Bijlage 3 Cobus Annes Hollander & Janke Teyes

Parenteel van Cobus Annes Hollander & Janke Teyes, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 24 en 25


1Cobus Annes Hollander, r.k. gedoopt te Makkum op 1 november 1741, zoon van Anne Hendriks en Marijke Cobus. Overleden te St. Nicolaasga op 6 oktober 1826, 84 jaar oud, weduwnaar. Hij trouwde te St. Nicolaasga op 2 mei 1768 met Janke Teyes, dochter van Teye Dirks en Egbertje Egberts.

Kinderen uit dit huwelijk, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

Marijke, gedoopt op 9 februari 1771, zie 1.1.

Anne, gedoopt op 20 september 1772, aanwezig Claes Claeses.

Teye Cobus Tinga, gedoopt te St. Nicolaasga op 26 februari 1775, hij is in de kwartierstaat van Tiemen Bouwhuis voorouder 12.

Anne, gedoopt op 4 december 1776, aanwezig: Egbert Teyes.

Anne, gedoopt op 7 november 1778, aanwezig: Hinke Claeses

Egbertje, gedoopt op 15 juli 1784, zie 1.6.

Naamsaanneming 1811 Langweer, deel 1 folio 43 verso
Hollander, Kobus Annes, St. Nicolaasga 
Kinderen: Tije 37, Doniaga, Marijke (?), Doniaga, Egbertje (?) 
Kindskinderen: (v. Tije) Ide 11, Kobus 5, Janke 13, Tinne 9, Maria 1

Naamsaanneming 1811 Langweer, deel 1 folio 18
Tinga, Teye Cobus, Doniaga 
Kinderen: Ide 11, Kobus 5, Janke 12, Finne 8, Marijke 1


1.1. Marijke, gedoopt op 9 februari 1771, aanwezig: Stientje. Dochter van Cobus Annes Hollander en Janke Teyes. Overleden te Oudega als Marijke Kobus op 4 juli 1829, 57 jaar oud, gehuwd. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 7 september 1797 met Jan Claeses. Jan was winkelier te Oudega.

1. Janke, dochter van Jan Claeses en Marijke Kobus, gedoopt te St. Nicolaasga op 9 oktober 1802, meter: Egbertje Cobus. Zij trouwde op 5 mei 1836 met Sybren Andries Scheenbergen, assessor, geboren te Burgwerd, zoon van Andries Sybrens Scheenbergen en Doedje Doedes.

Kinderen uit dit huwelijk: Andries (1837), Marijke (1839), Theodora (1841), Dutje (1844). Janke Jans van Tij is overleden te Kolderwolde op 22 november 1854, 51 jaar oud, weduwe.

2. Claes, zoon van Jan Claeses en Marijke Kobus, gedoopt te St. Nicolaasga op 23 april 1805, aanwezig Inse Pieters. Klaas Jans van Tij is overleden op 19 september 1848, 43 jaar oud, ongehuwd. Beroep boereknecht.     

Naamsaanneming 1811 Langweer, deel 1 folio 22
Tij, Jan Klases van, Doniaga 
Kinderen: Klaas 6, Janke 9


1.6 Egbertje, gedoopt op 15 juli 1784, aanwezig: Durk Teyes. Dochter van Cobus Annes Hollander en Janke Teyes. Egbertje Jacobus Hollander is overleden op 11 september 1843, 59 jaar oud, weduwe. Zij trouwde op 12 oktober 1806 te St. Nicolaasga met Meye Tjitskes Rijpkema, zoon van Tjitske Meyes Rijpkema en Froukje Epkes. Meye is boer te Doniaga. Hij is overleden te Doniaga op 8 maart 1833, 47 jaar oud.

De kinderen van Egbertje en Meye worden r.k. gedoopt te St. Nicolaasga. Dat zijn:

1. Tjitske(zoon), gedoopt op 17 november 1807, peter: Epke Tjitskes. Overleden te Doniaga op 21 december 1829, 22 jaar oud, ongehuwd.

2. Janke, gedoopt op 30 december 1808, aanwezig: Janke Cobus. Overleden te Doniaga op 23 september 1809, 8 maanden oud.

3. Janke Meyes Rijpkema, gedoopt op 7 augustus 1810, aanwezig: Isjen Teyes. Zij trouwde 27 jaar oud op 8 juni 1838 met de 39-jarige Johannes Jans de Vries, koopman, wonende te St.Nicolaasga, geboren te Oldelamer, zoon van Jan Piers de Vries en Grietje Johannes van Wijk.

Kinderen uit dit huwelijk: Jan (1839), Meye (1840), Egbertje (1842), Kornelis (1843), Grietje (1845), Kornelis (1847), Grietje (1849), Grietje (1850).

Janke trouwde (2) op 3 juli 1863 met Sipke de Jong, veldwachter te Lemmer, geboren te Follega, zoon van Sipke Gerrits de Jong en Sjoukje Idses, weduwnaar van Saakje Klazes de Boer.

4. Froukje Rijpkema, geboren 31 juli 1812. Zij, boeremeid te Akmarijp, trouwde op 7 mei 1842 met Jeroen Jans de Vries, boereknecht te Akmarijp, geboren te Oudega, zoon van Jan Piers de Vries en Grietje Johannes van Wijk.

Uit dit huwelijk de kinderen: Johannes (1843), Egbertje (1845), Meye (1847), Grietje (1850), Grietje (1852), Egbertje (1854).

5. Marijke Meyes Rijpkema, geboren omstreeks 1814, zie 1.6.5.

6. Jacobus Rijpkema, geboren 6 mei 1816, zie 1.6.6.

7. Teye Rijpkema, geboren 14 augustus 1818, overleden te Doniaga op 3 februari 1819, 6 maanden oud.

8. Teye Meyes Rijpkema, geboren 19 april 1820, overleden 25 april 1823, 3 jaar oud.

9. Ymkje Meyes Rijpkema, geboren 17 febr. 1823, overl. 27 april 1823, 11 weken oud.

10. Ymkjen Meyes Rijpkema, geboren in Doniaga op 11 juli 1824, zie 1.6.10.

11. Kornelis Meyes Rijpkema, geboren 24 oktober 1826, overleden te Doniaga op 1 februari 1827, 15 weken oud.


1.6.5 Marijke Meyes Rijpkema, geboren omstreeks 1814, dochter van Meye Tjitskes Rijpkema en Egbertje Jacobus Hollander. Overleden te Lemmer op 26 juni 1883 in wijk 3 nr. 372, (dat moet aan de Vissersburen zijn geweest, in 1832 stopt daar de bebouwing met huisnummer 371, om op de Polle te vervolgen met nr. 375, de houtmolen). Marijke werd 69 jaar oud. Zij trouwde met Tjebbe Jelles Bosma, timmerknecht te Follega, geboren te St Nicolaasga, zoon van Jelle Harmens Bosma en Berber Gosses van der Heide. Tjebbe is overleden te Lemmer op 4 juni 1901, 88 jaar oud.

Marijke en Tjebbe kregen de volgende kinderen:

1. Meye Bosma, geboren te St. Nicolaasga op 23 maart 1837, zie 1.6.5.1.  

2. Jelle Bosma, geboren te Follega op 15 februari 1839. Hij was timmerknecht te Bolsward toen hij daar op 20 augustus 1865 trouwde met Geertruida Pieters de Boer, geboren te Bolsward, dochter van Pieter Hannes de Boer, schipper, en Saakje Johannes Teernstra.

Kinderen uit dit huwelijk: Pieter (1866), Tjebbe (1868), Sake (1870), Sake (1871), Saakje (1873), Meye (1875), Maria (1876), Meye (1878), Baukje (1879). Jelle trouwde (2), 49 jaar oud op 3 oktober 1888 te Amsterdam met de 51-jarige Anna Maria Scheepers.

3. Tjitske Bosma, geboren te Lemmer op 30 augustus 1841. Beroep grofsmid. Hij trouwde in Heerenveen op 12 mei 1867 met Hendrika Postma, geboren te Heerenveen, dochter van Jan Sanders Postma, ondernemer, en Maria Hendriks Kempes. Jan Sanders Postma werd geboren te Lemmer in 1805, zoon van Sander Sanders Postma en Ymkje Durks Faber. Maria Hendriks Kempes is een zus van Janke Hendriks Kempes, voorouder van de familie Sterk in Lemmer, en Christiaan Hendriks Kempes, barbier aan de Vissersburen te Lemmer.

Kinderen van Tjitske Bosma en Hendrika Postma zijn: Zoon Jan (1868) werd geboren in Heerenveen, dochter Maria in Rotterdam, zoon Tjebbe in Den Haag en dochter Martha in Amsterdam.

4. Jan Bosma, geboren te Lemmer 29 oktober 1843, overleden 1 aug. 1844, 9 m. oud.

5. Berber Bosma, geboren te Lemmer op 17 maart 1845, overleden in Terband op 15 maart 1876. Zij, dienstmeid te Nijehaske, trouwde op 22 mei 1860 in Aengwirden met Durk Johannes Huisman, arbeider, geboren in Nijehaske, zoon van Johannes Durks Huisman en Marijke Berends Kruis. Berber en Durk krijgen in 1870 een zoon Johannes. In maart 1876 is Berber overleden. Durk hertrouwt op 12 november 1876 met Margrieta Jacobus Groenendal, dochter van Jacobus Reinders Groenendal en Grietje Tjitskes Rypkema. Twee dagen na dit huwelijk, op 14 november 1876, is te Leeuwarden zoon Johannes overleden, 6 jaar oud.

Uit het 2e huwelijk van Durk worden te Leeuwarden 5 kinderen geboren.

6. Egbert Bosma, geboren te Lemmer op 18 april 1847. Hij trouwde (1), 34 jaar oud, op 19 mei 1881 te Amsterdam met de 37-jarige Pietrik Jorritsma, dienstmeid, geboren te Wolsum, dochter van Ype Sikkes Jorritsma en Antje Pieters Kroon. Hij trouwde (2), 38 jaar oud, op 11 maart 1886 te Amsterdam met de 33-jarige Froukje (Veronica) Vogelvanger, geboren te Eesterga, dochter van niet genoemde vader en Johanna Alberts Vogelvanger. Beroep van Egbert is ten tijde van beide huwelijken werkman. Op 15 september 1892 is Egbert van beroep schipper en wonen zij in Lemmer waar hun dochter wordt geboren:

Saakje Bosma, geboren 15 september 1892. Zij trouwde 24 jaar oud op 20 februari 1917 te Buiksloot met de 23-jarige Jacobus van Baarsen, schipper, geboren te Monnickendam, zoon van Bastiaan van Baarsen, onderbaas, en Maria Brandjes.

7. Janna Bosma, geboren te Lemmer op 3 april 1849, overleden te Lemmer op 7 november 1915, weduwe, 66 jaar oud. Zij woonde in Heerenveen. Zij was 23 jaar oud en dienstbode in Nijehaske toen zij op 2 juni 1872 trouwde met de 26-jarige Harmen Bernardus Leenes, spoorwegbeambte, geboren in Terband, zoon van Bernardus Harmens Leenes en Jantje Leopolds Hergarden. Na de geboorte van de eerste twee kinderen verhuizen Janna en Harmen naar Heerenveen en is Harmen koopman van beroep. Harmen is overleden te Heerenveen op 2 mei 1910, 64 jaar oud.

Janna en Harmen kregen de volgende kinderen: Johanna (1873), Theodorus (1875), Bernardus (1877), Maria (1879), Leopold (1881), Barbara (1883), Johannes (1886), Marinus (1889), Anna Sabina (1891), Hermanus (1894), Sabina Maria (1896).

8. Saakje Bosma, geboren te Lemmer op 6 januari 1851, overleden te Lemmer op 30 maart 1927, 76 jaar oud. Zij trouwde op 30 mei 1875 met Johannes de Jager, bokkingroker in Lemmer, zoon van Hille Johannes de Jager en Antje Lammerts Hofmeyer. Johannes de Jager is overleden op 21 april 1921, 70 jaar oud.

Voor hun nakomelingen zie bijlage 1: 1.1.1.3.2.  Johannes de Jager.

9. Siebe Bosma, geboren te Lemmer op 4 mei 1852, beroep smid. Hij trouwde 24 jaar oud op 26 mei 1876 te Amsterdam met de 25-jarige Marianne Oostermeijer, geboren te Amsterdam, dochter van niet genoemde vader en Geertruida Veronica Oostermeijer, beroep naaister.

Uit dit huwelijk een zoon Tjebbe Johannes Bosma, geboren te Amsterdam, beroep onderwijzer. Hij trouwde 22 jaar oud op 14 augustus 1899 te Sneek met de daar geboren Tecla Elisabeth Terhorst, dochter van Hendrik Johannes Terhorst, hotelbediende, en Hendrika Copini.

10. Jacobus Bosma, geboren te Lemmer 23 december 1854, overleden 6 maanden oud.


1.6.6 Jacobus Rijpkema, geboren 6 mei 1816, zoon van Meye Tjitskes Rijpkema en Egbertje Jacobus Hollander. Hij trouwde 24 jaar oud op 5 mei 1841 in Gaasterland met de 25-jarige Rinske Annes van der Meulen, geboren te Balk, dochter van Anne Piers van der Meulen, kuiper, en Geeske Douwes de Boer. Ten tijde van het huwelijk is Jacobus werkman wonende te St. Nicolaasga, daar blijven zij wonen maar zijn beroep is in 1842 kastelein, in 1844 tapper, in 1845 winkelier, in 1848 ‘inlandsch kramer’, in 1851 en bij de geboorte van de volgende kinderen is hij winkelier. Als in 1877 dochter Geeske trouwt wordt vermeld dat hij arbeider is, wonende te Duivendrecht. In 1886 bij het huwelijk van Teye wordt vermeld dat Jacobus koopman is.

Hun in St. Nicolaasga geboren kinderen:

1. Anne Rijpkema, geboren 4 mei 1842, overleden 26 december 1916 in Amsterdam. Hij was getrouwd met Maria de Haan uit Watergraafsmeer. 

2. Egbertje Rijpkema, geboren 8 april 1844, overleden 27 juli 1911 in Boxmeer. Zij, dienstbode, trouwde 30 jaar oud op 2 mei 1874 te Ouder-Amstel met de 27-jarige Franciscus Johannes Schreuder, veehouder, geboren te Amsterdam, zoon van Joannes Henricus Schreuder en Elisabeth Sluijter.

3. Meye Rijpkema, geboren 8 december 1845. Hij trouwde op 18 mei 1878 in Weststellingwerf met Maria Adriana Mulder, geboren te Steggerda, dochter van Dirk Mulder en Toontje van Kooten.

4. Geeske Rijpkema, geboren 30 september 1848, zie 1.6.6.4.  

5. Afke Rijpkema, geboren 8 maart 1851, overleden 26 maart 1853, 2 jaar oud.

6. Tjitske Rijpkema, geboren 2 juli 1854, overleden te Amsterdam op 21 juli 1940. Beroep koopman. Hij trouwde 40 jaar oud op 29 augustus 1894 te Ouder-Amstel met de 30-jarige Jacoba Maria Bieshaar, geboren te Ouder-Amstel, dochter van Johannes Bieshaar, veehouder, en Johanna Maria van Schaick.

Uit dit huwelijk een dochter Regina Maria Rijpkema, geboren te Ouder-Amstel op 6 augustus 1895.

7. Teye Rijpkema, geboren 18 augustus 1857. Beroep boereknecht. Hij trouwde 28 jaar oud op 14 januari 1886 te Weesperkarspel met de 21-jarige Alida Baltus, dienstbode, geboren te Oude Niedorp, dochter van Willem Baltus en Elizabeth Weel.

Uit dit huwelijk 7 in Diemen geboren kinderen.


1.6.10 Ymkjen Meyes Rijpkema, geboren in Doniaga op 11 juli 1824, dochter van Meye Tjitskes Rijpkema en Egbertje Jacobus Hollander. Overleden te Lemmer op 22 september 1894, 70 jaar oud, weduwe. Ymkje, van beroep naaister, trouwde op 29 mei 1846 met Jan Johannes van Asma, geboren te Follega en wonende te Lemmer, beroep kleermaker, zoon van Johannes Jans van Asma en Elisabeth Thomas Hottinga. Jan Johannes van Asma is overleden te Lemmer op 16 juli 1866, 44 jaar oud. In 1850 woonden zij in huis nr. 209, dat was aan de Kortestreek. In 1880 woonde Ymkje in de Dubbelstraat, wijk 2 nr. 277.

Ymkje en Jan kregen de volgende in Lemmer geboren kinderen:

1. Johannes van Asma, geboren 14 mei 1847. Uit een notariële akte d.d. 26 november 1894, na het overlijden van zijn moeder, blijkt dat hij dan woont in Rotterdam, weduwnaar is van Jacoba Jongsma en vader van Jan Johannes van Asma. Johannes is overleden te Egmond aan Zee op 23 mei 1925. Zijn beroep was zeeman.

2. Egbertje van Asma, geboren 18 juni 1849, overleden 25 juni 1849, 8 dagen oud.

3. Meye van Asma, geboren 10 juni 1850, woonde in 1894 nog in Lemmer. Beroep: zeeman.

4. Egbert van Asma, geboren 20 januari 1852, overleden 6 april 1852, 11 weken oud. 

5. Elisabeth van Asma, geboren 27 juli 1853, overleden 30 juli 1862, 9 jaar oud.

6. Egbert van Asma, geboren 25 november 1855, overleden 15 dec. 3 weken oud.

7. Egberta van Asma, geboren 3 december 1856, overleden 3 jan. 1857, 1 maand oud

8. Egbert van Asma, geboren 13 februari 1858, overleden in Den Haag op 11 december 1940. Beroep: koperslager. Woonde in 1880 met zijn moeder in Lemmer in de Dubbelstraat, wijk 2 nr. 277. Hij trouwde (1) op 4 november 1881 te Lemmer met Elisabeth Veltman, beroep naaister, geboren te Harlingen, overleden in Den Haag op 12 november 1901. Op 30 november 1881 verhuizen zij naar Woudsend.

Kinderen uit dit huwelijk: Jan (1882, Lemmer), Joachim (1884 Woudsend), Meye (1886, Woudsend, hij trouwde in 1918 te Soerabaya), Jan (1889, Woudsend), Dirk (1891, Woudsend), Egbert (1894, Loosduinen), Antonius (1896, Den Haag) en Johannes (1896, Den Haag).

Egbert trouwde (2) op 22 oktober 1902 met Anna van Kralingen, geboren in 1859 te Schiedam, overleden in Den Haag op 19 september 1909. Geen kinderen bekend uit 2e huwelijk. Egbert trouwde (3) op 16 februari 1910 met Leentje Wiesebron, geboren in 1871 te Brielle.

Kinderen uit zijn 3e huwelijk: Louis (1910) en Johan Egbert (1914).

9. Elizabeth van Asma, geboren 25 augustus 1863, overl. 3 dec. 1863, 14 weken oud.

10. Gijsbertus van Asma, geboren 27 april 1865, overleden 20 jan.1870, 4 jaar oud.


1.6.5.1.  Meye Bosma, geboren te St. Nicolaasga op 23 maart 1837, zoon van Tjebbe Jelles Bosma en Marijke Meyes Rijpkema. Overleden te Lemmer op 10 februari 1899, 61 jaar oud. Beroep: timmerman. Hij was 25 jaar oud en nog timmermansknecht toen hij op 9 mei 1862 in Doniawerstal trouwde met de 27-jarige Sjoukje Vogelvanger, dienstmeid, geboren te Follega, dochter van Albert Hessels Vogelvanger, kuipersknecht, en Fokeltje Lyckles Nijholt. Sjoukje is overleden te Amsterdam op 7 november 1910. 

Meye en Sjoukje kregen de volgende kinderen, allen geboren te Lemmer:

1. Tjebbe Bosma, geboren te Lemmer op 8 april 1863, overleden te Amersfoort op 26 december 1940.  Beroep: timmerman. Hij trouwde op 1 juni 1889 in Gaasterland met Hiltje Kroon, geboren te Balk, dochter van Hilbrand Hilbrands Kroon, winkelier, en Jeltje Theodorus Neits.

Tjebbe en Hiltje kregen in Lemmer de volgende kinderen: Sjoukje (1890), Jeltje (1892), Berber (1894), Uilkje (1895), Marijke (1897), Froukje (1898), en dan eindelijk een zoon, Meye (1900). Dochter Johanna werd geboren te Amsterdam.  

2. Froukje Bosma, geboren te Lemmer op 24 juli 1864, zij trouwde op 16 mei 1888 te Nieuwer-Amstel met Hermanus Sibbel, metselaar, geboren te Rotterdam, zoon van Hermanus Sibbel en Anna Catharina Elisabeth Berkel.

Kinderen van Froukje en Hermanus: geboren te Amsterdam: Anna Catharina Elisabeth, Meye en Jeanette. Geboren te Watergraafsemeer: Hermanus, Johannes, Nicolaas en Wilhelmina.

3. Albert Bosma, geboren te Lemmer op 24 juli 1867, zie 1.6.5.1.3.  

4. Marijke Bosma, geboren te Lemmer op 5 december 1869, zij trouwde op 29 augustus 1894 te Nieuwer-Amstel met Nicolaas Sibbel, metselaar, geboren te Delfshaven, zoon van Hermanus Sibbel en Anna Catharina Elisabeth Berkel.

Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Nieuwer-Amstel: Hermanus, geboren te Amsterdam: Anna Catharina, Veronica en Cornelis.

5. Siebe Bosma, geboren te Lemmer op 15 november 1871, Beroep: timmerman. Hij trouwde 22 jaar oud op 1 juni 1894 te Lemmer met de 23-jarige Elske Gort, dienstmeid, geboren te Lemmer, dochter van Klaas Gort en Rimke Annes de Lange.

Hun oudste zoon Meye Bosma wordt geboren in Lemmer op 5 april 1895, daarna zijn ze naar Amsterdam vertrokken waar de zonen Klaas en Tjebbe worden geboren. Meye en Tjebbe zijn timmerman als zij trouwen, Klaas is als hij trouwt 25 jaar oud en aannemer van bouwwerken.

6. Johannes Bosma, geboren te Lemmer op 8 november 1873, beroep: metselaar. Hij trouwde te Watergraafsemeer met Gerritje Nieman.

Uit dit huwelijk de kinderen Martinus (1898) en Casper (1899), beide jongens worden smid.

7. Berber Bosma, geboren te Lemmer op 26 februari 1877, zij trouwde te Amsterdam op 25 mei 1898 met Cornelis Sibbel, metselaar, geboren te Rotterdam, zoon van Hermanus Sibbel en Anna Catharina Elisabeth Berkel.

Zij kregen 4 kinderen.


1.6.6.4.  Geeske Rijpkema, geboren 30 september 1848, overleden te Lemmer op 10 juni 1923. Dochter van Jacobus Meyes Rijpkema en Rinske Annes van der Meulen. Zij, dienstmeid wonende te Lemmer, trouwde 28 jaar oud op 13 mei 1877 met de 30-jarige Jacobus Beljon, boereknecht, geboren te Lemmer op 9 juni 1846, zoon van Hendrik Beljon, scheepstimmerman, en Maria Faassen. Jacobus is overleden te Lemmer op 18 oktober 1907, 61 jaar oud, beroep: winkelier.

Familie Jacobus Beljon. Op de foto staan vlnr: Antonius (1895), Jacobus (1884), Geeske (1849), Maria Regina (1891), Jacobus (1846), Hendrikus (1879).

Kinderen van Jacobus en Geeske, geboren te Lemmer:

1. Hendrikus Beljon, geboren te Lemmer op 3 juni 1879. Overleden te Haarlem op 18 maart 1953, 73 jaar oud. Beroep: smid. Hij trouwde op 9 november 1906 te Hoorn met Meinouwtje van Stralen, geboren te Blokker, dochter van Johannes van Stralen, koopman, en Neeltje Haring.

Uit dit huwelijk de kinderen: Gezina (1909), Cornelia (1910), Co (1913) en Joop (1922)

2. Regina Maria Beljon, geboren te Lemmer op 18 april 1882, overleden 6 juni 1882, 13 maanden oud.

3. Jacobus Beljon, geboren te Lemmer op 11 mei 1884, zie 1.6.6.4.3

4. Maria Regina Beljon, geboren te Lemmer op 30 september 1891, overleden te Tilburg op 6 september 1941, 49 jaar oud. Zij trouwde op 13 juni 1918 te Lemmer met Theodorus Bosma, timmerknecht, geboren te Lemmer, zoon van Harmen Bosma, arbeider wonende te St. Nicolaasga, en Jantje Meyer.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.

5. Antonius Beljon, geboren te Lemmer op 1 april 1895, overleden te Lemmer op 5 maart 1969, 73 jaar oud.  Hij was getrouwd met Trijntje van der Bles, geboren te Oudega op 24 maart 1902, dochter van Willem van der Bles en Marijke Negenman. Overleden 7 juli 1994.  Antonius was degene die begon met Beljon's Vishandel aan de Oudesluis in Lemmer, daarvoor was hij rijwielhandelaar.

Uit dit huwelijk 9 kinderen.

De Beljons 1985


1.6.5.1.3.  Albert Bosma, geboren te Lemmer op 24 juli 1867, zoon van Meye Bosma en Sjoukje Vogelvanger. Beroep: timmerman. Hij had een bedrijfspand en een woning aan de Weverswal. Hij trouwde in Gaasterland op 19 juni 1891 met Sietske Frankena, dienstmeid, geboren te Balk, dochter van Gerben Meinderts Frankena, koopman wonende te Lemmer, en Dieuwke Aukes van der Meer.

Zij kregen in Lemmer de volgende kinderen:

1. Meye Bosma, geboren op 29 maart 1892, overleden op 25 januari 1959. Beroep: timmerman. Hij trouwde op 25 juni 1919 met Johanna Aloysia Heins, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Bernardus Johannes Heins, smid, en Susanna Fronica Dijkstra. Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Lemmer: Cilia, Suus, Riet, Tiny, Albert, Bernard en Johan.

Familie Meye Bosma.

2. Gerben Bosma, geboren op 1 oktober 1894, overleden op 1 oktober 1896, 2 jaar oud.

3. Catharina Djoeke Bosma, geboren 27 augustus 1897, overleden op 23 februari 1961, begraven te Lemmer.

4.  Levenloos meisje, geboren 17 mei 1899.

5. Sjoukje Bosma, geboren 27 januari 1901, overleden op 6 maart 1967. Zij trouwde met Johannes Sterk, jongste zoon van Johannes Sterk en Dina Visser.

Uit dit huwelijk de kinderen: Dina, Albert, Cilia en Johan. De oudste kinderen zijn geboren in Lemmer, daarna vertrok dit gezin naar Noord Holland.

6Gerben Bosma, geboren 24 augustus 1904, overleden 13 maart 1957, begraven te Lemmer. Hij was getrouwd met Margaretha Ida van den Berg, zij is overleden op 22 juli 1995.

7. Dorothea Bosma, geboren 20 december 1909, overleden te Leur op 9 november 1927.

Weverswal, timmerwerkplaats familie Bosma.


1.6.6.4.3.  Jacobus Beljon, geboren te Lemmer op 11 mei 1884, zoon van Jacobus Beljon en Geeske Rijpkema. Overleden te Lemmer op 27 maart 1946, 61 jaar oud. Beroep: koopman, groentehandelaar. Hij trouwde op 22 mei 1914 met Akke van der Meer, geboren te Wirdum, wonende te Lemmer, dochter van Sipke van der Meer en Tjerkje van der Weide.

Uit dit huwelijk de in Lemmer geboren kinderen:

1. Cobus Beljon, geboren 19 mei 1915, overleden te Amersfoort op 27 april 1995, 79 jaar oud. Hij trouwde op 11 september 1941 te Lemmer met Suze Sterk, dochter van Gerardus Sterk en Maria Wierdsma. Cobus begon in Lemmer een groentezaak in de Schans, dit gezin is in 1958 verhuisd naar Weert.

Zij kregen 9 kinderen.

2. Sipke Beljon, overleden te Lemmer op 5 februari 1923, 6 jaar oud.

3. Geesje Beljon, geboren 14 maart 1918, overleden 20 juni 2000. Zij trouwde met Johan van den Berg, geboren te Lemmer, zoon van Willem van den Berg en Sjoukje de Jager. Johan had een kledingzaak in de Schans.

Johan en Geesje kregen 8 kinderen. 

Theresia Geertruida Beljon, overleden te Lemmer op 31 mei 1922, 2 jaar oud.

Maria Regina Beljon, overleden te Lemmer op 2 juni 1922, 10 maanden oud.

Henderikus Willebrordus Beljon, (Rikus), geboren 1 februari 1923, overleden te Emmeloord op 8 juni 2010, 87 jaar oud. Hij trouwde met Froukje Rijnja uit Woudsend, dochter van Pieter Folkerts Rijnja en Hinke de Blaauw.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Sipke Beljon, hij trouwde met Corrie de Jong.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Treesje Beljon, zij trouwde met Pete Deden, geboren te Bakhuizen, zoon van Sjoerd Deden en Tjitske Boersma. Zij emigreerden naar Amerika.

Antoon Beljon, hij trouwde met Attie Langenberg.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.