Oude Sluis, Lemmer |4|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |

Oude Sluis 9

Een goed overzicht met de brug als centraal punt. Het draaiende werk van de brug en de bomen van de sluisdeuren komen hier duidelijk uit.

Geheel links het stukje van Andringastate waarin de drogisterij van de familie Boonstra gevestigd was. Dan de tegenwoordige ijssalon IIskâld, toen nog bewoond door Propsma. Propsma had een bevrachtingskantoor voor de scheepvaart. Daarnaast de bakkerij van Oldendorp. Een broer en twee zusters dreven die zaak, na het overlijden van Michiel was zijn weduwe ook in de zaak bezig. In de tegenwoordige viswinkel woonde de familie Beljon. Die heeft wel in fietsen gehandeld maar ging later op de vishandel over. De bakkerij van v.d. Geest, later Bouma, is later British Pub geworden, terwijl ook de vroegere brandstoffenhandel van Wierda als ’t Vooronder in de horecabedrijven Tijsseling is opgegaan.

Aan de overkant van Het Dok de bakkerij van Knol, later De Bruin en Kroes. De rest van de Kortestreek is niet te zien en zo zijn we terug op de Oudesluis bij de bakkerij van Loen. Tussen Loen en de bazaar van Schotsman stond een gebouwtje waarin de nachtwachten hun onderkomen hadden. Verder zal het ook wel dienst gedaan hebben als opslagruimte voor gemeentelijk materiaal. Het bouwsel heeft er nog lang gestaan tot het in onbruik raakte. De laatste Loen die hier woonde, Hendrik, kon het toen van de Gemeente kopen voor vijftig gulden. Na afbraak was er een beter zicht op zijn zaak en werd het tuintje enkele meters groter.

Detailfoto

Bovenstaande drie foto's: Op de hoek van Schulpen en Oudesluis had Pietje Propsma haar tabakswarenzaak 't Hoekje. In het eerst nog met een bevrachtingskantoor voor de scheepvaart.

Hoek Markt - Oude Sluis omstreeks 1947: V.l.n.r. sigarenhandel P. Zwart, galanteriewinkel A. Noppert, bakkerij H. Loen, slagerij P. Wiersma, woonhuis brugwachter Kingma (later havenmeester). Bij de brug de vis-tent van Andries (panne) Visser.

  • Fetsje Kortstra, vertelt:  Bakker Loen, slager Wiersma, Holsger, een viswinkeltje en Noppert op de hoek, en daar tussen was nog een gewoon huis daar woonde vroeger een Kingma geloof ik.
  • Tjitske de Blaauw:  Familje Berkenpas het der ik nog wenne. De man wie breggewipper.
  • Eddy Rijpkema: Wêr dy karre för de door stiet, dêr wenne Rypke Westra toch ?
  • Tjitske de Blaauw: Eddy Rijpkema, Folgens mei wenne der Berkenpas de bregewipper. Rypke Westra wenne wot meer nai links in de saak Hulscher.
  • Siene De Vries: Wat een mooie foto van de nog in tact zijnde oude sluis. De deuren hangen er nog mooi in. Foto zal zo rond 1900 gemaakt zijn denk ik?
  • Toos Kuipers Wierdsma: Volgens mijn vader Paul Wierdsma is het waarschijnlijk in de oorlog. Toen werden er doeken voor de ramen van de slagerij gehangen.

De Beljons 1985

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |