Visserij algemeen, te Lemmer |2|

1932: Het oude trekt voorbij! Op 'De Lemmer' is de vischafslag reeds opgeheven en de haring van deze markt verbannen en de beroemde Lemster bokking verdwenen. Zoo heerlijk blank en bruin uit de rookerijen. De Zuiderzee is niet meer.

Mijn Lemster bokking ben je dood?
Morsdood mijn beste vrindje?
Herleef en prijk weer op mijn disch
Ik eet en smul, jij lekkkere visch
Je krijgt van mij een lintje.

Afdruk van: wikipedia.org

Een afdruk van de Lemster vissersvloot in de haven. Een afdruk uit de nadagen van de visserij, want op de achtergrond zijn de eerste bouwsels van de Noordoostpolder al zichtbaar. We zien hier een aantal Lemster aken, die 's nachts met de dwarskuil op paling hebben gevist en nu in de haven liggen met de kuil in de mast om te drogen. De man op de remming is Bastiaan de Haan, een oude visser, die de leeftijd van 100 jaar bereikt heeft

  • Auke Coehoorn: Bastiaan staat bij de schouw de LE 86 van Jan de Haan. Marten en Sjibbe staan achterin, de voorste schouw is van Leeuke Bootsma, staat zelf achterin en twee van zijn zonen, de schouw was de LE 4 'Leeuwke van Jette'

Een opname gemaakt op de Vluchthaven, waar men bezig is met het overhalen van de netten, die uit de vlet worden gehaald, om ze later op de haven aan de stellingen op de achtergrond te kunnen drogen. Op de wal staan v.l.n.r: Wiebe van Jolle de Boer, Andries Koornstra, Janus Koornstra en Frans Visser, terwijl Steven Visser in de vlet staat.

Drie man rokerspersoneel, gemaakt achter de hang van De Jager, aan het Leeg. De linker persoon is Jurjen Bootsma, de middelste is onbekend en de rechter persoon is Gerrit Visser.

Foto genomen op het plein van de hang van De Rook. De man met de kom koffie in zijn hand is Jan Schippers. De beide vrouwen zijn Akke Kuipers en Antje Thijsseling. Op de achtergrond staan een paar vaten en een ansjovisanker.

Omschrijving van Evert de Vries: V.l.n.r. Roelof en Harmen Akkerman, met pet Jaap Planting, Hendrik van der Wal en Fekke Tuinier. Ze staan te ansjovis pluizen op de wal, waar de houten barakken stonden. Hun gehele visserij kochten ze in Kolhorn en na twee dagen vissen hadden ze alles al terug verdiend.

De Akkermans, waren harde werkers en Jaap wist zich ook wel te redden. Hendrik was visventer van zijn vak en is al jong overleden. Fekke Tuinier, was dorpsomroeper en woonde met zijn gezin in de barakken. Hij had een lieve vrouw en zo goed als ik weet twee meisjes en een jongen. Ze werkten alle drie bij De Rook en ik moest als ze een kistje vol ansjovis gekopt hadden, het kistje leegmaken en zouten en het aantal kistjes noteren: tien cent voor een kistje met zo'n duizend gekopte ansjovis.

Deze afdruk is op de Vluchthaven gemaakt, door Jan Koopmans, de bakker die in 1941 één van de slachtoffers werd van een Duitse bom, die bij de sluisput was neergekomen. De foto is in 1926 genomen, tijdens de ansjovisvangst.

De haringtijd is voorbij en dan gaat men met spiering slepen. Dat gebeurde in spannen van twee schepen. Een vast koppel bij het spiering slepen was altijd de LE 56 van Siemen Zeldenthuis en de LE 66 van Gauke Poppe Bootsma.

Op deze foto staat links: Poppe Bootsma, de zoon van Gauke en daarnaast Marten Zeldenthuis. Rechts is Jan van Janus Coehoorn.

Ze zijn blijkbaar naar zee geweest en hebben veel spiering gevangen, zodat de visjes op de haven uit de netten worden gepluisd. Als de vangst niet al te groot was, gebeurde het pluizen wel op zee. Vanaf de haven vond ook de spiering zijn weg naar de verschillende Lemster rokerijen.

Deze foto is ook gemaakt in het Leeg, voor de hang van De Jager, 2e van links is: Marten van der Werf, de kleinste is: Henkie Beljon.

Een foto van het wegen van vis, gemaakt in de tijd dat de polder drooggemalen werd en dat er geen beperkingen golden bij de visvangst. Het droog-komende deel van het IJsselmeer, mocht immers toen leeg gevist worden.

Van links naar rechts zien we op de foto, Lemstra, zoon van de daarnaast staande Bertus Lemstra, als derde Hendrik Visser. Dan volgen Jacob Thijsseling en Jurjen Bootsma. De beide laatsten zijn niet bekend.

Van links naar rechts: Willem de Blauw, Schelte Coehoorn, Jan Coehoorn, Rienk Coehoorn en Anne Visser

Haringvangst omstreeks 1930: De haring wordt uit de netten van de aak gehaald en overgeladen in een vlet. Vader Rienk Coehoorn en zijn zoons hadden een goede vangst gehad. Van links naar rechts; Willem de Blauw, Schelte Jan en Rienk Coehoorn en Anne Visser van de LE 20 zijn bezig met de vis, die uit de netten moet worden gehaald. Rienk Coehoorn, viste met de houten aak de LE 20 met aan boord zijn beide zonen Jan en Schelte. Rienk Coehoorn, speelde verder trombone bij "Excelsior" en had naast zijn twee zonen nog 5 dochters.

Op de voorgrond zijn hier twee mannen bezig om haring aan te speten, terwijl een derde man de volle speten verder brengt.

De vangst in het Dok aan de Kortestreek te Lemmer.

'Pluzje' op de Korte Streek, op de achtergrond zijn de Tweelinghuisjes te zien. Dit is een andere manier van koppen, de netten worden over palen heen gehaald en zo wordt de vis een voor een uit de netten geplozen en in dezelfde beweging meteen ook gekopt.

1926: ANSJOVISVANGST. —De vorige maand werd in Lemmer een reusachtige hoeveelheid ansjovis aangevoerd, op één dag zelfs meer dan 40.000 K. G. In 40 jaar is de vangst niet zoo groot geweest. De vischjes worden stuk voor stuk uit de netten gebaald, waarbij vele handen werk vinden.

De ansjovisvisserij omstreeks 1930 op de Vluchthaven. De vis wordt aan de afslag gebracht, gewogen en daarna verkocht. Op de voorgrond de visserman M. Visser, P. Meijer, de directeur van de afslag, een belangstellende jongeman, Chr. de Vries, die bij de inval van de Duitsers in mei 1940 bij Achterveld in Utrecht sneuvelde en Jan Verbeek, hulp bij de afvoer van de gewogen vis.

Kaart voor en achterkant

Reactie plaatsen

Reacties

Jur visser
4 jaar geleden

Wie weet meer over frederik wierda uit lemmer, getrouwd met dieuwke de boer. Hun zoon Arend trouwde met de Harderwijker kannetje Smit, zuster van mijn opa. Waren jantje en frederik wierda familie van elkaar? Arend en jannetje woonden in ijmuiden. Romkjen visser haar ouders ook? Ik kan het verhaal vertellen van het leven van mensen uit lemmer in ijmuiden.