Bijlage 5 Bruyn Johannes  &  Sjouk Ydes  

Parenteel van Bruyn Johannes & Sjouk Ydes in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 52 en 53


1.Bruyn Johannes, geboren omstreeks 1700, overleden 15 juni 1740 in St. Nicolaasga. Zoon van Johannes Agricola en Yssien Saeckes. Hij trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 20 december 1730 met Sjouk Ydes, dochter van onbekende ouders. Getuigen bij dit huwelijk waren: Jan vanPutten en Anna  Sjouk is overleden op 19 september 1762 te St. Nicolaasga. 

Hun kinderen werden geboren in Ouwsterhaule, en r.k. gedoopt in St. Nicolaasga.

1. Joannes, gedoopt op 27 april 1731, aanwezig: Jouk Ruurts.

2. Saake, gedoopt op 13 oktober 1732, aanwezig: Anna Mulder

3.Yde, gedoopt op 30 oktober 1734,  zie kwartierstaat Tiemen Bouwhuis voorouder 26.

4. Eesjen, gedoopt op 13 september 1737, aanwezig: Bregt Ydes

5. Saake, gedoopt op 15 september 1738, aanwezig: Bregt Ydes

6. Bruyn, gedoopt op 2 september 1740, zie 1.6.


1.6.  Bruyn Agricola, gedoopt op 2 september 1740, zoon van Bruyn Johannes en Sjouk Ydes. Overleden te St. Nicolaasga op 25 oktober 1826, 86 jaar oud, weduwnaar.  Hij trouwde (1) r.k. te St. Nicolaasga op 20 februari 1770 met Akke Douwes. Akke is overleden op 7 april 1783. Bruyn trouwde (2) r.k. te St. Nicolaasga op 20 juni 1785 met Antje Rienks. Antje is overleden op 9 september 1806.

De kinderen van Bruyn en Antje worden r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

1. Joannes Bruens Agricola, gedoopt op 1 juli 1786, zie 1.6.1. 

2. Trijntje Bruens, gedoopt op 20 maart 1788, meter: Sjouk Ydes. Overleden voor 1811.

3. Rienk BruensAgricola, gedoopt op 1 april 1790, zie 1.6.3.  

4. Saake BruensAgricola, gedoopt op 8 januari 1797, zie 1.6.4. 

Naamsaanneming 1811 Langweer, deel 1 folio 3 Agricola, Bruin Bruins, St. Nicolaasga. Kinderen: Johannes 25, Rienk 21, Legemeer, Sake 14  


1.6.1.  Joannes Bruens Agricola, gedoopt op 1 juli 1786, peter: Yde Bruens. Zoon van Bruin Bruins Agricola en Antje Rienks. Beroep: boereknecht, boer. Overleden te St Nicolaasga op 7 september 1826, 40 jaar oud. Hij trouwde op 20 mei 1819 met Lieutske Klazes de Boer, boeremeid te St. Nicolaasga, geboren te Follega, dochter van Klaas de Boer en Hinke Roels de Ree.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Antje Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 15 juni 1820, overleden te St. Nicolaasga op 19 april 1842, 21 jaar oud, ongehuwd.

2. Klaas Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 14 mei 1823, zie 1.6.1.2.


1.6.3.  Rienk Bruins Agricola, gedoopt op 1 april 1790, aanwezig: Sjouk. Zoon van Bruin Bruins Agricola en Antje Rienks. Beroep: arbeider, boer te St. Nicolaasga, kastelein onder Oldeouwer, en bij de geboorte van het jongste kind is hij werkman, woonachtig onder Oldeouwer. Hij trouwde 22 jaar oud op 1 november 1812 met de 29-jarige Trijntje Willems Bosma, dochter van Willem Hendriks Bosma, boer te Ousterhaule, en Rensk Wiebes.

Op 2 oktober 1822 wordt door Roelof Meinderts de Ree, boer te Oldeouwer aangifte gedaan van het overlijden van Trijntje Willems Bosma, kasteleinse, overleden op 1 oktober “des avonds ten vier uren”, echtgenote van Rienk Bruins Agricola, afwezig.  Op 3 oktober wordt door de 82-jarige Bruin Bruins Agricola, bij afwezigheid van zijn zoon Rienk, aangifte gedaan van de geboorte van Wytske Agricola, geboren 1 oktober ’s morgens omtrent 9 uur.

Trijntje werd 39 jaar oud. Rienk is overleden te Gersloot op 28 april 1939, 49 jaar oud, arbeider zonder vaste woonplaats.

Rienk en Trijntje kregen de volgende kinderen:

1. Antje Rienks Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 26 juli 1813, zie 1.6.3.1. 

2. Reinskje Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 11 december 1814, dochter van Rienk Bruins Agricola en Trijntje Willems Bosma.

3. Willem Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 23 juni 1816, zie 1.6.3.3.  

4. Bruin Rienks Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 3 december 1818, zoon van Rienk Bruins Agricola en Trijntje Willems Bosma. Overleden te Oldeouwer op 14 februari 1821, 2 jaar oud.

5. Trijntje Rienks Agricola, geboren te Oldeouwer op 6 oktober 1820, zij was dienstmeid te Greonterp toen zij 32 jaar oud trouwde met de even oude Hidde Sinnes van de Weideboereknecht, wonende te Tjerkwerd, geboren te Bolsward, zoon van Sinne Douwes van der Weide en Grietje Jans Dijkstra.

6. Wietske Rienks Agricola, geboren te Oldeouwer op 1 oktober 1822, overleden te Nijega op 25 september 1826, bijna 4 jaar oud. In de overlijdensakte staat achter haar vaders naam: gedetineerde te Amsterdam. Haar moeder was overleden op de dag dat Wietske werd geboren.


1.6.4.  Saake Bruens Agricola, geboren te Ouwster Nijega, gedoopt op 8 januari 1797, peter: Saake Ydes. Zoon van Bruin Bruins Agricola enAntje Rienks. Sake was 28 jaar oud, timmerknecht, wonende te St. Nicolaasga toen hij op 24 juni 1825 trouwde met de 23-jarige Antje Obbes Bosman, dienstmaagd te Oldeouwer, geboren te Balk, dochter van Obbe Harmens Bosman en Tjerkje Epkes van der Eind. (zie bijlage 7 nr. 1.2.8.)  Sake is overleden te Wijckel op 6 september 1874, 76 jaar oud. Antje is overleden te Balk op 23 december 1884, 82 jaar oud.

Kinderen van Sake en Antje:

1. Antje Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 19 september 1826, dochter van Sake Bruins Agricola en Antje Obbes Bosman. Overleden te St. Nicolaasga op 9 januari 1828, 1 jaar oud.

2. Bruin Agricola, geboren te Wijckel op 22 februari 1829. Beroep:Molenaarsknecht, wonende te Oostrum. Overleden te Dokkum ’s avonds om half zeven in de stadsgracht bij de Halvemaanspoort op 28 augustus 1860, 31 jaar oud, ongehuwd.

3. Obbe Sakes Agricola, geboren te Balk op 26 juli 1832, overleden te Wijckel op 11 januari 1863, 30 jaar oud, ongehuwd, zonder beroep.

4. Antje Agricola, geboren te Balk op 19 september 1835. Zij was 30 jaar oud en boeremeid, wonende te Sloten toen zij op 27 mei 1866 trouwde met de 38-jarige Klaas Hendriks Boertje, arbeider wonende te Balk, zoon van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nannes de Vries. Klaas was al 2 keer weduwnaar.

Uit zijn eerste huwelijk met Sjieuwke Pieters Reekers uit Balk, dochter van Pieter Jans Reekers en Rigtje Ottes de Beer was op 13 juli 1861 een dochter Rigtje geboren. Op 1 augustus 1861 is Sjieuwke overleden, 34 jaar oud. Dochter Rigtje werd 1 maand oud.

Uit zijn tweede huwelijk met de 41-jarige Durkje Jans Poorten uit Luinjeberd, dochter van Jan Poorten en Jitske Durks Bouwhuis (zie kwartierstaat Tiemen Bouwhuis 16.5) werd op 19 augustus 1864 dochter Jitske geboren. Jitske is overleden op 2 september 1864, 2 weken oud. Een week later, op 9 augustus is ook Durkje overleden, 42 jaar oud.

Uit het huwelijk van Antje en Klaas werd op 18 april 1867 zoon Hendrik Boertje geboren. Klaas is overleden op 16 september 1868, 40 jaar oud. Zoon Hendrik, fabrieksarbeider,  trouwde 33 jaar oud op 31 mei 1900 te Enschede met de 20-jarige Hendrika Oude Sogtoen, geboren te Lonneker, dochter van Jannes Oude Sogtoen, blauwverver, en Arendina Strikker. Hendrik is overleden te Enschede op 5 januari 1946, 78 jaar oud. Zijn moeder Antje Agricola is overleden te Enschede op 16 oktober 1910, 75 jaar oud.

5. Pietertje Sakes Agricola, geboren te Wijckel op 5 april 1841, overleden te Wijckel op 19 augustus 1861, 20 jaar oud, zonder beroep.


1.6.1.2.  Klaas Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 14 mei 1823, zoon van Joannes Bruens Agricola en Lieutske Klazes de Boer. Overleden te St. Nicolaasga op 8 mei 1910, 87 jaar oud. Beroep, boereknecht, veehouder. Hij trouwde op 3 mei 1850 met Aaltje Lubberts de Lange, boeremeid te Doniaga, geboren te Eesterga, dochter van Lubbert Andries de Lange, tapper te Eesterga, en Wietske Sybrens Molenaar.

Klaas en Aaltje kregen te St. Nicolaasga 7 kinderen:

1. Harmen Agricola, geboren 7 april 1851, zie 1.6.1.2.1.  

2. Wietske Agricola, geboren 18 juni 1853, overleden te St. Nicolaasga op 15 april 1940, 86 jaar oud. Zij trouwde op 10 mei 1879 met Rinke Haarsma, van boerenbedrijf, geboren te Scharl, zoon van Rein Rinkes Haarsma en Sietske Ittes Roodhof.

Uit dit huwelijk:  Sietske (1880), Aaltje (1881), Jantje (1882), Luurtske (1883), Rein (1885), Luurtske (1887), Klaas (1889), Maria (1891) en Johannes (1895).

3. Johannes Agricola, geboren 4 januari 1856, overleden te Goïngarijp op 12 april 1929, 73 jaar oud, gehuwd. Beroep: boer. Hij trouwde (1) op 7 mei 1881 met Baukje Slippens, zij is overleden op 10 februari 1884, 25 jaar oud. Johannes trouwde (2) op 20 mei 1886 met Baukje van de Weide uit Rauwerd, dochter van Doede Gerbens van der Weide, boer, en Antje Jans Jurna.

Uit dit huwelijk de kinderen: Klaas (1887), Klaas (1888), Antje (1889), Doede (1890), Harmen (1891), Harmen (1892), Harmen (1893), Gerben (1895). Op 24 juni 1896 is Baukje overleden, 34 jaar oud. Johannes trouwde (3), 51 jaar oud, op 25 mei 1907 met de 40-jarige Sybrigje Ypma uit Tirns, dochter van Fedde Ypma en Jantje Foekema.

4. Lubbert Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 16 februari 1859, zie 1.6.1.2.4.  

5. Lieuwe Agricola, geboren 7 april 1861, overleden 5 weken oud.

6. Luutske Agricola, geboren 16 mei 1862, overleden 8 maanden oud.

7. Luutske Agricola, geboren 7 februari 1864. Zij trouwde op 2 mei 1884 met Jacobus Zwaga, boerenbedrijf, zoon van Kornelis Jacobus Zwaga, veehouder, en Grietje Piers de Vries. Dat was een dubbele bruiloft, tegelijk met Luutskes broer Lubbert Agricola en Afke Zwaga.

Kinderen uit dit huwelijk zijn: Grietje (1885), Klaas (1886), Aaltje (1888), Afke (1891), Kornelis (1893) en Wietske (1894).

Op 26 april 1895 is Jacobus overleden, 37 jaar oud. Luutske, veehoudster, trouwde (2), 35 jaar oud op 2 juni 1899 met de 23-jarige Pieter Meyer, van boerenbedrijf, zoon van Epke Hendriks Meyer, gemeenteopzichter, en Jantje Jetzes Lolkema.

Kinderen van Luutske en Pieter zijn: Epke (1900) en Klaas (1902).


1.6.3.1.  Antje Rienks Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 26 juli 1813, dochter van Rienk Bruins Agricola en Trijntje Willems Bosma. Overleden in Teroele op 2 januari 1868, 54 jaar oud. Zij was 27 jaar oud en dienstmeid te Lemmer toen zij op 9 mei 1841 trouwde met Jan Lammerts Hofmeyer, schippersknecht, varensgezel, later wegwerker. Hij is geboren te Lemmer op 5 juli 1815, zoon van Lammert Jans Hofmeyer,koopman, winkelier, en Elisabeth Tjietzes Leenstra. De geboorteaangifte werd mede ondertekend door Joannes Bilion, beroep slager. Jan is overleden in Teroele op 8 mei 1875, 59 jaar oud, beroep: rijkswegwerker.

Antje en Jan kregen de volgende kinderen:

1. Elisabeth Hofmeyer, geboren te Lemmer op 4 oktober 1842, overleden te Lemmer op 9 april 1843, 6 maanden oud. 

2. Lammert Hofmeyer, geboren te Lemmer op 21 maart 1844, overleden in Teroele op 9 augustus 1905, 61 jaar oud, ongehuwd. Beroep: visser.

3. Willem Hofmeyer, geboren in Teroele op 12 januari 1847. Beroep: visser. Hij trouwde op 12 juni 1880 met Janke Aalsma uit Franeker.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, geboren te Woudsend.

4. Trijntje Hofmeyer, geboren in Teroele op 27 april 1849. Zij, dienstmeid te St. Nicolaasga, trouwde op 19 mei 1877 met Jacobus Reinders Groenendal, boereknecht, geboren te Joure, zoon van Reinder Jacobus Groenendal, veehouder, en Minke Jans Potiek.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, geboren te St. Nicolaasga.

5. Elizabeth Hofmeyer, geboren in Teroele op 10 juni 1851. Zij, dienstmeid te Eesterga, trouwde op 13 mei 1877 in Lemsterland met Hendrik Kooiker, boereknecht te Oosterzee, geboren te Wijckel, zoon van Harmen Deddes Kooiker, arbeider, en Mientje Hendriks Boertje.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, geboren achtereenvolgens in Woudsend, Wijckel en Sondel, later wonende te Follega. Dochter Trijntje Kooiker trouwde op 29 mei 1913 te Lemmer met Martinus van der Heide, visroker, geboren te Lemmer, zoon van Jan van der Heide en Klara Visser. Bijna 5 maanden later is Martinus overleden te Leeuwarden, 30 jaar oud, beroep arbeider, wonende te Lemmer. In Leeuwarden wordt aangifte gedaan van zijn overlijden door Petrus Beljon, timmerman, wonende te Lemmer, aangetrouwde broer.

6. Klaas Hofmeyer, geboren 9 juli 1854, overleden 13 maanden oud.


1.6.3.3.  Willem Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 23 juni 1816, zoon van Rienk Bruins Agricola en Trijntje Willems Bosma. Hij was 33 jaar oud, werkman wonende te Follega toen hij op 18 mei 1850 trouwde met de 32-jarige Maria Hendriks Drayer, dochter van Hendrik Christiaans Drayer en Antje Thomas Asma. Marijke is overleden op 8 juli 1862, 43 jaar oud. Willem trouwde (2) op 6 mei 1865 met Antje Wybrens Altena, dienstmeid te Greonterp, geboren te Idsegahuizen, dochter van Wybren Klazes Altena en Meyke Fokkes Flapper. Uit het 2e huwelijk geen kinderen.

Kinderen van Willem en Maria, geboren te Follega:

1. Hendrik Agricola, geboren 1 juli 1851. Beroep: boereknecht. Hij trouwde op 10 mei 1879 met Akke Rijpkema, naaister, dochter van Tjitske Epkes Rijpkema en Marijke Hendriks de Jong.

Uit dit huwelijk werd op 27 april 1880 te St. Nicolaasga dochter Marijke geboren. Op 9 oktober 1880 is Hendrik overleden, 29 jaar oud. Akke hertrouwde in 1883 met Nicolaas Potyk uit Wolvega, zoon van Wytze Jans Potyk en Luitje Klazes Hoogeling. Dochter Marijke trouwde in 1908 met Petrus van der Woning, geboren te Spanga, boereknecht te Sloten.

2. Wiebe Agricola, geboren 12 februari 1854, overleden te Follega op 3 juni 1862, 8 jaar oud.

3. Trijntje Agricola, tweeling, geboren 28 juni 1856, overleden te Sneek op 11 maart 1931, ongehuwd.

4. Rienk Willem Agricola, tweeling, geboren 28 juni 1856. Hij was 26 jaar oud en boereknecht te Eesterga toen hij op 11 mei 1883 in Lemsterland trouwde met Grietje Gorter, dienstmeid, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Sipke Johannes Gorter en Metje Jacobus Groenendal. Rienk is overleden te Lemmer op 1 oktober 1906, 50 jaar oud, beroep: werkman. Grietje is overleden te Sneek op 22 november 1932, 72 jaar oud.

Rienk en Grietje kregen de volgende kinderen: Geboren te Eesterga: Willem (1884) en Martha (1885). Geboren te Lemmer: Hendrik (1887), Teetske (1890), Sipke (1892), Johannes (1894), Anna Marie (1897). Zoon Sipke was agent van politie te Alkmaar toen hij in 1921 trouwde met Cecilia Deden uit Sneek.

Afdrukken van Marie Jansen-Klappe: Bidprentje van Rienk Willem Agricola


1.6.1.2.1.  Harmen Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 7 april 1851, zoon van Klaas Agricola en Aaltje Lubberts de Lange. Beroep: veehouder. Overleden te St. Nicolaasga op 30 januari 1920, 68 jaar oud, weduwnaar. Hij trouwde (1) op 23 april 1875 met Juliana Jeltje Schaafsma, geboren te Rauwerd, dochter van Jurre Franzes Schaafsma en Rinske Lammerts Hofmeyer. Juliana is overleden op 13 november 1877, 28 jaar oud, 3 weken na de geboorte van zoontje Klaas. Harmen trouwde (2) op 23 januari 1880 met Jantje van der Zee, geboren te Tjerkwerd, dochter van Pieter Aukes van der Zee en Jeltje Dirks van der Meer.

Harmen is vader van de volgende kinderen:

1. Klaas Agricola, geboren 21 oktober 1877. Beroep: veehouder te Doniaga. Overleden op 12 juli 1924, 46 jaar oud, gehuwd. Hij trouwde op 19 mei 1905 met Regina Boersma, geboren te Doniaga, dochter van Siemen Ypkes Boersma en Pietertje Siemens Bouwhuis. *Pietertje Siemens Bouwhuis is een dochter van Siemen Egberts Bouwhuis en Marijke Pieters Rijpkema.

2. Aaltje Agricola, geboren 31 december 1880. Zij trouwde op 7 mei 1909 met Folkert de Vries, van boerenbedrijf, geboren te Dijken, zoon van Bokke Baukes de Vries, veehouder, en Berber Siemens Bouwhuis. *Berber is een dochter van Siemen Egberts Bouwhuis en Marijke Pieters Rijpkema.

3. Pieter Agricola, geboren 25 juni 1883, overleden 2 maanden oud.

4. Jeltje Agricola, geboren 30 januari 1885, zij trouwde op 30 april 1915 met Sjoerd Minnema, van boerenbedrijf, wonende te Echten, geboren te Abbega, zoon van Sextus Minnema en Hylkje Brattinga.

5. Pieter Agricola, geboren op 7 april 1887, overleden 14 maanden oud.

6. Wietske Agricola, geboren 20 augustus 1888. Zij trouwde op 18 mei 1917 met Gerardus Sterk, van boerenbedrijf te Lemmer, zoon van Theodorus Sterk, veehouder, en Andrieske Kamstra. *Gerardus is een broer van Meintje Sterk, echtgenote van Tiemen Bouwhuis.

7. Pieter Agricola, geboren op 27 oktober 1890, overleden 10 dagen oud.

8. Johannes Augustinus Agricola, geboren 16 mei 1892, overleden 1 maand oud.


1.6.1.2.4.  Lubbert Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 16 februari 1859, zoon van Klaas Agricola en Aaltje Lubberts de Lange. Beroep: veehouder te St. Nicolaasga, later te Doniaga. Hij trouwde 25 jaar oud op 2 mei 1884 met de 21-jarige Afke Zwaga, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Kornelis Jacobus Zwaga, veehouder, en Grietje Piers de Vries.

Kinderen van Lubbert en Afke zijn:

1. Aaltje Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 20 maart 1885. Zij trouwde op 20 maart 1885 met Auke Dooper, van boerenbedrijf, geboren te Balk, zoon van Luitzen Sybrens Dooper, veehouder te Ruigahuizen, en Albertje Everts de Vries.

2. Cornelis Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 9 januari 1887, overleden 20 juli 1973. Cornelis trouwde 30 jaar oud op 3 mei 1917 met de 26-jarige Agatha Siemonsma uit Hidaard, dochter van Joseph Jarings Siemonsma en Pietje Folkerts Zijlstra. Agatha is overleden op 1 juni 1984. Vanaf omstreeks 1940 was Cornelis boer aan de Straatweg te Lemmer.

Hun oudste dochter Pietje Agricola trouwde met Nerus Engwerda, boer aan het Westeind te Oosterzee, zoon van Frans Engwerda en Johanna Sinnema.

3. Klaas Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 31 maart 1889, overleden te Bolsward op 15 maart 1964. Hij was getrouwd met Catharina de Wolff.

4. Grietje Agricola, geboren te St. Nicolaasga op 13 februari 1891, overleden te Doniaga op 5 december 1901, 10 jaar oud.

5. Jacobus Agricola, geboren te Doniaga op 14 januari 1893. Hij trouwde op 4 mei 1918 met Aagje Flapper, geboren in de Hommerts, dochter van Maurits Flapper, boer te Heeg, en Akke Homminga.

6. Wicia Maria Agricola, geboren te Doniaga op 16 december 1894. Zij trouwde op 2 mei 1919 met Teye Haarsma, van boerenbedrijf, geboren te Bakhuizen, zoon van Frans Haarsma, veehouder, en Sibbeltje Agricola.

7. Catharina Agricola, geboren te Doniaga op 12 juli 1897, zij trouwde op 22 april 1921 met Jan de Wolff, van boerenbedrijf te Oosterend, geboren te Greonterp, zoon van Jarig de Wolff, veehouder te Oosterend, en Yfke Hiemstra.

8. Harmen Agricola, geboren te Doniaga op 9 maart 1900. Hij trouwde met Jeltje Hylkema uit Harich.

9. Grietje Maria Agricola, geboren te Doniaga op 7 september 1902.

10. Luutske Maria, geboren te Doniaga op 21 mei 1908, zij trouwde met Evert Josephs Witteveen, boer, geboren te Makkum, zoon van Joseph Cornelis Witteveen, boer, en Oeke Hayes van der Werf.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.