Onderduik-kaarten, van in Lemsterland geplaatste personen

Kaarten afkomstig van: Ondergedoken in Fryslân

De gemeente Lemsterland telde acht officiële kernen.

Lemmer
Echtenerbrug
Echten
Bantega
Oosterzee
Delfstrahuizen
Eesterga 
Follega


Foto van Sjoerd de Haan: De onderduiker bij ons was Tjerk Stolte. Deze was geboren ongeveer in 1926, op de duikkaart stond zijn naam en onderduikadres, getekend in Lemmer. Deze Tjerk Stolte had een zus die vlak na de oorlog ook bij ons kwam, zij ging met mijn zus stappen in Lemmer, ontmoette daar een Lemster, Lykele Poepjes, dat klikte en ze zijn later getrouwd en verhuisd naar Australië. Op deze foto onderduiker Tjerk Stolte, mijn ouders en mijn oudste en jongste zus en 2 personen bij mij onbekend.


Rosa Bakker
Geboren: 17 juni 1901
Oorspronkelijk adres: Niasstraat 29, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: G. Kraak, 2, Echten
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Sj. Wiersma, Sj. Wiersma
Ondergebracht door: Ph. Spits, Ph. Spits

Overige opmerkingen: Echtgenoot in Polen.


Helena Bieks (Bueks)
Geboren: 11 oktober 1908
Partner: Frits Tauber
Oorspronkelijk adres: Mariënburg 70, Nijmegen
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: K. Jansma, 78, Echten
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Sj. Wiersma, Sj. Wiersma
Ondergebracht door: Fedde Kalsbeek, Fedde Kalsbeek

Andere onderduikers op dit adres

Frits Tauber
Geboren: 3 november 1906
Partner: Helena Brieks (Bueks)
Oorspronkelijk adres: Mariënburg 70, Nijmegen
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: K. Jansma, 78, Echten
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Sj. Wiersma
Ondergebracht door: F. Kalsbeek

Overige opmerkingen
Bijzonderheden: Financieel gesteund: Door L.O. met F. 62,50 p. mnd

Fritz Tauber - een verhaal over een Joods technisch tekenaar die door door de directie van Smit Transformatoren uit Kamp Westerbork werd gehaald (1942).


J.F. Jaques, Ferdinand Bolle
Geboren: 6 april 1906
Partner: Betsie Vega
Oorspronkelijk adres: Kraaipanstraat 73, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Wed. Smit, Delfstrahuizen
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Wiersma
Ondergebracht door: Fedde Kalsbeek

Overige opmerkingen: Financieel gesteund : Ja, laatste 2/3 maanden door Kuipers