Film-screen shots 1963/1964 |3|

Anigje Nieuwenhuis-Bootsma.

Nieske, met dochter Wilma en Sjamkje Meiboom.

Marinus, zoon van bovenstaande Nieske.

Mevr. Visser-de Hei.

Mevr. Bosma.

?

Mevr Dijkstra. (Ruurd zuurtsje zijn mem) en Mijnheer Rippen, de aardappelhandelaar.

Mevr. Bijlsma.

Mevr. Mieke de Vries. (NBM)

Turfland

Mevr v/d Veen en Mevr. Kok, rechts Mevr Sietske de Jong, van de Nieuwe Dijk.

Mevr v/d Veen, met dochter Ria en kleinkind.

Jan Kuipers en zijn tante, Hinke Feier.

Mevr. Rippen, had een melkwinkel op het Turfland.

Ida Wouda, had samen met haar zuster Pietje een snoepwinkel op het Turfland, maar de twijfel is aanwezig dat dit ook Pietsje zelf kan zijn, en dat haar zus geen Ida heet maar Antje. (De moeder van Pietje en Antje heette Ida, het is volgens mij Antje en niet Pietje) Wie heeft duidelijkheid?)

● Geartsje Visser, uit de Jouwer, heeft heel veel namen doorgegeven (ook Bertha de Heij-Vlig en Gauke en Loesje Bootsma) waaronder ook de oplossing van deze, op de foto staat Antje Wouda hun vader was Willem Wouda.

Mijnheer Schaper.

Tom Meijer, mailde dat dit zijn zuster Boukje Meijer is.

Theunis van der Bijl

Mevr. Jongsma.

Mijnheer Jongsma.

Mevr. van der Bijl-Hogeterp.

Tineke van der Bijl.

Theunis v.d Bijl.

Sietske van der Bijl.

Anna Scholten en Annie Scholten-Mulder.

Steven de Jong vertelt: Het eind van de Pietersbuurt. Met links de jaren-50 woningen van de Singel. Op de achtergrond de achterkant van woningen aan de Verlengde Lijnbaan. De straat van de Singel lag een stuk hoger dan de Pietersbuurt. De straat is niet verder uitgebouwd richting Flevostraat.

Durk Bosma.

Klaas, Hilda en moeder Joukje Samplonius.

Mevr. Poepjes.

Leeuwke Zandstra

Lemster Skûtsje.

Schip in de Zijlroede.

Kaatje Poepjes-Visser, jongste zuster van Frans Visser.

Mevr. Van Brug.

Diny ? vertelde, dat dit Jannie Lemsma is.

En dat dit meisje Carla Hoekstra is, ze woonden allebei in de Cornelis Houtmanstraat.

Hans Rippen, de melkboer en Mevr Brunning.

Links, ? in het midden Rika Urk. Rechts: Pietje Bijma.

Rectificatie door Janny aan het Rot-Bijma: Op deze foto staat mijn zus Oppie Bijma, op de arm bij haar tante Oppie Vos-Bijma. Zij is naar haar vernoemd. Zij woonden toen tegenover ons op de Singel. Mijn tante en oom Vos op nr. 10 en wij op no. 7.

Auke Luiten en Trijntje v.d. Veen. Ouders van Nell Luiten, Trijntje is de jongste zus van Herre van de Veen. (Ome Herre)

Hennie Brouwer, vertelt: Jan Lammers. (Oom van Hennie Brouwer) zoon van Meye Lammers en Anna Lammers ten Boom. Zij woonden in eerst instantie voor zover ik weet op het eind van het Turfland, dicht bij oud-ijzerhandel Scholten. Vrouw in deur is onbekend, de vrouw daarnaast is Martha, de vrouw van Jan met daarnaast hun zoon Roelof.

Mevr. Hoitje Kuiper.

Annie Bootsma de Haan en Mevr Poepjes.

Frieda Sloothaak.

Lipkje Sloothaak-Mulder en Jan Sloothaak.

Mevr. Nederhof-Visser.

Mevr. Lageveen en Trien Lageveen-Bijlsma.

R.K Sint Joseph, School.

Meester Rolink, hoofd van de Sint Joseph, School.

Thea Nahuijsen-Altena, vertelt: "Waarschijnlijk zit achter mij Rene Bijlholt. Wij zaten in de vijfde klas bij meester Rolink.

Juffrouw Clara Schmidt. Zij is meer dan veertig jaar juf geweest op de Sint Joseph school, en heeft vele generaties het lezen en schrijven bijgebracht.

Tine-Marie v.d. Berg en Trijntje Agricola. Volgens Carin Bosma, is de jongen linksachter Durk Mous.