Film-screen shots 1963/1964 |6|

Baukje Dijkstra kon vertellen dat; de vrouw die bij de toonbank staat bij klaas de Boer, "Wobby Zeilstra is, zij heeft bijna 28 jaar met mijn vader samengewoond". Achter de toonbank is Jenny Hoff uit de Parkstraat.

Woninginrichtingswinkel, van Klaas de Boer, Schans.

Jopie Gebben, in de winkel van Klaas de Boer. Zittend op de bank is Mevr. Pietsje v.d. Wal, vrouw van Siemen v.d. Wal, aannemer.

Marjan Ruurda.

Uilke Jetten, vertelt: Die met korte mouwen is mijn vader (Harm Jetten) de anderen zijn Johan Platte en Johan Eisma, die in de overall weet ik niet.

Dit is Mevr. Pietje Kooistra, gewoond hebbende op de Langestreek 14, Mevr. Kooistra is overleden op 13 maart 1987 te Lemmer op de leeftijd van 88 jaar.

Matsje Vechter, zij gaf naailes.

Mevr. Deinum.

Mevr. Hiltje Langenberg - de Vos

Lieuwe Langenberg.

Hennie Woning en Anneke Schotanus.

Grietje Rienksma de Vries en Hennie Rienksma.

Sijke Schotanus.

Links: Albertje Pama-de Jong, voor haar staat haar zusje Wietske de Jong. Rechts: Janke Sloothaak.

Mevr. Pietsje v.d. Wal, in haar tuin, aan de Langestreek. Daarachter, het sloepje van Dirk Jan de Vries. Afkomstig van het "Simetas sloopschip Fullham".

Hielke Sloothaak, met zijn zoontje Lamingo, (beheerder van Camping Ooievaarsnest).

Rim Barels-Visser, Wietske de Jong, staat links.

Mevr. Bouma.

Links: ? Rechts: Mevr. Bouma.

De heer Bouma, half achter de fiets van Bouma, Peke de Vries.

Foekje de Vries Sloothaak, vertelt: De zusjes Breurer, uit Keulen (Duitsland). Zij waren met hun ouders een van de eerste camping gasten, die mijn vader op "Het Ooievaarsnest" mocht verwelkomen.

Hielke Sloothaak, beheerder "Camping Ooievaarsnest".

?

Wietske Erhard.

Dinie Dijkstra.

Hendrik en Anne Sloothaak (beheerders van het strand) met Laminco, de zoon van Hielke en Janke Sloothaak, (beheerders van de camping).

De Nieuwe Dijk.

Mevr v.d. Meer, uit de Tuinstraat.

Mijnheer v.d. Meer, uit de Tuinstraat, (oud melkvaarder).

Mijnheer Hendrik Hartstra.

Auke Hartstra vertelt: Dit is een foto van Hendrik Hartstra, zijn broer Jacob bekleedde een functie bij de CAF. Beiden waren broers van mijn grootvader Auke. Hendrik, was boer aan de Otterweg in Bantega en woonde later in Lemmer (nabij het strand).

Mevr.Hartstra.

Andriesje de Graaf-Coehoorn.

Mevr. de Blauw.

Mevr. Afke Poepjes-Krol.

Mijnheer Woudstra (Jan en Trien) en Siemen van der Wal, zittend voor zijn huis in het Waaigat.

Siemen Hoekstra.

Roel Hoekstra. Siemen en Roel Hoekstra, hadden een melkwinkel op de Nieuwedijk.

Op de hoek van het Kippebuurtje en de Tuinstraat. Het huis van de Familie Hoekstra (Sipke en Dina)

Het Kippebuurtje.