Straatnamen zijn ook Monumenten

"Straatnamen" zijn ook ....Monumenten, is afkomstig uit 'Het boek "Straatnamen" zijn ook ....Monumenten' (c). Dit prachtige boek is samengesteld door Evert de Jong, uit Lemmer. Destijds uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding. Deze particuliere uitgave verscheen op 31 augustus 1995 in een oplage van 500 exemplaren (c) en is niet in de boekhandel verkrijgbaar.

Spanvis wil de heer 'De Jong' hartelijk bedanken voor zijn medewerking, om deze verhalen die voor de geschiedenis van Lemmer zoveel waarde hebben te mogen plaatsen. De heer Frank Hemkes (c), die veel moeite heeft gedaan aan het traceren van verzetsmensen en foto's, die uit alle hoeken van het land zijn gekomen, zelfs uit Israël en de heer Wiebe Feenstra (Dagboek van een Lemster jongen in oorlogstijd) die mij dit boek heeft geschonken, waar ik zeer dankbaar voor ben.

Soms vermelden we een naam, soms vertellen we een verhaal.
Niet omdat die ene naam of dat ene verhaal uitzonderlijker zou zijn, dan de niet genoemde namen en verhalen.