Christelijk onderwijs |14|

Hierna volgen nog de foto's van de (m) U.L.O. school Koningin Juliana.
Getracht is de juiste namen bij de personen op de foto's te plaatsen. Of dit is gelukt is mede afhankelijk geweest van het geheugen van de inzenders. Op de foto's staan ook kinderen van "overwinterende' schippers, die slechts voor een korte periode op één der scholen zaten. Wij hopen dat u veel plezier mag beleven aan deze 'dwarsdoorsnede' van 125 jaar Christelijk onderwijs in Lemmer.

1923, U.L.O. Achterste rij: ?, Michiel Holverda, Hans Jansma, Hendrik Koopmans, Hendrik Kok, Geertje Hof, Auke Kok, Aaltsje Bakker, Bertha Jonker.

Tweede rij: Jentsje de Vries, Lute Dam, Hans de Vries, H. van der Lijn, Jansen, Janna van Heerde, Lolkje de Vries.

Derde rij: Jan Dijkman, Jansma, Roelof Bruinsma, Franke de Vries, Ynze de Jong Jan Dijkman, Pietsje van Brug, Clara Visscher, Aukje Boonstra.

Vooraan: Piet van der Laan, Jouke Rottiné, Harm Krekt, Jalke Klijnsma.

1926, U.L.O. Achterste rij: A. van der Lijn, J. Dijkman, P. van der Laan, Jentje de Vries, Hans Jansma, Luke Dam, A. Bruinsma, J. P. Dijkman, Hans de Vries, J. Klijnsma, Fr de Vries, C. D. Jansen.

Tweede rij: Aaltsje Bakker, L. de Vries, Marie de Vries, Janna van Heerde, Clara Visser, A. van der Gaast, P. van der Brug.

Derde rij: Alie van Dijk, Jannie van Heerde, G. Zijlstra.

Vierde rij: C. Bangma, H. Kok, M. Holwerda, R. de Vries.

Vooraan : A. Kok, L. Stroband, A. Deelstra.

1928, U.L.O. Achterste rij: meester Jansen, H. de Vries, Jolke Klijnsma, ? , meester Bieze.

Tweede rij: Jantsje Rippen, Martha Visser, Jantsje van Brug, Pietsje van Brug Aaltsje Bakker, Alie van Dijk, Jantsje van Heerde.

Derde rij: Albert Deelstra, Hans Jaalsma, Rinze Fleer, Kees Bangma, Jappie Jansma, Herre van Brug.

Onderste rij: Michiel Holwerda, Ale Jorritsma, Minne Brouwer, Ruurd Boersma, Jan de Vries.

1934, U.L.O. Achterse rij: R. van Dijk, B. Derks, Wies Dragt, Corry de Vries, Zwaan Smeding, Siemen van der Wal, Hielke Hoekstra, Siemen van der Wal Bnm, Anne Winia, Albert de Hey, Kees Jongsma, Piet Harsema, Gerrit de Wolff.

Vooraan: Trijn Holwerda, Ruurtje Boersma, Mies van Elswijk, Gretha de Vries, Jenny Hoff, Wim van der Gaast, Wieny Faber.

1942, U.L.O. Achterste rij: meester Derks, Bennie Frankema, Groenhof, Jan de Wilde, ?, Bertus Poepjes, Tiemen Bouhuis, Atte de Boer, Wouter van der Meer, Douwe Gaasbeek, Gregor Homminga, Bertus Holscher, Menno van Asma, Germ Breemer, Tiemen Hogeterp, Jeen Lemstra.

Tweede rij: Meester Van Dijk, Marieke Muurling, Janny Kortstra, Pietje Keulen, Trientsje van der Laan, Geeske Schilstra, Corry Wynja, ?, Sjikke Klijnsma, Fransje van Tichelen, ?, Hiltsje de Haan, Zwaantje Koopman, Nelly Booms, Froukje van der Bijl, Kees Bouma.

Derde rij: Piet Boersma, Harm de Roo, ?, Jenne van der Wolff, ?,? , juf Van Balen, Anny Lefferstra, Coba Verbeek, ?, Grietje de Jong, Bangma, Anny Jongsma, Seie Hooisma, Siepie Stienstra, Jan de Boer, Cornelis van der Wal.

Voorste rij: Willem Gaasbeek, Kingma, Eddy van der Werf, Kees de Wolf, Hielke Semplonius, Hillebrand Visser, Sibbele Sijbersma, Jan Bangma, ?, Jan de Vries, Jan Bakker, Auke Hogeterp, Henk van der Wal, Folkert Koopmans.

1955, U.L.O. Vooraan links: Nico, rechts Herman Kooistra, tweede rij links: Flip Wind, rechts: Germ Brouwer.

Bij het raam: voorste rij: Hennie Dijkstra en Smit, tweede rij: Fieny Smit en Annie de Wolf. Derde rij: Piet de Koe en Fedde Mast.

1955, U.L.O. sportdag Balk. Achteraan: Huite Zijlstra, Annie Bergsma, Marten Koopmans, ?, Anneke, Piet de Koe, ?, Einte Faber, Kees Loen,?. Appie Boeienga.

Tweede rij: Anneke Zijlstra, Annie van der Wolf, Hennie Dijkstra, ?, Smit, ? ,Flip Wind, rest onbekend. Vooraan: ? , ? , Meepie Ketting Olivier, Gretha de Vries, Margje de Heij.

1958, U.L.O. Achterste rij: meester Ypma, dhr. Kemink, Antsje Zijlstra, Aaltsje Slump, Lutske de Haan, Liesbeth van der Bijl, dhr. Larooy, dhr. Ten Haar, dhr. Smits, Ruurd Smink, Klaas Koopmans.

Tweede rij: Willy Brinkman, Lex Loen, Annie Brouwer, Rennie Rottiné, Gerrit van Asselt, Joop Zijlstra, Jongsma, Richard Slump, Bert Bouw, Roelof Moedt.

Voorste rij: Bart Wilkes, Gooitzen Zijlstra, Wiebren de Hoop, Jelle Lemstra, Gerben Landman.

1959, U.L.O. - klas 1. Achterste rij: Folkert de Vries, Holke Dijkman, Okke Vlig, Steven Visser, Jopie Zijlstra, meester Jansen, Jantje de Vlas.

Tweede rij: Jan Kuipers, Geertje de Vries, Betty Krekt, Greetje de Jong, Froukje Strampel Sinie Bosma, mevr. Jansen, dhr. Tjeerdsma.

Derde rij: beheerder en zoon, Jannie Visserman, Grietje Meester, Ida van der Bijl, Nelly van der Veen, Ina de Vries, Enny de Vries, Annie Kokké, mevr, Tjeerdsma.

Voorste rij: Arie Driesprong, Ronald Ketting Olivier, Bram Vader, Bert Bouw, Sietse Zijlstra, Roelof Hes.

Mei 1968, klas 3 wiskunde. Staand: Evert Uitslag, Henk Langes, Ineke Groenewold, Mieke van der Werff, Netty Groenewold, Johan Feenstra, Ype Hempenius, Marten van der Kamp, Jelle de Jong.

Zittend: Greetje Slump, Andries Keulen, Cor Sliep, Atze Bruin, Sietze Slump, Cor Brouwer, Rein Dijkstra, Teunis Frankema, Carry van den Berg, Henk Frankema, Arie Poepjes, Gerrit Bleeker, Folkert Semplonius.

Mei 1968, klas 3 handel. Staand: Baukje Bangma, Fokeltje Klijnsma, Atze Speerstra, Mais Kramer, Jacob Dijkman, Cobi Buitenga, Heintje Coehoorn, Jan Blessinga.

Zittend: Ypie Klijnstra, Meta van der Veen, Annie Schut, Anke Talman, Antje Hummel, Anneke de Vlas, Marijke Langebeke, Klaasje Frankema.

1968. Pop met kleren voor Cornelia-stichting in het najaar 1968. Vlnr. Ina-Joke Lemstra, Gerdien Wijnbeek, mevr. Kuipers-Slot (Welfarewerk) mevr. Poppe-Bangma.

1976/77, mavo klas 4. Achterste rij: Anja van der Veer, Johanna van Binsbergen, Ingrid de Wilde, Roelof Brouwer, Coba Boomsma, Lydia Hessels, Marja Westra, Joke de Vries.

Tweede rij: Jan Kroes, Janna van 't Sant, Kees Koffeman, Wienanda Keulen, Bert van Dijk, Marijke Switters, Jelle Bangma, Jantina Dijkstra, Jappie de Boer.

Vooraan: Gerda van der Heide, Jellie Lemstra, Tjitske Hogeterp, Geke Bruinsma, Filippina van der Heide.

1958, personeel. J. ter Haar, P. Larooy, Achterberg, D. Jansen, mevr. Poppe, Tjeerdsma.

1966, personeel. Jan Boel, Jan Wieringa, Johan Cnossen, Jan van Gorkum, Roel Brouwer, Jan Blessinga, Jan Hoekstra, Wout Kemink, Monsma.

Reactie plaatsen

Reacties

geertje visser de vries
6 jaar geleden

1959 ULO klas 1 3 de rij ,na beheerder en zoontje is jannie Visserman als ik mij niet vergis. en geen Ineke Brouwer. Die is onbekend bij ons in de klas.

geertje visser de vries
6 jaar geleden

1959 ULO klas 1 Okke Vlig klopt ? vraagteken kan weg. 2 de rij is niet vrouw beheerder maar mevr Jansen.