Informatie » Lemmer » Lemsters, groepen, muziek, toneel.. |1|

Lemsters, groepen, muziek, toneel.. |1|

Helemaal links frau Semplonius, Frau Haveman, frau Zeldentuis in donkere jurk tante Jeltsje de Blaauw. Naast Klaasje Semplonius, Mevr. v.d. Hulst, Mevr. Terpstra dames v.d. Bijl van de hoeden winkel op de Lange Streek, Griet de Vries en Mevr. v.d. Loon.

Dames Plattelands vrouwen van links naar rechts: Mevr de Berge, Griet Rienksma, Klaasje Semplonius, Antje Zeilstra, Sijke Faber ?.? Mevr van Hulst, Roelie van Gelderen

Foto van Andries Coehoorn: Foto van een groep vrienden in het aloude Nutsgebouw plus/minus 1960. Harm visser naast Wanny Kroes, en Wiep? Sake Zandstra, Klaas de Jong links voor half zichtbaar achter Ferdinand Zandstra, Jan Visser.

Foto van Anneke Bosscha-Merkus: Groepje meelopers van de avondvierdaagse 1964 te Lemmer.
Met de gestreepte trui ben ik (Anneke Merkus), naast mij Willie van de Brake, gestreepte bloesje Lies Sieperda? met naast haar Truus Hadders?...Verder??????

Foto van Thea Nahuijsen-altena: Een bijdrage uit 1964. Ik weet nog waar deze foto genomen is. Langs de Zeedijk richting Oosterzee, veendijk. Al zingend 'De uil zat in de olmen' Netjes in de maat. Zelf loop ik op de tweede rij, achter Martha v.d. Berg, Femia v.d. Berg was de 'juf'

Wij deden mee met de gym club RKGV Wardy. Vooraan v.l.n.r. Annemarie v. d. Berg, Annemieke Thijsseling, Martha v.d. Berg, Femia v.d. Berg
Tweede rij: Marijke Sterk, Wies Beersma, Thea Altena.
Derde rij: Juliia Gort, Baukje Bijlholt, Froukje Sikkes
Vierde rij: Hanneke Bijlholt, Mieke Sterk
Vijfde rij: Greetje Beersma en Nolda Tel

Foto van Age Van Der Bles: De foto is op de Deel in Emmeloord gemaakt. Ik denk de forenzen van 1955. Lemmer Emmeloord. Links boven; Cox de Boer, Maaike Kooiman, ???, Jep Zeilstra, Abe Bakker, ?, Tietje Visser, Hennie van der Bijl, Wietske de Vries, Rit Kuipers, Koosje Visser en Jack Bootsma.

Ouden van dagen in 1934: Van de onderste soortelijke foto met een andere opstelling, zijn gelukkig enkele namen beschikbaar.

Nell Huizenga: De vrouw in het midden was mijn beppe van moeders kant, Gooitske van der Veen-Jelsma. 

Nell Huizenga, kon gelukkig enkele namen geven: Van links naar rechts; De 1e drie zijn onbekend, dan volgen Mevrouw en de heer Hogeterp, de dame met het oorijzer en de heer zonder hoed is niet bekend, daarnaast staat Auke Bakker, een visserman. De volgende vrouw met oorijzer is Mevrouw Aukje Rottiné-Muurling en haar man Anne Rottiné, ook een visserman. De volgende is Kaatje Feenstra-Spiekholt, zij was een ijzersterke vrouw, vele jaren heeft zij met haar zuster, Renske Rottiné-Spiekholt, in de rokerij gewerkt. Al vroor het dat het kraakte, deze vrouwen waren nooit koud. Zij hadden allebei een bus met vuur onder de rokken. Zij hadden nog nooit van emancipatie gehoord, maar deden toch hetzelfde werk als de mannen. Hun motto: "De wrâld is rûch, hwa't him net rédde kin, is slûch"

Naast Kaatje staat Wispelwei. Op de zittende rij is de meest linkse onbekend. Met oorijzer is mevrouw Bakker, de vrouw van Auke Bakker op de bovenste rij. De naam van de middelste dame is Gooitske van der Veen (moeder van o.a. Herre van der Veen, voor de Lemsters ome Herre) daarnaast zit Mevrouw Postma met haar man Jelle Postma. Laatstgenoemde werkte op de werf van gebroeders de Boer.

Foto van Koop Bosscha, met de namen: Het is een opname van een groepje boerinnen uit Bantega, Echten, Oosterzee en net over de grens richting Tjonger. De grootmoeder van Koop Bosscha is Abeltje Jongsma, getrouwd met Koop Bosscha. Zij woonden op de boerderij “Zathe Buitendijksveld” aan de Zeedijk te Bantega. Deze boerderij is een week na de bevrijding van Lemmer afgebrand.

Staand van links naar rechts: Grietje van der Lende, geboren op 23 september 1874 te Oldetrijne, overleden op 24 februari 1957 te Scherpenzeel, dochter van Koendert Heines van der Lende en Trijntje Hendriks de Vries. Gehuwd op 13 mei 1893 te Wolvega, Weststellingwerf met Harm van der Lende, geboren op 30 augustus 1870 te Spanga, overleden op 11 mei 1957 te Scherpenzeel, zoon van Tette Alberts van der Lende en Hasseltje Harmens Pen.

Foto van Harmen Altena: Katholieke gymvereniging 'WARDY' Avondvierdaagse in 1964. Start op het schoolplein van de openbare lagere school. V.l.n.r: Sietske de Boer, Harmen Altena, Fokje Bootsma, Thea Bosman, Klaas Oosterbaan, Petro de Groes, Gerard Geurtsen, Ida van der Berg, Wim Altena, Ria Nijlholt?, Baukje Oosterbaan, Leny Altena, Sabine Thijsseling, Tineke de Lange.