Kwartierstaat Tiemen Bouwhuis, Lemmer |1|

|    1   |    2   |  De volgende generaties: 7 t/m 21 PDF |


Dank zij Evelien Visser, die vanuit Londen  zo enthousiast reageerde toen zij haar overgrootouders
Tiemen Bouwhuis en Meintje Sterk tegenkwam op Spanvis.

Bij het maken van de kwartierstaat van Tiemen Bouwhuis bleken er door de generaties heen opmerkelijk veel voorouders te zijn waarvan ook andere nakomelingen in Lemmer zijn gaan wonen. Verrassend en interessant !

Om de kwartierstaat overzichtelijk te houden zijn er daarvoor parentelen toegevoegd als bijlages. Deze parentelen zijn niet volledig uitgewerkt, het was alleen de bedoeling de lijnen te volgen die leiden naar (oud) inwoners van Lemmer zodat ook zij in de kwartierstaat van Tiemen Bouwhuis eigen voorouders terug zullen vinden.

Doorke Rijpkema, juni 2015.


1Tiemen Bouwhuis, geboren te Eesterga op 17 september 1875, overleden te Eesterga op 4 juli 1922.  Beroep: veehouder te Eesterga. Zoon van Egbert Bouwhuis en Intje (Ida) Tinga. Hij trouwde op 11 mei 1903 met Meintje Sterk, geboren te Lemmer, dochter van Theodorus Sterk en Andrieske Kamstra. Meintje is overleden op 24 april 1923. Tiemen en Meintje kregen 10 kinderen, de jongste zoon, Tiemen, werd geboren na het overlijden van zijn vader. Zijn moeder is overleden toen hij bijna 9 maanden oud was. De kinderen werden bij diverse familieleden in huis genomen. Van Tiemen en Meintje geen foto, zij lieten wel hun kinderen fotograferen:

Andrea, Dora en Ida. Omstreeks 1910.

Lemster Krant mei 1923

Meintje Bouwhuis - Sterk

De kinderen van Tiemen en Meintje zijn:

1.1.  Andrea Bouwhuis, geboren te Joure op 9 mei 1904, overleden op 28 januari 1924, te Sneek, 19 jaar oud. Andrea was dienstbode en woonde in Lemmer. Zij is overleden aan de gevolgen van bloedvergiftiging, opgelopen door een wondje aan haar voet na het schaatsen. Zij werd begraven in St. Nicolaasga, bij haar ouders.

De kinderen Bouwhuis op 2 februari 1924, na het begraven van Andrea.

1.2.  Ida (Innocentia) Bouwhuis, geboren te Joure op 2 november 1905, overleden te Haarlem op 20 september 1969. Ida was kleuterleidster op de bewaarschool in Lemmer.

Ida met haar kleuterklas. Links achteraan Ida Bouwhuis. Omstreeks 1920.

Zij trouwde op 25 mei 1927 te Heemstede met Wiebren Pelsma, geboren op 8 november 1900 in Sneek, overleden te Haarlem op 2 juni 1983, zoon van Anne Pelsma, Ambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen, en Dieuwke Frankena. Beroep van Wiebren Pelsma: Instrumentmaker bij de Nederlandse Spoorwegen.

Wiebren en Ida kregen 5 kinderen: Andre (1929), Tim (1930), Thea (1932), Will (1940) en Bob (1942).

Wiebren met Andre, Ida met Tim.

1.3.  Dora Bouwhuis, zij trouwde met Petrus Antonius Poelsma, geboren te Goutum, overleden te Nijmegen op 20 september 1944.

Dora Bouwhuis, 1929.

1.4.  Egbert Bouwhuis, hij trouwde met Boukje Poelsma.

Egbert Bouwhuis en Boukje Poelsma.

1.5.  Anna Bouwhuis

1.6.  Hermana (Hammie) Bouwhuis, geboren te Eesterga op 28 oktober 1915. Zij werd naar Steenwijkerwold gebracht omdat zij ziek was, er zou daar beter voor haar gezorgd kunnen worden. Zij is overleden te Steenwijkerwold op 11 juli 1926

Hammie in Steenwijkerwold.

1.7.  Theo Bouwhuis.

Theo Bouwhuis met vrouw en kinderen in Canada.

1.8.  Greta Bouwhuis, zij werkte in de verpleging en trouwde met Dirk Veldman.

Greta Bouwhuis en Dirk Veldman.

1.9.  Utie Bouwhuis, geboren te Eesterga op 24 december 1919, overleden op 8 augustus 2014 te Rijsen. Beroep: verpleegster. Zij trouwde met Stef Arns, geboren te Heteren op 6 maart 1922, overleden te Leusden op 15 november 2011.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Utie Bouwhuis.

1.10.  Tiemen Bouwhuis, geboren in Lemsterland op 31 juli 1922, 4 weken na het overlijden van zijn vader. Overleden te Beverwijk op 8 september 2002. Beroep: loonadministrateur bij de firma Sihi pompen in Beverwijk. Tiemen trouwde op 12 april 1950 te Lemmer met Janke Visser, geboren te Lemmer, dochter van Steven Visser en Trijntje Vleeshouwer. Janke (Janny) is overleden te Beverwijk op 5 juni 1992.

Tiemen en Janke kregen 3 kinderen: Bob (1951), Tineke (1953) en Ina (1956)

Tiemen Bouwhuis en Janke Visser.


Generatie 2, ouders

2.Egbert Bouwhuis, geboren te Follega op 27 februari 1842, overleden te Lemmer op 24 februari 1927. Beroep: koopman, veehandelaar. In 1899 is hij veehouder te Eesterga. Zoon van Tiemen Egberts Bouhuis en Harmke Teyes de Boer. Hij trouwde op 15 januari 1870 te St. Nicolaasga met Intje (Ida) Tinga. Kinderen uit dit huwelijk:

2.1.  Uilkje Bouwhuis, geboren te Lemmer op 19 oktober 1870, aangifte werd gedaan door Ferdinandus Visser, verloskundige, want vader was afwezig, zijn beroep was koopman. Uilkje is overleden te Lemmer op 18 juli 1938, 67 jaar oud.  Zij trouwde op 15 juni 1899 met Louwrens Bosma, geboren te Lemmer, zoon van Yme Bosma en Anna Hamers. Beroep: Hofmeester op een stoomboot.

Kinderen uit dit huwelijk: Anna (1900), Ida (1901), Maria (1902), en nog 4 kinderen. De dochters Ida en Maria werden kloosterzuster. Dochter Anna had een Jaminwinkel in het ouderlijk huis aan de Kortestreek in Lemmer. De 3 jongste kinderen van Uilkjes broer Tiemen en Meintje Sterk groeiden op bij Uilkje en Louwrens.

De kinderen van Uilkje en Louwrens, foto omstreeks 1910.

2.2.  Harmke Bouwhuis, geboren te Lemmer op 24 april 1873, overleden te Eesterga op 13 januari 1894, 20 jaar oud, ongehuwd.

2.3.  Tiemen Bouwhuis, te Eesterga op 17 september 1875, zie 1.

2.4.  Maria Bouwhuis, geboren geboren te Eesterga op 6 oktober 1877, overleden te Leeuwarden op 31 maart 1927, 49 jaar oud. Zij woonde te Ruigahuizen. Maria trouwde op 7 mei 1908 met Siebren Dooper, veehandelaar, geboren te Balk, wonende te Sondel, zoon van Luitjen Siebrens Dooper en Albertje Everts de Vries.

2.5.  Ida Bouwhuis, geboren te Eesterga op 22 maart 1880, overl. 16 maart 1884, 4 jaar oud.

2.6.  Anna Bouwhuis, geboren te Eesterga op 25 juli 1883, overleden op 23 januari 1926, te Sneek, 42 jaar oud. Zij woonde te Tinga in de gemeente IJlst. Anna trouwde op 7 mei 1912 met Gerrit Rimke Kingma, van boerenbedrijf, geboren in Terband, wonende te Nieuweschoot, zoon van Jan Gerrits Kingma, veehouder te Nieuwschoot, en Alida Hendriks Meyners.


3.  Intje (Ida) Tinga, geboren te St. Nicolaasga op 21 november 1842, overleden te Lemmer op 6 mei 1916. Dochter van Yde Teyes Tinga en Uilkje Klazes Hagedoorn.

Familiefoto 1924. Waarschijnlijk t.g.v. 25-jarig huwelijk van Uilkje en Louwrens. Helemaal links op de foto staat Egbert Bouwhuis.


Generatie 3, grootouders

4.Tiemen Egberts Bouhuis, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 9 september 1804, overleden te St. Nicolaasga op 29 aug. 1871. Beroep: koopman. Zoon van Egbert Durks en Roeltje Hendriks. Hij trouwde (als Timen Egberts Bosma) op 16 mei 1834 met Harmke Teyes de Boer.

Kinderen uit dit huwelijk:

4.1.  Eibert Bosma, geboren te Eesterga 29 november 1834, overleden te Follega 24 april 1837, 2 jaar oud.

4.2.  Teye Bosma, geboren te Eesterga op 28 juni 1836, overleden te St. Nicolaasga op 27 maart 1909, 72 jaar oud, beroep: koemelker. Teye trouwde 30 jaar oud, beroep koopman, op 25 mei 1867 met de 31-jarige Afke Nijholt, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Johannes Lykles Nijholt, dagloner, en Ynske Jelles Bosma. Teye en Afke woonden in St. Nicolaasga. In de geboorte- en huwelijksaktes van hun kinderen wordt het beroep van Teye vermeld, dat is achtereenvolgens: koopman, wagenaar, arbeider, koemelker, vrachtrijder, en bij overlijden weer koemelker.

Teye en Afke kregen de volgende, in St. Nicolaasga geboren, kinderen met de achternaam Bosma: Harmke (1868), Thiemen (1869), Johannes (1871),  Egbert (1873), Ynskje (1875), Ynskje (1876), Dirk, (1878) en Siebrigje (1880).

4.3.  Roelofje Bouwhuis, geboren te Follega op 17 mei 1838, zij was 31 jaar oud en huishoudster te Westhem toen zij op 7 mei 1870 trouwde met de 23-jarige Hotze Symensma, timmerman, geboren te Westhem, zoon van Symen Thomas Symensma en Trijntje Joukes Bouma. Na het huwelijk is hij veehouder te St. Nicolaasga en Doniaga, later weer timmerman.

Uit dit huwelijk de kinderen: Siemen (1872), Catharina (1873), Harmke (1874), Thiemen (1875), Harmke (1876), Thomas (1878), Teye (1879), Rein (1881)

4.4.  Aart Bouwhuis, geboren te Follega op 29 april 1840, aangifte wordt gedaan door Ferdinandus Visser, genees- heel- en vroedmeester, de vader is koopman en thans voor zijn beroep afwezig.  Aart is overleden te Heeg op 4 april 1887, 46 jaar oud. Aart is 28 jaar oud en dienstmeid te Nijega als zij op 9 mei 1868 trouwt met Age Walta, boereknecht, geboren te Abbega, zoon van Douwe Jarigs Walta en Wilhelmina Mous. Age is overleden in 1924, 83 jaar oud. In 1880 is Age schipper.

Aart en Age kregen 9 kinderen waarvan er 5 op jonge leeftijd zijn overleden.

4.5.  Egbert Bouwhuis, geboren te Follega op 27 februari 1842, zie 2.

4.6.  Dirk Bouwhuis, geboren te Eesterga op 1 januari 1844. Wordt vermeld in het militieregister. In 1871 is hij koopman te St. Nicolaasga. Overleden te Diemen op 15 november 1924. In de overlijdensakte worden zijn ouders vermeld, geen echtgenote. Hij woonde te Amsterdam.

4.7.  Sjoerdje Bouhuis, geboren te Follega op 12 april 1846, overleden te St. Nicolaasga op 7 mei 1906, 60 jaar oud, weduwe. Zij, dienstmeid in Tjerkgaast, trouwde op 22 oktober 1870 met Jouke Symensma, boerenknecht, wonende te Tjerkgaast, geboren te Westhem, zoon van Symen Thomas Symensma en Trijntje Joukes Bouma. Een jaar later is Jouke veehouder in Tjerkgaast, in 1873 is hij veehouder in St. Nicolaasga, in 1878 is hij dagloner. Jouke is overleden in 1895, 50 jaar oud, beroep arbeider.

Kinderen van Sjoerdje en Jouke: Catharina (1871), Harmke (1872), Siemen (1873), Thiemen (1875), Thomas (1876), Jacobus (1877), Roelofje (1878), Jantje (1880), Egbert (1882), Geertje (1883), Egbert (1886), Jarigje (1888), Siemen (1892).

4.8.  Jantje Bouhuis, geboren te Eesterga op 29 maart 1848. Zij is 33 jaar oud en dienstmeid te Greonterp als zij op 7 mei 1881 trouwt met Yme Symensma, arbeider, geboren en wonende te Westhem, zoon van Symen Thomas Symensma en Trijntje Joukes Bouma. Yme is weduwnaar van Trijntje Huitema, hij verloor in één jaar tijd zijn vrouw en de 3 jongste kinderen, zijn oudste 3 kinderen zijn: Klaaske (1874), Symon (1875) en Katharina (1876). Na het huwelijk van Jantje en Yme komen zij allebei niet meer voor in de gegevens van de burgerlijke stand. Waarschijnlijk geëmigreerd.

4.9.  Egbert Bouwhuis, geboren te Eesterga op 29 juni 1849. Hij was 29 jaar oud en boereknecht te Oosterzee toen hij op 16 mei 1879 trouwde met de 23-jarige Bootje de Jong, dienstmeid in St. Nicolaasga, geboren te Oldeouwer, dochter van Pieter Meintes de Jong, dagloner, en Jacobje Roelofs de Ree.

Uit dit huwelijk de kinderen, geboren te Oldeouwer: Thiemen (1880-1881), Pieter (1881-1883), Jacobje (1883), Harmke (1884), geboren te St. Nicolaasga: Pieter (1886-1887), Pieter (1888), geboren te Amsterdam: Pietronella (omstreeks  1895), en Egbertus (omstreeks 1901).

4.10.  Levenloos dochtertje, geboren 27 juni 1851.

4.11.  Antje Bouwhuis, geboren te Follega op 23 maart 1853, in de geboorte-akte: Vader afwezig, is koopman. Antje is overleden te Amsterdam op 8 maart 1926. Zij trouwde 22 jaar oud op 23 april 1875 met de 30-jarige Wietze Zwaga, koopman, wonende te Oldeouwer, weduwnaar van Tetje Cornelis van der Velde, zoon van Douwe Siebes Zwaga en Afke Wietzes Portiek. Uit zijn 1e huwelijk heeft Wietze 5 kinderen: Douwe (1867), Kornelis (1869), Jan (1871) en de tweeling Johanna (1873-1873) en Klaas (1873-1874), een week na de geboorte van de tweeling is hun moeder overleden. Wietze Douwes Zwaga is overleden te Amsterdam op 14 juli 1922.

Kinderen van Antje en Wietze, geboren te Oldeouwer: Harmke (1876), Thiemen (1877), geboren te Doniaga: Afke (1878), geboren te St. Nicolaasga: Tietje (1879), Attje (1881), geboren te Amsterdam: Siebe (1882), Titus (1883), Jeltje (1887), Egbertus (1888), Anna (1891).

4.12.  Akke Bouhuis, geboren te Follega op 9 september 1854, overleden 3 dagen oud.


5.  Harmke Teyes de Boer, geboren te Nijemirdum op 6 december 1812, overleden te St. Nicolaasga op 7 juli 1875. Dochter van Teije Durks de Boer en Attje Jacobs van der Hoff. Na het overlijden van Tiemen is Harmke “veehoudersche” te St. Nicolaasga.


6.  Yde Teyes Tinga, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 23 april 1800, overleden te St. Nicolaasga op 10 september 1866. Zoon van Teye Cobus Tinga, en Isjen Ydes Agricola. Beroep: veehouder. Hij trouwde op 29 december 1837 met Uilkje Klazes Hagedoorn.

Kinderen van Yde en Uilkje, geboren te St. Nicolaasga: 

6.1.  Isjen Tinga, geboren op 10 januari 1839, overleden 2 maanden oud. 

6.2.  Teye Tinga, geboren 6 juli 1840, hij trouwde op 2 mei 1873 met Trijntje van der Meer uit Ypecolsga, dochter van Rauke Lammerts van der Meer en Hendrina Douwes Draayer.

Kinderen van Teye en Trijntje: Uilkje (1874), Hendrina (1875), Yde (1877). 

6.3. Yda Tinga, geboren 21 november 1842, zie 3.


7.  Uilkje Klazes Hagedoorn, r.k. gedoopt te Heeg op 13 juli 1801, overleden te St. Nicolaasga op 25 maart 1854, dochter van Klaas Paulus Hagedoorn en Intje Arriens.


Generatie 4, overgrootouders

8. Egbert Durks, geboren te Ousterhaule, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 6 juni 1767, zoon van Durk Egberts, timmerman, en Antje Rienks. Egbert is overleden te St. Nicolaasga op 19 september 1811, enkele maanden vóór de verplichte registratie van achternamen. Hij werd 44 jaar oud. Beroep: arbeider. Hij trouwde in de r.k. kerk te Joure op 29 juni 1794 met Roeltje Hendriks.

Kinderen van Egbert en Roeltje, allemaal gedoopt in de r.k. par. Op de Heide, St. Nicolaasga:

8.1.  Jantje, gedoopt op 28 juni 1795, aanwezig: Antje Durks.

8.2.  Antje, gedoopt op 16 januari 1797, aanwezig Antje Hendriks. Antje Egberts Bosma trouwde op 8 juni 1820 met Anne Hylkes Hylkema uit Heeg, arbeider, zoon van Hylke Piers Hylkema en Janke Luitzens.

Zij kregen 5 kinderen.

8.3.  Durk, gedoopt op 17 oktober 1798, aanwezig: Lolke Durks. Durk Egberts Bosma is overleden te Lemmer op 23 januari 1870, 71 jaar oud. Beroep: aannemer van werken. Hij trouwde (1), 25 jaar oud, arbeider, op 29 februari 1824 te Lemmer met de 39-jarige Claaske Meinderts Krol, geboren te Koudum, dochter van Meindert Jans Krol en Lysbeth Sipkes. Bruidegom, bruid en moeder van de bruidegom hebben de huwelijksakte niet ondertekend, zij verklaarden niet te kunnen schrijven.

Uit het huwelijk van Durk en Claaske: Lijsbeth Bosma, geboren te Follega op 30 april 1825, overleden te Eesterga op 14 juli 1826, 1 jaar oud. Zij woonden te Follega en vader is arbeider.

Hij trouwde (2), 50 jaar oud, aannemer te Lemmer, op 4 februari 1849 met de 36-jarige Cornelia Egberts Vogelvang, geboren te Heerenveen, dochter van Egbert Rienks Vogelvang en Clara Hendriks Kerkhof. Deze keer heeft Durk de huwelijksakte wel ondertekend.

Kinderen van Durk en Cornelia, geboren te Lemmer:

8.3.1.  Clara Bosma, geboren 19 september 1849. Zij trouwde op 27 november 1868, 19 jaar oud, te Lemmer met de 23-jarige Johannes Dooper, geboren in de Hommerts, zoon van Luitzen Johannes Dooper en Froukje Pieters Zwart. Johannes is overleden in 1880 in Nederhorst den Berg waar hij polderwerker was. Clara is dan werkster in St. Nicolaasga. Clara is overleden te IJsbrechtum op 17 februari 1921, 71 jaar oud.

Kinderen van Clara en Johannes, geboren te Lemmer: Froukje (1869), Cornelia (1870-1870), Cornelia (1872).

8.3.2.  Roelofje Bosma, geboren 24 augustus 1851, overleden te St. Nicolaasga 26 mei 1929, 77 jaar oud. Zij, dienstmeid te Heeg, trouwde 27 jaar oud in 1879 te Heeg met de 62-jarige Johannes van der Heyden, geboren te Bergen op Zoom, timmerman te Heeg, weduwnaar. Johannes is overleden in 1891. Roelofje trouwde (2) in 1893 met Jitte Leenstra uit Doniaga. Uit beide huwelijken geen kinderen.

8.3.3.  Jantje Bosma, geboren 18 september 1855, overleden op 5 januari 1930 te St. Nicolaasga, 74 jaar oud. Zij trouwde 22 jaar oud op 6 juni 1878 met de 27-jarige Harmen Werkman, dagloner, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Thijs Harmens Werkman en Antje Willems Asma.

Zij kregen in St. Nicolaasga de volgende kinderen: Thijs (1878), Kornelia (1880), Durk (1882), Antje (1884), Willem (1886), Antje (1890), Thijs (1894), en Hendrik (1897).

8.3.4.  Hendrik Bosma, geboren 3 augustus 1857, overleden 10 april 1942, 84 jaar oud. Beroep: werkman. Hij trouwde 31 jaar oud op 31 augustus 1888 te Lemmer met de 35-jarige  Klara Visser, weduwe, geboren te Lemmer, dochter van Steven Jelles Visser en Susanne Gerrits ter Velde. Klara had uit haar 1e huwelijk met Jan Martens van der Heide uit Joure, beroep postiljon, de in Lemmer geboren kinderen: Susanne (1877), Marten (1879-1881), Trijntje (1880), Steven (1882-1883), Martinus (1883).

Kinderen uit het huwelijk van Hendrik en Klara, geboren te Lemmer:

8.3.4.1.  Durk Bosma, geboren 11 juli 1889, overleden 3 juli 1972.  Beroep: visventer. Durk trouwde 27 februari 1919 met Marijke Swart, geboren te Joure, dochter van Auke Andries Swart en Tetje Halma.  

Durk Bosma, als zijn overgrootvader een paar maanden later was overleden dan had hij de achternaam Bouwhuis gehad.

Op 13 december 1811 liet de betovergrootvader van Durk, Durk Egberts, in St. Johannesga de naam Bouwhuis registreren voor zijn kinderen en kleinkinderen. Oudste zoon Egbert Durks was op 19 september 1811 overleden en Durk Egberts vergat de kinderen van deze oudste zoon ook de naam Bouwhuis mee te geven. Wie hen de achternaam Bosma gaf is niet teruggvonden. Egberts zoon Tiemen was al getrouwd en vader van 2 kinderen toen hij deze vergissing liet rechtzetten en zich voortaan Bouwhuis liet noemen. Egberts zoon Durk, grootvader van Durk, hield de achternaam Bosma.

8.3.4.2.  Steven Bosma, geboren 4 februari 1891, hij heeft aan de Oude Sluis in Lemmer de viswinkel van zijn ouders voortgezet. Steven was ongehuwd.

8.3.4.3.  Cornelis Bosma, geboren 10 mei 1892, overleden te Sneek op 29 maart 1977, begraven te Lemmer. Cornelis was ongehuwd.

8.3.4.4.  Berendina Bosma, geboren 18 november 1894, zij trouwde in Amerika met de uit Balk afkomstige Siebrand Dooper, beroep: legerofficier. Na zijn overlijden te San Francisco in 1951 kwam Dina Bosma terug naar Lemmer om voor haar broers te zorgen. Zij is overleden te Lemmer op 29 januari 1976.

8.4.  Hendrik, gedoopt op 2 oktober 1801, aanwezig: Jitske Durks. Hendrik is overleden te St. Nicolaasga op 27 november 1815, 14 jaar oud, beroep: boereknecht. Vermeld als Hendrik Egberts, met patroniem dus, zonder achternaam.

8.5.  Tiemen, gedoopt op 9 september 1804, aanwezig: Akke Hendriks. Zie 4.

8.6.  Jitske, gedoopt 1 februari 1808, aanwezig: Akke Hendriks.


9.  Roeltje Hendriks, r.k. gedoopt te Lemmer op 2 november 1770, doopnaam Rudolpha, dochter van Hendrik Tiemens en Jantje Johannes. Roeltje woont in 1824 in Lemmer, zij is dan weduwe.


10. Teije Durks de Boer, geboren + 1765 te Wyckel, overleden 28 april 1831 te Nijemirdum, 66 jaar oud. Beroep: landbouwer. Zoon van Durk Teijes en Sjoerdje Cornelis. Hij trouwde 18 november 1810 in Balk met Attje (Aat) Jacobs van der Hoff. Zij zijn dan allebei afkomstig van Nijemirdum.

De kinderen uit dit huwelijk worden geboren te Nijemirdum en r.k. gedoopt te Balk, dat zijn:

10.1.  Sjuttie de Boer, geboren 11 juni 1811. Zij trouwde op 23 november 1834 met Joannes Wytzes Patiek (Portyk), werkman, wonende te Wijckel, geboren te Oudehaske, zoon van Wytze Jans Patiek en Jeltje Ydes Agricola.

Kinderen uit dit huwelijk hebben de achternaam Portyk, dat zijn: Teye (1835), Wytze (1837), Jeltje (1838), Aat (1840), Hielke (1842) en Durkje (1844). Op 11 november 1859 trouwt de 51-jarige Joannes Wietses Portyk (2) met de dan 43-jarige Durkje Teyes de Boer, zus van Sjutje.

10.2.  Harmke de Boer, geboren 6 december 1812, zie 5.

10.3.  Jantje de Boer, geboren 16 december 1813. Zij was 18 jaar oud en dienstmeid toe ze op 1 december 1832 trouwde met Meindert Joukes Bouwma, boer, geboren te Nijemirdum, zoon van Jouke Reins Bouwma en Jantje Jans Krol.

Kinderen uit dit huwelijk hebben de achternaam Bouma, dat zijn: Durkje (1834), Jouke (1841), Teye (1843), Jantje (1845).

10.4.  Durkje de Boer, geboren 14 maart 1816, overleden 25 januari 1869.  Zij is boeremeid als ze op 28 juni 1837 trouwt met Hendrik Attes Bakker, boereknecht, geboren te Harich, zoon van Atte Jans Bakker en Grietje Bouwes Coldeweyer.

Kinderen van Durkje en Hendrik: Grietje (1840), Teye (1841), Durk (1847), Jacob (1856). Durkje trouwde (2) op 1 november 1859 met Joanes Wietses Portiek, weduwnaar van haar zus Sjutje.

10.5.  Japikje de Boer, geboren 28 maart 1820. Zij was 18 jaar oud toen ze op 10 december 1838 trouwde met de 39-jarige Petrus (Pieter) Ooyers Folmer, werkman, wonende te Oudemirdum, geboren te Harich, zoon van Ooyer Berends Folmer en Elisabeth Pieters Postma. Petrus is weduwnaar van Geeske Reins Bouma en van Popkje Douwes Bosma.

Kinderen van Japikje (Jacobje) en Pieter: Durk (1839),  Rein (1840), Aat (1842), Dirk (1844), Geeske (1846) en Reinskje (1849). Japikje is overleden op 11 maart 1849, 2 weken na de geboorte van Reinskje.

10.6.  Durk de Boer, geboren 1 januari 1826, overleden 22 maart 1831, 5 jaar oud.


11.  Attje (Aat) Jacobs van der Hoff, geboren in Huiteburen, Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 12 januari 1787, dochter van Jacob Gerrits van der Hoff en Harmke Lammerts Roodhof. Aat is overleden te Nijemirdum op 31 augustus 1840, weduwe, 52 jaar oud. Na het overlijden van Teye in 1831 is zij boerin.


12. Teye Cobus Tinga, gedoopt te St. Nicolaasga op 26 februari 1775, zoon van Cobus Annes Hollander en  Janke Teyes. Overleden te Koudum op 27 november 1816, 41 jaar oud. Beroep: boer. Hij trouwde op 14 mei 1797 in de Rooms-katholieke parochie Op de Heide te St. Nicolaasga met Isjen Ydes Agricola, getuigen: Cobus Annes en Jeltje Ydes. 

Zij kregen de volgende kinderen, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

12.1.  Janke Teyes Tinga, gedoopt op 9 oktober 1798, meter: Janke Teyes. Zij was dienstmeid toen ze 42 jaar oud op 14 mei 1841 trouwde met de 26-jarige Klaas Siebes de Boer, schipper, geboren te Lemmer, zoon van Siebe Jolles de Boer, boer te Eesterga, en Grietje Wiebrens Dijkman.

12.2.  Yde Teyes Tinga, gedoopt op 23 april 1800,  zie 6.

12.3.  Fenne Teyes Tinga, gedoopt op 30 oktober 1802, meter: Egbertjen Cobus. Zij trouwde 33 jaar oud op 11 december 1835 met de 27-jarige Berend Kesekamp, arbeider, geboren te Kuinre, zoon van Jurian Gerrits Kesekamp en Maria Coop.

12.4.  Jacobus, gedoopt te Joure op 3 november 1806, aanwezig Jan Claassens. Kobus Teyes Tinga is overleden te St. Nicolaasga op 10 juli 1829, 22 jaar oud, beroep: boereknecht.

12.5.  Marijke Teyes Tinga, gedoopt op 13 juni 1810, meter: Jantje Gerrits. Marijke was naaister toen zij op 16 november 1832 trouwde met Siebe Jelles Bosma, bakkersknecht, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Jelle Harmens Bosma en Berber Gosses van der Heide.

Kinderen van Marijke en Siebe: Berber (1835), Isjen (1836), Berber (1838), Antje (1840), Teye (1843), Berber (1844), Teye (1847). Siebe is overleden in 1847, 39 jaar oud.

Marijke hertrouwde in 1858 met Harmen Pieters Veldman, slager te St. Nicolaasga.

12.6.  Antje Tinga, geboren 22 oktober 1812, zij trouwde 22 jaar oud op 27 mei 1835 met de 32-jarige Ane Jans Monkelbaan, boereknecht, geboren te Harich, zoon van Jan Johannes Monkelbaan en Jantje Jans Postma. Antje was toen al moeder van dochtertje Teike, geboren in 1832.

Kinderen van Antje en Ane, geboren te Sloten: Jan (1836), Jacobus (1838), Jacobus (1839), Harmen (1840). Antje is overleden op 1 augustus 1840, 2 dagen na de geboorte van Harmen, 27 jaar oud. Vier dagen later is ook Harmen overleden.


13.  Isjen Ydes Agricola, gedoopt te St. Nicolaasga op 24 september 1776, en daar ook overleden op 18 april 1837, 61 jaar oud, beroep boerin.  Dochter van Yde Bruins en  Fenne Gerrits.


14. Klaas Paulus Hagedoorn, geboren te Heeg op 2 november 1771, overleden op 19 december 1839 te Heeg. Zoon van Paulus Klazes Hagedoorn en Uilkjen Huites. Beroep: Scheepstimmermansknecht. Hij trouwde op 2 juni 1799 met Intje Ariens, afkomstig van Folsgare.

Kinderen van Klaas en Intje, r.k. gedoopt te Heeg:

14.1.  Adrianus, (Arjen) gedoopt op 24 mei 1800, meter: Jacoba Ariens. Hij, boereknecht, trouwde op 13 mei 1826 met Sjoukje Taekes de Boer, geboren te Tzum, dochter van Taekes Lourens de Boer en Taetske Jacobs Mulder.

14.2.  Ulck, gedoopt op 30 juli 1901, meter: Teetske Paulus.  Zie 7.

14.3.  Paulus, gedoopt op 22 november 1802, aanwezig: Tjeedske Paulus. Beroep: scheepstimmermansknecht. Hij trouwde op 19 mei 1827 met Catharina Ariaans Bijvoets uit IJlst, dochter van Ariaan Pieters Bijvoets, koperslager, en Ruurdtje Jans Koten. In 1839 is Paulus scheepstimmerknecht te Amsterdam.

14.4.  Huite, gedoopt op 7 september 1804, aanwezig: Claas Heutes. Beroep: boereknecht. Hij trouwde op 16 oktober 1831 Teakje Taekes de Boer, dienstmeid, geboren te Tzum, dochter van Taekes Lourens de Boer en Taetske Jacobs Mulder.

14.5.  Johannes, gedoopt 28 april 1806, aanwezig: Kerst Ariens. Overleden 6 maanden oud.

14.6.  Johannes, gedoopt op 23 oktober 1807, aanwezig: Jacob Ariens. Hij was boereknecht te Nijhuizum toen hij op 21 januari 1834 trouwde met Jetske Jacobs Brouwer, dienstmaagd te Nijhuizum, geboren te Westhem, dochter van Jacob Feikes Brouwer, boer, en Aaltje Doekes Wijngaarden.

Intje Arriens is overleden op 27 oktober 1807, 4 dagen na de geboorte van Johannes. Klaas trouwde (2) op 21 oktober 1810 te Heeg met Richtje Harmens Stoelinga.

Uit dit huwelijk:

14.7.  Intje, geboren 6 november 1811, aanwezig: Jan Pieters. Zij was dienstmaagd te Gaastmeer toen zij op 14 mei 1836 trouwde met Herman Reins Roodhof, werkman, wonende te Mirns en Bakhuizen, geboren te Langweer, zoon van Rein Lammerts Roodhof en Baukje Jelles.

14.8.  Harmen, geboren op 1 april 1813, overleden te Heeg, 3 jaar oud.

14.9.  Antje, geboren 26 april 1815, overleden 2 weken oud.

14.10.  Klaas, geboren 14 augustus 1816. Hij, scheepstimmermansknecht te Harlingen, trouwde op 18 mei 1845 te Harlingen met Margrieta Drost, geboren te Harlingen, dochter van Hendrik Drost en Geertruida Harmens.

14.11.  Harmen, geboren te Heeg op 29 juli 1819. In 1839 is hij scheepstimmerknecht te Harlingen.


15.  Intje Ariens, geboren te Folsgare op 26 oktober 1774, overleden te Heeg op 27 oktober 1808. Dochter van Arjen Karstes  en Johanna Jakobs.


Generatie 5, betovergrootouders


16.  Durk Egberts, gedoopt in de r.k. par. Op de Heide, St. Nicolaasga op 11 maart 1740, zoon van Egbert Gerrits en Ytske Dirks. Aanwezig: Jan Gerrits. Waarschijnlijk is hij de Dirk Egberts die is overleden op 10 mei 1815, helaas in de overlijdensakte geen namen van ouders en/of echtgenote. Beroep: timmerman. Hij trouwde op 11 november 1766 in de Rooms-katholieke parochie Op de Heide te St. Nicolaasga met Antje Riencks. Getuigen bij dit huwelijk waren: Roelif Joannis en Anna Gert Mulders.

Kinderen uit dit huwelijk allen r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

16.1.  Egbert Durks, geboren te Ousterhaule, gedoopt 6 juni 1767,  zie 8.

16.2.  Rienk Durks, gedoopt op 16 februari 1769, aanwezig: Griet Rienks. Beroep: timmerman. Hij trouwde met Akke Jans, zij woonden in Nijehaske en later in Rotsterhaule waar hij is overleden op 1 oktober 1826, 58 jaar oud.  

16.3.  Lolke Durks, gedoopt op 12 juni 1770, aanwezig: Diuke Gerrits. Hij is overleden te Jubbega op 22 januari 1833, 62 jaar oud. Beroep: timmerman. Hij was getrouwd met Wimke Jans, hun kinderen worden genoemd in onderstaande naamsregistratie.

Daarna nog geboren: Hendrik (1813), Durk (1817) en zoon Anne (1820) 

16.4.  Andries Durks, gedoopt op 6 juli 1772, aanwezig: Griet Rienks. Overleden vóór 1811. 

16.5.  Ytske Durks, gedoopt 17 maart 1781, aanwezig Diuke Gerrits. Overleden op 24 november 1858 te Oudega, 77 jaar oud, weduwe. Zij trouwde op 16 december 1804 met Jan Poorten, arbeider, afkomstig van Oudehaske.

Hun kinderen: Durk (1805) Joure, Durk (1806) Joure, Durk (1807) Joure, Poorten (1808-1812) Heerenveen, Aaltje (1813) Koudum, Antje (1817) Balk, Durkje (1822) Aengwirden. Naamsregistratie 13 december 1811 

Naamsregistratie 13 december 1811 

St. Johannesga, deel 1 folio 134
Bouwhuis, Dirk Egberts, Rotsterhaule
Kinderen:
Rienk 38, Oude Haske, Lolke 36, Compagnie van Schoterland, Jitske 26, Terband
Kindskinderen:
(v. Rienk) Dirk 14, Andries 10, Jan 6, Mike 8, Jantje 2
Kindskinderen:
(v. Lolke) Jan 13, Andries 6, Dirk ½

Bij deze naamsregistratie heeft grootvader Durk Egberts er blijkbaar niet aan gedacht óók de kinderen van zijn in september 1811 overleden zoon Egbert de achternaam Bouwhuis te geven.


17.  Antje Rienks, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 19 juni 1741, dochter van Rienk Ellers en Griet Andries. Aanwezig: Mary Andries. Vermoedelijk overleden in Doniawerstal op 23 mei 1806.


18.Hendrik Tiemens, geen zekerheid over wie zijn ouders zijn. Mogelijk is hij de op 11 januari 1735 te Joure r.k. gedoopte zoon van Tiemen Berends en Antje Jans. Naar het zich laat aanzien is die familie afkomstig uit de kop van Overijsel. Hendrik woonde al in Lemmer toen hij op 31 januari 1759 te Lemmer trouwde met Jantje Jans, eveneens afkomstig van Lemmer. Bij het r.k. kerkelijk huwelijk zijn hun getuigen Elizabeth Stalmeyer en Zitzke Wauters. Hendrik en Jantje lieten in Lemmer 4 kinderen r.k. dopen, dat zijn:

18.1.  Acke Hendriks, gedoopt op 22 november 1759, aanwezig: Joan Tiemens. Akke Hendriks is overleden te Lemmer op 23 oktober 1825, weduwe, beroep: visvrouw. Zij is afkomstig van Oldemarkt als zij op 23 november 1788 in Lemmer trouwt met Hille Johannes Jagering (de Jager), viskoopman, geboren te Lemmer, zoon van Joannes Harmens en Totje Deddes.

18.2.  Anna (Antje) Hendriks, gedoopt op 5 september 1761, meter: Afke Tiemens. Overleden te Lemmer op 25 oktober 1828, weduwe, beroep: “winkeliersche”.  Zij trouwde op 15 juni 1800 te Joure met Durk Hendriks. Durk is overleden in Haskerland op 23 oktober 1808.

Uit dit huwelijk één zoon:

18.2.1.  Hendrik Durks, r.k. gedoopt te Joure op 24 augustus 1800, peter: Wilm Hendriks.

Memories kantoor Lemmer, overl. jaar 1838Gemeente Lemsterland. Overledene: Alida Egberts Hottinga. Overleden op: 15 maart 1838. Wonende te: Eesterga Tekst: boerin; enige testamentair erfgenaam is bij haar inwonende knecht Hendrik Durks Bosma; zuster van Gosse Egberts Hottinga, winkelier (vader van minderjarige Rinskje, Egbert en Yme Gosses Hottinga: samen legaat van fl. 500,-); verder legaat voor RK-pastoor J. Hebben (fl. 200,-). Saldo fl. 1.383,17. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. Bron: Memories van successie 1837-1839Toegangsnr: 42  Inventarisnr. : 12011 

Alida Egberts Hottinga was ongehuwd. Haar eveneens ongehuwde broer Teye was overleden in 1835. Haar broer Gosse was winkelier te Lemmer. Alida werd r.k. gedoopt te Lemmer op 9 januari 1774, dochter van Egbert Teyes en Renske Gosses. Reynsk Gosses was een Hottinga, gedoopt op 2 mei 1737, dochter van Gosse Jouckes, boer te Eesterga, en Aleyt Willems.

Egbert Teyes is een zoon van Teye Dircks en Egbertje Egberts (zie 40 – 41)

Met deze erfenis was Hendrik niet langer knecht, hier begon zijn leven als boer te Eesterga. Hij trouwde, 38 jaar oud, op 4 november 1838 met Djoeke Jans Spijkerman, dienstmeid wonende te Eesterga, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Jan Hendriks Spijkerman, arbeider, en Geesje Lucas.  

18.3.  Timen Hendriks, gedoopt op 25 oktober 1764, peter: Joannes Ipens.

18.4.  Rultjen Hendriks, gedoopt op 2 november 1770, meter: Afke Timens. Zie 9.


19Jantje Johannes, geboortedatum onbekend. Zij trouwde op 31 januari 1759 te Lemmer met Hendrik Tiemens. Zij is een halfzus van Yme en Jacob Jans Kuiper, Yme is geboren omstreeks 1752 en Jacob is r.k. gedoopt te Lemmer op 23 december 1748, zoon van Jan Jacobs en Janke Nolkes, peter: oom Yme Jacobs. Jan Jacobs en Janke Nolkes zijn getrouwd in 1745 te Sloten, de woonplaats van Janke, Jan Jacobs was afkomstig van Lemmer. Janke Nolkes trouwde (1) in 1735 te Sloten met Jan Feites. Jantje Johannes kan een dochter zijn uit dat huwelijk. Van Jan Jacobs, gedoopt Johannes (1723), zoon van Jacob Jans en Antje Ymes, is geen eerder huwelijk gevonden, wat echter niet wegneemt dat Jantje wel zijn dochter zou kunnen zijn. De familie van Jan Jacobs in Lemmer gebruikt vanaf omstreeks 1770 de achternaam Cuper.

Jantje is bij de quotisatie in 1749 de oudste van de 2 kinderen.

  • Tiemen Hendriks en Jantje Johannes zijn ook voorouders van de Lemster families de Jager, Bosma en van Schoot. Deze nakomelingen worden vermeld in bijlage 1. Parenteel Tiemen Hendriks & Jantje Jans.

20.Durk Teijes, r.k.  gedoopt te Joure op 28 februari 1730, zoon van Teye Dircks en Egbertje Egberts, meter: Popke Meintes. Durk is overleden te Wijckel op 23 december 1804. Uit zijn huwelijk met Sjoerdje Cornelis de volgende kinderen, r.k. gedoopt te Bakhuizen/Balk:

20.1.  Teije Durks de Boer, geboren + 1765 te Wyckel,  zie 10

20.2.  Cornelis, geboren te Wijckel, gedoopt op 13 juni 1768.

20.3.  Pieter Durks de Boer, geboren te Wijckel, gedoopt te Balk op 23 april 1771, overleden te Workum op 17 november 1846. Beroep: boer.  Hij trouwde in 1797 te Workum met Reinskje Tjeerds Buwalda.

20.4.  Egbert Durks (Oud)Hornstra, geboren te Wijckel, gedoopt op 15 november 1774 te Balk. Hij trouwde op 18 november 1810 r.k. te Balk met Trijntje Meinderts, eveneens afkomstig van Wijckel, zij is overleden op 10 september 1811, 36 jaar oud. Egbert, boer te Wijckel,  trouwde (2) op 25 november 1813, 38 jaar oud, te Langweer met de 56-jarige Imkje Meyes Rijpkema, dochter van Meye Tjitskes Rijpkema en Hylkje Cornelis. Imkje is overleden te Wijckel in 1829, Egbert is overleden te Follega in 1858, 83 jaar oud. In zijn overlijdensakte zijn de namen van zijn moeder en van zijn overleden echtgenote verwisseld. Egbert had geen kinderen.

20.5.  Antje, geboren te Wijckel, gedoopt (overleden) te Balk op 25 oktober 1778.


21.  Sjoerdje Cornelis, (Siurtke) r.k. gedoopt te Bakhuizen op 25 november 1737, dochter van Cornelis Johannes en Yb (Iepkje) Cornelis. Sjoerdje is overleden vóór 1804.


22.Jacob Gerrits van der Hoff, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt op 31 mei 1759 te Bakhuizen, zoon van Gerrit Lammerts en Aatje Lieuwes. Overleden te Oudemirdum op 9 mei 1831, weduwnaar, 71 jaar oud. Beroep: boer, landbouwer.  Hij trouwde op 18 juli 1785 te Bakhuizen met Harmke Lammerts. Kinderen uit dat huwelijk, r.k. gedoopt te Bakhuizen:

22.1.  Ath, geboren in Huiteburen, Oudemirdum, gedoopt op 5 september 1785, overleden voor januari 1787.

22.2.  Attje (Aat) Jacobs van der Hoff, geboren januari 1787 te Oudemirdum,  zie 11.

22.3.  Gerrit Jacobs van der Hoff, gedoopt op 15 juni 1788, overleden te Oudemirdum op 10 maart 1741. Hij trouwde met Pietje Hessels Bouma.

22.4.  Geertje Jacobs van der Hoff, gedoopt op 13 januari 1790, overleden op 12 mei 1829 te Mirns, 39 jaar oud. Zij trouwde met Johannes Harmens Bergman.

22.5.  Lambert, gedoopt 8 juli 1792, overleden te Oudemirdum 26 januari 1809, 17 jaar oud.

22.6.  Wiebe Jacobs van der Hoff, gedoopt op 17 april 1794, overleden te Oudemirdum op 4 oktober 1826, 32 jaar oud, ongehuwd, beroep: landbouwer.

22.7.  Bernardus Jacobs van der Hoff,  (Berend) gedoopt op 6 oktober 1795, overleden op 23 januari 1865 te Hemelum. Hij trouwde met Piertje Meines van der Sluis.

22.8.  Johannes, gedoopt op 18 november 1797, overleden voor de naamsaanneming in 1811.

22.9.  Akke Jacobs van der Hoff, gedoopt op 6 november 1799. Zij trouwde met Johannes Harmens Bergsma, weduwnaar van haar zus Geertje.

22.10.  Tjitse Jacobs van der Hoff, gedoopt op 25 februari 1802, overleden te Follega op 11 december 1857, 53 jaar oud, ongehuwd en zonder beroep.

22.11.  Lieuwe Jacobs van der Hoff, gedoopt op 31 december 1803, overleden te Sloten op 12 oktober 1884, 80 jaar oud, gehuwd, beroep landbouwer te Sloten. Hij trouwde met Jantje Harmens Huizinga.

Kinderen uit dit huwelijk: zie bijlage 2.


23.Harmke Lammerts Roodhof, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 23 juli 1761, dochter van Lammert Berends en Geertje Reins. Overleden op 8 juni 1822, 62 jaar oud.

  • Jacob Gerrits van der Hoff en Harmke Lammerts zijn ook voorouders van de Lemster families van der Hoff en HuitemaDeze nakomelingen worden vermeld in bijlage 2. Parenteel Jacob Gerrits van der Hoff & Harmke Lammerts

24.Cobus Annes Hollander, r.k. gedoopt te Makkum op 1 november 1741, zoon van Anne Hendriks en Marijke Cobus. Overleden te St. Nicolaasga op 6 oktober 1826, 84 jaar oud, weduwnaar. Hij trouwde te St. Nicolaasga op 2 mei 1768 met Janke Teyes. Kinderen uit dit huwelijk, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

24.1. Marijke, gedoopt op 9 februari 1771, aanwezig: Stientje. Overleden te Oudega als Marijke Kobus op 4 juli 1829, 57 jaar oud, gehuwd. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 7 september 1797 met Jan Claeses. Jan was winkelier te Oudega. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

24.2. Anne, gedoopt op 20 september 1772, aanwezig Claes Claeses

24.3. Teye Cobus Tinga, gedoopt te St. Nicolaasga op 26 februari 1775,  zie 12. 

24.4. Anne, gedoopt op 4 december 1776, aanwezig: Egbert Teyes.

24.5. Anne, gedoopt op 7 november 1778, aanwezig: Hinke Claeses

24.6. Egbertje, gedoopt op 15 juli 1784, aanwezig: Durk Teyes. Egbertje Jacobus Hollander is overleden op 11 september 1843, 59 jaar oud, weduwe. Zij trouwde op 12 oktober 1806 te St. Nicolaasga met Meye Tjitskes Rijpkema, zoon van Tjitske Meyes Rijpkema en Froukje Epkes. Meye is boer te Doniaga.


25.Janke Teyes, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 24 april 1747, dochter van Teye Dirks en Egbertje Egberts. Vermoedelijk overleden in 1809.

  • Cobus Annes Hollander en Janke Teyes zijn ook voorouders van de Lemster families Bosma, Beljon, en ook van Asma. Deze nakomelingen worden vermeld in bijlage 3. Parenteel Cobus Annes Hollander & Janke Teyes

26.Yde Bruins, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 30 oktober 1734, overleden te St. Nicolaasga op 22 juni 1792. Zoon van Bruyn Johannes en Sjouk Ydes. Hij trouwde op 5 oktober 1767 te St. Nicolaasga met Fenne Gerrits, getuigen hierbij waren Lolke Harms en Albert Jois. De kinderen van Yde en Fenne werden r.k. gedoopt te St. Nicolaasga, dat zijn:

26.1.  Jeltje, gedoopt op 12 juni 1768, meter: Jeltje Gerrits. Jeltje Ydes Agricola is overleden op 23 mei 1827, 60 jaar oud. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 12 november 1797 met Wietze Jan (Potiek)

Kinderen uit dit huwelijk: Yde (1799), Jan (1800), Afke (1802), Hielke (1805) en Joannes (1808).

26.2.  Sjouk, gedoopt te St. Nicolaasga op 7 maart 1770, meter: Sjouk Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 31 december 1827. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 11 mei 1793 met Lykle Harmens, afkomstig van Haskerhorne. Zij kregen 9 kinderen.

26.3.  Bruen, gedoopt te St. Nicolaasga op 6 december 1771, peter: Bruen Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 21 oktober 1842, 70 jaar oud. Bruin was boer te St. Nicolaasga. Hij trouwde op 7 mei 1812 met de 36-jarige Wikjen Willems Hollander, dochter van Willem Kobus en Aaltje Jacobs. Wikjen is overleden op 29 maart 1852, 76 jaar oud, weduwe, beroep boerin. Bruin en Wikje kregen 2 kinderen.

26.4.  Gerrit, r.k.. gedoopt te St. Nicolaasga op 5 juli 1773, meter : Akke Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 13 november 1849, 76 jaar oud, weduwnaar. Beroep: arbeider, boer. Gerrit trouwde op 14 mei 1801 te St Nicolaasga met Jantje Lubberts, geboren te Eesterga, r.k. gedoopt te Lemmer op 25 juni 1775, dochter van Lubbert Joannis en Engel Jans. Jantje is overleden te St. Nicolaasga op 11 mei 1844, 69 jaar oud. Zij kregen 9 kinderen.

26.5.  Isjen Ydes Agricola, gedoopt op 24 september 1776,  zie 13.

26.6.  Johanneske, gedoopt te St. Nicolaasga op 9 oktober 1778, meter: Grietje Wierds. Overleden te St. Nicolaasga op 15 maart 1829, 49 jaar oud. Zij trouwde op 1 januari 1808 in de r.k. kerk te Joure met Wiepke Wietses, in Joure worden ook 2 kinderen gedoopt, zoon Yde op 27 april 1809 en dochter Durkje op 30 december 1810. Durkje woont in Oosterzee als zij op 7 december 1834 trouwt met Klaas Jelles Kelder, boereknecht te Oosterzee, geboren te Wolvega, zoon van Jelle Klazen Kelder en Geertjen Idzes Swier. Ten tijde van dat huwelijk is Wiepke Wietzes de Haan schipper met een thuisadres in Zaandam. Durkje en Klaas krijgen in Oosterzee 3 kinderen: Jelle Kelder (1833), Wiepke Kelder (1834) en Geertje Kelder (1841).

26.7.  Saake, gedoopt te St. Nicolaasga op 12 februari 1781, peter: Wiebe Wierds. Overleden te St. Nicolaasga op 20 september 1859, 78 jaar oud. Beroep: arbeider, later herbergier te Oudeschoot. Hij trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 24 april 1803 met Sibbeltje Claeses. Sibbeltje Klazes de Boer is overleden te St Nicolaasga op 29 april 1840, 59 jaar oud. Saake trouwde (2) 63 jaar oud op 26 mei 1844 met de 46-jarige Trientje Sjoerds Pot, dienstmeid te Joure, dochter van Sjoerd Mintjes Pot en Hielkje Sakes Veltman.

Saake laat in 1811 de familienaam Agricola niet registreren, dat hoefde ook niet want de familie had die achternaam al veel eerder, die was alleen in ongebruik geraakt. Bij de geboorteaangifte van de eerste twee kinderen na 1811 laat hij die niet inschrijven met de achternaam Agricola maar in plaats daarvan Landbouwer. Saake en Sibbeltje kregen 7 kinderen.

26.8.  Johannes, gedoopt te St. Nicolaasga op 1 april 1785, peter: Bruen Bruens. Verder geen gegevens. Waarschijnlijk is hij overleden vóór 1811.


27.Fenne Gerrits, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 31 januari 1739, dochter van Gerrit Harmens en Jeltje Rennerts. Overleden in Doniawerstal op 29 oktober 1809. Moeder van Isjen Ydes Agricola, zie 13.

  • Yde Bruins en Fenne Gerrits zijn ook voorouders van de Lemster families Nijholt, Wierdsma, en ook Agricola. Deze nakomelingen worden vermeld in bijlage 4. Parenteel Yde Bruins & Fenne Gerrits

28.Paulus Klazes Hagedoorn, geboren omstreeks 1739, in zijn overlijdensakte staat dat hij geboren is te Sloten, hij staat echter niet ingeschreven in de doopboeken van Sloten of Gaasterland. Paulus is 87 jaar oud overleden op 6 augustus 1826 te Sloten, hij woonde in Heeg. In de overlijdensakte worden zijn ouders niet vermeld. Paulus was scheepstimmerman. In december 1818 verkoopt hij zijn scheepstimmerhelling en bijbehorende huizen aan het Var te Heeg. Hij trouwde r.k. te Heeg op 13 mei 1770 met Uilk Huites. Uit dit huwelijk de te Heeg r.k. gedoopte kinderen:

28.1.  Klaas Paulus Hagedoorn, gedoopt 2 november 1771, aanwezig: Klaas Klazes. Zie 14.

28.2.  Hoite, gedoopt te Heeg op 7 september 1773, aanwezig: Klaas Hoytes.

28.3.  Teedske, gedoopt te Heeg op 30 september 1774, aanwezig: Joost Hoytes.

28.4.  Teedske, gedoopt te Heeg op 23 februari 1776, aanwezig: Joost Hoytes.

28.5.  Teedske, gedoopt te Heeg op 26 maart 1777, aanwezig: Klaas Hoytes. Zij trouwde op 8 mei 1803 te Heeg met Sietze Hielkes uit Heeg. Sietze neemt de achternaam Veldman aan.

Kinderen uit dit huwelijk: Hoite (1804), Aafke (1806), Paulus (1809), Ulck en Hielke (1811).

28.6.  Heute, gedoopt te Heeg op 25 november 1778, aanwezig: Joost Hoytes.


29.Uilkjen Huites, dochter van Hoyte Klazes en Taetske Sybes. In haar overlijdensakte staat dat zij is geboren te Heeg op 24 augustus 1741. De r.k. doopboeken van Heeg beginnen met het jaar 1747, van haar doop dus geen registratie en geen informatie over ouders, deze worden in haar overlijdensakte ook niet genoemd. Onderstaande memorie van successie maakt wel duidelijk uit welke familie Uilkje komt. Uilkje is overleden te Heeg op 20 november 1818, 77 jaar oud. Uilkje is de moeder van Klaas Paulus Hagedoorn, Zie 14.


30.  Arjen Karstes, geboren te Tjerkwerd, r.k. gedoopt te Blauwhuis op 26 februari 1748, zoon van Karst Hilkes en Attien (Aatje) Riemers. Overleden te Folsgare op 23 juni 1795. Hij trouwde op 27 mei 1770 te Folsgare met Johanna Jacobs.

Uit dit huwelijk de te Folsgare geboren kinderen: Jacobus (1771), Petrus (1772), Matthias (1776), Attie (1777), Cecilia (1779), Kerst (1785) en Intje Ariens, geboren te Folsgare op 26 oktober 1774, zie 15. 


31.  Johanna Jakobs, geboren te Folsgare, r.k. gedoopt te Roodhuis op 29 augustus 1745, dochter van Jacob Piers en Entje Oenes. Overleden op 12 januari 1803, weduwe. Moeder van Intje Ariens, zie 15.