Film-screen shots 1963/1964 |2|

De heer Jongsma, van het Achterom.

De heer Berkenpas, de brugwachter.

Rein Kool.

Links: Mijnheer de Boer. Rechts: ?

Mijnheer van der Meer, hij vaarde met een melkbootje om de melk bij de boeren in de Brekkenpolder op te halen.

Mevr. Propsma en Jopie Gebben.

Sjoeke Kuipers, dochter van Jochem Kuipers. Z.W.H.

Sjoeke Kuipers

Ineke Visserman.

Rechts: De heer Kemink.

Johannus Eizema.

Johan Platte en Harm Jetten.

Riekel de Wilde.

Piet v.d Veen, timmerman.

Andries Bootsma en Piet v.d.Veen.

Jan Atsma, had een viskar en Mevr. Seinen.

Mevr. Seinen en baby? in de wagen.

Thea Zeldenrust.

?

schilder, Poppe.

Willem Lemstra, had een boekwinkel aan de Kortestreek.

Joost Scheffer.

Mevr. Visser.

Mijnheer Visser.

Abel Zeilstra, vertelt: Van links naar rechts; De leraren van de openbare mulo, De heer Koen, Wiersma en Hart. "Ik ben zelf in Lemmer geboren in 1949 en mijn ouders de familie Rinze en Antje Zeilstra, hebben tot hun dood in Lemmer gewoond, ik woon nu in Goingarijp en kom nog geregeld in Lemmer."

Dhr. Bosma, directeur van de AMRO-bank.

Mevr. Ritsma.

Liesje Vos.

Annie Brondijk.

Jan Coehoorn.

Sietze Zijlstra, woonde op de Langestreek.

Rintje Ritsma. Sr.

Rintje Ritsma. Sr.

Wilhelmina school.

Meester Dragt.

Jelle Engelsma, zij hadden een een bakkerij op de Lijnbaan

Hennie Brouwer: Dit is Harm Dijkstra, woonde eerst in de Parkstraat en is later verhuisd naar de G. Bootsmastraat.

?

Links: Adrie Heeres, Hendrika Hak en Aukje Coehoorn.

Mevr. Poppe.

Mijnheer Poppe, schilder.

Willembarendstraat.

Hennie Brouwer, had gelukkig de volgende namen: Van links naar rechts: Geertje Kuipers, Janneke Zijlstra,Trijntje Wildschut en Riemie de Jong.

Ymke Wagemakers, kwam bij de deur langs met petroleum.

Oliekar, van Ymke

Jan Tiemen Bosma

Mevr. Bouma.

?

Froukje Vlig.

Rein Kool.

Rein Kool en Mevr. Dam.

Hielkje de Vries-Haagsma.