Visserij algemeen, te Lemmer |7|

Andries Fleer.

Marten Meester: Dit is Pieter Poorting van de LE 50

Steven de Jong vertelt: Wie zien we op deze foto... Van de familie Visser zien we; Pake, zoon en twee pakesizzers. V.l.n.r: Jan Visser (zoon van Marius Visser) onbekend Wieger Spaan (de schoonvader van de Andries Visser op de foto) Tjalling Poepjes (bijnaam: Sjokkie) Jan Stevens Visser (met hoed) rechtsachter: Marius Visser (zoon van Jan Stevens Visser) rechtsmidden: Andries Visser (zoon van Marius Visser) rechtsvoor: Andries Bakker (uit IJmuiden, werkzaam bij de gemeentelijke havendienst in IJmuiden, vandaar de pet)

Een grote ansjovisvangst rond 1920. De netten worden pas in de Binnenhaven overgetrokken in het schip. Op de achtergrond is het tramgebouw te zien. Op de foto staan o.a. Bauke Kuipers en Iente Kingma.

De LE 47: In Lemmer, een van de visschersplaatsen der Zuiderzee die door de totstandkoming van den Afsluitdijk bedreigd worden. De visschers hebben er hun eigen methode om de vangst versch te houden; de visch wordt in een speciaal net in het water bewaard. De LE 47. Het nummer van Rauke Kuipers. (Zwarte Rauke) Beste hardzeiler.

Het lossen van een vrachtschip in de Lemster binnenhaven. Ongebruikelijk, wat de vrachtvaart betreft gebeurde alles eigenlijk aan de overkant, aan de Emmakade. Waarschijnlijk wordt er aan de overkant gegraven. Er is tenminste een lange donkere streep te zien, wat op uitgegraven grond zou wijzen. Dat zou dan een reden kunnen zijn om op een andere plaats te lossen.

In de takel hangen een paar zakken, die wel naar de gereedstaande auto zullen moeten. Aan de overkant, zien we een groot deel van de oude boerderij van Jan Zwarthoed. Dan een klein huisje en daarnaast het grote huis dat later van de familie Gouma was. Jarenlang hebben daar twee zusters Sterk, gewoond. In de oorlog moesten zij het huis uit, omdat de Duitsers het vorderen. De Orts-kommandant en zijn mensen kregen er onderdak in.

Helemaal rechts de viswinkel van Sterk, met daarboven uitstekend schoorstenen van een Hang. Die kan ook van Sterk, zijn..maar ook wel van De Rook. Alles is daar nogal vreemd in elkaar om gebouwd.

Een foto van rond 1930, want de Werkhaven is inmiddels al aangelegd. Op de LE 10 van de Gebr. Wouda en op de LE 31 van Tjalling Kuipers, wordt o.a. gewerkt aan het hoekwanten, en het repareren van de netten. Verder te zien de LE 44 van Jouke Bootsma en de kotter de LE 62 van Toering.

Wiebren, Johannes en Age Visser, Gerrit de Blauw, Hans Vlig (30 juni 1884), zoon van Hans Vlig en Cornelia Bijlsma, Lucas de Blauw en Heiko Visser. De families de Blauw en Visser, visten rond 1930 veel samen.

  • Bertha Seldenthuis: Us pake Siemen Seldenthuis
  • Jellie Lemstra: M'n oerpake Lytse Siemen Seldenthuis

V.l.n.r. Jurjen Bootsma, Bouke Kuipers, Roelof Hoekstra en Rinze Visser.

Hier is een aantal zeilmakers te zien, links; Siebolt van der Bijl, naast hem Willem Dam en ? Coehoorn, bezig met het repareren van zeilen. Het bedrijf van De Vries bestaat nog steeds en is gevestigd aan de Vuurtorenweg, waar het zich inmiddels heeft toegelegd op het maken van zeilen voor de watersport.

Aan boord van de LE 91, bezig met lijnvissen (hoekjen) aan het roer Jan Adriaan Visser, zoon van Sake Visser (Sake de Rus), midden Jelle Visser, zoon van Jan Adriaan, man op de rug gezien is waarschijnlijk Theunis (De Flapper).

Pieter en Jan Poorting, op de LE 50 in de haven te Lemmer. Op de steiger Siemen Coehoorn (Jammerlotte)

Rechts naast mast, is Marten Vlig (met dank aan Tineke Vlig)

Hier is nog de brede schoorsteen van rokerij 'De Hang' in Lemmer te zien.

Rokerij herinnert aan Lemster visserijhistorie.

Het is een van de laatste herinneringen aan de tijd dat het Lemster centrum bruiste van de visserijactiviteiten: rokerij De Hang aan de Emmakade. Het pakhuis met de kenmerkende schoorsteen is door het rijk aangewezen tot rijksmonument. Daarmee lijkt het complex voor het nageslacht behouden.

Geld is vooralsnog het grote probleem. De Hang verkeert is slechte staat en restauratie gaat zeker f 1 miljoen kosten. Dat is er (nog) niet de huidige bewoonster zal niet dwarsliggen. "Dit gebouw is uniek in Europa en móet daarom gerestaureerd worden", stelt Petronella de Groes. behalve als woonruimte wordt de visrokerij gebruikt als zeefdrukkerij.

De Hang, dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw en werd gebruikt voor het roken en verwerken van onder meer haring, paling en makreel. De vis hing-gespiest-enkele uren onder een van de schoorstenen te roken..Tussen de Emmakade en 't Leeg verkeerde De Hang van Scheffer. De Rook en De Jager.

"Koest yn dit part fan De Lemmer bytiden net ferkeare", zegt André Sterk, die als jongetje nog in De Hang heeft gewerkt. "It stie hjir blau fan é reek".

De meeste rokerijen zijn in de loop van de jaren zestig overbodig geworden. Ze werden verbouwd of afgebroken. begin jaren zeventig verloor ook De Hang haar oorspronkelijke functie. Twee schoorstenen zijn er inmiddels niet meer en het pakhuis aan de voorzijde is nu eigendom van architect Jelle de Jong. Die verbouwt de ruimte aan de Emmakade tot kantoor.

Twee jaar geleden was de raad tegen plaatsing van het pakhuis op de monumentenlijst. De toenmalige eigenaar wilde het pand verkopen. Nu dat is gebeurd, is de eigenlijke visrokerij helemaal ingesloten geraakt. "Een representatieve functie voor De Hang zou mooi zijn", oppert Henk Lassche van de gemeente Lemsterland. "Maar dat is nu wel een stuk moeilijker geworden.

Leeuwarder Courant 07-06-2000. Door Binne Keulen.

Reactie plaatsen

Reacties

Jur visser
3 jaar geleden

Ik ben op zoek naar romkjen visser geboren in lemmer, getrouwd met de harderwijker teunis smit. Zij kregen dochter Kansje, woonden in ijmuiden. Ik 1927 beefden kansje. Teunis en romkjen niet meer. De ouders van romkjen waren jan visser en jantje wierda uit lemmer. Wie weet meer van dit gezin en wil meer weten over romkjen en teunis?