Film-screen shots 1963/1964 |7|

|    1   |    2   |    3   |    4   |   5    |    6   |    7   |

Mevr. de Jong-Visser met dochter Roelie de Jong.

Gerlof de Wilde.

Links is Kee Bootsma, rechts is Goutje Polderman-Bootsma, getrouwd met Cor Polderman.

Gertom Colenbrander, vertelt: Sjoeke Coehoorn-Bootsma, getrouwd met Thomas Coehoorn. De dames op bovenstaande foto, zijn haar schoonzuster en zuster.

Mevr. Grietje Reijenga, van Durk Reijenga.

Geertje Bootsma-Mandemaker.

Tuinstraat.

Mijnheer Hogeterp, had winkel op de hoek Tuinstraat/Nieuwedijk.

Mevr. Bertha Visser-Koornstra met zoon Jan Visser.

De Nieuwedijk.

Sietske de Jong.

Otto de Wrede en zijn vrouw, zij hadden een kapperszaak op de Nieuwedijk.

Mevr. de Jong.

Douwe Thijseling.

Aanvulling van de heer Wim Schuitema: Foto's demonstratie-dag brandweer, Lemmer 1964 : Austin FT105/9 Bikkers 1952.

Mijnheer Frankema.

De heer Eelke Rippen.

Mijnheer Dam.

Beene Frankema.

In de midden is Anne de Jong, links, Johannes Wagenmakers.

Links: Anne de Jong en Henk Visser, als brandweerman, (staat sigaretten uit te delen. Vader van Hillebrand Visser, Lemmer)

Pieter Lemstra, Sjoerd van der Veen in het midden en de heer Dam.

Mijnheer Dam en Mijnheer Rippen.

Links: Mijnheer de Jong, Wieger Spaan en Beene Frankena.

Beene Frankema en Siemen van der Wal.

En nu de film.....

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|    1   |    2   |    3   |    4   |   5    |    6   |    7   |