Bijlage 2 Jacob Gerrits van der Hoff & Harmke Lammerts

Parenteel van Jacob Gerrits van der Hoff & Harmke Lammerts in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 22 en 23


1Jacob Gerrits van der Hoff, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt op 31 mei 1759 te Bakhuizen, zoon van Gerrit Lammerts en Aatje Lieuwes. Overleden te Oudemirdum op 9 mei 1831, weduwnaar, 71 jaar oud. Beroep: boer, landbouwer. Hij trouwde op 18 juli 1785 te Bakhuizen met Harmke Lammerts Roodhof, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 23 juli 1761, dochter van Lammert Berends en Geertje Reins. Overleden op 8 juni 1822, 62 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1. Ath, geboren in Huiteburen, Oudemirdum, gedoopt op 5 september 1785, overleden voor januari 1787.

2Attje (Aat) Jacobs van der Hoff, geboren januari 1787 te Oudemirdum, zij trouwde met Teije Durks de Boer, zie kwartierstaat Tiemen Bouwhuis voorouders 10 en 11. 

3. Gerrit Jacobs van der Hoff, gedoopt op 15 juni 1788, overleden te Oudemirdum op 10 maart 1741. Hij, boerenknecht, wonende op Huiteburen onder Oudemirdum, trouwde 40 jaar oud op 14 december 1828 met de 26-jarige Pietje Hessels Bouma, werkvrouw, weduwe van Sible Jacobs de Blaauw, dochter van Hessel Reins Bouma en Tjerkje Johannes.

Uit haar 1e huwelijk heeft zij een zoontje Sible, geboren 1824, na het overlijden van diens vader.

Kinderen van Gerrit en Pietje: Jacob (1829), Tetje (1834), Tjerk (1839) en Gerrit (1841) die geboren werd 7 maanden na het overlijden van zijn vader.

4. Geertje Jacobs van der Hoff, gedoopt op 13 januari 1790, overleden op 12 mei 1829 te Mirns, 39 jaar oud. Zij trouwde op 6 juni 1826 met de 41-jarige Johannes Harmens Bergman, landbouwer. Op 23 april 1829 wordt hun dochter Harmkje geboren. Drie weken daarna is Geertje overleden. Johannes hertrouwde in 1832 met Geertje’s zus Akke. Dochter Harmkje trouwde in 1850 met Ruurd Johannes Tadema uit Mirns en Bakhuizen.

5. Lambert, gedoopt 8 juli 1792, overleden te Oudemirdum 26 januari 1809, 17 jaar oud.

6. Wiebe Jacobs van der Hoff, gedoopt op 17 april 1794, overleden te Oudemirdum op 4 oktober 1826, 32 jaar oud, ongehuwd, beroep: landbouwer.

7. Bernardus Jacobs van der Hoff,  (Berend) gedoopt op 6 oktober 1795, overleden op 23 januari 1865 te Hemelum. Hij was landbouwer te Hemelum toen hij op 20 mei 1826 trouwde met Piertje Meines van der Sluis, geboren te Mirns en Bakhuizen, dochter van Meine Cornelis van der Sluis en Geeske Gerrits Mulder.

Kinderen van Berend en Pietje: Jacob (1827), Wiebe (1828), Geeske (1830), Harmke (1832), Tetje (1835), Jantje (1838), Wiebe (1839).

8. Johannes, gedoopt op 18 november 1797, overleden voor de naamsaanneming in 1811.

9. Akke Jacobs van der Hoff, gedoopt op 6 november 1799. Zij, huishoudster te Mirns en Bakhuizen, trouwde op 23 juni 1832 met Johannes Harmens Bergsma, weduwnaar van haar zus Geertje. Uit dit huwelijk wordt op 19 januari 1834 dochter Geertje geboren. Johannes is overleden in 1845, Akke is daarna in Ousterhaule gaan wonen waar zij is overleden op 4 april 1882, 81 jaar oud. Dochter Geertje trouwde in 1856 met Johannes Pieters Veldman, van boerenbedrijf, geboren te Oldeouwer, zoon van Pieter Sakes Veldman en Hiltje Lodewijks Swart.

10. Tjitse Jacobs van der Hoff, gedoopt op 25 februari 1802, overleden te Follega op 11 december 1857, 53 jaar oud, ongehuwd en zonder beroep.

11. Lieuwe Jacobs van der Hoff, gedoopt op 31 december 1803, overleden te Sloten op 12 oktober 1884, 80 jaar oud, gehuwd, beroep landbouwer te Sloten. Lieuwe was 18 jaar oud toen hij, na de geboorte van hun eerste kind, op 18 april 1822 trouwde met de 23-jarige Jantje Harmens Huizinga, geboren te Harich, dochter van Harmen Beerends en Sytske Hendriks Walstra. Jantje is overleden in 1888, 89 jaar oud.  In de eerste jaren van dit huwelijk is Lieuwe werkman, dijkwerker, in 1830 is hij boer maar woont nog in Mirns en Bakhuizen, in 1833 is hij boer te Oudemirdum.

Kinderen van Lieuwe en Jantje:

1. Harmke van der Hoff, geboren te Bakhuizen op 10 januari 1822, zij trouwde op 7 mei 1845 met Rein Harmens de Lange, boereknecht, geboren te Sondel, zoon van Harmen Jans de Lange en Cornelia Reins Bouma. De eerste kinderen uit dit huwelijk worden geboren in Gaasterland: Harmen (1846), Lieuwe (1848) en Jan (1850), daarna in Follega waar Rein dan boer is: Berend (1857) en Cornelis (1860).

2. Jacob van der Hoff, geboren te Hemelum op 4 februari 1823. Hij trouwde 12 mei 1847 met Grietje Freerks Beukens uit Oudemirdum. Zij kregen 2 kinderen: Lieuwe (1847 en Jets (1863).  Beroep van Jacob was werkman.

3. Harmen van der Hoff, geboren te Mirns en Bakhuizen op 15 mei 1826, zie 1.11.3.

4. Wiebe van der Hoff, geboren te Mirns en Bakhuizen op 17 november 1830. Hij was boer te Sloten toen hij 50 jaar oud trouwde met de 47-jarige Elisabeth Frocklage, geboren te Munnekeburen, wonende te Lemmer, dochter van Berend Frocklage en Andriesje Andries de Lange.

5. Sytze van der Hoff, geboren te Oudemirdum op 14 december 1833, zie 1.11.5.

6. Sytske van der Hoff, tweeling, geboren te Oudemirdum op 28 april 1836, zie 1.11.6.

7. Geertje van der Hoff, tweeling, geboren te Oudemirdum op 28 april 1836, overleden te St. Nicolaasga op 8 augustus 1911, weduwe. Zij trouwde op 29 april 1857 met Johannes Sybrens Dooper, zoon van Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk, en Baukje Johannes Marijnen. De kinderen van Geertje en Johannes worden geboren te Balk waar Johannes dan logementhouder is. Die kinderen zijn: Jantje (1857), Jantje (1859), Sybren (1862), Baukje (1863), Sybren (1866), Lieuwe (1868), Martha (1869), Lieuwe (1871) en Geertje (1873).

8. Martjen van der Hoff, geboren te Oudemirdum op 23 december 1840, overleden te St. Nicolaasga op 6 juni 1868, 27 jaar oud. Zij trouwde op 5 mei 1866 met Tjerk Eelkes de Jong, logementhouder te St. Nicolaasga, geboren in de Hommerts, zoon van Eelke Andries de Jong, tapper, en Pietje Tjerks Boersma. Op 31 januari 1867 werd dochter Pietje geboren, zij is overleden op 21 februari 1868, 1 jaar oud. Op 31 mei 1868 werd weer een dochter geboren die opnieuw de naam Pietje krijgt. Een week later is moeder Martjen overleden.

Naamsaanneming 1811

Balk, deel 1 folio 33 verso
Hof, Jacob Gerrits van der, Oudemirdum 
Kinderen:
Aat 25, huisvrouw van Feise Durks te Nijmirdum, Gerrit 24, Mirns, Gettie 21, Wiebe 17, Beernt 15, Mirns, Akke 12, Tjitze 10, Lieuwe 8 
Kindskinderen:
(v. Aat) Sjudke ½


1.11.3 Harmen van der Hoff, geboren te Mirns en Bakhuizen op 15 mei 1826, overleden te Lemmer op 8 mei 1894, 67 jaar oud. Zoon van Lieuwe Jacobs van der Hoff en Jantje Harmens Huizinga. Hij kwam van het boerenbedrijf van zijn ouders te Oudemirdum toen hij 28 jaar oud op 4 juni 1854 te Lemmer trouwde met de 30-jarige Marijke Beerends Froklage, geboren te Munnekeburen, dochter van Beerend Vroklage en Andriesje Andries de Lange. Marijke was “kasteleinsche” en weduwe van Rimmert Broers van Asma die tapper en stalhouder was, hij was geboren te Lemmer in 1828, zoon van Broer Lubberts van Asma en Afke Feddes van der Lee.

Volgens de kaart van 1832 was Broer Lubberts van Asma eigenaar van en kastelein in het pand aan de Nieuwburen naast de latere winkel van Gort. In 1849 koopt hij van de erven van R.L. van Andringa de Kempenaar enkele naastliggende panden, daarmee is hij eigenaar van de hele straatbreedte voor het latere hotel van der Hoff. In 1851 is Broer Lubberts overleden, hij was weduwnaar. In 1853 is ook zoon Rimmert overleden.

Uit haar 1e huwelijk heeft Marijke Beerends Froklage een zoon, Broer van Asma, geboren te Lemmer op 9 augustus 1852, Broer trouwde 20 jaar oud met de even oude Janke Dooper, geboren in de Hommerts, dochter van Luitzen Johannes Dooper en Froukje Pieters Zwart. Broer werd landbouwer te Gaastmeer. Broer en Janke emigreren in 1883 naar Iowa.

Uit het huwelijk van Harmen, achtereenvolgens genoemd als tapper, kastelein, kastelein en koopman, en Marijke de volgende in Lemmer geboren kinderen:

1. Lieuwe van der Hoff, geboren op 23 maart 1855, overleden te Lemmer op 13 oktober 1858, 3 jaar oud.

2. Andriesje van der Hoff, geboren 8 augustus 1856, overleden te Lemmer op 22 december 1861, 5 jaar oud.

3. Jantje van der Hoff, tweeling, geboren 30 augustus 1858, zie 1.11.3.3

4. Berend van der Hoff, tweeling, geboren te Lemmer op 30 augustus 1858, overleden op 16 juli 1859.

5. Johanna van der Hoff, geboren te Lemmer op 29 augustus 1860, zij trouwde te Lemmer op 9 augustus 1886 met Bartholomeus Anthonius van Rhijn uit Hilversum, beroep: metselaar, zoon van Anthonius Bartholomeus van Rhijn en Helena Reyn.

6. Lieuwe van der Hoff, geboren te Lemmer op 23 februari 1862, zie 1.11.3.6.  

7. Berend van der Hoff, geboren te Lemmer 13 februari 1864, zie 1.11.3.7.  

8. Andriesje van der Hoff, geboren te Lemmer op 20 augustus 1866, zij trouwde te Lemmer op 10 februari 1892 met Christiaan Alders uit Hilversum, beroep schilder, zoon van Christiaan Alders, schilder, en Cornelia van Rhijn.

9.  Levenloos geboren meisje op 11 maart 1869.

10.  Levenloos geboren jongetje op 11 maart 1869.


1.11.5 Sytze van der Hoff, geboren te Oudemirdum op 14 december 1833, zoon van Lieuwe Jacobs van der Hoff en Jantje Harmens Huizinga. Overleden te Sloten op 5 januari 1920, 86 jaar oud, weduwnaar. Sytze was 32 jaar oud en boer te Follega toen hij op 10 mei 1866 trouwde met Gatske Zeilstra uit Sloten, dochter van Pieter Lyckles Zeilstra, boer, en Marijke Ruurds Visser. Uit dit huwelijk een zoon:

1. Pieter van der Hoff, geboren te Follega op 14 april 1867, overleden op 24 oktober 1932 te Hidaard waar hij veehouder was. Hij trouwde op 5 april 1894 met Janke Dooper, geboren te Balk, dochter van Luitzen Sybrens Dooper en Albertje Everts de Vries.

Op 21 juli 1867 is Gatske Pieters Zeilstra overleden, 27 jaar oud. Sytze trouwde (2) op 26 mei 1870 met Geeske Hendriks Bosma, geboren te Eesterga, dochter van Hendrik Durks Bosma en Djoeke Jans Spijkerman, boerin te Eesterga.

Sytze en Geeske kregen 2 kinderen

2. Dieuwke van der Hof, geboren te Follega op 8 september 1871, zij trouwde op 3 juni 1900 met Herke Straatsma uit Sloten, beroep huisverver, zoon van Jacob Straatsma en Kornelisje Hardenberg.

3. Lieuwe van der Hof, geboren te Spanga op 3 augustus 1873, hij was fabrieksarbeider, wonende te Sloten, toen hij op 13 mei 1900 trouwde met Ester Maria Stoelenga, dienstbode te Balk, geboren te Mirns en Bakhuizen, dochter van Hendrikus Stoelenga en Klaaske Symensma.


1.11.6 Sytske van der Hoff, tweeling, geboren te Oudemirdum op 28 april 1836, dochter van Lieuwe Jacobs van der Hoff en Jantje Harmens Huizinga. Overleden op 7 mei 1905 te Almenum, zij was weduwe en woonde toen in St. Nicolaasga. Zij trouwde 28 jaar oud op 4 mei 1864 met de 45-jarige Teake Rientzes Huitema, landbouwer te Abbega, weduwnaar van Johanneske Polder. Uit het 1e huwelijk van Teake zijn er de kinderen:  Geertje (1853), Sybrig (1854) en Rients (1856).

Kinderen van Teake en Sytske, geboren te Abbega,  zijn:

1. Jantje Huitema, geboren op 28 maart 1865, zij trouwde in 1887 met Jan Mulder uit Franeker.

2. Huite Huitema, geboren 28 juni 1866, hij trouwde in 1903 met Sybrigje Altenburg.

3.  Levenloos jongetje, geboren 14 februari 1868.

4. Lieuwe Huitema, geboren 30 maart 1869, overleden 23 april 1872, 3 jaar oud.

5. Age Huitema, geboren 21 april 1871, hij trouwde in 1898 met Ytje Wagenaar.

6. Martzen Huitema, geboren 2 juni 1872, zij trouwde in 1901 met Durk Yntema.

7. Wytske Huitema, geboren 29 januari 1875, zij trouwde met Bauke Rijpma.

8.  Levenloos jongetje, geboren 25 juni 1877.


1.11.3.3 Jantje van der Hoff, tweeling, geboren 30 augustus 1858, dochter van Harmen van der Hoff en Marijke Beerends Froklage. Zij trouwde op 7 mei 1880 met Rients Huitema, geboren te Abbega, zoon van Teake Rientzes Huitema en Johanneske Johannes Polder. Als hun eerste kind geboren wordt is Rients nog boer te Abbega, bij de geboorte van het tweede kind is hij boer, veehouder in Lemmer. Rients is overleden te Lemmer op 3 december 1900.

Kinderen van Jantje en Rients:

1. Teake Huitema, geboren te Abbega op 9 maart 1881, zie 1.11.3.3.1

2. Harmen Huitema, geboren te Lemmer op 13 april 1882, overleden te Lemmer in huis wijk 1 nr. 158 op 30 november 1882, 7 maanden oud.

3. Maria Huitema, geboren te Lemmer op 22 december 1883, zij trouwde op 27 juni 1905 met Tjebbe de Jager, beroep vishandelaar, geboren te Lemmer, zoon van Johannes de Jager en Saakje Bosma. Dit gezin is vertrokken naar Tilburg.

Maria en Tjebbe kregen 15 kinderen. 

4. Hermanus Lieuwe Huitema, geboren te Lemmer op 27 december 1885, overleden te Lemmer op 18 februari 1910, 24 jaar oud.

5. Lieuwe Huitema, geboren te Lemmer op 22 december 1887, overleden te Lemmer op 26 december 1888, 12 maanden oud.

6. Johannes Huitema, geboren te Lemmer op 6 januari 1891. Hij was slager te Franeker toen hij op 22 oktober 1913 te Franeker trouwde met Geertruida Kingma, dochter van Oene Kingma, herbergier, en Grietje Palstra.

7. Lieuwe Huitema, geboren te Lemmer 30 april 1893, overleden 5 maanden oud.

8. Johanna Huitema, geboren te Lemmer 3 september 1896, overl. 17 maanden oud

9. Anna Huitema, geboren te Lemmer op 24 augustus 1897, overl. 6 maanden oud.

10. Johanna Huitema, geboren te Lemmer 25 april 1899, overleden 4 dagen oud.

In december 1900 is Rients Huitema overleden. Als in mei 1905 zoon Teake trouwt wordt Jantje vermeld als veehoudster, bij het huwelijk van dochter Maria in juni 1905 is Jantje zonder beroep.  Jantje trouwde (2), 59 jaar oud, op 12 februari 1918 te Lemmer met Jacobus Hiemstra, landbouwer te Herbayum, weduwnaar van Catharina Asma.

Afdrukken van Marie Jansen-Klappe


1.11.3.6.   Lieuwe van der Hoff, geboren te Lemmer op 23 februari 1862, zoon van Harmen van der Hoff en Marijke Beerends Froklage. Overleden te Hilversum op 19 december 1930.  Hij was opzichter toen hij op 10 mei 1887 in Doniawerstal trouwde met Afke de Ree, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Meindert Roelofs de Ree en Maaike Ybes de Winter. Lieuwe’s moeder Marijke wordt in de huwelijksakte Frocklage genoemd, zij ondertekent zelf als Frokkelage. Vader Harmen Lieuwes van der Hoff wordt genoemd als kastelein en koopman. De kinderen van Lieuwe en Afke worden geboren in Lemmer, bij de geboorte van het 2e kind is vader nog tapper, in de geboorteakte van het 3e kind staat zijn beroep vermeld als logementhouder.

Hotel van der Hoff.

Aangifte van de geboorte van zijn kinderen doet Lieuwe veelal in tegenwoordigheid van Siebe van Schoot.

Kinderen van Lieuwe en Afke zijn:

1. Hermanus Eisbertus Anthonius van der Hoff, geboren 7 februari 1888, overleden te Utrecht op 18 september 1951, 63 jaar oud. Hij was getrouwd met Paulina Petronella Francisca van Domburg.

2. Martha Bonaventura van der Hoff, geboren 14 februari 1889, zij trouwde op 9 april 1918 te Lemmer met Jozeph Hammann, loonverver, wonende te Hilversum, geboren te Doesburg, zoon van Johann Friedrich Hammann, verver, en Anna Gürtler.

3. Meinardus Bernardus Antonius van der Hoff, geboren 17 juni 1890. Hij was banketbakker te Lemmer toen hij op 18 juni 1919 trouwde met Elisabeth Johanna Kemme, geboren te Ouwster Nijega, dochter van Johan Heinrich Jozef Kemme en Anna Engelina Meiners.

4. Maria Annavan der Hoff, geboren 23 augustus 1891. Zij is ingetreden in de orde van de Franciscanessen te Oirschot op 1 juli 1916, uitgetreden op 9 juni 1921.  Zij trouwde op 18 juni 1924 te Hilversum met Hermanus Josephus Frehe, banketbakker, geboren te Leeuwarden, zoon van Johannes Gijsbertus Frehe en Afke Landman.

5. Bernardus Regnerus Antonius van der Hoff, geboren 16 juni 1893, overl. 10 dagen oud.

6. Petronella Bonaventura van der Hoff, geboren 17 juli 1894, verder geen gegevens.

Afdrukken van Marie Jansen-Klappe

7. Johanna Juliana van der Hoff, geboren 1 december 1896. Zij trouwde op 8 september 1926 te Hilversum met Bartholomeus Anthonius Brouwer, winkelier.

8. Roelof Bartholomeus Jozeph van der Hoff, geboren 12 maart 1898, hij kwam in 1927 vanuit Hilversum naar Leeuwarden als koopman in radio artikelen.

9. Leo Christiaan van der Hoff, geboren 15 september 1899, hij trouwde in 1923 te Delft met Berta Petronella Anthonia Houtepin.

10. Anna Maria Antonia van der Hoff, geboren 31 januari 1901, zij trouwde in 1930 te Hilversum met Johannes Antonius Jagers op Akkerhuis, geboren te Hengelo, beroep banketbakker.

1921 Langweer, notaris A. Faber
Gemeente: Doniawerstal
Koopakte met hypotheek
- Lieuwe van der Hoff te Lemmer
- Oebele Boersma te Leeuwarden
Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 74118
Repertoirenr.: 4217 d.d. 21 april 1921


1.11.3.7.   Berend van der Hoff, geboren te Lemmer 13 februari 1864, zoon van Harmen van der Hoff en Marijke Beerends Froklage. Beroep: smid. Overleden te Utrecht op 28 augustus 1919, 55 jaar oud. Hij trouwde op 26 mei 1886 te Utrecht met Maria Euphemia Tijhaar, geboren te Utrecht, dochter van Jan Tijhaar en Johanna Maria Smolders.

Uit dit huwelijk de in Utrecht geboren kinderen:

1. Johannes Hermanus Maria Alphonsus van der Hoff, geboren 1 augustus 1887.

2. Johanna Maria Anna van der Hoff, geboren 5 oktober 1888, overleden 18 januari 1890.

3. Hermanus Leo Marie van der Hoff, geboren 5 februari 1892, overleden te Sittard op 20 september 1961. Hij was getrouwd met Johanna Meulman.

4. Leo Maria Afra Antonius van der Hoff, geboren 27 oktober 1893, hij trouwde te Utrecht op 1 oktober 1918 met Geertruida Cornelia Bollen.

5. Maria Johanna Wilhelmina van der Hoff, geboren 1 januari 1895, zij trouwde op 13 september 1922 te Utrecht met Bernardus Andreas Kuijnders.

6. Petrus Maria Antonius van der Hoff, geboren 5 augustus 1896, beroep procuratiehouder. Hij trouwde op 10 augustus 1932 te Amsterdam met Alice Mijntje Oostra.

7. Bernardus Wilhelmus Maria Antonius van der Hoff, geboren 18 oktober 1898, overleden te Utrecht op 25 februari 1899.


1.11.3.3.1.  Teake Huitema, geboren te Abbega op 9 maart 1881, zoon van Teake Huitema en Jantje van der Hoff. Overleden 3 juni 1957, begraven te Lemmer. Hij trouwde op 8 mei 1905 te Lemmer met Meintje Sterk, geboren te Lemmer, dochter van Johannes Sterk en Dina Visser, nichtje van de Meintje Sterk die in 1903 trouwde met Tiemen Bouwhuis. Teake en Meintje woonden in de boerderij op het eind van de Schans, aan de bocht in de Rien.

Links op de foto de boerderij van Huitema.

Kinderen van Teake en Meintje:

1. Rients Johannes Huitema, geboren te Lemmer op 18 maart 1906, overleden te Joure op 28 mei 1979. Hij trouwde op 7 mei 1931 met Afke Engwerda, dochter van Frans Engwerda en Johanna Sinnema. Rients en Afke betrokken een boerderij in Oldeouwer, aan de rand van het Tjeukemeer.

Zij kregen 9 kinderen.

2. Johannes Reguerus Huitema, geboren te Lemmer in 1907, overleden in Frankrijk in 1976. Hij trouwde met Finne de Ree (1908-1959). Johannes is met zijn gezin naar Frankrijk vertrokken, daarvoor woonde hij net buiten Lemmer in het “wiite húske” aan de Plattedijk. 

Uit dit huwelijk 8 kinderen.

3. Johanna Dina Huitema, geboren te Lemmer op 20 januari 1909, overleden 14 maart 1989, ongehuwd.

4. Gerardus Hermanus Huitema, geboren te Lemmer op 2 mei 1912, overleden op 17 augustus 1979 te IJsselstein. Hij trouwde met Sibbeltje de Lange (1914-1989) uit St. Nicolaasga. Zij kregen 5 kinderen.

5. Hermanus Stephanus Joseph Huitema, geboren te Lemmer op 23 maart 1915, overleden 24 maart 1972. Beroep: slager, in Leeuwarden. Hij trouwde met Anna Jongma (1916-2001)

Uit Leeuwarden. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

6. Dina Huitema, geboren te Lemmer op 18 maart 1917, overleden op 20 april 1999. Zij trouwde met Johannes van der Bles (1917-1989), onderwijzer. Johannes en Dina kregen 4 kinderen.

7. Maria Huitema, geboren te Lemmer in 1919, trouwde met C. van Wijngaarden.

8. Stephanus (Steven) Huitema, geboren te Lemmer op 29 december 1920, overleden 24 december 1996 te Joure. Beroep: winkelier, zuivelhandel o.a. in Zwijndrecht. Woonde later in Joure. Hij trouwde met Elisabeth Beljon, geboren te Lemmer, dochter van Hendrik Beljon en Marijke Kraft.

Steven en Lies kregen 5 kinderen.

Reactie plaatsen

Reacties

Heleen
4 jaar geleden

Goedenavond, Onder nummer 1.11.3.7 gaat het over Berend van der Hoff en zijn kinderen. Het vierde kind is mijn grootvader van mijn moeders kant. Het valt op dat zijn naam verkeerd gespeld is. Er staat Asra in plaats van Afra.
Vriendelijke groet van Heleen

Odilia Hiemstra
4 jaar geleden

Goedemiddag,
Bij toeval ontdekte ik een foto van hotel van der Hoff in Lemmer, prachtig!
Dit bracht mij op de gedachte dat mijn overgrootmoeder Jantje van der Hoff, gehuwd met Jacobus Hiemstra, mogelijk hiervan familie is.
En dat klopt, heb ik gezien in de genealogie.
Jantje was weduwe in 1900, Jacob was weduwnaar in 1903, in 1918 zijn ze getrouwd.
Nu vroeg ik me af, hoe hebben ze elkaar leren kennen?
Mogelijk dat Jantje, nadat ze eerst nog 5 jaar veehouderske was, heeft gewerkt in het hotel.
Bestaat het hotel nog? Heeft u daar nog meer foto s en andere info over?
En zijn er nog documenten van het hotel, over personeel e.d.?
Met vriendelijke groeten,
Odilia Hiemstra, Oranjewoud