Twee detailfoto's van bovenstaande

 • Auke Coehoorn: Tweede van links is Andries Vleer
 • Arend Toering: De meest rechtse is Bootsma [skeg]
 • Boukje Beije Jongsma: 5e van links (bovenaan met sjaal) mijn pake Bouke Kuipers

Twee detailfoto's van bovenstaande

 • Bovenstaande drie foto's
 • Age Van Der Bles: Must of mest. Werd o.a. als vismeel verwerkt tot kunstmest.
 • Leeuwke Bootsma: LE 21 en de LE 74 aan het spiering lossen.
 • Jan Slotegraaf: Andries Fleer links boven en Sipke Fleer op het schip.
 • Marius Visser: Man links is Marten Dijkstra de havenmeester. Die telde de korven meestal. 1, 2, 3, 4, vaampje vol, 1 opnieuw, en zo verder.
 • Joukje Brouwer: Sortearje en wage fan de iel.
  Op dizze foto stiet myn omke IJtzen Terpstra (broer fan myn mem Akke Hobma-Terpstra).
  It is op de ielaak MARIA. Dizze foer fan Heech nei Londen. Fan links nei rjochts: Wiebe Meines, Hendrik Eier, Wiebe Mulder, Ytzen Terpstra en Jan Zetzema.

Op deze foto zijn vissers aan het werk op de kade van de Binnenhaven. Links de bebouwing van de noodwoningen en rechts in de achtergrond de remise en kantoor van het tramstation. De vrouw met de ketel is Ymkje Bijlsma-De Vries. Zij schenkt thee in voor haar man Klaas Bijlsma, de man met de hoed. De andere vrouw is misschien haar moeder. De gewoonte was dat vrouwen van thuis de mannen tijdens werk op de haven (hier Binnenhaven) koffie en thee brachten. Het was dus handig om in het Achterom of Leeg te wonen. Ymkje en Klaas woonden mooi dichtbij in het Leeg boven “De Baan“ van Pen. Vanwege de aanleg van de NOP-polder verlieten veel vissers De Lemmer. Ymkje en Klaas Bijlsma vertrokken in 1938 naar Den Oever. Maar keerden in 1942 terug naar De Lemmer. Zij gingen op het eind van de Benedenschans aan de Rien wonen achter de boerderij van Huitema in een woning aan een steeg naar Rien.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.