Oude Sluis, Lemmer |2|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |

Afdruk van Hielke Roelevink: Mijn vader kreeg op jonge leeftijd een beroerte en was verlamd aan de rechter kant, toch leerde die schilderen en soms gebruikte hij wat van mijn foto's, heeft nooit meer goed kunnen praten, maar is leuk bezig geweest tot zijn dood in '97

Foto van Berend Geert Pietersma, Mijn vader Ate Pietersma op de fiets met mijn moeder Antje Stilma door de Lemmer .

De boot die aangemeerd ligt is waarschijnlijk de 'Suup'.

Oude Sluis 1930: links, schoenmakerij van S. Euverman, viswinkel van Steven Bosma en Clara, manufacturenzaak van Holscher, woning van brugwachter Kingma, slagerij van Wiersma, bakkerij van Loen. Rechts, kolenhandel van G. Wierda, bakkerij van A.v.d. Geest, rijwielhersteller A. Beljon, bakkerij van Oldendorp, bevrachtingskantoor annex sigarenhandel van Jurjen Propsma.

Oude Sluis 1925, gebouwen van links naar rechts: drogisterij Boonstra (schulpen), sigarenmagazijn Propsma (hoek Oudesluis-Schulpen) ,gebouw van de Waterschap "De zeven grietenijen en de stad Sloten" op de Kortestreek, kapperswinkel v.d. Horst op de Kortestreek, woning brugwachter Kingma, op de Oudesluis achter de bomen, slagerij Wiersma, bakkerij Loen, Schotsman bazaar later Noppert's bazaar, sigarenmagazijn P. Zwart later foto Werner.

Het pand naast Noppert's bazaar, was eerst van Douwe Sietses van Veen (1829-1892). Koopmanwinkelier (zuivelhandel). Woonde in het hoekhuis aan de haven, zoon van Sietse Douwes, koopman en Minke Rienks Sleeswijk. Gehuwd met Froukje Annes Wouda (Lemmer 1829-1912), dochter van Anne Hanses, schipper en Pietje Menses.

Zij hadden 8 kinderen, t.w. Pietertje (1854-1860), Sietze Douwes (1856-1924 ), Anne (1859-1861), Anne (1861-1933), Pietertje (1863-1934), Rienk (1865-19290, Minke (1869-1869) en Fokke (1869-1951), waarvan Sietze Douwes, Rienk en Anne rond 1885 voor studie naar Utrecht vertrokken. Sietze Douwes studeerde theologie aan de RvU en was predikant te Molkwerum, Rijperkerk Dedemsvaart Groningen en Rotterdam en werd in 1896 hoogleraar theologie (kerkgeschiedenis) aan de RVU. Anne studeerde medicijnen aan de RvU en was arts te Schermerhorn, Tzummarum en Nijland. Rienk studeerde rechten aan de RvU en was advocaat en procureur te Groningen en ’s-Gravenhage en van 1901-1922 lid van de Tweede Kamer voor de C.H.U. (district Dokkum). Hun dochter Pietertje was op latere leeftijd Lt. Kolonel in het Leger des Heils. Sietze Douwes is de overgrootvader van Hans van Veen uit NZ die deze foto’s ter beschikking stelde.

Er is op de begraafplaats nog een graf van Sytze Douwes x Minke Rienks Sleeswijk; het graf zou of is al opgeknapt. Deze Minke is trouwens een dochter van Tetje Sjoerds Stapert.

Een foto van Oudesluis en omgeving die in 1936 uit Lemmer naar Munnikenburen werd verstuurd. We zien hier op de linkerkant een deel van het vroegere Andringastate. Het gedeelte dat door Mevr. De Vries, werd bewoond, tegenwoordig de winkel van Expert-Bijlhout. De bakkerswinkel van De Haan met reclame van Ringers aan de muur. De drogisterij van Boonstra met de steen van de watersnoodramp van 1881. Nog altijd moeten we Siemen v.d. Wal dankbaar zijn dat hij die steen uit het puin heft gered en gezorgd dat die weer in de nieuwbouw van de Amro Bank werd geplaatst.

Op de hoek van de Schulpen en Oudesluis de sigarenzaak van Propsma, die meteen schippersbeurs was. Daarnaast de bakkerij van de familie Oldendorp en het pand van Beljon. Toen waarschijnlijk nog als fietsenzaak. Dan de bakkerswinkel van Van der Geest en het pand van steenkolenhandel Wierda. Duidelijk is te zien dat het daarvoor nog breder was. De Tijsselings, zouden wel willen dat het nog zo was, dan hadden zij ruimte voor een groter terras.

In de oorlogsjaren werd de doorvaart daar verbreed. Opdat de schepen van de bezetters meer ruimte zouden hebben. Hun nakomelingen hebben daar nog iedere zomer genot van. Van de Kortestreek is de hoek van de smederij van Van Putten te zien mat daarnaast het gymnastieklokaal en de ULO school. Aan de waterkant de oude muziektent, de voorganger van de tent die later aan het eind van de straat werd gebouwd. Het huis van Th. Visser, de tegenwoordige SNS Bank, is nog net te zien.

Aan de andere kant van de Oudesluis al weer een bakkerszaak, die van Loen. De doorvarende schepen met vaak grote gezinnen waren graag geziene klanten. Geen wonder dat de bakkers zich het liefst rond de vaarweg vestigden. Er werd dan wel eens gezegd dat je vanaf de bruggen een stuk of acht bakkers met een steen kon raken. Immers even verder op de Kortestreek was dan nog De Bruin te vinden, vooraan in de Schans Jan Koopmans, aan de Vissersburen zijn broer Pieter Koopmans en hier vooraan op de Nieuwburen mijn Grootvader, Johannes Schirm.

Naast de bakkerij van Loen staat nog een hokje. Naar ik meen was dat in het verleden het onderkomen van de nachtwachten. In later jaren werd dit gebouwtje voor 50 gulden door Hendrik van Loen van de Gemeente Lemsterland gekocht. Voor een beter uitzicht en een wat groter tuintje. Dan zien we Noppert's bazaar, een zaak waar praktisch geen nee te koop was. Op de hoek van de sigarenzaak van Piet Zwart, met de toepasselijke naam "t Hoekje" Daar kon men ook terecht voor sportartikelen. Dat zal in die jaren wel hoofdzakelijk het tenue van de V.V. Lemmer zijn geweest en misschien een paar voetballen.

Voor de deur van Zwart loopt iemand met een viskar. Dat lijkt mij Andries Visser, op weg naar zijn standplaats naast de brug op de Schulpen. Op de voorgrond het brugwachter hokje met wat mensen er omheen. De beide mannen aan de waterkant zouden wel eens twee van de gebroeders Rottiné kunnen zijn. Aan de walmuur hangt een ladder om gebruikt te worden voor het geval er eens iemand te water zou raken. Men was toen nog beter op een ongeval voorbereid dan tegenwoordig, want vorige week hoorde ik dat bij de brug helemaal geen reddingsmiddelen voorradig zijn.

De brug is nog de oude Blokjesbrug die uit twee kleppen bestond. Aan de mechaniek van die brug mankeerde nog al eens wat en Van Putten was daar de vaste onderhoudsman. Vaak heb ik de opmerking gehoord dat de man daar wel van kon bestaan. Geregeld werk voor de Gemeente, mooier kon het immers haast niet.

Evert de Vries

Op deze foto is het aardig rustiger op de Oudesluis dan tegenwoordig. Het meest opvallende verschil met nu, is wel dat er hier nog bomen op de Oudesluis en aan de Kortestreek staan. Verder is er aan het aanzien van de Oudesluis weinig veranderd.

Op links de bakkerij van Oldendorp, of zoals de naam officieel was, de Fa. Wed. J.M. Oldendorp. Daarnaast waarschijnlijk Antoon Beljon met de vishandel en dan al weer een bakker, Anne E. v.d. Geest. Daarnaast de steenkolenhandel van Gosse Wierda. Op de wal staat een stapel kisten. Dat zouden aardappelkisten van Rippen kunnen zijn. Die is daar indertijd op die hoek gevestigd geweest. Aan de rechterkant nog juist een stukje van de bakkerij van Lubbert Loen. Allemaal bakkers die op een kluitje rond brug en sluis zaten met het oog op de handel met de doorvarende schippers. Voorbij de sluisdeuren is het water smaller, zoals we dat tot het begin van de oorlog gekend hebben.

Tegen de walmuur staat verkiezingsreclame. ‘VRIES LIJST 6’ te lezen. De foto is van omstreeks 1927. Het zou dus kunnen zijn dat het reclame is voor de A.R. en dat het gaat om M.F. de Vries, de zeilmaker die hier wethouder voor die partij is geweest. Op de achtergrond, tussen de bomen door, zijn de ramen van de ULO school te zien met daarnaast de panden van Van Putten en Jan Knol, ook al weer een bakker. Voor de school is de muziektent die daar toen nog stond te onderscheiden.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |