Oude Sluis, Lemmer |5|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |

Foto van: Willem Altena

  • Marja Visser: Brandstoffenhandel Gosse Wierda, getrouwd met Feikje de Haan, zus van mijn overgrootmoeder. Ik heb de stamboom van de fam. de Haan ût Makkum en moeder Margje Visser fân Bloksyl al aardig uitgewerkt , wel een "boeiende" voorgeschiedenis ook
  • Roel Kingma: Alle kinderen Wierda zijn inmiddels overleden, Fimmy als laatste twee jaar geleden in Amstelveen. Ze was getrouwd met Harm Oost. Mijn grootvader Jan Wierda was kolensjouwer in het bedrijf van zijn broer nadat hij bij Hollandia Scharsterbrug was ontslagen na het organiseren van een staking. Als “beloning” voor het feit dat hij door Gosse aan werk was geholpen, maakte mijn moeder Geesje Kingma-Wierda het grote huis gratis! schoon. Zo werd je socialist. Overigens was Gosse een goeie vent. Enkele jaren geleden was ik in de VS en ging met de trein van NY naar Washington. In Philadelphia even uitgestapt en in de stationshal daar Gosse herdacht. Daar stierf hij. In de familie werd gezegd dat het door de emotie kwam van het afscheid van zijn dochter Marg. Gosse was juist met de trein uit St. Francesco gekomen om met de boot naar Europa te gaan. Tragisch was dat hij met een kist ging. Het veroorzaakte veel commotie in Lemmer. Zijn graf is op de oude begraafplaats in Lemmer.
  • Marten Tienstra: Mijn pake Marten Tienstra voer met de tjalk Nooitgedacht voor Wierda en bracht steenkool van Lemmer naar melkfabrieken in Zuid Friesland.
  • Elbert L J Bosma: Weet nog van de drukke uitvaart vanuit de NH Kerk. M'n vader ging daar ook naartoe, vanwege zijn contacten met Gosse.

Foto van Hillebrand Visser

Foto van Hielke Roelevink

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |