Oude Sluis, Lemmer |3|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |

Peke Ritsma: De jongens in de sloep zijn v.l.n.r. Joop Zijlstra, Peke Ritsma, Jan v. d. Neut en Folkert de Vries

'26 juni 1972: In Lemmer zijn vanmorgen de sportwinkel van Oene Boonstra en een naastliggend pand aan de Langestreek door brand volledig verwoest'.

De brand moet om ruim vijf uur ontstaan zijn. Tegen half zes zagen brugwachter Pier Berkenpas en de vissers Johannes de Jong en Jan Visser, terwijl zij bij de Truitjezijlbrug stonden te praten, plotseling rook omhoog komen uit de Langestreek. De heer Berkenpas alarmeerde onmiddellijk de brandweer, waarna hij naar de brandende winkel holde en de bewoners waarschuwde. Op zijn bellen deed de bejaarde mevrouw Visser, die bij de familie inwoont, open. De familie Boonstra- man, vrouw en twee kinderen van zestien en acht jaar- lag nog te slapen. De heer Berkenpas, stoof met de ondertussen ook toegeschoten slager Paul Wierdsma, naar boven en wekte de bewoners. De heer Wierdsma, bracht mevrouw Boonstra, die lange tijd ziek was en pas kort geleden het ziekenhuis had verlaten naar buiten.

De oorzaak van de brand staat niet vast. Vermoed wordt echter, dat er 's nachts is ingebroken in de sportzaak van de heer Boonstra. Terwijl hij door de winkel rende om zo mogelijk iets van waarde te redden, constateerde hij namelijk, dat de kassa open stond en leeg was. Ook is komen vast te staan dat de brand in de winkel is begonnen.

Terwijl de vlammen door de grote voorraad loeiden, knalden verscheidene flessen met gas kapot. De brand ging met een grote rookontwikkeling gepaard en trok een geweldige publieke belangstelling. Veel waterschade werd aangericht in de boetiek "Het Vooronder" van de firma Slump (bewoond door de familie De Ruiter) en in de winkel van Ulrik Jager.

Vooral in de boetiek, gevestigd in het fraaie pand van 1773, dat aanvankelijk bij de brandstofhandelaar Gosse Wierda in gebruik was, stonden de benedenverdieping en de kelder helemaal blank. Burgemeester Feite Faber van Lemsterland was vanmorgen steeds op het terrein van de brand aanwezig om mede leiding aan de blussingswerkzaamheden te geven.

Aan de Langestreek in Lemmer, zijn de gebroeders Frankema, bezig met de herbouw van de woning van de heer Oene Boonstra. het gaat om een getrouwe kopie van een fraai historisch pand, dat drie jaar geleden om precies te zijn in de vroege ochtend van maandag 26 juni in een enorme vuurzee ten onder ging. Aan de hand van foto's en tekeningen herrijst de kapitale woning thans als een Phoenix weer uit z'n as, waarbij niets wordt nagelaten om Lemmer een even gaaf en karakteristiek pand terug te geven als het eens verloor. Waarbij vooral het fraaie versierde houtsnijwerk aan weerszijden van de kajuit eveneens een nauwgezet duplicaat van de oorspronkelijke situatie bewondering oogst. Het met groot vakmanschap vervaardigde ornament werd in de timmerwinkel van Frankema zelf gemaakt.

Achter het raam is schoenmaker 'Euverman' te zien, die daar zijn werk verrichte.

Een opname gezien vanaf de Markt. De foto moet in de zestiger jaren gemaakt zijn want op het zonnescherm links staat de naam van Jan Bouma.

In dit deel van de vroegere Andringastate was in het verleden bakkerij Blessinga gevestigd. Dat was de grootvader van de vorig jaar overleden oud-wethouder Jan Blessinga. Zijn opvolger was Hendrik de Haan die daar enkele tientallen jaren zijn bedrijf had. Hij verkocht in de vijftiger jaren aan Buitenveld die het maar een maand of drie uithield. Bouma, die een bakkerswinkel aan de Oude Sluis had, ging toen naar de Schulpen. Later maakte hij van de linkerhelft een cafetaria. Toen de familie Bouma naar Staniastate in Oudemirdum vertrok kwam dit deel van het grote pand in handen van een Duitser. Die had ook de drogisterij van de familie Boonstra ernaast gekocht.

Het geheel werd omgebouwd tot een soort discotheek. Het eindigde in een grote brand. Daarna werd het kantoor van de Amro Bank erin gevestigd. Op de hoek van Schulpen en Oudesluis had Pietje Propsma haar tabakswarenzaak ’t Hoekje. In het eerst nog met een bevrachtingkantoor voor de scheepvaart. Na een paar andere bestemmingen – makelaarskantoor en souvenirwinkel – is daar nu ijssalon IIskâld gevestigd.

Verder is er op rechts nog een stukje te zien van de latere pizzeria. Ook dit pand heeft verschillende bestemmingen gehad. Als eerste de familie Oldendorp met een bakkerij. Later werd die overgenomen door Douwe de Koe. Daarna kwam hier een souvenirwinkel en later dus de pizzeria.

Onder de Hoek, de plek in Lemmer, waar men elkaar al jaren heen ontmoet.

Lief en leed wordt Onder de Hoek gedeeld en ook nieuwtjes worden gretig uitgewisseld. Het is al decennia dé ontmoetingsplek van Lemmer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat verzamelen de Lemsters zich in het centrum van het dorp. Volgens de overlevering werd de naam 'Onder de Hoek' bedacht omdat de plek op de hoek lag van de Skansbrêge en de Blokjebrêge. De Leeuwarder Courant schreef op 14 juli 1984 het volgende: Door het aanleggen van de Afsluitdijk, zijn de visserslui uit De Lemmer weggeraakt, en door het dichtmaken van de Vissersburen te Lemmer, is de Schansbrug ook verdwenen. Maar 'Onder de Hoek' is een vaste plek gebleven voor de Lemsters.

Geheel links is Rintje Ritsma sr, Gerlof de Wilde. Willem de Jong (poeske). ?.?, met witte pet is Roelof Bos, Johannes Aard Hoekstra, Roelof Gaal, geheel rechts is Leeuwke Bootsma.

  • Arend Toering: Ik zie een paar bekenden is de vierde van links niet Rienk Coehoorn?, de zesde van rechts is Arend Toering van de LE-62 achtste Gradus Wiersma politieman, daarnaast Andries Vleer van de LE 21 en op het hoek je lijkt mij oude Hielke Schaper
  • Roelie Feenstra: Derde van links pake Bos

Op de banken v.l.n.r. Thomas Visser, Jenny Bondiëtti, Leeuwke Bootsma, Joltje, vrouw van Thomas Visser, Jantje Bijma, Jaap Visser en Gerben Feenstra.

  • Zie ook Facebook 'Onder de Hoek' van Stoffel Zandstra en Wim Swart

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |