Huisraad en huishouden

De fa. Wed. S.J. de Vries & Zonen houdt voor de verkoop enig huisraad en een aantal huishoudelijke artikelen in voorraad, of ze maakt die zelf.

Jan Sytzema uit Langelille, waarschijnlijk een schipper, koopt 1 Kast voor ƒ 2,- Twee gedraaide Kastpoten 18 cM 12½ dik, ƒ 1,20 worden in veertig minuten vervaardigd voor Stoffel Hornstra. De rest van de kast maakt hij zelf: Stoffel is timmerman. Ruitjes voor kastdeuren hebben de weduwe en haar zoon ook in de aanbieding. Rinsje koopt ze bij glashandel Houwink in Sneek.

Een voor op een schip geschikt klapstoeltje gaat naar de Albatros (LE 15) van Hidde Koornstra. Tuiger Hylke Zijlstra moet later nog even bij Hidde aan boord om het beter vast te zetten.

De verf- en glaswinkel van Van der Feer in Sneek is ruim gesorteerd in huishoudelijke artikelen. De winkelier drukt ze, goeddeels alfabetisch, af op de achterzijde van zijn nota’s (1899)

Waterplompjes, handpalmen en een deurknop.

In het verkoopassortiment prijkt verder een deurknop. Hij wordt door een van de mastmakers gedraaid, zoals een mastknop of druif. Maar het duurt wat langer, drie kwartier: de knop is van hard pokhout. Jan Siebold verkoopt hem aan aannemer Jan Steensma. Misschien steekt hij in de 21e eeuw nog ergens in Lemsterland aan een deur.

Acht klerenhaakjes ad 12½ cent zijn bestemd voor de fa. Gebr. de Boer. De Lemster scheepsbouwers schroeven de haakjes aan een wand van de Veehandel VI van de Groningen-Lemmer Stoombootmaatschappij. Deze sleepboot, die onder gezag vaart van kapitein P. Smit, ligt op dat moment op de ijzerhelling voor onderhoud.

Aan de haakjes kan een knecht zijn werkjas en Smit zijn kapiteinspet hangen. Iets luxueuzer zijn twee hoed- en jashaken (inkoopwaarde 25 en 50 cent) en zes koperen kajuitshaken (ƒ 1,65) die Rinsje bij Van der Wal in Kampen koopt.

Luchttrek-petroleum-kookgastoestellen.

Huishoudelijke artikelen schaft Rinsje aan bij J. van der Feer Pzn.,magazijn van huishoudelijke waren in Sneek, en Wortelboer & Co. in Groningen, die volgens zijn brievenhoofd grossiert in Petroleumlampen, Galanterieën, Nikkelwaren en Luchttrekpetroleumgaskooktoestellen.

Lamp, petroleumkomfoor en tafelnaaimachine uit Groningen

Van verschillende huishoudelijke artikelen in het archief, zoals ijzeren emmers en onderdelen voor strijkbouten en kachels, is niet altijd duidelijk of ze voor eigen gebruik dan wel voor de verkoop bestemd zijn.

Dat geldt ook voor een Graetz petroleumkooktoestel (ƒ 7,75) en 1 Rising Star dito (ƒ 6,00), naar Rinsje gezonden door de fa. Van der Wal uit Kampen: Mejuffrouw, Wij zenden u twee petroleumstellen op zicht, dan kunt u zien welke gij het liefste hebt; die ge niet verlangt verzoek ik u beleefd weer in de mand terug te zenden en vertrouw wel dat er een van naar genoegen is, In afwachting, H. van der Wal.

Enigszins raadselachtig zijn de geëmailleerde en zinken waterplompjes en handpalmen in de touwwinkel. Zijn het kleine versieringen voor aan de wand of op een deur? De plompjes en palmen worden in een lade bewaard. Er is vraag naar.

De Gebr. Steven en Johan Visser plaatsen een plompje van 55 cent ergens in hun LE 65, en de Heerenveense aannemersfirma Y. J. en A. Dikkerboom kopen voor hun vestiging of bouwactiviteit in Blokzijl voor 70 cent een Email plompje.

Veertig vuurdooders en een W.C.

Van het overige huisraad en de huishoudelijke artikelen in de verkoop, volgt hier
een selectie.

 • Een nieuw bed en matras uit Zwartsluis, komende van de beddenfabriek van de fa. R.D. van der Woude.
 • Plafond- en schemerlampen, geleverd door De Witt uit Groningen en Houwink in Sneek, die tevens ruitjes voor kastdeuren levert.
 • 1 hanglamp met Matadorbrander.
 • 40 vuurdooders of snuiters, waarmee men kaarsen dooft.
 • 25 briquetten (1.50), 1 koolschaaf krom (1.20), 1 geëmailleerde diepe pan 6,2 KG (1.86) en 1 mand waar het allemaal in kan (0.35) uit Kampen.
 • 12 essenhouten mattenklopperstelen.
 • 5 houten waschbakken ad. ƒ 2.00 in voorraad; Joh. Postma komt er op 30 november eentje ophalen tegen inkoopprijs. Die is voor op zijn sleepboot Anna Jacoba bedoeld of voor thuis.
 • 22 kristal glazen voor 15 cent per glas voor kapitein Vogelzang (zijn Lemmerboot mag dan geen salonboot zijn, maar toch …); 3 Bordewasschers (katoen) ad 15 [cent] per stuk.
 • Boter, teer en zoolleer, in Lemmer gekocht bij J. Dijkstra, voorloper van de schoenenwinkel Dijkstra op de Schans.
 • Onderwaterpomp-WC voor aan boord.
 • Een w.c. (waarde ƒ 7.50), die zich tijdens het opmaken van de inventaris op 31 december 1924 in het pakhuisje bevindt en waarvan de gangen zijn na te gaan. Een jaar later bevindt hij zich nog steeds in het pakhuisje en ook nog in 1926: 1 w.c. ad ƒ 7,50. Maar in 1927 koopt de buurman, zeilmaker M.F. de Vries, een w.c. voor een tientje en dat zal hem zijn.
 • Wie zijn toilet schoon wil houden, kan ook bij weduwe De Vries terecht. Ze heeft 6 dozijn potboenders te koop.

Van de inkoop van de weduwe en haar zoon maken de huishoudelijke artikelen, meubelen e.d. nooit meer dan 1½% per jaar uit. Jan Siebold verkoopt in 1927 in totaal voor ƒ 176,80 aan huishoudelijke artikelen. Dat is 0,7% van de gespecificeerde omzet. Telt men de in dat jaar verkochte emballage, kantoorartikelen, kolen, petroleum en motorolie erbij, dan is het nog maar 4%. Logisch, want bedrijfseconomisch is dat alles bijzaak.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.