Bijlage 4 Yde Bruins & Fenne Gerrits

Parenteel van Yde Bruins & Fenne Gerrits in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 26 en 27


1Yde Bruins, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 30 oktober 1734, overleden te St. Nicolaasga op 22 juni 1792. Zoon van Bruyn Johannes en Sjouk Ydes. Hij trouwde op 5 oktober 1767 te St. Nicolaasga met Fenne Gerrits, getuigen hierbij waren Lolke Harms en Albert Jois. Fenne Gerrits werd r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 31 januari 1739, dochter van Gerrit Harmens en Jeltje Rennerts. Overleden in Doniawerstal op 29 oktober 1809.

De kinderen van Yde en Fenne werden r.k. gedoopt te St. Nicolaasga, dat zijn:

1. Jeltje, gedoopt op 12 juni 1768, meter: Jeltje Gerrits. Jeltje Ydes Agricola is overleden op 23 mei 1827, 60 jaar oud. Zij trouwde te St, Nicolaasga op 12 november 1797 met Wietze Jan (Potiek)

Kinderen uit dit huwelijk: Yde (1799), Jan (1800), Afke (1802), Hielke (1805) en Joannes (1808). Dochter Afke trouwde in 1837 met Douwe Siebes Zwaga, zoon van Siebe Douwes Zwaga en Tietje Jacobs Hornstra. Zoon Joannes trouwde in 1834 met Sjurtje Teyes de Boer, dochter van Teye Durks de Boer en Aat Jacobs van de Hoff.

2. Sjouk, gedoopt te St. Nicolaasga op 7 maart 1770, zie 1.2.

3. Bruen, gedoopt te St. Nicolaasga op 6 december 1771, zie 1.3.

4. Gerrit, r.k.. gedoopt te St. Nicolaasga op 5 juli 1773, zie 1.4.

5Isjen Ydes Agricola, gedoopt op 24 september 1776, zij is voorouder 13 in de kwartierstaat van Tiemen Bouwhuis.

6. Johanneske, gedoopt te St. Nicolaasga op 9 oktober 1778, meter: Grietje Wierds. Overleden te St. Nicolaasga op 15 maart 1829, 49 jaar oud. Zij trouwde op 1 januari 1808 in de r.k. kerk te Joure met Wiepke Wietses, in Joure worden ook 2 kinderen gedoopt: zoon Yde op 27 april 1809 en dochter Durkje op 30 december 1810. Durkje woont in Oosterzee als zij op 7 december 1834 trouwt met Klaas Jelles Kelder, boereknecht te Oosterzee, geboren te Wolvega, zoon van Jelle Klazen Kelder en Geertjen Idzes Swier. Ten tijde van dat huwelijk is Wiepke Wietzes de Haan schipper met een thuisadres in Zaandam.

Durkje en Klaas krijgen in Oosterzee 3 kinderen: Jelle Kelder (1833), Wiepke Kelder (1834) en Geertje Kelder (1841).

7. Saake, gedoopt te St. Nicolaasga op 12 februari 1781, zie 1.7.

8. Johannes, gedoopt te St. Nicolaasga op 1 april 1785, peter: Bruen Bruens. Verder geen gegevens. Waarschijnlijk is hij overleden vóór 1811.


1.2.  Sjouk Agricola, gedoopt te St. Nicolaasga op 7 maart 1770, dochter van Yde Bruins en Fenne Gerrits, meter: Sjouk Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 31 december 1827. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 11 mei 1793 met Lykle Harmens, afkomstig van Haskerhorne.

Zij kregen 9 kinderen:

1. Yde Lykles Nijholt, gedoopt te St. Nicolaasga op 7 juni 1794, peter: Bruen Ydes. Overleden 15 september 1872 te St.Nicolaasga.

Uit zijn 1e huwelijk met Aafke Hessels Vogelvanger de kinderen: Sjoukje (1820), Johanneske (1821), Lylke (1823), Jeltje (1824), Trijntje (1828), Hessel (1830), Auke (1813) en Grietje (1833). 

Uit zijn 2e huwelijk met Marijke Hendriks Spoelstra de kinderen: Jan (1838) en Afke (1840)

2. Fokeltje Lykles Nijholt, gedoopt te St. Nicolaasga op 23 april 1796, overleden te Sloten op 12 februari 1873. Zij trouwde op 29 mei 1829 met Albert Hessels Vogelvanger, kuiper, zoon van Hessel Gerkes Vogelvanger en Johanneske Aukes.

Uit dit huwelijk 2 dochters: Johanneske, geboren te Sloten in 1831, en Sjoukje, geboren te Follega in 1834. Sjoukje trouwde met Meye Tjebbes Bosma, voor hun kinderen zie bijlage 3. 

3. Harmen Lykles Nijholtgeboren in Kolderwolde, gedoopt te Balk op 21 januari 1798, overleden te St. Nicolaasga op 5 februari 1874. Beroep koemelker.  Hij trouwde op 9 mei 1828 in Langweer met Tryntje Jans Nijmeyer, r.k. gedoopt te Lemmer, dochter van Jan Alten Nijmeyer en Lolkjen Wijtzes.

Kinderen van Harmen en Trijntje: Lolkje (1830), Sjoukje (1834), Lykle (1838, zie ook bijlage 7, onder 1.2.6.2. , kind 4) en Jan (1842).

4. Michiel Lykles Nijholt, geboren te Kolderwolde, gedoopt te Balk op 27 december 1799, overleden op 4 juni 1839 in St.Nicolaasga. Beroep: boereknecht. Hij trouwde op 4 mei 1832 in Doniawerstal met Akke Dirks Overmeer, dochter van Durk Ages Overmeer en Sibbeltje Wopkes.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, geboren te St. Nicolaasga: Jantje (1833) en Sjoukje (1837).

5. Johannes Lykles Nijholtgeboren te Kolderwolde, zie 1.2.5.  

6. Sjoerd Lykles Nijholt, geboren te Oudega, r.k. gedoopt te Balk op 20 september 1804, overleden te St. Nicolaasga op 3 oktober 1863. Beroep: dagloner. Sjoerd trouwde op 13 mei 1836 met Marijke Jetzes Bosman, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Jetze Harmens Bosman en Jetske Martens van der Woning.

Uit dit huwelijk de volgende te St. Nicolaasga geboren kinderen: Jetske (1837), Sjoukje (1839), Martentje (1842), Lykle (1845), Jetze (1848), Wybigje (1851) en Antje (1856)

7. Meinte Lykles Nijholt, geboren te Workum, r.k. gedoopt op 8 december 1806. Meinte woonde te Idsega, was 41 jaar oud en arbeider toen hij op 20 mei 1848 trouwde met de 31-jarige in Lemmer geboren Rinske Annes de Lange, dochter van Anne de Lange en Afke Sybrens Molenaar.

Uit dit huwelijk een levenloos geboren tweeling in 1849, Afke (1853) en Sjoukje (1857, overl. 27 dagen oud). Drie maanden na de geboorte van Sjoukje is Rinske overleden te Heeg, 40 jaar oud. Dochter Afke trouwde in 1881 met Douwe Walta, boereknecht te Greonterp, zoon van Jarig Douwes Walta en Baukje Symons Adema.

8. Wiebe Lykles Nijholt, r.k. gedoopt te St Nicolaasga op 1 december 1809, overleden te Bolsward op 3 mei 1845, 37 jaar oud. Beroep: boereknecht. Hij trouwde op 11 mei 1843 met Reinskje Buddes Koopmans, geboren te Nijega, dochter van Budde Jittes Koopmans en Aafke Willems Bosma.

Uit dit huwelijk een zoon Bruno (1844).

9. Bruin Lykles Nijholt, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 16 maart 1812, overleden te St. Nicolaasga op 17 februari 1643, 30 jaar oud, ongehuwd. Zijn beroep was kleermaker.


1.3.  Bruen, gedoopt te St. Nicolaasga op 6 december 1771, zoon van Yde Bruins en Fenne Gerrits, peter: Bruen Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 21 oktober 1842, 70 jaar oud. Bruin was boer te St. Nicolaasga. Hij trouwde op 7 mei 1812 met de 36-jarige Wikjen Willems Hollander, dochter van Willem Kobus en Aaltje Jacobs. Wikjen is overleden op 29 maart 1852, 76 jaar oud, weduwe, beroep boerin.

Bruin en Wikje kregen 2 kinderen:

1. Aaltje Agricola, geboren op 18 mei 1816, overleden op 7 juli 1826, 10 jaar oud.

2. Yde Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 30 mei 1819, overleden te St Nicolaasga op 17 februari 1845, 25 jaar oud. Beroep: boer. Hij trouwde 24 jaar oud op 10 juni 1843 met Beitske Wiebes Hettinga, geboren in Teroele, dochter van Wiebe Reins Hettinga, boer, en Antje Johannes Zwaga.

Uit dit huwelijk werd een paar weken voor het overlijden van vader Yde een zoon geboren:


1.3.2.1.  Bruin Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 31 januari 1845, overleden te St. Nicolaasga op 1 november 1929, 84 jaar oud. Beroep: veehouder. Hij trouwde op 23 oktober 1874 met Geertje Bouwhuis, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Egbert Eelkes Bouwhuis en Lijsbert Jittes Feenstra.

Kinderen van Bruin en Geertje zijn: Beitske (1875), Egbertus (1877), Yde (1879), Yde Benedictus (1882), Elisabeth (1883).  


1.4.  Gerrit, r.k.. gedoopt te St. Nicolaasga op 5 juli 1773, zoon van Yde Bruins en Fenne Gerrits, meter : Akke Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 13 november 1849, 76 jaar oud, weduwnaar. Beroep: arbeider, boer. Gerrit trouwde op 14 mei 1801 te St Nicolaasga met Jantje Lubberts, geboren te Eesterga, r.k. gedoopt te Lemmer op 25 juni 1775, dochter van Lubbert Joannis en Engel Jans. Jantje is overleden te St. Nicolaasga op 11 mei 1844, 69 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Jantje, allen r.k. gedoopt te St. Nicolaasga, zijn:

1. Fenne Gerrits Agricola, gedoopt op 18 maart 1802, overleden te st. Nicolaasga op 23 juli 1829, ongehuwd. Beroep: boeredienstmaagd.

2. Lubbert Gerrits Agricola, gedoopt op 17 juni 1803, zie 1.4.2. 

3. Yde Gerrits Agricola, gedoopt op 4 oktober 1805, overleden te St. Nicolaasga op 14 maart 1826, 20 jaar oud. Beroep: boereknecht.

4. Engeltje Gerrits Agricola, gedoopt op 27 februari 1807, overleden te St. Nicolaasga op 20 januari 1829, 21 jaar oud. Beroep: dienstmaagd.

5. Johannes Gerrits Agricola, gedoopt op 30 juni 1808, overleden te St. Nicolaasga op 28 mei 1831, 22 jaar oud, beroep: boereknecht.

6. Joseph Gerrits Agricola, gedoopt op 24 februari 1810, overleden te St. Nicolaasga op 10 maart 1867, 57 jaar oud, ongehuwd. Beroep: koopman.

7. Pieter Gerrits Agricola, gedoopt op 13 maart 1812, overleden te Nijega op 24 januari 1892, 79 jaar oud, weduwnaar. Zijn beroep was arbeider. Pieter trouwde 43 jaar oud met de 42-jarige Berber Buddes Koopmans, geboren te Ouwster Nijega, dochter van Budde Ittes Koopmans en Aafke Willems Bosma.

Uit dit huwelijk 2 kinderen: Gerrit (1856) en Afke (1858-1859)

8. Trijntje Gerrits Agricola, gedoopt op 4 oktober 1814, overleden te St. Nicolaasga op 1 augustus 1826, 12 jaar oud.

9. Teye Agricola, geboren 27 november 1817, overleden op 27 november 1817, 7 dagen oud.

naamsaanneming 1811 Langweer, deel 1 folio 16 verso Agricola, Gerrit Ydes, St. Nicolaasga. Kinderen: Lubbert 8, Ide 6, Johannes 3, Joseph 1, Finnae 9, Engeltje 4


1.7.  Saake, gedoopt te St. Nicolaasga op 12 februari 1781, zoon van Yde Bruins en Fenne Gerrits, peter: Wiebe Wierds. Overleden te St. Nicolaasga op 20 september 1859, 78 jaar oud. Beroep: arbeider, later herbergier te Oudeschoot. Hij trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 24 april 1803 met Sibbeltje Claeses, dochter van Klaas Klazes en Hinke Roelofs. Sibbeltje Klazes de Boer is overleden te St Nicolaasga op 29 april 1840, 59 jaar oud. Saake trouwde (2) 63 jaar oud op 26 mei 1844 met de 46-jarige Trientje Sjoerds Pot, dienstmeid te Joure, dochter van Sjoerd Mintjes Pot en Hielkje Sakes Veltman.

Sake laat in 1811 de familienaam Agricola niet registreren, dat hoefde ook niet want de familie had die achternaam al veel eerder, die was alleen in ongebruik geraakt. Bij de geboorteaangifte van de eerste twee kinderen na 1811 laat hij die niet inschrijven met de achternaam Agricola maar in plaats daarvan Landbouwer.

Kinderen van Saake en Sibbeltje:

1. Hinke, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 15 februari 1804, zie 1.7.1.  

2. Yde, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 19 november 1805, zie 1.7.2.  

3. Fenne, r,k, gedoopt te St. Nicolaasga op 31 maart 1808, zie 1.7.3.  

4. Claas, r.k. gedoopt te Joure op 14 november 1810, overleden als Klaas Sakes Landbouwer op 3 februari 1813, 2 jaar oud.

5. Klaaske Landbouwer, geboren 5 oktober 1813, overleden te Westhem op 11 januari 1883, 69 jaar oud. Zij trouwde als Klaaske Agricola, 34 jaar oud, met de 26-jarige Romke Piers Huitema, schipper, geboren te Woudsend, zoon van Pier Romkes Huitema en Ytje Ages de Boer.

Uit dit huwelijk de kinderen: Trijntje (1849), Pier (1851), Ytje (1852), Pier (1854), Sibbeltje (1856) en Sibbeltje (1859).  Dochter Trijntje trouwde in 1873 met Yme Symensma, geboren te Westhem, zoon van Symen Thomas Symensma en Trijntje Joukes Bouma. Dochter Ytje trouwde in 1878 met Douwe van den Berg, geboren te Parrega, zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukje Sjoerds Obbema.

Teye Landbouwer, geboren te Joure op 26 mei 1819, zie 1.7.6.  

Catharina (Trijntje) Agricola, geboren te Oudeschoot op 1 februari 1822. Beroep: dienstmeid. Overleden te Goingarijp op 15 juli 1844, 22 jaar oud, ongehuwd.


1.2.5.  Johannes Lykles Nijholtgeboren te Kolderwolde, gedoopt te Balk op 12 mei 1802, zoon van Lykle Harmens en Sjouk Ydes, overleden te St. Nicolaasga op 3 november 1881, 79 jaar oud. Beroep: arbeider, dagloner, wegwerker. Hij trouwde op 8 juni 1827 met Ynske Jelles Bosma, dochter van Jelle Harmens Bosma en Barber Gosses van der Heide.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1. Antje Johannes Nijholt, geboren te St. Nicolaasga op 1 mei 1828, overleden in 1918 in Twello, 90 jaar oud. Zij trouwde op 25 mei 1860 te St.Nicolaasga met Andries Lubberts de Lange, boereknecht, geboren te Eesterga, zoon van Lubbert Andries de Lange en Wietske Siebrens Molenaar. Andries is overleden op 22 juni 1896 in Doniawerstal, 77 jaar oud.

Zij kregen te St. Nicolaasga 6 kinderen: Lubbert (1862), Johannes (1863), Siebren (1865), Ynske (1868), Wietske (1870) en Ynskjen (1872).

2. Sjoukje Johannes Nijholt, geboren te St. Nicolaasga op 7 februari 1830, overleden op 6 februari 1920 in Oosterwierum, 89 jaar oud. Zij trouwde op 13 augustus 1853 in Baarderadeel met Bauke Lieuwes Palstra, arbeider, geboren te Wirdum, zoon van Lieuwe Tietes Palstra en Ymkjen Hessels Jorna.

Uit dit huwelijk 5 kinderen: Ymkjen (1855), Ynskjen (1858), Riemke (1867), Sybren (1871) en Hessel (1876).

3. Berber Johannes Nijholt, geboren te St. Nicolaasga op 4 mei 1832, overleden op 30 juni 1908 te St. Nicolaasga. Zij trouwde op 3 februari 1866 met Luitzen Dooper, landbouwer in de Hommerts, zoon van Johannes Jacobs Dooper en Jeltje Jans Dijkstra, vader van Jeltje (1840), Pieter (1841-1841), Hylkje (1842-1843), Hylkje (1844-1853), Johannes (1845), Rinske (1846), Janke (1847-1847), Pieter (1848), Holkjen (1849), Meindert (1851-1854), Janke (1853), hij is weduwnaar van Froukje Pieters Zwart.

Uit het huwelijk met Berber een zoon: Meindert Dooper, geboren 27 december 1866. Luitzen Dooper is overleden op 26 maart 1867, 52 jaar oud. Zoontje Meindert is overleden op 19 april 1867, 3 maanden oud.

Berber trouwde (2) op 5 november 1868 in St.Nicolaasga met Tjitske Wiebes Rijpkema, van boerenbedrijf in Teroele, zoon van Wybe Tjitskes Rijpkema en Wijntjen Lolkes Zwaga. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4. Lykeltje Johannes Nijholt, geboren te St. Nicolaasga op 25 januari 1834, overleden te St. Nicolaasga op 3 februari 1914, 80 jaar oud. Zij trouwde (1) op 23 januari 1864 in Doniawerstal met Egbert Gerrits Bouwhuis, geboren te St.Nicolaasga, zoon van Gerrit Egberts Bouwhuis en Ymkje Folkerts Jellesma. Beroep: timmerman. Egbert is overleden op 17 oktober 1867, 39 jaar oud.

Uit het 1e huwelijk 2 kinderen. Lykeltje trouwde (2) op 21 november 1873 met Gerke van der Meulen, aannemer te Greonterp.

1. Gerrit Bouwhuis, geboren 22 november 1865, beroep: timmerman, te St. Nicolaasga. Hij trouwde op 21 mei 1892 met Sibbeltje Asma, geboren te Scharl, dochter van Jelle Johannes Asma en Tietje Douwes Zwaga.

2. Ynskje Bouwhuis, geboren 27 mei 1867, overleden 27 september 1867, 4 maanden oud.

5. Afke Johannes Nijholt, geboren te St, Nicolaasga op 28 oktober 1835 te St.Nicolaasga, overleden op 16 maart 1911, 75 jaar oud. Zij trouwde met Teye Tiemens Bosma, zoon van Tiemen Egberts Bosma en Harmke Teyes de Boer.  

6. Jantje Johannes Nijholtgeboren te St. Nicolaasga op 17 december 1837. Jantje, arbeidster, trouwde op 26 november 1863 te Kuinre met Laas Geerts Doedel, arbeider, geboren te Kuinre, zoon van Geert Doedel en Susanna Lazes ter Velde. Susanna Lazes ter Velde werd r.k. gedoopt te Lemmer op 8 november 1787, dochter van Laas Fokkes en Trijntje Gerrits ter Velde.

Laas doet in 1867 aangifte van de in St. Nicolaasga geboren zoon Gerrit Doedel, Laas Geerts Doedel is dan schipper, hun woonadres is in de Kuinre.

7. Jelle Johannes Nijholt, geboren te St. Nicolaasga op 7 november 1839, zie 1.2.5.7.  

8. Migchiel Nijholt, geboren te St. Nicolaasga op 5 maart 1842, overleden op 3 november 1932, 90 jaar oud. Beroep: dagloner. Hij trouwde op 18 november 1871 met de 33-jarige Elisabeth Maria Kroeze, geboren te Steenwijkerwold, dochter van Willem Kroeze en Maria Bolkenstein.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, geboren te Oldeouwer: Johannes (1873), Maria (1876), Willem (1878) en Ynze (1882).

9. Lykle Nijholt, geboren te St. Nicolaasga op 24 oktober 1844. Beroep: dagloner.  Hij trouwde (1) op 16 mei 1873 met Grietje Postma, geboren te Oosterwierum, dochter van Sjoerd Johannes Postma en Trijntje Sjoekes de Jong.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, geboren te St. Nicolaasga: Johannes (1874) en Catharina ( 1876).

Op 21 maart 1879 is Grietje Postma overleden. Lykle trouwde (2), 36 jaar oud, op 13 mei 1881 met de 33-jarige IJfke Rijpkema, naaister, geboren te Woudsend, dochter van Hylke Klazes Rijpkema, timmermansknecht, en Ybeltje Reins Rijnja.

Uit dit huwelijk de kinderen: Ynskje (1882), Klaas (1883), Ynskje (1885), tweeling Ybeltje en Hylke (1887) en Jelle (juni 1889).

Op 13 december 1889 is Lykle overleden, 45 jaar oud. Een week later op 20 december is ook IJfke overleden, 41 jaar oud. Op 7 januari 1890 stierf Jelle, 7 maanden oud. En vervolgens ook nog Ybeltje op 27 februari 1890, 2 jaar oud. Er heerste een ernstige griepepidemie in de winter van 1889-1890.

10. Siebigje Nijholt, geboren te St. Nicolaasga op 13 september 1847, overleden te St. Nicolaasga op 17 juli 1868, 20 jaar oud.


1.4.2.  Lubbert Gerrits Agricola, gedoopt op 17 juni 1803, zoon van Gerrit Ydes Agricola en Jantje Lubberts de Vries. Overleden te St. Nicolaasga op 4 februari 1879, 75 jaar oud, weduwnaar. Zijn beroep was: boereknecht, dagloner. Hij trouwde op 9 mei 1828 met Reinskje Reins Roodhof, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Rein Lammerts en Baukje Jelles.

Kinderen van Lubbert en Reinskje zijn:

1. Jantje Agricola, geboren te Sloten op 17 augustus 1829, overleden te Nijega op 12 januari 1899, 69 jaar oud. Zij, dienstmeid te Nijega, trouwde 43 jaar oud op 30 november 1872 met Franke Herder, dagloner, weduwnaar van Baukje Willems Dolstra, zoon van Heine Jacobs Herderen Romkje Jans de Haan. Uit dit huwelijk geen kinderen. Franke had uit zijn 1e huwelijk 8 kinderen. 

2. Akke Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 30 november 1830, overleden 10 weken oud.

3. Liekle Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 1 juli 1832, overleden te St. Nicolaasga op 12 maart 1917, 84 jaar oud. Beroep: boereknecht, arbeider. Hij trouwde op 7 mei 1864 met de 34-jarige Pietje Rijpkema, dienstmeid, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Epke Tjitskes Rijpkemaen Akke Meinderts de Ree.

Kinderen uit dit huwelijk: Lubbert (1865), Akke (1867), Lubbert (1871).

4. Finne Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 1 juli 1834, overleden te St. Nicolaasga op 5 maart 1915, 80 jaar oud. Zij, dienstmeid, trouwde 32 jaar oud op 18 mei 1867 met Beint Jans Resing, dagloner, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Jan Resing, wever, en Hiltje Beints de Boer.

Kinderen uit dit huwelijk: Lodewijk (1868), Reinskje (1871), Reinskje (1873), Hiltje (1876), Jan Lodewijk (1878).

5. Gerrit Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 4 september 1836. Beroep: koopman en slager. Overleden te St. Nicolaasga op 9 april 1895, 58 jaar oud. Hij trouwde 32 jaar oud op 20 mei 1869 met de 36-jarige Johanna Petrus Kuipers, naaister, geboren te Heerenveen, dochter van Petrus Jans Kuipers, timmermansknecht, en Marijke Gerrits Terra. Johanna werd 95 jaar oud, zij is overleden te Lemmer op 14 september 1928.

Uit dit huwelijk een dochter: Marijke Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 30 oktober 1874. Zij, naaister, trouwde 43 jaar oud op 7 juni 1918 met de 45-jarige Bernardus Beljon, timmerman, geboren te Lemmer, zoon van Johannes Beljon en Elisabeth Hulscher.

6.  Levenloos meisje, geboren 13 mei 1839.

7. Akke Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 18 mei 1840, zie 1.4.2.7.  

8. Baukje Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 3 november 1842, overleden te St. Nicolaasga op 17 april 1883, 40 jaar oud. Zij, naaister, trouwde 20 mei 1869 met Arnoldus Kok, boereknecht, geboren te Tjerkwerd, zoon van Johannes Arnoldus Kok en Stijntje Minnes Minnema.

Kinderen uit dit huwelijk: Reinskje (1871), Johannes (1876), Johannes (1882)

9. Trijntje Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 2 oktober 1845, overleden te St. Nicolaasga op 4 oktober 1849, 4 jaar oud.


1.7.1.  Hinke Agricola, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 15 februari 1804, dochter van Sake Ydes Agricola en Sibbeltje Klazes de Boer. Overleden te St. Nicolaasga op 17 maart 1882, 78 jaar oud. Zij, dienstmaagd, trouwde op 8 mei 1829 met Jan Jans van Asma, boereknecht te St. Nicolaasga, geboren te Follega, zoon van Jan Lubberts van Asma en Wietske Jans. Jan Jans van Asma was later winkelier te Nijega, arbeider te Oldeouwer en St. Nicolaasga, hij is overleden te St. Nicolaasga op 8 september 1885, 81 jaar oud.

Uit dit huwelijk de kinderen:

1. Johannes van Asma, geboren te St. Nicolaasga op 13 juni 1830. Beroep: arbeider. Hij trouwde op 9 mei 1857 met de 35-jarige Ymkje Epkes Rijpkema, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Epke Tjitskes Rijpkema en Akke Meinderts de Ree.

Uit dit huwelijk een zoon Jan van Asma geboren 20 januari 1862, dit jongetje is maar 4 weken oud geworden.

2. Sibbeltje van Asma, geboren te Nijega op 5 augustus 1832, overleden te St. Nicolaasga op 18 november 1893, 61 jaar oud, ongehuwd.

3. Wietske van Asma, geboren te Oldeouwer op 18 december 1834, overleden te St. Nicolaasga op 4 april 1887, 52 jaar oud, weduwe, beroep huishoudster. Wietske was 29 jaar oud en dienstmeid toen zij op 7 mei 1864 trouwde met de 39-jarige Wopke Aukes Aukes, mastmakersknecht, wonende te Heeg, geboren te Woudsend, zoon van Auke Jans Aukes en Froukje Wopkes Bekema.

Uit dit huwelijk 2 kinderen: Jan (1865) en Fronika (1868)

4. Sake van Asma, geboren te St. Nicolaasga op 31 maart 1837, overleden op 15 maart 1839, bijna 2 jaar oud.

5. Trijntje van Asma, geboren te St. Nicolaasga op 28 oktober 1839. Zij was doenstmeid te Workum toen zij op 10 mei 1868 te Workum trouwde met Sybren Huites Huitema, boereknecht wonende te Workum, geboren te Hieslum, zoon van Huite Tjerks Huitema en Sjuttje Sybrens Oostra.

Uit dit huwelijk de kinderen: Sjoerdje (1870), Jan (1873) en Hendrik (1877). Na de geboorte van de kinderen zijn zij verhuisd naar Bolsward.

6. Marijke van Asma, geboren te St. Nicolaasga op 6 april 1842, overleden te St. Nicolaasga op 7 oktober 1926, 84 jaar oud, ongehuwd.

7. Johanneske van Asma, geboren te St. Nicolaasga op 1 juni 1845, overleden te St. Nicolaasga op 26 mei 1863, 18 jaar oud. Beroep: naaister.


1.7.2. Yde Agicola, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 19 november 1805, zoon van Sake Ydes Agricola en Sibbeltje Klazes de Boer. Overleden te St. Nicolaasga op 9 oktober 1870, 64 jaar oud. Beroep: schipper. Hij is nog arbeider als hij op 15 november 1834 trouwt met Antje Jetzes Bosman, naaister, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Jetze Harmens Bosman, timmerman, en Jetske Martens van der Woning. Antje is overleden te St. Nicolaasga op 8 oktober 1858, 53 jaar oud.

Van de geboorte van hun kinderen werd aangifte gedaan te St. Nicolaasga.

1. Marten Agricola, geboren 23 oktober 1835, overleden te St. Nicolaasga op 15 september 1858, 23 jaar oud, ongehuwd. Beroep schippersknecht.

2. Jetze Agricola, geboren 1 april 1838, overleden te St. Nicolaasga op 5 juli 1867, 29 jaar oud. Beroep: schipper. Hij trouwde op 19 april 1863 met Johanneske Lubberts de Lange, naaister, geboren te Eesterga, dochter van Lubbert Andries de Lange en Wietske Sybrens Molenaar.

Uit dit huwelijk: Yde (1864) en Lubbert (1866).

3. Sibbeltje Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 3 september 1840, overleden op 15 december 1862, 22 jaar oud, ongehuwd.

4. Sake Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 29 juni 1843, overleden op 25 oktober 1854, 12 jaar oud.

5. Johannes Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 21 februari 1846. Beroep: schipper. Overleden te St. Nicolaasga op 16 mei 1916, 70 jaar oud. Hij trouwde op 18 mei 1873 te Bolsward met Engelina Johanna Maria Derksen, geboren te Assen, dochter van Gerhardus Hermannus Derksen en Emile Agnes de Haas.

Kinderen uit dit huwelijk: Gerrit (1875), Antje (1880), Emilea (1885), Sibbeltje (1889).


1.7.3.  Fenne Agricola, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 31 maart 1808, dochter van Sake Ydes Agricola en Sibbeltje Klazes de Boer, overleden te St. Nicolaasga op 2 juni 1886, 78 jaar oud. Zij was boeredienstmeid te Follega toen zij 22 jaar oud trouwde met de 26-jarige Yde Jelles Bosma, timmerknecht, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Jelle Harmens Bosma, van beroep rentenier, en Berber Gosses van der Heide. Yde is overleden te St. Nicolaasga op 22 maart 1886, 81 jaar oud.

Kinderen van Fenne en Yde zijn:

1. Berber Bosma, geboren te St. Nicolaasga op 5 april 1831, overleden te St. Nicolaasga op 30 juli 1856, 25 jaar oud, ongehuwd.

2. Jan Bosma, geboren te St. Nicolaasga op 17 maart 1833. Beroep: dagloner. Hij trouwde op 30 mei 1862 met Hinke Hofmeyer, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Klaas Jans Hofmeyer en Gatske Obbes de Bonte.

Uit dit huwelijk de kinderen Yde (1864), Geeske (1866) en Jelle (1869). Jelle, arbeider,  trouwde in 1909 met Zwaantje Put uit Oosterzee, dochter van Harmen Put en Jantje Mulder.

3. Sibbeltje Bosma, geboren te St. Nicolaasga op 11 augustus 1835, overleden te St. Nicolaasga op 1 januari 1899. Zij trouwde op 6 juni 1868 met de 41-jarige Sybren de Lange, dagloner, geboren te Eesterga, zoon van Lubbert Andries de Lange en Wietske Sybrens Molenaar.

Kinderen uit dit huwelijk: Wietske (1869), Berber (1871), Fenne (1873), Yde (1874), Johannes (1876), Fenna (1880).

4. Sake Bosma, geboren te St. Nicolaasga op 28 november 1837. Beroep: boereknecht. Hij trouwde 31 jaar oud op 5 mei 1869 met de even oudeGeeske Jans Temming, dienstmeid, geboren te Nijega, dochter van Jan Johannes Temming en Marijke de Lange.

Uit dit huwelijk de te Irnsum geboren kinderen: Finne (1870), Jan (1872), Iede (1873), Jelle (1875), Ale (1879).

5. Jelle Bosma, tweeling, geboren te St. Nicolaasga op 11 juli 1840, overleden op 6 oktober 1864, 24 jaar oud, ongehuwd. Hij was boereknecht te Heeg.

6. Antje Bosma, tweeling, geboren te St. Nicolaasga op 11 juli 1840. Zij, dienstmeid, trouwde 30 jaar oud met de 50-jarige Anske Hoeben, koopman, wonende te Sneek, weduwnaar van Doetje Smeding, zoon vanMattheus Pieters Hoeben en Marijke Anskes Zonderland.

Uit dit huwelijk de te Sneek geboren kinderen: Matheus (1872), Euphemia (1874). Mattheus (1876), Ydo (1877), Johannes (1879), Anna Maria (1881), Andreas (1883) en Mattheus (1887).   

7. Klaas Bosman, geboren te St. Nicolaasga op 12 mei 1844. Beroep: boereknecht, winkelier, arbeider. Overleden te Westhem op 12 februari 1924, 79 jaar oud. Hij trouwde op 11 mei 1872 met Sjoerdje Lemstra, dienstmeid, geboren te Tirns, dochter van Pieter Pieters Lemstra, dagloner, en Sietske Johannes van der Schuit.

Hun kinderen werden geboren te St. Nicolaasga: Yde (1873), Sietske (1875), Fennia (1877), Pietertje (1880), Klaaske (1884), Pieter (1890).

8. Joseph Bosman, tweeling, geboren te St. Nicolaasga op 11 april 1847, Beroep: boereknecht, arbeider. Overleden op 4 november 1934, 87 jaar oud, weduwnaar. Hij trouwde op 8 mei 1875 met Yttje de Vries, dienstmeid, geboren te Sneek, dochter van Bauke de Vries en Grietje Cnossen. Yttje is overleden op 8 mei 1934, 82 jaar oud.

Uit dit huwelijk 2 kinderen: Berber Bosman (1881, zij trouwde in 1908 met Age Bosma, arbeider, wonende te St. Nicolaasga, geboren te Lemmer, zoon van Harmen Bosma, en Jantje Meyer) en Yde Bosman  (1888, beroep: arbeider, hij trouwde in 1913 met Catharina Bosma, geboren te Lemmer, zoon van Harmen Bosma, en Jantje Meyer).

9. Maria Bosman, tweeling, geboren te St. Nicolaasga op 11 april 1847. Zij trouwde op 5 juni 1875 met Bonne Libbes Bouma, kuiper, geboren te Joure, zoon van Libbe Bonnes Bouma en Rinske Buddes Koopmans.

Maria (Marijke) en Bonne kregen de volgende kinderen: Regina (1876), Libbe (1877), Fenne (1879), Berber (1881) en Afke (1883).


1.7.6.  Teye Landbouwer, geboren te Joure op 26 mei 1819, zoon van van Sake Ydes Agricola en Sibbeltje Klazes de Boer. Hij trouwde als Teye Sakes Agricola, boereknecht, wonende te Heeg, met Tjitske Johannes Dooper, dienstmeid in de Hommerts, geboren te Workum, dochter van Johannes Jacobs Dooper en Jeltje Jans Dijkstra. In 1857 is Teye veehouder te Oudehaske. Hij is overleden op 29 augustus 1890, 71 jaar oud, weduwnaar, hij was toen veehouder te Doniaga.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Sake Agricola, geboren te Heeg op 5 september 1847, overleden te Sloten op 2 mei 1916, 68 jaar oud, weduwnaar. Sake was 26 jaar oud en boereknecht, wonende te Rotsterhaule, toen hij op 8 mei 1874 trouwde met Geeske Rijpkema, geboren te Goïngarijp, dochter van Joseph Tjitskes Rijpkema, veehouder, en Rinske Lubberts de Lange. Op 15 juli 1876 wordt dochter Tjitske geboren. Vijf dagen later is moeder Geeske overleden, 27 jaar oud. Dochter Tjitske is overleden op 3 september 1876, 6 weken oud.

Op 4 november 1877, hij is dan veehouder te Rottum, trouwde Sake met Reinskje Leenstra, van boerebedrijf, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Ynze Sietzes Leenstra en Geeske Wiebes Rijpkema. Op 19 januari 1879 wordt zoon Teye geboren. Reinskje is overleden op 1 februari 1879, 23 jaar oud.

Zoon Teye Agricola, bakkersknecht te Lemmer, trouwde op 6 mei 1903 met Martha Roodhof, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Johannes Durks Roodhof en Jantje Johannes Dooper.

Sake trouwde (3) op 1 mei 1880 met Minke Fluitman, geboren te Indijk, dochter van Age Sytzes Fluitman en Ytje Baukes Bootsma. Minke is weduwe van Johannes Pietersma met wie zij trouwde op 13 mei 1876, uit dat huwelijk een zoon, geboren op 25 februari 1877, 12 dagen na het overlijden van zijn vader, hij kreeg de naam Johannes. Minke is overleden te Sloten op 8 maart 1915, 66 jaar oud.

Kinderen van Sake en Minke worden geboren in Tjerkgaast waar Sake dan veehouder is, Ytje (1881), Tjitske (1882), Geeske (1885-1886) en Geeske (1887-1888). Dochter Tjitske is overleden te Sloten in 1929, ongehuwd. Dochter Ytje trouwde in 1909 met Michiel Galama uit Wons, zoon van Klaas Galama, veehouder, en Minke Witteveen.

2. Johannes Agricola, geboren te St. Nicoolaasga op 15 januari 1851. Beroep: veehouder in Tjerkgaast. Hij was nog arbeider, wonende te Rotsterhaule, toen hij op 6 mei 1880 trouwde met Marijke van der Hoff, geboren te Harich, dochter van Durk Beerends van der Hoff en Trijntje Sjoukes Bouma.

Kinderen uit dit huwelijk: Teye (1881), Durk (1882), Tjitske (1884), Tjitske (1885), Catrina (1886) en Hendrikje (1888). Op 19 november 1893 is Marijke overleden, 35 jaar oud.  

Johannes trouwde (2) op 4 mei 1895 met Afke Tjittes Landman, geboren te Joure, dochter van Tjitte Landman en Trijntje Piers de Vries.

Uit dit huwelijk de kinderen: Tjitte (1896), levenloos meisje (1897), Jetske (1898), Teye (1899), Jeltje (1900), Teye Sake (1901), levenloze tweeling (1906), levenloos jongetje (1914).

3. Sibbeltje Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 17 juli 1853, overleden te Hemelum op 27 januari 1929, 75 jaar oud. Zij trouwde op 1 mei 1879 met Hendrik Jozephs Witteveen, boer te Akmarijp, geboren te Akmarijp, zoon van Jozeph Pieters Witteveen en Maria Hendriks Stornebrink.

Uit dit huwelijk: Marijke Witteveen, van haar geboorte werd aangifte gedaan op 9 mei 1880 door de geneesheer omdat de vader wegens ziekte niet in staat was dit zelf te doen. Hendrik is nog diezelfde dag overleden, 26 jaar oud.

Sibbeltje trouwde (2) op 22 mei 1885 met Frans Haarsma, van boerenbedrijf, geboren te Mirns en Bakhuizen, zoon van Rein Franzes Haarsma, landbouwer, en Tjitske Nannes van der Meer.

Kinderen uit dit huwelijk: Rein (1886), Rein (1888), Teye (1890) en Tjitske (1893).

4. Rinze Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 30 september 1855,  overleden op 30 april 1923 te St. Nicolaasga waar hij dan veehouder is. Hij trouwde (1) op 2 mei 1884 met Trijntje Asma, geboren te Gaast, dochter van Jelle Johannes Asma en Tietje Douwes Zwaga. Trijntje is overleden op 21 juli 1894, 31 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk: Teye (1885), Jelle (1886), Sake (1888), Tietje (1890), Tjitske (1893, zoon).   

Rinze trouwde (2) op 17 augustus 1895 met Wiepk Zalmstra, geboren te Mirns en Bakhuizen, dochter van Frank Karels Zalmstra en Marijke Sibbeles Haarsma.

Uit dit huwelijk: Frank (1896), Trijntje (1897), Jelle (1899) en Sake (1901).

5. Jeltje Agricola, geboren te Oudehaske op 7 november 1857, overleden te Wijchen op 31 juli 1927. Zij is op 5 april 1880 ingetreden in de orde van de Franciscanessen van Bennebroek.

6. Iede Agricola, geboren te Oudehaske op 1 februari 1861, overleden op 20 september 1863, 2 jaar oud.


1.2.5.7.  Jelle Johannes Nijholt, geboren te St. Nicolaasga op 7 november 1839, zoon van Johannes Lykles Nijholt en Ynske Jelles Bosma. Beroep: timmerman. Overleden te Lemmer op 28 juni 1923, 83 jaar oud. Hij trouwde op 4 juni 1865 te Lemmer met Grietje Bernardus Hulscher, geboren te Lemmer, dochter van Bernardus Hendrikus Hulscher en Pietje Laurens Kuiper. Grietje is overleden op 10 april 1916, 78 jaar oud.

Zij kregen 9 kinderen, geboren te Lemmer:

1. Johannes Nijholt, geboren te Lemmer op 9 mei 1866, zoon van overleden op 29 januari 1941 te Amsterdam, 74 jaar oud. Hij werd begraven te Lemmer.

2. Bernardus Nijholt, geboren te Lemmer op 9 januari 1868. Beroep: timmerman. Hij trouwde te Lemmer op 10 juni 1892 met Johanna Engelina Wierdsma, geboren te Lemmer, dochter van Wierd Wierdsma, slachter, en Akke Lubberts Agricola.

Uit dit huwelijk werden in Lemmer 2 kinderen geboren: Jelle (1893) en Agatha (1894).

3. Inskje Nijholt, geboren 27 november 1869, overleden 13 maanden oud.

4. Inschjen Nijholt, geboren te Lemmer op 12 oktober 1871. Zij trouwde op 17 september 1901 met Sipke van den Berg, smid, geboren te Lemmer, zoon van Hendrik van den Berg, smid, en Maria de Jong. Zij kregen geen kinderen. Toen schoonzus Froukje Rijnja 2 weken na de geboorte van dochter Ida overleed namen zij de baby in huis.

5. Hendrik Nijholt, geboren 18 juni 1873, overleden 5 september 1874, 14 maanden oud.

6. Pietje Nijholt, geboren te Lemmer op 4 juli 1875, overleden te Lemmer op 15 april 1966, 90 jaar oud. Zij trouwde op 1 juni 1899 met Johannes Beersma, kleermaker te Bolsward, zoon van Douwe Beersma, koopman, en Saapkje van Dam.

Pietje en Johannes krijgen 11 kinderen, de oudste 7 worden geboren te Bolward, de jongste 4 te Lemmer.

Die kinderen zijn: Margaretha Ida (1901), Dominicus Petrus (1902), Sabina Elisabeth Veronica (1904), Ida Maria (1905),  Julius Johannes (1906), Petrus Johan (1909), Maria Henderica (1910), Veronica Petronella (1912), Johannes Henderikus (1913), Elisabeth Johanna (1915), Hendericus Sebastiaan (1917)

Zoon Julius bleef met zijn gezin in Lemmer wonen, hij had een textielzaak in de Benedenschans. Zoon Johannes was postbode in Lemmer.

De winkel van Beersma in de Benedenschans.

7. Hendrikus Nijholt, geboren te Lemmer op 21 april 1877, zie 1.2.5.7.7.  

8. Siebe Nijholt, geboren te Lemmer op 18 juli 1879, overleden te Groningen op 22 maart 1961, 81 jaar oud. Beroep: timmerman.  Hij trouwde op 18 juli 1879 te Lemmer met Catharina Witteveen, geboren te Lemmer, dochter van Lodewijk Witteveen, smid, en Theodora Manema.

Uit dit huwelijk in Lemmer geboren kinderen: Margaretha Ida (1910), Lodewijk Jozeph (1912), Theodora Elisabeth (1913-1915), Ida Petronella (1914), Theodora Elisabeth (1916), Julius Johannes (1918) en Ida Petronella (1919).

9. Maria Nijholtgeboren te Lemmer op 9 november 1881, overleden te Lemmer op 1 mei 1953, 71 jaar oud. Zij trouwde op 18 augustus 1904 te Lemmer met Andries van den Berg, smid, geboren te Lemmer, zoon van Hendrik van den Berg, smid, en Maria de Jong Zie familie van den Berg in Lemmer


1.4.2.7.  Akke Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 18 mei 1840, dochter van Lubbert Gerrits Agricola en Reinskje Reins Roodhof. Overleden te Lemmer op 22 oktober 1910, 70 jaar oud. Zij was 25 jaar oud en dienstmeid in Tjerkgaast toen ze op 19 mei 1865 trouwde met Wierd Wierdsma, slager, geboren te Lemmer, zoon van Johannes Ruurds Wierdsma, slager, en Anna Engel Boing.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Johannes Wierdsma, geboren te Lemmer op 4 juli 1866. Beroep: slager. Hij trouwde in Utingeradeel op 11 mei 1893 met Janke Tjebbes de Vries, geboren te Akmarijp, dochter van Tjebbe Piers de Vries, veehouder, en Gooykje Everts de Vries.

Kinderen van Johannes en Janke: Tjebbe (1895), Akke (Agatha, 1897) en Gooykje (1899). Agatha trouwde in 1924 met Antonius Johannes Sterk, zoon van Johannes Sterk en Dina Visser.

2. Rinske Wierdsma, geboren te Lemmer op 8 september 1867, overleden 29 augustus 1928. Zij trouwde op 24 mei 1894 met Jan Vogelzang, geboren te Mirns en Bakhuizen, zoon van Harmen Jans Vogelzang en Albertje Rintjes de Vries. Jan is dan nog stoombootsknecht, later stoombootkapitein.

Jan en Rinske woonden in Lemmer in het Leeg en kregen 9 kinderen: Harmen (1895), Agatha (1896), Wierd (1898), Rintje (1900), Albertus (1901), Johannes (1903), Engeline (1905), Lubertus (1906) en Ruurd (1909). 

3. Lubbert Wierdsma, geboren te Lemmer op 13 juli 1869, zie 1.4.2.7.3.  

4. Johanna Engelina Wierdsma, geboren te Lemmer op 19 maart 1871. Zij trouwde op 10 juni 1892  met Bernardus Nijholt, timmerman, geboren te Lemmer, zoon van Jelle Nijholt en Grietje Hulscher.

Uit dit huwelijk worden te Lemmer 2 kinderen geboren, Jelle in 1893 en  Agatha in 1894.  Daarna is dit gezin vertrokken naar Canada.

5. Ruurd Wierdsma, geboren te Lemmer op 19 september 1873. Beroep: politie agent. Hij trouwde op 10 juni 1899 te Balk met Marijke Vogelzang, geboren te Mirns en Bakhuizen, dochter van Harmen Jans Vogelzang en Albertje Rintjes de Vries. Dit gezin is vertrokken naar Nijmegen.  

6. Jelle Wierdsma, geboren 17 februari 1877, overleden 3 juni 1878, 15 maanden oud. 

7. Jelle Wierdsma, geboren te Lemmer op 14 mei 1879, overleden te Tilburg op 13 januari 1962. Hij was gehuwd met Anna Mathijssen.  

8. Maria Wierdsma, geboren te Lemmer op 17 september 1881, overleden 1 maand oud.  

9. Maria Wierdsma, geboren te Lemmer op 17 december 1882. Zij trouwde op 27 augustus 1908 met Gerardus Sterk, geboren te Lemmer, zoon van Johannes Sterk en Dina Visser

10. Gerhardus Wierdsma, geboren te Lemmer op 8 juni 1885. Beroep: kruidenier. Hij trouwde op 30 oktober 1929 te Ouder-Amstel met Regina Maria Rijpkema, geboren te Ouder-Amstel, dochter van Tjitske Rijpkema, kruidenier, en Jacoba Maria Bieshaar.


1.2.5.7.7.  Hendrikus Nijholt, geboren te Lemmer op 21 april 1877, overleden op 6 augustus 1956, 79 jaar oud. Zoon van  Jelle Johannes Nijholt en Grietje Bernardus Hulscher. Hij trouwde (1) op 1 juni 1901 in Wymbritseradeel met Froukje Rijnja, geboren te Woudsend, dochter van Jan Rijnja, timmerman te Woudsend, en Maria Hoekstra. In de huwelijksakte staat dat Hendrikus timmermansknecht is, bij de geboorte van het 1e kind is hij timmerman. Uit dit huwelijk 7 kinderen, 2 weken na de geboorte van de jongste is Froukje overleden. Hendrikus trouwde (2) op 9 november 1916 met Jacoba de Boer, geboren te Irnsum, wonende te Lemmer, dochter van Age Wytzes de Boer en Tryntje Jacobus Boersma. Beroep van Hendrikus is dan aannemer. Uit het 2e huwelijk geen kinderen.

Kinderen van Hendrikus en Froukje, geboren te Lemmer:

1. Julius Johannes Nijholt, geboren 18 juli 1902, overleden 18 augustus 1902, 1 maand oud.

2. Maria Anna Nijholt, geboren op 30 augustus 1903, overleden te Lemmer op 21 augustus 2001, bijna 98 jaar oud. Zij trouwde op 28 augustus 1946 in Lemsterland met Wilhelmus de Wit, slager te Amsterdam. Hij is overleden te Amsterdam in 1980.

3. Jelle Johannes Nijholt,geboren 18 oktober 1905, overleden te Lemmer 3 november 2001, 96 jaar oud. Beroep: timmerman. Hij trouwde op 24 augustus 1933 met Dina Sterk, geboren te Lemmer, dochter van Gerardus Sterk en Maria Wierdsma. Dina is overleden op 10 juli 1984, 74 jaar oud.

Zij kregen 9 kinderen: Hendrikus (1935), Maria (1937), Veronica (1938), Veronica (1940), Gerarda (1942), Jan (1944), Anna (1946), Agatha (1947), Maria  (1949).

4. Jan Nijholt, geboren te Lemmer op 11 februari 1909, overleden te Lemmer op 27 januari 1993, 83 jaar oud. Beroep: timmerman. Hij trouwde op 3 juni 1936 met Marijke Rypkema, geboren te St.Nicolaasga, zij is overleden op 1 december 1986, 75 jaar oud.

Uit dit huwelijk 4 kinderen: Menardus (1942), Veronica (1944), Hendrik (1947) en Johannes (1954).

5. Margaretha Ida Nijholt,geboren te Lemmer op 12 februari 1911. Zij trouwde met Jacob Terpstra uit Franeker. Jacob en Margaretha emigreerden naar Canada.

Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

6. Anna Nijholt, geboren te Lemmer op 28 oktober 1912, overleden op 2 februari 1985 in Drachten, 72 jaar oud. Zij werd begraven te Lemmer.

7. Ida Nijholt, geboren te Lemmer op 2 augustus 1915. Twee weken na haar geboorte overleed haar moeder. Ida kwam toen te wonen bij haar tante Inskje, zus van haar vader, Inskje had zelf geen kinderen. Ida trouwde met Willem Monkel, zij woonden Maarssen en kregen 6 kinderen.


1.4.2.7.3. Lubbert Wierdsma, geboren te Lemmer op 13 juli 1869, zoon van Wierd Wierdsma en Akke Agricola. Beroep slager. Overleden te Lemmer op 3 december 1945. Hij trouwde op 26 januari 1894 met Grietje Sterk, geboren te Lemmer, dochter van Gerardus Sterk en Meintje Theodorus Neits. Grietje is overleden op 30 januari 1951. Zij hadden een slagerij aan de Oude Sluis.

Kinderen van Lubbert en Grietje zijn:

1. Wierd Wierdsma, geboren op 26 maart 1895, overleden op 13 september 1962 te Vissenaken, België. Hij is op 1 november 1930 ingetreden in de orde van de Norbertijnen, zijn priesterwijding was op 24 augustus 1934 te Bois-Seigneur-Isaac. Hij was werkzaam als 'onderpastoor' in St. Paulus te Antwerpen, kanunnik van de Abdij van Postel en pastoor van St. Pieter en St. Maarten te Vissenaken

2. Meintje Wierdsma, geboren 20 april 1896. Zij vertrekt in mei 1912 naar Amsterdam en in november 1917 naar Wijk bij Duurstede. Zij trouwde in Lemmer op 23 februari 1922 met Lammert de Jong, timmerman, geboren in Gaasterland, zoon van Jouke de Jong en Sipkje Rijpkema.

3. Agatha Wierdsma, geboren 19 december 1897. Zij trouwde met Jo Hulscher. Zij hadden een manufacturenwinkel aan de Oude Sluis, zie bovenstaande foto.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

4. Gerhardus Wierdsma, geboren 3 augustus 1899. Is vertrokken naar Duivendrecht. Beroep: kruidenier.

5. Rinske Wierdsma, geboren 16 juni 1901, overleden 6 januari 1996, ongehuwd.

6. Levenloos kind, overleden 17 mei 1903.

7. Theodorus Wierdsma, geboren 11 juni 1904, overleden 16 december 2000. Beroep: slager in Lemmer, aan de Oude Sluis. Hij trouwde met Tecla Reekers.

8. Johannes Wierdsma, geboren 6 april 1906, overleden 13 juni 1906.

Reactie plaatsen

Reacties

René Boersma
5 jaar geleden

Nederlander herontdekt Duits kamp
Home
ANNETTE KARIMI– 18 maart 1995
Vader en zoon Wierdsma gingen in november voor het eerst naar de plek waar grootvader Tjebbe vijftig jaar geleden was gestorven. Maar in het Duitse dorpje Lahde, ongeveer vijftig kilometer ten westen van Hannover, zagen ze alleen akkerlanden. Alle sporen van het voormalige 'heropvoedingskamp' waren verdwenen.

“Mensen eten wel de vruchten van die akker”, verwoordt kleinzoon Theo zijn verontwaardiging over die ontdekking, “terwijl mijn opa daar zijn leven gaf. Dat was onzichtbaar.” De dag na hun constatering uitten vader en zoon Wierdsma hun ongenoegen in de Duitse lokale pers.
Dat artikel gaf de aanzet tot een onderzoek van Theo Wierdsma naar informatie over de laatste dagen van zijn opa, naar wie hij is vernoemd. Al snel voelde hij de behoefte voor alle overlevenden kamp Lahde zichtbaar te maken. Een onderneming die, met de nodige moeite, slaagde.
Wierdsma kreeg een uitnodiging om voor 2 april - precies vijftig jaar na de bevrijding van het kamp - een herdenking in Lahde te organiseren. “Een grote zwerfkei wordt vlakbij de plek van het voormalige kamp onthuld”, vertelt Wierdsma. “Daarop komt een verwijzing naar de laatste rustplaats van de slachtoffers.”
Tegelijkertijd maken Duitse scholieren een tentoonsteling over het kamp. “We vroegen ons af waar we ons bloemstuk zouden moeten leggen?”, zegt Wierdsma. “Er was zelfs geen herkenningspunt. Een hekwerk, een fundament of zoiets.”
De toezichthouder op het plaatselijke cultuurgoed van Lahde, de Duitser Heinrich Rötger, schoot hem te hulp. Zeven jaar geleden bleek kamp Lahde al eens 'herontdekt' door Duitse universiteitsstudenten. Hun onderzoek resulteerde in een uitzending op de Duitse televisie. Daarin vroeg een Nederlandse overlevende van Lahde ook al om een monument. “Maar de hele zaak is toen weer toegedekt. Een soort samenzwering van stilte.”
Theo ging onbekende wegen met Rötger. Het Nederlandse Rode Kruis en de Stichting Oorlogsdocumentatie konden hem niet helpen aan precieze gegevens over zijn opa en het kamp. Duits archiefmateriaal moest eraan te pas komen. “Voor overlevenden was zo'n onderzoek veel te emotioneel geweest. Ik kon dat wèl doen”, realiseert hij zich.
Gaandeweg groeide uit het Duitse staatsarchieven en dagboekverslagen van overlevenden een duidelijk beeld van het kamp. “Aan Rötger heb ik veel te danken”, herhaalt Wierdsma verschillende keren. “Hij was mijn sleutel. Anders waren veel deuren voor mij gesloten gebleven.”
Dat juist Rötger, zoon van een Duitse legerofficier, hem hielp was geen toeval. Hij deelde Wierdsma's drijfveer om kamp Lahde weer in herinnering te roepen. “Hij vond dat er iets moest worden afgemaakt. Via zijn vader was Rötger ook met de oorlog belast, maar kon met zijn vragen nergens terecht”, vertelt Wierdsma. “Bij ons werd ook nooit gepraat over opa's dood, dat lag veel te gevoelig.”
Rötger vertrouwde Wierdsma een diepgewortelde jeugdherinnering over Lahde toe. “Hij wist nog precies het moment dat hij als zevenjarige leerde fluiten.” Die dag hoorde de jonge Duitser het geluid van marcherende klompschoenen, die de kampgevangenen gewoonlijk droegen. Zij liepen langs het kind met ladders waarop zwaargewonde gevangenen lagen. “Rötger zag hun bloed op de straatstenen druppelen.”
De Lahde-gevangene Tjebbe Wierdsma was een fabrieksslager uit Epe. “Hij hield in 1942 ook een pension waar wel eens onderduikers kwamen”, vertelt zijn kleinzoon. Het gerucht ging dat de Duitsers daarvan lucht kregen.
Ondanks het snelle vertrek van de onderduikers, arresteerden de Duitsers de slager. Bij gebrek aan harde bewijzen, vermoedt Wierdsma, beschuldigden de Duitsers zijn opa van 'zwart' slachten en veroordeelden hem tot 2,5 jaar tuchthuis.
Theo Wierdsma ontdekte de route die zijn opa aflegde. “Hij werd overgebracht naar het Oranjehotel. Uiteindelijk belandde hij 2,5 jaar in het tuchthuis in Rheinbach, vlak onder Bonn.” Daar zag een van zijn zoons hem in '44 voor het eerst en voor het laatst.
Even gloorde er nog hoop op een vroegtijdige vrijlating. “De Duitsers wilden hem laten gaan voor vierhonderd gulden. Mijn oma schraapte het geld bij elkaar, maar mijn opa werd toch vastgehouden.” Zelfs toen hij op 16 februari 1945 de straf had uitgezeten, werd Tjebbe overgebracht naar de Gestapo-gevangenis 'Ahlem' in Hannover.
“Seit still, sonst kommst du in Ahlem”, verwoordt Wierdsma de beruchte reputatie van die gevangenis onder de Duitse bevolking. Vlak voor het einde van de oorlog stierven daar op een willekeurige dag meer dan honderdvijftig Russen. Zij kwamen uit kamp Lahde.
Onduidelijk bleef waarom Tjebbe vast bleef zitten. “Mijn opa was op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plek”, vermoedt zijn kleinzoon. “De oorlog was op dat moment op z'n hevigst. De Duitsers lieten hem niet meer gaan, omdat de Amerikanen in het zuiden oprukten, de Russen vanuit het oosten kwamen, en bij Arnhem het Engelse front lag.” De Duitsers vreesden dat gevluchte gevangenen zich zouden hergroeperen voor een aanval tegen hen.
Tjebbe Wierdsma werd naar kamp Lahde gebracht. Tussen 1943-1945 kwamen daar ongeveer 1 000 mensen om, onder wie ruim honderd Nederlanders. “Hier wordt elke wil gebroken”, vertaalt zijn kleinzoon de welkomsttekst boven de poort van kamp Lahde.
Theo maakte een maquette van het kamp, verzamelde luchtfoto's en vergeleek getuigenverklaringen over de dagelijkse gang van zaken. “Als de gevangenen binnenkwamen, kregen ze een koude douche en zweepslagen.” Overdag waren de gevangenen vlakbij het kamp tewerkgesteld in de krachtcentrale Heyden en in het dorp.
“In de laatste maanden werden systematisch tien gevangenen per dag opgehangen.” Elke dag vertrok een dodenkar uit het kamp naar het massagraf in Lahde of naar het nabijgelegen Petershagen.
In de laatste dagen werd nog een vijftigtal zieke en zwakke gevangen vermoord. “Mijn opa was ook een zwakke gevangene”, denkt Wierdsma. In april vonden de geallieerden in de beerput van Lahde 18 haastig weggepropte gevangenen.
“Het laatste stukje van de puzzel”, noemt hij de ontdekking van zijn opa's graf. Nauwkeurige Duitse dodenlijsten vermeldden alleen zijn sterfdatum op 11 maart. Een andere Duitse getuige vertelde Wierdsma dat de dodenkar de laatste maanden naar een nieuw massagraf in het dorpje Bierden reed. Gegevens van Franse identificatieteams, die de plek in 1952 onderzochten, onthulden dat Tjebbe Wierdsma daar lag begraven.
Met dat gegeven vertrok Theo weer naar Duitsland. Een nieuwe teleurstelling wachtte. Hij toont een foto, genomen vanaf de aangrenzende weg. Honderd meter verder staat middenin een weiland een aantal bomen. Een tweede foto toont tussen de bomen een oude gedenksteen. “Niet aangegeven, geen paadje, niets.”
De poging om alle plekken 'herkenbaar' te krijgen, strandde in januari bijna. Niet elke Lahdenaar bleek gelukkig met de plannen van de Nederlander en de Duitser voor een herdenking en een monument. Rötger werd in januari bedreigd. Hij kon beter de geschiedenis niet meer oprakelen. Eén telefoontje was afkomstig van de huidige grondbezitter van kamp Lahde. Die Duitse boer wilde geen monument omdat, zo vreesde hij, de grondprijs zou dalen.
Rötger durfde nauwelijks verder te gaan. Toch vertrok Theo Wierdsma 27 januari weer richting Duitsland. Bepakt met archiefmateriaal en de maquette, ontmoette hij de plaatselijke autoriteiten in de provincie Petershagen/Lahde. Hij legde, op 27 januari, de dag dat de Auswitsch-herdenking plaatsvond, zijn argumenten voor een 'herkenbaar' Lahde op tafel.
“Omdat het verleden niet mag worden weggepoetst, omdat er een plek moet zijn voor de overlevenden, waar zij hun gevoelens kunnen uiten. En omdat de jeugd lering moet kunnen trekken uit de feiten”, vat hij kort samen.
Een maand later stemden alle burgemeesters in met zijn plannen. In april laat hij zijn maquette van het kamp achter in het gemeentehuis van Lahde, waar het een permanente plaats krijgt.