Oude Sluis |3|

Peke Ritsma: De jongens in de sloep zijn v.l.n.r. Joop Zijlstra, Peke Ritsma, Jan v d Neut en Folkert. de Vries

'26 juni 1972: In Lemmer zijn vanmorgen de sportwinkel van Oene Boonstra en een naastliggend pand aan de Langestreek door brand volledig verwoest'.

De brand moet om ruim vijf uur ontstaan zijn. Tegen half zes zagen brugwachter Pier Berkenpas en de vissers Johannes de Jong en Jan Visser, terwijl zij bij de Truitjezijlbrug stonden te praten, plotseling rook onhoog komen uit de Langestreek. De heer Berkenpas alarmeerde onmiddellijk de brandweer, waarna hij naar de brandende winkel holde en de bewoners waarschuwde. Op zijn bellen deed de bejaarde mevrouw Visser, die bij de familie inwoont, open. De familie Boonstra- man, vrouw en twee kinderen van zestien en acht jaar- lag nog te slapen. De heer Berkenpas, stoof met de ondertussen ook toegeschoten slager Paul Wierdsma, naar boven en wekte de bewoners. De heer Wierdsma, bracht mevrouw Boonstra, die lange tijd ziek was en pas kort geleden het ziekenhuis had verlaten naar buiten.

De oorzaak van de brand staat niet vast. Vermoed wordt echter, dat er 's nachts is ingebroken in de sportzaak van de heer Boonstra. Terwijl hij door de winkel rende om zo mogelijk iets van waarde te redden, constateerde hij namelijk, dat de kassa open stond en leeg was. Ook is komen vast te staan dat de brand in de winkel is begonnen.

Terwijl de vlammen door de grote voorraad loeiden, knalden verscheidene flessen met gas kapot. De brand ging met een grote rookontwikkeling gepaard en trok een geweldige publieke belangstelling. Veel waterschade werd aangericht in de boetiek "Het Vooronder" van de firma Slump (bewoond door de familie De Ruiter) en in de winkel van Ulrik Jager.

Vooral in de boetiek, gevestigd in het fraaie pand van 1773, dat aanvankelijk bij de brandstofhandelaar Gosse Wierda in gebruik was, stonden de benedenverdieping en de kelder helemaal blank. Burgemeester Feite Faber van Lemsterland was vanmorgen steeds op het terrein van de brand aanwezig om mede leiding aan de blussingswerkzaamheden te geven.

Aan de Langestreek in Lemmer, zijn de gebroeders Frankema, bezig met de herbouw van de woning van de heer Oene Boonstra. het gaat om een getrouwe kopie van een fraai historisch pand, dat drie jaar geleden om precies te zijn in de vroege ochtend van maandag 26 juni in een enorme vuurzee ten onder ging. Aan de hand van foto's en tekeningen herrijst de kapitale woning thans als een Phoenix weer uit z'n as, waarbij niets wordt nagelaten om Lemmer een even gaaf en karakteristiek pand terug te geven als het eens verloor. Waarbij vooral het fraaie versierde houtsnijwerk aan weerszijden van de kajuit eveneens een nauwgezet duplicaat van de oorspronkelijke situatie bewondering oogst. Het met groot vakmanschap vervaardigde ornament werd in de timmerwinkel van Frankema zelf gemaakt.

Achter het raam is schoenmaker 'Euverman' te zien, die daar zijn werk verrichte.

1910

Geheel links is Rintje Ritsma sr, de man de met witte pet is Roel Bos, 3e van rechts Johannes Aard Hoekstra. Geheel rechts is Leeuwke Bootsma, 2e rechts is de heer Roelof Gaal, 3e van rechts is Johannes Hoekstra, vierde van rechts is Roelof Bos.

Op de banken v.l.n.r. Thomas Visser, Jenny Bondiëtti, Leeuwke Bootsma, Joltje, vrouw van Thomas Visser, Jantje Bijma, Jaap Visser en Gerben Feenstra.

2e van rechts op rechter bankje is de heer Spanjaard uit Bantega

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.