op 19 september 1811 overleden en Durk Egberts vergat de kinderen van deze oudste zoon ook de naam Bouwhuis mee te geven. Wie hen de achternaam Bosma gaf is niet teruggevonden. Egberts zoon Tiemen was al getrouwd en vader van 2 kinderen toen hij deze vergissing liet rechtzetten en zich voortaan Bouwhuis liet noemen. Egberts zoon Durk, grootvader van Durk, hield de achternaam Bosma.

 • 8.3.4.2.  Steven Bosma, geboren 4 februari 1891, hij heeft aan de Oude Sluis in Lemmer de viswinkel van zijn ouders voortgezet. Steven was ongehuwd.
 • 8.3.4.3.  Cornelis Bosma, geboren 10 mei 1892, overleden te Sneek op 29 maart 1977, begraven te Lemmer. Cornelis was ongehuwd.
 • 8.3.4.4.  Berendina Bosma, geboren 18 november 1894, zij trouwde in Amerika met de uit Balk afkomstige Siebrand Dooper, beroep: legerofficier. Na zijn overlijden te San Francisco in 1951 kwam Dina Bosma terug naar Lemmer om voor haar broers te zorgen. Zij is overleden te Lemmer op 29 januari 1976.

8.4.  Hendrik, gedoopt op 2 oktober 1801, aanwezig: Jitske Durks. Hendrik is overleden te St. Nicolaasga op 27 november 1815, 14 jaar oud, beroep: boereknecht. Vermeld als Hendrik Egberts, met patroniem dus, zonder achternaam.

8.5.  Tiemen, gedoopt op 9 september 1804, aanwezig: Akke Hendriks. Zie 4.

8.6.  Jitske, gedoopt 1 februari 1808, aanwezig: Akke Hendriks.


9.   Roeltje Hendriks, r.k. gedoopt te Lemmer op 2 november 1770, doopnaam Rudolpha, dochter van Hendrik Tiemens en Jantje Johannes. Roeltje woont in 1824 in Lemmer, zij is dan weduwe.


10. Teije Durks de Boer, geboren+ 1765 te Wyckel, overleden 28 april 1831 te Nijemirdum, 66 jaar oud. Beroep: landbouwer. Zoon van Durk Teijesen en Sjoerdje Cornelis. Hij trouwde 18 november 1810 in Balk met Attje (Aat) Jacobs van der Hoff. Zij zijn dan allebei afkomstig van Nijemirdum. De kinderen uit dit huwelijk worden geboren te Nijemirdum en r.k. gedoopt te Balk, dat zijn:

10.1.  Sjuttie de Boer, geboren 11 juni 1811. Zij trouwde op 23 november 1834 met Joannes Wytzes Patiek (Portyk), werkman, wonende te Wijckel, geboren te Oudehaske, zoon van Wytze Jans Patiek en Jeltje Ydes Agricola.

 • Kinderen uit dit huwelijk hebben de achternaam Portyk, dat zijn: Teye (1835), Wytze (1837), Jeltje (1838), Aat (1840), Hielke (1842) en Durkje (1844). Op 11 november 1859 trouwt de 51-jarige Joannes Wietses Portyk (2) met de dan 43-jarige Durkje Teyes de Boer, zus van Sjutje.

10.2.  Harmke de Boer, geboren 6 december 1812, zie 5.

10.3.  Jantje de Boer, geboren 16 december 1813. Zij was 18 jaar oud en dienstmeid toe ze op 1 december 1832 trouwde met Meindert Joukes Bouwma, boer, geboren te Nijemirdum, zoon van Jouke Reins Bouwma en Jantje Jans Krol.

 • Kinderen uit dit huwelijk hebben de achternaam Bouma, dat zijn: Durkje (1834), Jouke (1841), Teye (1843), Jantje (1845).

10.4.  Durkje de Boer, geboren 14 maart 1816, overleden 25 januari 1869.  Zij is boeremeid als ze op 28 juni 1837 trouwt met Hendrik Attes Bakker, boereknecht, geboren te Harich, zoon van Atte Jans Bakker en Grietje Bouwes Coldeweyer.

 • Kinderen van Durkje en Hendrik: Grietje (1840), Teye (1841), Durk (1847), Jacob (1856). Durkje trouwde (2) op 1 november 1859 met Joanes Wietses Portiek, weduwnaar van haar zus Sjutje.

10.5.  Japikje de Boer, geboren 28 maart 1820. Zij was 18 jaar oud toen ze op 10 december 1838 trouwde met de 39-jarige Petrus (Pieter) Ooyers Folmer, werkman, wonende te Oudemirdum, geboren te Harich, zoon van Ooyer Berends Folmer en Elisabeth Pieters Postma. Petrus is weduwnaar van Geeske Reins Bouma en van Popkje Douwes Bosma.

 • Kinderen van Japikje (Jacobje) en Pieter: Durk (1839),  Rein (1840), Aat (1842), Dirk (1844), Geeske (1846) en Reinskje (1849). Japikje is overleden op 11 maart 1849, 2 weken na de geboorte van Reinskje.

10.6.  Durk de Boer, geboren 1 januari 1826, overleden 22 maart 1831, 5 jaar oud.


11.  Attje (Aat) Jacobs van der Hoff, geboren in Huiteburen, Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 12 januari 1787, dochter van Jacob Gerrits van der Hoff en Harmke Lammerts Roodhof. Aat is overleden te Nijemirdum op 31 augustus 1840, weduwe, 52 jaar oud. Na het overlijden van Teye in 1831 is zij boerin.


12. Teye Cobus Tinga, gedoopt te St. Nicolaasga op 26 februari 1775, zoon van Cobus Annes Hollanderen Janke Teyes. Overleden te Koudum op 27 november 1816, 41 jaar oud. Beroep: boer. Hij trouwde op 14 mei 1797 in de Rooms-katholieke parochie Op de Heide te St. Nicolaasga met Isjen Ydes Agricola, getuigen: Cobus Annes en Jeltje Ydes. Zij kregen de volgende kinderen, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

12.1.  Janke Teyes Tinga, gedoopt op 9 oktober 1798, meter: Janke Teyes. Zij was dienstmeid toen ze 42 jaar oud op 14 mei 1841 trouwde met de 26-jarige Klaas Siebes de Boer, schipper, geboren te Lemmer, zoon van Siebe Jolles de Boer, boer te Eesterga, en Grietje Wiebrens Dijkman.

12.2.  Yde Teyes Tinga, gedoopt op 23 april 1800,  zie 6.

12.3.  Fenne Teyes Tinga, gedoopt op 30 oktober 1802, meter: Egbertjen Cobus. Zij trouwde 33 jaar oud op 11 december 1835 met de 27-jarige Berend Kesekamp, arbeider, geboren te Kuinre, zoon van Jurian Gerrits Kesekamp en Maria Coop.

12.4.  Jacobus, gedoopt te Joure op 3 november 1806, aanwezig Jan Claassens. Kobus Teyes Tinga is overleden te St. Nicolaasga op 10 juli 1829, 22 jaar oud, beroep: boereknecht.

12.5.  Marijke Teyes Tinga, gedoopt op 13 juni 1810, meter: Jantje Gerrits. Marijke was naaister toen zij op 16 november 1832 trouwde met Siebe Jelles Bosma, bakkersknecht, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Jelle Harmens Bosma en Berber Gosses van der Heide.

 • Kinderen van Marijke en Siebe: Berber (1835), Isjen (1836), Berber (1838), Antje (1840), Teye (1843), Berber (1844), Teye (1847).

Siebe is overleden in 1847, 39 jaar oud. Marijke hertrouwde in 1858 met Harmen Pieters Veldman, slager te St. Nicolaasga.

12.6.  Antje Tinga, geboren 22 oktober 1812, zij trouwde 22 jaar oud op 27 mei 1835 met de 32-jarige Ane Jans Monkelbaan, boereknecht, geboren te Harich, zoon van Jan Johannes Monkelbaan en Jantje Jans Postma. Antje was toen al moeder van dochtertje Teike, geboren in 1832. Kinderen van Antje en Ane, geboren te Sloten: Jan (1836), Jacobus (1838), Jacobus (1839), Harmen (1840). Antje is overleden op 1 augustus 1840, 2 dagen na de geboorte van Harmen, 27 jaar oud. Vier dagen later is ook Harmen overleden.

 • Naamsaanneming 1811: Langweer, deel 1 folio 18: Tinga, Teye Cobus, Doniaga
 • Kinderen: Ide 11, Kobus 5, Janke 12, Finne 8, Marijke 1

13.  Isjen Ydes Agricola, gedoopt te St. Nicolaasga op 24 september 1776, en daar ook overleden op 18 april 1837, 61 jaar oud, beroep boerin.  Dochter van Yde Bruinsen en Fenne Gerrits.


14. Klaas Paulus Hagedoorn, geboren te Heeg op 2 november 1771, overleden op 19 december 1839 te Heeg. Zoon van Paulus Klazes Hagedoorn en Uilkjen Huites. Beroep: Scheepstimmermansknecht. Hij trouwde op 2 juni 1799 met Intje Ariens, afkomstig van Folsgare. Kinderen van Klaas en Intje, r.k. gedoopt te Heeg:

14.1.  Adrianus, (Arjen) gedoopt op 24 mei 1800, meter: Jacoba Ariens. Hij, boereknecht, trouwde op 13 mei 1826 met Sjoukje Taekes de Boer, geboren te Tzum, dochter van Taekes Lourens de Boer en Taetske Jacobs Mulder.

14.2.  Ulck, gedoopt op 30 juli 1901, meter: Teetske Paulus.  Zie 7.

14.3.  Paulus, gedoopt op 22 november 1802, aanwezig: Tjeedske Paulus. Beroep: scheepstimmermansknecht. Hij trouwde op 19 mei 1827 met Catharina Ariaans Bijvoets uit IJlst, dochter van Ariaan Pieters Bijvoets, koperslager, en Ruurdtje Jans Koten. In 1839 is Paulus scheepstimmerknecht te Amsterdam.

14.4.  Huite, gedoopt op 7 september 1804, aanwezig: Claas Heutes. Beroep: boereknecht. Hij trouwde op 16 oktober 1831 Teakje Taekes de Boer, dienstmeid, geboren te Tzum, dochter van Taekes Lourens de Boer en Taetske Jacobs Mulder.

14.5.  Johannes, gedoopt 28 april 1806, aanwezig: Kerst Ariens. Overleden 6 maanden oud.

14.6.  Johannes, gedoopt op 23 oktober 1807, aanwezig: Jacob Ariens. Hij was boereknecht te Nijhuizum toen hij op 21 januari 1834 trouwde met Jetske Jacobs Brouwer, dienstmaagd te Nijhuizum, geboren te Westhem, dochter van Jacob Feikes Brouwer, boer, en Aaltje Doekes Wijngaarden.

Intje Arriens is overleden op 27 oktober 1807, 4 dagen na de geboorte van Johannes. Klaas trouwde (2) op 21 oktober 1810 te Heeg met Richtje Harmens Stoelinga. Uit dit huwelijk:

14.7.  Intje, geboren 6 november 1811, aanwezig: Jan Pieters. Zij was dienstmaagd te Gaastmeer toen zij op 14 mei 1836 trouwde met Herman Reins Roodhof, werkman, wonende te Mirns en Bakhuizen, geboren te Langweer, zoon van Rein Lammerts Roodhof en Baukje Jelles.

14.8.  Harmen, geboren op 1 april 1813, overleden te Heeg, 3 jaar oud.

14.9.  Antje, geboren 26 april 1815, overleden 2 weken oud.

14.10.  Klaas, geboren 14 augustus 1816. Hij, scheepstimmermansknecht te Harlingen, trouwde op 18 mei 1845 te Harlingen met Margrieta Drost, geboren te Harlingen, dochter van Hendrik Drost en Geertruida Harmens.

14.11.  Harmen, geboren te Heeg op 29 juli 1819. In 1839 is hij scheepstimmerknecht te Harlingen.


15.  Intje Ariens, geboren te Folsgare op 26 oktober 1774, overleden te Heeg op 27 oktober 1808. Dochter van Arjen Karstes en Johanna Jakobs.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.