Film-screen shots 1963/1964 |5|

|    1   |    2   |    3   |    4   |   5    |    6   |    7   |

Jenne Boerstra.

?

Waarschijnlijk de bouw van het koopcentrum, aan de Lijnbaan/Nieuwburen.

Links: Bertus van Gelderen.

Huisschilder, Gerrit Mink. Zijn vrouw Fokje Mink-Visser, had een sigarenwinkel aan de Nieuwburen.

Martha Mink, dochter van Gerrit Mink en Fokje Mink-Visser.

Coba Koornstra-Bouma.

Gerrit Zeldenthuis, Hennie Brouwer en Mevr. Coehoorn.

Douwe Schaaf, hij was broodventer, Mevrouw rechts op de foto is Geertje Visser-Bergsma, (moeder van Hillebrand Visser) hier te zien op het erf van de boerderij op de Straatweg, die in '73 afgebrand is)

Mevr de Wit, echtgenote van Ds. de Wit, met haar dochter.

Dochter van Ds. de Wit.

Mevr. Jongsma.

Jaap Visser.

Mijnheer Tenk, werkte bij de plantsoenen.

De oude huishoudschool aan de Straatweg, waar nu de flat "Onderweegshof" staat.

Links: Juf, Hiltje Heida, zij kwam uit Oosterzee.

Bettie Miltenburg en Sietske (Sitty) Visser.

?

Geertje Meijer.

Margje Smid, rechts naast haar is Antje de Haan. Zij woonden in de buitendorpen Oosterzee/ Echten en zaten bij Ynschje Otten-Samplonius in de klas.

Mevr. A. v.d. Bles, later Mevr. van der Wateringen. Directrice Huishoudschool.

Bus van de ZWH. De busmaatschappij uit Lemmer.

Els Coehoorn en ?

Juffrouw de Jong.

?

Atsje de Vries.

Carin Bosma, denkt dat deze mevrouw Janny Bosma is, destijds de vrouw van Johan Bosma.

Albert Bijkerk.

Mevr. Bijkerk Lemstra.

Mevr. Akkerman.

Mevr. Akkerman met haar zoontje.

Mevr. Geffie de Vries, echtgenote van Siene de Vries.

1e Parkstraat.

Hennie Bootsma, vertelt. 2e van links: Anja Porsinck, Theo de Vries en Anne de Vries. Naast Anja Porsinck, staat een jongen met blond haar dat is waarschijnlijk Oanne Rot (vader was een Limburger), woonden na 1964 in de Gerben Bootsmastraat.

?

Vooraan: Johanna Bootsma, daarachter, Jet Betlehem.

Meester de Graaf, meester Knol en meester Kloosterman.

Links: Juf Grijpsma, Juf Akkerman, meester de Elting, ?.

Meester Knol, meester de Graaf, meester Eltink en Juf Akkerman.

Links: Meester Kloosterman, meester Knol en juf Grijpsma.

Juf Grijpsma, meester de Graaf en meester Eltink.

Anne Hoekstra, zoon van Andries Hoekstra, oud directeur van de "Houtmolen" vertelt: Ik ben geboren in 1953 en heb tot mijn 19e gewoond op de Houtmolen, aan de Polle in Lemmer. Ik heb bij alle leerkrachten in de klas gezeten op de openbare basisschool de Dam. In de eerste jaren, klas 1 en 2 zaten in één lokaal, eveneens klas 2 en 3. 1e klas was toen (1959) Grijpsma, 2e klas Akkerman, 3e klas Knol, 4e klas De Graaf, 5e weet ik niet meer, 6e klas Kloosterman, die ging echter weg, we hebben tijdelijk de oude meester Scholten gehad, was toen al in de 70. Sneed sigaren open en pruimde die. Opvolger was Hoekstra, Eltink heb ik gehad op de MULO.

Sake Barelds

Okker Cuiper, Rinke Barelds en Berend Scholten.

Mien van der Werf, met haar schoonmoeder. Zij hadden een Café in de schans.

Hendrik Visser.

Links: Tjibbe Kuipers en Douwe Thijsseling.

Jan, Marius en moeder Hanne Friso v.d Feen.

Fetje Benoit mailde: Het meisje dat achter de toonbank staat bij firma Klaas de Boer, is mijn zuster Hennie de Boer, nu Hennie Dallago. Het is net voordat ze in de verpleging ging. Zij woont nu in Whistler, British Columbia. Haar twee dochters wonen op Vancouver Island en haar zoon woont ook in Whistler. Allemaal getrouwd. Zij heeft nu 6 kleinkinderen. Mijn vader Jan de Boer regelde de meubelwinkel van Klaas de Boer op de Schans en was ook de stoffeerder. Wij woonden in het grote huis naast de winkel. Mijn vader is de zoon van Fetje Visser uit de Lemmer en Franke de Boer uit de Joure. Eibert Visser (met de centen), Jan Visser, en Bouke Visser, ook uit de Lemmer waren ooms van hem. Er waren nog twee, maar ik kan de namen niet herinneren. Ze hadden prachtige verhalen. Het jaar daarna emigreerde we weer voor de derde keer naar Canada.

Ik zelf woon in Ottawa. getrouwd met een Frans Canadese, heb twee dochters en een kleinzoon in Montreal en werk voor Department of National Defence en heb drie Second Cup Coffee Winkels. Dus de Visser en de Boer families spreiden zich maar uit.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|    1   |    2   |    3   |    4   |   5    |    6   |    7   |