Familie van den Berg in Lemsterland

Harmen van den Berg & Margje Gerrits.

Door: Doorke Rijpkema. 2009

Voormalige R.K. kerk te Lemmer.

Deze foto is gemaakt voor de toenmalige Katholieke kerk omstreeks 1899/1900. Deze kerk stond in Benedenschans op de plek waar later Us Thus gebouwd werd.

De foto is vermoedelijk gemaakt door mijn overgrootvader Jelte de Jong (1862-1941), de meisjes midden op de foto zijn zijn dochters, vooraan Marietje (geb. dec. 1894), links Anna (1888) en rechts Dora (1891, mijn grootmoeder). Het meisje achteraan is onbekend.

Behalve de dochters van Jelte staan op de foto zonen van zijn zus Maria, zij was getrouwd met Hendrik van den Berg (1848-1925). De zonen van Hendrik en Maria zijn: Sipke (1875), Gerard (1877), Andries (1880), Willem (1886), Inno (1889) en Anne (1893). De man links achteraan zou de organist zijn.

Op 16 januari 1791 trouwde Harmen (Herm) van den Berg in Oosterzee met Marchjen Gerrits Kruys. Ten tijde van het huwelijk komen zij allebei van Oosterzee. Beroep: Turfmaker. De ouders van Harmen worden nergens genoemd.

Zijn overlijdensakte vermeldt het volgende:

 • Overlijdensakte Lemsterland, 1827
  Aangiftedatum 29 november 1827, blad nr. 75 (suppl. nr. 1-3)
  Harmen Hendriks van den Berg, overleden 29 november 1827, 75 jaar, man
  Gehuwd met Margjen Gerrits
  Opm.: Geboren te Ankum, bij Osnabruck, Duitsland

Van zijn overlijden, te Oosterzee, werd aangifte gedaan door Jochem Willems Mast, turfmaker, en Hielke Jacobs Huitema, boerenknecht.
Marchjen is de oudste dochter van Gerrit Wichers Kruis (uit Rotsterhaule/Rohel, overl.1816, Oosterzee) en Lammechien Jochems Muirling afkomstig van Oosterzee. Zij werd Hervormd gedoopt op 22 september 1771 in St. Johannesga en Delfstrahuizen. Met daarbij de Opm.: De vader Gerrit is Mennist. Broers en zusjes van Marchjen worden gedoopt in de Herv. gem. Oosterzee en Echten, en dat zijn Aaltje (1774), Wiecher (1776), Femmichjen (1780), Jochem (1783) en Harmen (1786). In 1775 laat ook vader Gerrit zich dopen:

 • Lemsterland, dopen, geboortejaar 1742, doopjaar 1775
  Dopeling: Gerrit
  Geboren in augustus 1742 in Echten
  Gedoopt op belijdenis op 19 mei 1775 in Echten
  Kind van Wycher Gerrits en Aeltje Wychers Bos
  Opm.: De dopeling is gehuwd met Lammechjen Jochems Muurling.

Harmen en Margje blijken het nog een hele tijd niet eens te zijn over de keuze voor een kerk. Ze laten hun kinderen ombeurten Rooms Katholiek en Hervormd dopen tot uiteindelijk de Katholieke kerk de voorkeur heeft gekregen of.... Harmen zijn zin.

Hun kinderen zijn:

1. Anna Lucia, R.K. gedoopt op 12 mei 1791. Meter: Maria Catrina van den Berg, zie 1.1

2. Gerrit, geboren op 21 maart 1793 in Oosterzee, Hervormd gedoopt op 7 april 1793, zie 1.2

3. Gerardus, R.K. gedoopt op 23 juli 1795. Peter: Herm Hendrik Drobbelman. Opm.: Tweeling, zie 1.3

4. Henrikus, R.K. gedoopt op 23 juli 1795. Peter: Herm Hendrik Drobbelman. Opm.: Tweeling, zie 1.4

5. Jochem, geboren op 8 januari 1798 in Oosterzee, Hervormd gedoopt op 28 januari 1798. Overleden vóór mei 1809.

6. Lambertus, R. K. gedoopt op 15 augustus 1802. Meter: Lucia Margareta Everard, zie 1.6

7. Joannes, R. K. gedoopt op 20 juni 1805. Peter: Adam Nieman Johannes Harmens van den Berg, is overleden op 5 november 1814, 8 jaar oud.

8. Jochem, R. K. gedoopt op 3 mei 1809. Peter: Aerd Bergman, zie 1.8

9. Catryna van den Berg, R. K. geboren 13 januari 1813, zie 1.9


1.1 Anna Lucia van den Berg, R.K. gedoopt in Lemmer op 12 mei 1791. Annigje is overleden in Lemsterland op 4 augustus 1826, 33 jaar oud, gehuwd. Zij trouwde in Lemsterland (mairie Oosterzee) op 19 mei 1814 met Herman/Harmen Busscher (Busker), oud 37 jaar, daarbij wordt vermeld dat hij een zoon is van Geert Hendriks Busker en Maria Busker. Harmen Hendrikus Busker, beroep: Veenbaas, is overleden in Lemsterland op 15 januari 1828, 52 jaar oud. Daarbij wordt vermeld dat hij een zoon is van Hendrik Busker. De familie Busscher/Busker woonde in Weststellingwerf en was afkomstig uit Duitsland.

Kinderen van Anna en Harmen:

1. Maria Busscher, geboren 7 december 1815 in Weststellingwerf (mairie Sonnega)

2. Hermen Busscher, geboren 14 april 1817 in Weststellingwerf.

3. Trijntje Busscher, geboren 15 december 1818 in Weststellingwerf, Spanga. Zij trouwde op 18 januari 1852 in Lemsterland met Jelle Jans Hottinga, oud 35 jaar,  geboren te Workum, zoon van Jan Geerts Hottinga en Jeltje Hendriks Spoelstra. Jan Geerts, was toen zij trouwden in 1809 afkomstig van Lemmer, Jeltje kwam van Balk. Trijntje is overleden in Lemsterland op 18 maart 1888, 69 jaar oud, gehuwd.

4. Hendrikus Busscher, geboren 30 oktober 1821 in Weststellingwerf.

5. Johannes Busscher, geboren 15 juni 1824 in Lemsterland. Johannes Herms Busscher is  overleden op 28 november 1825, 1 jaar oud.


1.2 Gerrit van den Berg, geboren op 21 maart 1793 in Oosterzee, Hervormd gedoopt op 7 april 1793. Beroep: Turfmaker. Overleden in Weststellingwerf op 10 oktober 1871, 78 jaar oud. Gerrit trouwde op 14 april 1822 in Lemsterland met Stientje Hendriks Sikking uit St. Nicolaasga, dochter van Hendrik Arends Sikking en Martentje Piers. Hendrik Arends Sikken, mr. linnenwever, is geboren rond 1752 te Münster, is R.K. gedoopt, overleden op 10 november 1835 te Idskenhuizen. Martentje Piers, arbeidster, is geboren te Follega, is R.K. gedoopt op 22 maart 1755 te Lemmer, overleden op 19 augustus 1813 te Idskenhuizen. Stiena Hendriks Sikken is overleden te Kuinre op 1 november 1880, 80 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Stijntje:

1. Harmen van den Berg, geboren in Lemsterland op 17 november 1822, overleden vóór november 1838.

2. Martentje van den Berg, geboren in Lemsterland, Oosterzee, op 25 maart 1824, zie 1.2.2

3. Hendrik van den Berg, geboren in Lemsterland op 2 juli 1825, overleden 6 dagen oud.

4. Hendrik van den Berg, geboren in Lemsterland op 11 juni 1826, overl. 3 maanden oud.

5. Margjen van den Berg, geboren in Lemsterland op 4 dec. 1827, overl. 12 weken oud.

6. Margjen Gerrits van de Berg, geboren in Weststellingwerf, Spanga op 20 februari 1831, zie 1.2.6

7. Hendrik van den Berg, geboren in Lemsterland op 16 mei 1833 zie 1.2.7

8. Johannes van den Berg, geboren in Lemsterland op 17 april 1835, overleden in Weststellingwerf op 5 april 1838, 3 jaar oud.

9. Gatske van den Berg, geboren in Lemsterland op 6 november 1836, zie 1.2.9

10. Harmen Gerrits van de Berg, geboren in Weststellingwerf, Nijetrijne, op 27 nov. 1838, zie 1.2.10


1.3 Gerardus van den Berg, geboren te Oosterzee, R.K. gedoopt op 23 juli 1795 in Lemmer. Tweelingbroer van Henrikus. Beroep: Kleermaker te Follega. Gerardus (Geert, Gerrit) is overleden in Lemsterland op 21 augustus 1861, 66 jaar oud, gehuwd. Gerardus trouwde, 40 jaar oud, op 15 november 1835 in Lemsterland met Saakje Innes Swaga, oud 22 jaar, geboren te Doniaga, dochter van Inne Pieters Swaga en Popkjen Gosses. In 1869 was haar beroep: Naaister.

Hun kinderen werden allemaal in Lemsterland geboren, en dat zijn:

1. Inne van den Berg, geboren te Follega op 18 november 1836, zie 1.3.1

2. Harmen van der Berg, geboren 8 juni 1839, zie 1.3.2

3. Popke van der Berg, geboren 12 februari 1842, zie 1.3.3

4. Marijke van den Berg, geboren te Lemmer op 20 juni 1845, zie 1.3.4

5. Hendrik van de Berg, geboren te Lemmer op 15 augustus 1848, zie 1.3.5


1.4. Henrikus van den Berg, geboren te Oosterzee, R.K. gedoopt op 23 juli 1795. Tweelingbroer van Gerardus. Beroep: Turfmaker. Overleden op 7 mei 1840, 44 jaar oud, gehuwd. Hij trouwde, 39 jaar oud, in Lemsterland op 26 april 1835 met Grietje Innes Zwaga, oud 27 jaar, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Inne Pieters Zwaga en Popkje Gosses.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Marrigjen van den Berg, geboren in Lemsterland op 24 februari 1836, zie 1.4.1

2. Inne van den Berg, geboren te Echten op 26 maart 1838, zie 1.4.2

3. Hendrik van den Berg, geboren 24 mei 1840. Opm.: Vader overleden op 7 mei 1840. Hendrik is overleden op 20 december 1842, 2 jaar oud.

Grietje hertrouwde op 26 februari 1854 met Sjouke Douwes Beersma, oud 49 jaar, geboren te Heeg. Grietje Innes Zwaga is overleden in Haskerland op 19 november 1876, 69 jaar oud, weduwe. Als in 1840 ook Grietjes moeder is overleden dan blijkt uit de memorie van successie dat Grietje dan werkster is in Echten.

 • Memories van Successie
  Kantoor Lemmer, overl. jaar 1840
  Overledene : Popkje Gosses van der Heide
  Overleden op: 7 augustus 1840
  Wonende te : Lemmer
  Tekst: 67 jr (geboren Legemeer); wed. Inne Pieters Zwaga; moeder van Pieter, boerenknecht Hoogwoud/NH, Gosse, werkman Hindeloopen, Grietje (wed. Hendrik Harmens v.den Berg), werkster Echten, Lolke, boerenknecht Oosterend en Saakje Innes Zwaga (vrouw van Geert Harmens v.den Berg, kleermaker). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

1.6. Lambertus van den Berg, R.K. gedoopt in Lemmer op 15 augustus 1802, overleden (Lammigje) in Lemsterland op 1 februari 1872, 69 jaar oud, weduwe. Staat in het doopregister ingeschreven als zoon, het is echter een dochter. Lambertina Harmens van den Berg trouwde op 31 augustus 1817, oud 15 jaar oud, in Lemsterland met de 39 jaar oude Harmen Heinrich Merscher, beroep kleermaker te Oosterzee en later Wousend, zoon van Dirk Merscher en Catharina Adelheid von Hone. Afkomstig uit Duitsland, koninkrijk Hannover.

De overlijdensdatum van Harmen Heinrich Merscher blijft een raadsel. De op 26 mei 1832 in Lemsterland overleden Harmann Heinrich Merscher kan hij niet zijn omdat er na die datum uit dit huwelijk nog kinderen worden geboren. Bovendien is die dan pas 34 jaar oud. Deze overledene was afkomstig van Handrup, Koninkrijk Hannover, Duitsland. Misschien is hij de op 26 april 1862 in Wymbritseradeel overleden 77 jaar oude Hendrik Durks Metscher, maar dan klopt de leeftijd niet; in de huwelijksakte staat onmiskenbaar duidelijk dat hij dan 39 jaar oud is. Het was destijds in Duitsland gebruikelijk de 2e voornaam als roepnaam te gebruiken. Bij de geboorteregistraties van de kinderen uit dit huwelijk komt vaders 1e voornaam Harmen niet meer voor. De 2e voornaam Heinrich wordt Hendrik. Ook de achternaam verbasterd steeds verder.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Dirk Metschker, geboren in Lemsterland op 3 augustus 1818, overleden te Lemmer op 10 september 1889, ongehuwd.

2. Harmen Metschker, geboren in Lemsterland op 11 januari 1821, beroep: blokmakersknecht. Overleden te Lemmer op 11 augustus 1882, 61 jaar oud, ongehuwd.

3. Hendrik Metschker, geboren in Lemsterland op 6 dec.1823. Overleden te Oosterzee, 5 maanden oud.

4. Hendrik Metsker, geboren in Lemsterland op 11 april 1825. Verder geen gegevens.

5. Margjen Mesker, geboren in Woudsend op 31 januari 1828, zie 1.6.5

6. Aaltje Metsker, geboren in Woudsend op 31 augustus 1830, zie 1.6.6

7. Annigje Metsker, geboren te Woudsend op 25 oktober 1833, zie 1.6.7

8. Johannes Metsker, geboren in Woudsend op 22 januari 1835, overleden 15 maanden oud.

9. Sjoukje Metsker, geboren in Woudsend op 16 januari 1838, overleden 11 maanden oud.


1.8. Jochem van den Berg, R. K. gedoopt op 3 mei 1809, overleden 9 april 1881, 71 jaar oud, gehuwd. Beroep: kleermaker. Jochem trouwde op 22 mei 1842 in Lemmer met Klaaske Lubberts de Lange, oud 25 jaar, geboren te Eesterga, dochter van Lubbert Andries de Lange en Wytske Sybrens Molenaar. Als Lubbert, kastelein in de Hof fan Hollān te Eesterga, (in 1870) en Wyske (in 1869) zijn overleden vindt de volgende verkoping plaats:

 • 1871 Lemmer, notaris F. Schaafsma
  Veiling en finale toewijzing en akte de command
  Betreft de verkoop van het huis met herberg Het Hof van Holland te Eesterga,
  koopsom fl. 2094
  - Jochem van den Berg, kleermaker te Oosterzee, gehuwd met Klaaske Lubberts de
  Lange, verkoper
  - Andries Lubberts de Lange, werkman te St. Nicolaasga, verkoper
  - Klaas Johannes Agricola, landbouwer te St. Nicolaasga, gehuwd met Aaltje
  Lubberts de Lange, verkoper
  - Johanneske Lubberts de Lange te St. Nicolaasga, weduwe van Jitze Ydes
  Agricola, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Yde en Lubbert Agricola
  - Pieter Eiles de Jong, landbouwer te Follega, koper
  - Uiltje Annes de Jong, landbouwer te Eesterga, koper
  Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97062
  Repertoirenr.: 32, 44 en 45 d.d. 27 februari 1871

De kinderen van Jochem en Klaaske zijn allemaal geboren te Oosterzee:

1. Margjen van den Berg, geboren 7 juni 1843, overleden te Franeker op 17 december 1938, 95 jaar oud. Zij trouwde op 21 mei 1871 in Haskerland met Wybe Hylkes Klos uit Joure. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

2. Lubbert van den Berg, geboren 17 april 1845, zie 1.8.2

3. Harmen van de Berg, geboren 27 mei 1849, zie 1.8.3

4. Rinze van de Berg, geboren 21 juli 1852, zie 1.8.4

5. Gerrit van de Berg, geboren 15 juni 1857, overleden 23 mei 1858.

6. Gerrit van de Berg, geboren 9 november 1859, overleden 30 april 1860.

7. Wietze van de Berg, geboren 24 april 1864, verder geen gegevens.


1.9. Catryna van den Berg, geboren te Follega op13 januari 1813. Zij trouwde, 32 jaar oud, op 22 januari 1845 in Lemsterland met de 20 jarige Johannes Dirks Tolsma, uit Midlum.

Uit dit huwelijk werd op 10 december 1845 een zoon geboren: Durk Tolsma.

Op 27 januari 1850 is Johannes Dirks Tolsma overleden, 25 jaar oud, daarbij de Opm.: Overleden te Hoorn. Catryna trouwde op 2 juli 1853 in Franekeradeel met Sjouke Pieters Bootsma, oud 57 jaar, geboren te Dedgum, vader van een volwassen zoon uit een eerder huwelijk. Sjouke is overleden op 6 juli 1854. Catryna’s zoon Durk is overleden te Harlingen op10 mei 1874, 28 jaar oud, ongehuwd.


1.2.2. Martentje van den Berg, geboren in Lemsterland, Oosterzee, op 25 maart 1824. Overleden in Lemsterland op 17 april 1905, 81 jaar oud, weduwe. Dochter van Gerrit Harmens van de Berg en Stijntje Hendriks Sikking. Zij trouwde in Lemsterland op 24 april 1853 met Koop Jacobs Woudt, oud 37 jaar, geboren te Oosterzee, zoon van Jacob Koops Woudt en Jantje Jans Slot. Beroep: Arbeider. Koop is overleden in Lemsterland op 26 november 1893.

Kinderen van Koop en Martentje zijn:

1. Jacobus Woud, geboren te Oosterzee op 2 april 1854. Beroep: Turfmaker. Hij trouwde op 5 mei 1882 in Lemsterland met Grietje Rampion, oud 26 jaar, geboren te Wijckel, dochter van Willem Jans Rampion en Teatske Beerends de Jong, halfzus van Yde Nijholt.

Kinderen van Jacobus en Grietje:

1. Jacobus Woudt, geboren in Follega op 9 april 1883, overleden in Lemsterland op 29 dec. 1940. Hij was in 1918 getrouwd met Berendina Louisa Verheyen uit Arnhem.

2. Teetske Woudt, geboren te Follega op 6 november 1885. Zij trouwde in 1920 met Jan de Jong, oud 33 jaar, geboren te Lemmer, zoon van Andries de Jong en Elisabeth van der Wijk.

3. Martha Woudt, geboren te Follega op 19 december 1887.

4. Wilhelmus Woudt, geboren te Follega op 21 juli 1890. Hij trouwde in 1919 in Lemsterland met Johanna Maria Petronella Pont, oud 28 jaar, geboren te Arnhem, dochter van Frederik Pont en Maria Hendrika Stegers.

5. Christina Woud, geboren 23 januari 1893.

6. Auke Woud, geboren te Follega op17 januari 1895.

7. Johanna Woudt, geboren te Lemmer op 21 april 1899. Zij trouwde in 1919 met Marten Bekemauit Workum, zoon van Jotje Bekema en Wietske van der Pal.

2. Christina Woud, geboren in Lemsterland op 6 april 1856, overleden 3 weken oud.

3. Gerrit Woudt, geboren te Oosterzee op 6 september 1857, overleden 9 maanden oud.

4. Christina Woud, geboren in Lemsterland op 26 juni 1859.

5. Jan Woud, dochter, geboren te Munnekeburen op 22 juli 1861, overleden te Sloten op 17 december 1925, 64 jaar oud, gehuwd. Zij trouwde op 7 juni 1891 te Sloten met Yde Nijholt, oud 26 jaar, geboren te Wijckel, zoon van Auke Ydes Nijholt en Teatske Berends de Jong, halfbroer van Grietje Rampion.

6. Gerritdina Woud, geboren te Nijetrijne op 9 september 1863


1.2.6. Margjen Gerrits van de Berg, geboren op 20 februari 1831 in Weststellingwerf, Spanga. Dochter van Gerrit Harmens van de Berg en Stijntje Hendriks SikkingZij trouwde in 1863 in Kuinre met Hermanus Geerts Postma, schippersknecht. Uit dit huwelijk 2 in Kuinre geboren kinderen: Maria Postma (1864) en Gerardus Postma (1867)


1.2.7. Hendrik van den Berg, geboren in Lemsterland, Echten, op 16 mei 1833. Zoon van Gerrit Harmens van den Berg en Trijntje Hendriks Sikkings. Beroep: Arbeider. Hij trouwde op 7 februari 1858 in Lemsterland met Luitje Jacobs Woud, oud 19 jaar, geboren te Echten, dochter van Jacob Koops Woud en Jantje Jans Slot.

Kinderen van Hendrik en Luitje:

1. Gerhardus van den Berg, geboren te Munnekeburen op 27 juni 1859, overl. 12 weken oud.

2. Christina van den Berg, geboren te Scherpenzeel op 6 aug. 1861, overl. 5 maanden oud.

3. Jacobus van de Berg, geboren te Munnekeburen op 28 december 1863. Verder geen gegevens. Hij is niet op jonge leeftijd overleden.

4. Gerredina van de Berg, geboren te Munnekeburen op 5 september 1871, overleden op 22 november 1872, 14 maanden oud.

Luitje Jacobs Woud is overleden op 23 november 1872, 33 jaar oud. Hendrik trouwde (2) op 14 maart 1874 in Weststellingwerf met Geertje van der Veen, oud 21 jaar, geboren te Steenwijkerwold, dochter van Pieter van der Veen en Antje ten Wolde.

Uit dit huwelijk:

5. Anna van den Berg, geboren in Weststellingwerf op 14 februari 1874. Opm.: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 14 maart 1874. Anna is overleden 15 april 1874, 2 maanden oud.

6. Anna van de Berg, geboren te Oosterzee op 7 mei 1875.


1.2.9. Gatske van den Berg, geboren te Echten op 6 november 1836, dochter van Gerrit Harmens van den Berg en Stijntje Hendriks Sikking. Zij trouwde in Weststellingwerf op 21 februari 1862 met Lugerus Pieters van der Woning, oud 25 jaar, geboren te Spanga, zoon van Pieter Wigbolts van der Woning en Aafje Harmens Scheeper. Gatske woonde in 1916 in Steenwijkerwold. Lugerus (Ludgerus) was toen al overleden.

Zij kregen de volgende kinderen:

1. Agatha van der Woning, geboren 22 februari 1863 te Munnekeburen.

2. Christina van der Woning, geboren 6 augustus 1864 te Spanga.

3. Catharina van der Woning, geboren 22 februari 1866 te Spanga.

4. Johanna van der Woning, geboren 12 juli 1868 te Spanga.

5. Petrus van der Woning, geboren 19 januari 1870 te Spanga, overleden te Lemmer op 16 april 1916, 46 jaar oud. Beroep: Arbeider. Hij trouwde op 1 mei 1908 in Doniawerstal met Marijke Agricola, oud 28 jaar, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Hendrik  Agricola (geb. 1851, Follega) en Akke Tjitskes Rypkema (geb. 1855, St. Nicolaasga) Marijke is overleden in 1972 in Hulsberg, Limburg.

6. Geertruida van der Woning, geboren 31 januari 1872 te Spanga, overleden 9 jaar oud.

7. Gerhardus van der Woning, geboren 2 september 1873, overleden 9 maanden oud.

8. Nicolaaske van der Woning, geboren 16 april 1875, verder geen gegevens.

9. Gerardus van der Woning, geboren 20 januari 1877, overleden 6 maanden oud.

10. Maria van der Woning, geboren 1 juli 1878, overleden 14 maanden oud.


1.2.10. Harmen Gerrits van de Berg, geboren in Nijetrijne op 27 november 1838, zoon van Gerrit Harmens van den Berg en Stijntje Hendriks. Beroep: Schipper. Harmen trouwde op 10 februari 1871 in Weststellingwerf met Trijntje Klazes Schippers, oud 25 jaar, geboren te Spanga, dochter van Klaas Geerts Schippers en Iemkje Harms Poorte.

Hun kinderen zijn:

1. Ymkje van der Berg, geboren 5 augustus 1871 te Munnekeburen.

2. Klaas van der Berg, geboren 13 april 1873 te Lemmer.

3. Gerrit van den Berg, geboren 18 april 1876 te Lemmer.

4. Geert van den Berg, geboren 31 augustus 1878 in Weststellingwerf.

5. Christina van den Berg, geboren 21 juli 1880, overleden 6 maanden oud.

6. Christina van den Berg, geboren 19 december 1883 in Weststellingwerf.


1.3.1. Inne van den Berg, geboren te Follega op 18 november 1836, zoon van Geert Harmens van den Berg en Saakjen Innes Zwaga. Overleden te Sneek op 25 augustus 1917, 80 jaar oud, weduwnaar. Beroep: Timmerman, Gruttersknecht. Hij trouwde in Lemmer op 23 juni 1861 met Anna Antonius Bijlholt, oud 28 jaar, geboren te Sneek, dochter van Antonius Bijlholt en Catharina Jolkes Dijkstra. In 1881 woonden zij in Sneek in het huis nr. 427. Anna is overleden te Sneek op 30 januari 1907, 74 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Geert van den Berg, geboren te Lemmer op 5 februari 1863. Hij trouwde in Eindhoven op 19 september 1889 met Hendrika Johanna Hezemans uit Eindhoven, dochter van Martinus Hezemans en Maria Weijtens. Hij trouwde (2) met Frederika Christina Hezemans.

2. Catharina van de Berg, geboren te Sneek op 9 maart 1865.

3. Harmen van den Berg, geboren te Sneek op 25 september 1867, overleden te Sneek op 13 maart 1881, 14 jaar oud.

4. Antoon van de Berg, geboren te Sneek op 5 juni 1870. Beroep: Reiziger. Hij trouwde op 10 juni 1896 in Rheden met Wilhelmina Johanna Egbers uit Velp, dochter van Martinus Egbers en Johanna Francisca Otten.

5. Seconda van den Berg, geboren te Sneek op 13 september 1872, overleden te Sneek op 22 februari 1937, 64 jaar oud.

6. Henderika van den Berg, geboren te Sneek op 9 augustus 1874, overleden 8 dagen oud.

7. Wynandus van de Berg, geboren te Sneek op 2 oktober 1875, overleden te Sneek op 6 juli 1895, 19 jaar oud.


1.3.2. Harmen van den Berg, geboren te Lemmer op 8 juni 1839, overleden te Sneek op 11 juni 1919. Beroep: Schippersknecht, werkman. Zoon van Geert Harmens van den Berg en Saakjen Innes Zwaga. Hij trouwde, tegelijk met zijn broer Popke, op 16 mei 1869 met Anna Marie Dijkstra, geboren te Haarlem, dochter van Gerben Douwes Dijkstra en Fredrika Jolke Dijkstra. Beroep: Dienstmeid. Anna is overleden te Sneek op 2 juni 1899, 58 jaar oud, gehuwd.

Hermanus van den Berg en Anna Maria Dijkstra.

Kinderen van Harmen en Anna, geboren in Sneek:

1.  Levenloos kind, overleden 23 mei 1870, vrouw

2.  Saakje van den Berg, geboren 29 mei 1871, overleden in Doesburg op 22 mei 1916, 44 jaar oud, ongehuwd.

3.  Frederika van den Berg, geboren 1 maart 1873

4.  Gerard van den Berg, geboren 29 juli 1875, overleden in Sneek, 15 maanden oud.

5.  Catharina Maria van den Berg, geboren 11 september 1877

6.  Gerard van den Berggeboren 25 augustus 1879, overleden te Sneek op 6 december 1937, 58 jaar oud, weduwnaar. Hij trouwde op 23 juni 1915 in Gouda met Elizabeth van Beuzekom, geboren te Gouda op 27 juni 1879, dochter van Johannes Poulus van Beuzekom, schoenmaker, en Maria van den Born. Elizabeth is overleden te Sneek op 7 november 1930, 51 jaar oud. De familie Gerard van den Berg woonde in Sneek aan de Selfhelp. Gerard had als zelfstandig timmerman daar ook zijn timmerloods en Elizabeth een kruidenierswinkeltje aan huis.

Gerard van den Berg en Elizabeth van Beuzekom.

Gerard en Elizabeth kregen 2 kinderen: Hermana Catharina Maria (1917) en Johannes Poulus (1918).

Hermana, geboren te Sneek op 22 januari 1917, overleden te Joure op 29 april 1989. Beroep: hulp in de huishouding. Zij trouwde te Sneek op 2 januari 1943 met Martinus (Meinte) Huisman, geboren te Joure op 2 juli 1909, overleden te Joure op 29 augustus 1998, zoon van Titrianus (Tjitske) Huisman, meester schoenmaker en  antiekhandelaar, en Wiepkje M. Bonthuis. Nadat Wiepkje in 1919 weduwe was geworden verdiende ze kost als koerrinster, ze verkocht huis aan huis in Joure en omgeving voor Douwe Egberts koffie en thee. Meinte was bakker, zelfstandig bereider en verkoper van consumptie-ijs en oliebollenbakker. Hij heeft tijdelijk als meubelmaker gewerkt en vanaf WO II  bij Douwe Egberts als tabaksbewerker.

Hermana en Meinte kregen 7 kinderen: Theo (1944), Gerard (1946), Liesbeth (1947), Wies (1949), Jan (1951), Marijke (1952) en Jozé (1956).

Johannes Poulus (Jan) trouwde in 1942 met Siebregje (Siepie) Wetting uit Wijtgaard, dochter van Jozef Wetting en Sytske Adema.

Jan en Siepie kregen 6 kinderen.

Meinte Huisman en Hermana van den Berg.

7.  Gerben van den Berg, geboren te Sneek op 28 juni 1882, overleden te Sneek op 25 augustus 1947. Beroep: handelsreiziger. Hij trouwde op 16 augustus 1911 te Stad Delden met Anna Berendina Rengerink, geboren te Markelo op 3 maart 1884, dochter van Gerardus Johannes Rengerink en Lamberdina Stittelaar, overleden te Deventer op 31 augustus 1972.

Zij kregen in Sneek 3 kinderen, Anna Maria Secunda (Annie), geboren te Sneek op 11 oktober 1912, overleden te Deventer op 15 april 2002, ongehuwd; Gerhardus Lambertus Johannes (Jan), geboren te Sneek op 25 augustus 1914, overleden te Sneek op 8 december 1918; Gerardus Johannes Henricus (Jan), geboren te Sneek op 7 augustus 1920, overleden te Nijmegen op 1 februari 2008, hij was gehuwd met Fien Braakhuis, die op 29 mei 2012 te Nijmegen is overleden.

8.  Innocentius van den Berg, geboren 8 augustus 1886, overleden op 29 oktober 1963 te Hilversum. Hij trouwde op 31 juli 1912 met Petronella Geertuida Jansen uit Hilversum, dochter van Gerardus Jansen en Gerritje van der Geer.

Kinderen van Innocentius en Petronella: Anna Maria Catharina (1913), Gerarda Frederika Christina (1916) en een zoon Gerard. 


1.3.3. Popke van den Berg, geboren te Lemmer op 12 februari 1842, overleden te Sneek op 31 mei 1908, 66 jaar oud, gehuwd. Beroep: Schippersknecht, koopmansknecht, houtkopersknecht. Zoon van Geert Harmens van den Berg en Saakjen Innes Zwaga. Hij trouwde, tegelijk met zijn broer Harmen te Sneek met Henderina Gerbens Dijkstra, geboren te Joure, dochter van Gerben Douwes Dijkstra en Frederika Solkes Dijkstra. Beroep: Dienstmeid. Henderina is overleden te Sneek op 23 november 1919, 80 jaar oud, weduwe.

Kinderen van Popke en Henderina zijn:

1. Secunda Maria van den Berg, geboren te Sneek op 1 augustus 1870. Beroep: Dienstbode. Zij trouwde op 29 mei 1898 met Hermanus Stoelinga, schoenmaker, zoon van Durk Stoelinga, apothekersknecht en Saakje van der Heide. Op 11 augustus 1899 wordt in Sneek hun zoon Theodorus Gerbrandus Dominicus Stoelinga geboren. Over later geboren kinderen geen gegevens..

2. Gerbrandi Dominicus van den Berg, geboren te Sneek op 2 oktober 1872. Beroep: Schoenmaker. Hij trouwde op 10 juni 1899 met Tecla Monkel uit Sneek, dochter van Jozeph Monkel, timmerman, en Dorothea van Vugt.

3. Gerard Inne van den Berg, geboren te Sneek op 4 november 1874. Beroep: Machinist. Hij trouwde te Sneek op 20 mei 1899 met Ida Kramers uit Sneek, dochter van Johannes Bernardus Kramers, timmerman, en Tjallina Koning. Op 13 oktober 1900 wordt in Sneek hun dochter Henderina Secunda Maria van den Berg geboren. Over later geboren kinderen geen gegevens.

4. Frederika Anna van den Berg, geboren te Sneek op 18 maart 1876.

5. Maria van den Berg, geboren te Sneek op 20 juli 1878, zij trouwde te Sneek op 3 juli 1905 met Nicolaas Deden.

6. Dominicus Petrus van den Berg, geboren 21 augustus 1880, overleden op 12 juni 1907, 26 jaar oud, ongehuwd.

7. Anna Maria van den Berg, geboren 2 maart 1883


1.3.4. Marijke van den Berg, geboren te Lemmer op 20 juni 1845, overleden te Sneek op 22 december 1918, gehuwd. Beroep: Naaister. Dochter van Geert Harmens van den Berg, kleermaker in Lemmer, en Saakjen Innes Zwaga. Zij trouwde op 26 mei 1872 te Lemmer met Gauke Bosma, oud 26 jaar, geboren te Lemmer, zoon van Jan Emes Bosma en Grietje Lourens Kuipers. Beroep: varensgezel, stoombootknecht, schippersknecht.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Bosma, geboren te Lemmer op 2 november 1873, overleden 16 maanden oud.

2. Jan Bosma, geboren te Lemmer op 8 november 1875.


1.3.5. Hendrik van de Berg, geboren te Lemmer op 15 augustus 1848, overleden te Lemmer op 29 november 1925, 77 jaar oud, weduwnaar. Beroep: Smidsknecht, Smid. Zoon van Geert Harmens van den Berg, kleermaker in Lemmer, en Saakjen Innes Zwaga

Huwelijksakte Hendrik van den Berg en Maria de Jong.

Hij trouwde op 1 juni 1873 in Lemmer met Maria de Jong, oud 21 jaar, geboren te Lemmer, dochter van Sipke Andries de Jong en Anna Jans Oldhoven. Maria de Jong is overleden op 24 maart 1924, 72 jaar oud.

Hendrik kwam bij de notaris (o.a.) voor:

 • 1875 Lemmer, notaris F. Schaafsma
  Koopakte
  Betreft de verkoop van een huis en grofsmederij met erf etc te Lemmer, koopsom
  fl. 4000
  - Jelle Martens van der Wal, grof- en scheepssmid te Lemmer, verkoper
  - Johannes van Putten, smid te Lemmer, koper
  - Hendrik van den Berg, smid te Lemmer, koper
  Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97066
  Repertoirenr.: 60 d.d. 26 maart 1875
 • 1892 Lemmer, notaris F. Schaafsma
  Veiling en finale toewijzing en inhouding
  Betreft een huis met bleek te Lemmer, koopsom fl. 1522
  - Reinier Geniets te Groningen, crediteur en verkoper
  - Tjalling Jennes Dijkstra, schoenmaker te Lemmer, verkoper
  - Johannes van Putten, smid te Lemmer, koper
  - Hendrik van der Berg, smid te Lemmer, koper
  - Siemen Jans Visser, zeilmaker te Lemmer, verkoper
  Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97083
  Repertoirenr.: 29 en 35 d.d. 5 maart 1892
 • 1900 Lemmer, notaris S. Spannenburg
  Koopakte
  Betreft de verkoop van een huis met smederij en gereedschappen etc te Lemmer,
  koopsom fl. 2830
  - Hendrikje van der Veen te Lemmer, weduwe van Jan Osinga, verkoper
  - Hendrik van den Berg, grofsmid te Lemmer, koper
  Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97095
  Repertoirenr.: 43 d.d. 16 april 1900
 • 1900 Lemmer, notaris S. Spannenburg
  Koopakte
  Betreft de verkoop van 1/2 deel van een winkelhuis etc te Lemmer, koopsom
  fl. 900
  - Hendrik van den Berg, grofsmid te Lemmer, verkoper
  - Johannes van Putten, grofsmid te Lemmer, koper
  Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97095
  Repertoirenr.: 84 d.d. 1 juni 1900
 • 1905 Lemmer, notaris S. Spannenburg
  Koopakte
  Betreft de verkoop van een huis waarin smederij te Lemmer, koopsom fl. 1200
  - Pieter van Vaals, grofsmid te Lemmer, verkoper
  - Hendrik van den Berg, grofsmid te Lemmer, koper
  Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97100
  Repertoirenr.: 150 d.d. 16 november 1905
 • 1915 Lemmer, notaris S. Spannenburg
  Testament
  - Maria Sipkes de Jong te Lemmer, gehuwd met Hendrik van den Berg
  Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97111
  Repertoirenr.: 22 d.d. 2 april 1915
 • 1915 Lemmer, notaris S. Spannenburg
  Testament
  - Hendrik van den Berg, grofsmid te Lemmer
  Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97111
  Repertoirenr.: 23 d.d. 2 april 1915

Kinderen uit dit huwelijk, allemaal geboren te Lemmer:

1. Saakjen van de Berg, geboren 8 maart 1874. Zij trouwde op 8 oktober 1897 met Jan Bosma, schoenmaker, zoon van Yme Bosma, stoombootsknecht, en Anna Hamers.

2. Sipke van den Berg, geboren 2 augustus 1875. Beroep: Smid. Hij trouwde in Lemmer op 17 september 1901 met Inschjen Nijholt, geboren te Lemmer, dochter van Jelle Nijholt, timmerman, en Grietje Hulscher.

3. Geerhard van den Berg, geboren 8 juni 1877. Beroep: Schoenmaker. Hij trouwde in Lemmer op 17 september 1901 met Martzen Adema, geboren te Dedgum, dochter van Siemon Adema en Hieke van der Zee.

 • 1902 Lemmer, notaris S. Spannenburg
  Koopakte
  Betreft de verkoop van een huis met erf te Sneek, koopsom fl. 2000
  - Andries Tromp, schoenmaker te Sneek, verkoper
  - Geerhard van den Berg, schoenmaker te Zwolle, koper
  Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97097
  Repertoirenr.: 87 d.d. 8 mei 1902

4. Andreas van den Berg, geboren 13 augustus 1880. Beroep: Smid. Hij trouwde in Lemmer op 18 augustus 1904 met Maria Nijholt, geboren te Lemmer, dochter van Jelle Nijholt, timmerman, en Grietje Hulscher. Dit gezin volgt in de genealogie van Harmen Hendriks van den Berg.

5. Ignatius van den Berg, geboren 20 november 1883, overl.op 7 april 1885, 16 maanden oud.

6. Willebrordus Ignatius van den Berg, geboren 19 juli 1886. Beroep: Kleermaker. Hij trouwde op 12 augustus 1913 te Lemmer met Sjoukje de Jager, oud 27 jaar, geboren te Lemmer, dochter van Johannes de Jager, vishandelaar, en Saakje Bosma.

7. Innocentius Hermanus van den Berg, geboren 17 mei 1889. Hij werd priester, deken te Oldenzaal.

8. Anne Julius van der Berg, geboren 27 juli 1893. Beroep: Smid (in de Benedenschans) Hij trouwde op 13 mei 1919 te Lemmer met Agatha Catharina Mulder, oud 25 jaar, geboren te Bolsward, dochter van Gerben Mulder en Marijke Mulder.

V.l.n.r. staand: Agatha Mulder, Anne van den Berg, Sipke van den Berg, Maria Nijholt, Andries van den Berg, Sjoukje de Jager, Willem van den Berg, Gerard van den Berg, Martzen Adema, Jan Bosma. Zittend: Inschje Nijholt, Inne van den Berg, Saakje van den Berg.

 • Met dank aan Klaas Faber uit Apeldoorn voor de foto van de familie van den Berg.

Afdruk van Marie Jansen-Klappe: Bidprentje van Maria de Jong


1.4.1. Marrigjen van den Berg, geboren te Oosterzee op 24 februari 1836, dochter van Hendrik Harmens van den Berg en Grietje Innes Zwaga. Beroep: Dienstmeid in Lemmer. Zij trouwde in Lemsterland op 9 mei 1856 met Sjieuwke Andries de Jong, oud 41 jaar, geboren te Workum, boerenknecht te Echten, zoon van Andries Eelkes de Jong en Attje Ruurds Bekema. Sjoeke is overleden te Joure op 5 oktober 1877, 62 jaar oud.

Hun kinderen werden geboren in Joure:

1. Andries de Jong, geboren 11 april 1857.

2. Grietje de Jong, geboren 9 januari 1859.

3. Hendrik de Jong, geboren 18 november 1860.

4. Ruurd de Jong, geboren 31 juli 1862.

5. Tjeerd de Jong, geboren 17 juni 1867. Beroep: Typograaf. Hij trouwde op 2 oktober 1895 te Hilversum met Marretje Lafebre. Dit huwelijk werd ontbonden op 21 oktober 1898.

6. Inne de Jong, geboren 21 januari 1870.

7. Eelke de Jong, geboren 28 mei 1872.

8. Atje de Jong, geboren te Joure op 17 juli 1874.

9. Elisabeth de Jong, geboren te Joure op 21 november 1876


1.4.2. Inne van den Berg, geboren te Echten op 26 maart 1838, zoon van Hendrik Harmens van den Berg en Grietje Innes Zwaga. Beroep: werkman, boerenknecht. Hij trouwde te Zutphen op 7 juni 1876 met Johanna Weverink, beroep: naaister. 


1.6.5. Margjen Mesker, geboren in Woudsend, Wymbritseradeel op 31 januari 1828, overleden in Lemsterland op 13 januari 1886, 57 jaar oud, gehuwd. Dochter van Hendrik Mesker en Lammigjen van den Berg. Zij trouwde in Lemmer op 5 juni 1853 met Gerke Johannes van der Vaart, beroep: koperslager, zoon van Johannes Melles van der Vaart en Sibbeltje Gerkes ter Velde. Gerke van der Vaart is overleden op 2 oktober 1903, 78 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes van der Vaart, geboren te Lemmer op 18 maart 1854, overleden op 7 juni 1854,11 weken oud. Dit huwelijk is verder kinderloos gebleven.


1.6.6. Aaltje Metsker, geboren in Woudsend op 31 augustus 1830, overleden in Woudsend op 1 oktober 1914. Beroep: Naaister. Dochter van Hendrik Mesker en Lammigjen van den Berg. Zij trouwde in Woudsend op 5 mei 1855 met Hessel Jans Boersma uit Woudsend, arbeider, zoon van Jan Hessels Boersma en Geertje Jans de Boer.

Hun kinderen zijn:

1. Hendrik Boersma, geboren te Woudsend op 28 februari 1856. Beroep: Koperslager. Hij trouwde te Sneek op 28 mei 1882 met Iebeltje Bosma, dienstmeid, geboren te Balk, dochter van Gerrit Wessels Bosma en Marijke Johannes Korttemöhle.

2. Geertje Boersma, geboren te Woudsend op 15 juni 1858. Zij trouwde in Lemmer op 20 mei 1880 met Jelle Visser, oud 24 jaar, geboren te Lemmer, beroep: visser, zoon van Steven Jelles Visser en Susanna Gerrits ter Velde. Jelle’s zus Dina trouwde op diezelfde dag met Johannes Sterk, zoon van Gerardus Anthoons Sterk en Meintje Theodorus Neits. Jelle is overleden in Lemmer op 1 januari 1887, 31 jaar oud.

Jelle en Geertje kregen 3 dochters:

1. Aaltje Visser, geboren 18 juni 1881, overleden 17 maanden oud.

2. Susanna Visser, geboren 16 maart 1883, overl. te Westhem, 50 jaar oud.

3. Clara Visser, geboren 12 februari 1885, overleden 22 januari 1887, 23 maanden oud.

Geertje trouwde (2) op 18 mei 1889 in Westhem met Yede Yedema, weduwnaar met een 2 jaar oud zoontje Gerben. Uit dit huwelijk:

1. Hessel Yedema, geboren 6 maart 1890, overleden 2 maanden oud.

2. Hessel Yedema, geboren 3 september 1892.

3. Jan Boersma, geboren te Woudsend op 12 mei 1863. Beroep: Timmerman in Balk. Hij trouwde in Balk op 19 mei 1887 met Johanna Sophia Swart, oud 22 jaar, geboren te Balk, dochter van Johannes Simons Swart en Roelofke Wessels Bosma.


1.6.7. Annigje Metsker, geboren te Woudsend op 25 oktober 1833, dochter van Hendrik Mesker en Lammigjen van den Berg. Beroep: Dienstmeid. Zij trouwde in Workum op 11 juli 1863 met Sybren Ydes Riemersma, schipper, oud 32 jaar, geboren te Oosterend, zoon van Yde Sybrens Riemersma en Metje Jolles Slippens. Annigje en Sybren woonden in Bolsward.

Hun kinderen:

1. Yde Riemersma, geboren 25 november 1864.

2. Lamkje Riemersma, geboren 26 juni 1867. Beroep: Dienstmeid. Overleden te Lemmer op 11 april 1897, 29 jaar oud.


1.8.2. Lubbert van den Berg, geboren te Oosterzee op 17 april 1845, overleden te Franeker op 24 september 1929, 84 jaar oud, gehuwd. Zoon van Jochem Harmens van den Berg en Klaaske Lubberts de Lange. Beroep: Kleermaker. Hij trouwde in Lemsterland op 23 mei 1877 met Swopkje Veltman, oud 28 jaar, geboren te Bolsward, dochter van Sytse Jacobs Veltman en Agnietta Baukes Ettema.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Klara Maria van den Berg, geboren in Weststellingwerf op 2 mei 1878. Zij trouwde op 20 mei 1906 in Franeker met Johannes Rijpstra.

2. Levenloos kind, overleden in Weststellingwerf op 2 mei 1878, man.

3. Angenis Catharina van de Berg, geboren te Workum op 18 mei 1880.

4. Maria van de Berg, geboren te Workum op 28 juli 1882, overleden 6 dagen oud.

5. Levenloos kind, overleden te Workum op 30 januari 1884, man.

6. Maria van de Berg, geboren te Workum op 10 april 1885, overleden 4 maanden oud.

7. Maria van de Berg, geboren te Workum op 27 augustus 1886.

8. Jochum Harm van de Berg, geboren te Workum op 17 april 1889. Hij trouwde te Franeker op 15 juli 1919 met Veronica Boersma.

9. Catharina Agnes van de Berg, geboren te Workum op 30 december 1892. Zij trouwde te Franeker op 15 juni 1920 met Jacobus Cornelis Riepstra. 


1.8.3. Harmen van de Berg, geboren 27 mei 1849. Beroep: kleermaker. Zoon van Jochem Harmens van den Berg en Klaaske Lubberts de Lange. Hij trouwde op 13 november 1881 in Haskerland met Ruurdje Popkes van Aalzum, dienstmeid, oud 36 jaar, geboren te Joure, dochter van Popke Douwes van Aalzum en Tjitske Andries de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Jochem van den Berg, geboren in Weststellingwerf op 12 dec. 1882, overl. 10 dagen oud.

2. Levenloos kind, overleden in Weststellingwerf op 2 januari 1885, man


1.8.4. Rinze van de Berg, geboren te Oosterzee op 21 juli 1852, overleden in Lemsterland op 1 september 1936, 84 jaar oud, gehuwd. Zoon van Jochem Harmens van den Berg en Klaaske Lubberts de Lange. Hij trouwde op 11 juli 1890 in Lemsterland met Johanneske Lippes, oud 29 jaar, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Berend Hendriks Lippes en Berber Gosses Bosma. Rinze van den Berg is overleden op 1 september 1936, 84 jaar oud. Johanneske Lippes is overleden op 16 januari 1940, 79 jaar oud.


Met dank aan Gerard van den Berg uit Sneek voor aanvullende gegevens.

Met dank aan Theo Huisman uit Joure voor aanvullende gegevens en foto’s.

Reactie plaatsen

Reacties

Wietze van de Berg
6 dagen geleden

Hallo,

Doen jullie iets met aanvullende informatie, mocht ik deze hebben?
Met vriendelijke groeten
Wietze

Ineke Gerners-Pach
een jaar geleden

Zie zo maar namen langs komen die ook bij de Friese familie van mijn man Henk Gerners voorkomen. Fam. Bosma en Schaafsma. Grappig.

Hessel de Greeuw
een jaar geleden

Ik denk niet dat ik je verder kan helpen met dit probleem, maar ik heb een vraag aan u.
Ik bezit duizenden foto's van Andijker schoolklassen van de muziek van de zange sport enz enz enz.
Nu was ik vandaag bezig met een schoolfoto van ca 1942 en kom ik een Hennie van den Berg (of van de of van der) tegen waar men niets van wist.
Wel had ze een broer Dirk van de Berg maar of die ouder was of jonger weten ze niet.
Dus ben ik op intenet aan het zoeken en kwam deze link tegen, alleen heb ik geen idee wie Nelleke Kerkenaar is, ik heb er geen enkele schoolfoto van, wel van Koos, Ton en Dia geb alle drie ca 1940.

Mijn vraag is weet u misschien ook wie de ouders van Nelleke Kerkenaar zijn?

Ik probeer al ca 50 jaar alle school kinderen op de foto's een naam te geven en waarschijnlijk zullen daar ook kinderen bij zijn die hier ondergedoken zaten maar waarvan ze dan naam niet meer weten.

Graag hoor ik van u

Vriendelijke groeten uit Andijk van


Hessel de Greeuw

Ineke Gerners-Pach
4 jaar geleden

Ben namens de jongste dochter Nelleke Kerkenaar van mijn Onderduikouders Fam Kerkenaar op zoek naar de zoon en dochter van Wiebe van der Berg geboren 15-12-1919 te st. Johannesga (Schoterland) en getrouwd met Maartje Elizabeth Lub 1921 en getrouwd 1945 op Andijk. Wiebe zat met mij op Andijk ondergedoken bij de fam. Kerkenaar WOII. Naam van de kinderen van Wiebe Jelle en een dochter naam ...y..?. Wiebe na de oorlog Directeur Boerenleenbank Leens en overleden in 04-03-1973 Leens. Weet dat er in het kader van de wet op de pers.gegevens nogal wat beperkingen zijn, maar ik hoop toch dat jullie mij meer info kunnen geven. Groet Ineke Gerners-Pach (geboren 27-11-1942 Asd)